DEO GRATIAS WEB
Alapítva: 2005. augusztus 15
 
A HITTANT VILÁGA!
 
 
Katolikus hittan
 
Katolikus hittan
weboldalak link-katalógusa,
Hittan linkajánló
www.katolikushittan.hu
 
 
TANÍTSUNK HITTANT !
 
 
Hittan Misszió
 
Hittan & nevelés
Hittan tanításáról:
szülőknek és hittan tanároknak
www.hittanmisszio.hu
 
 
TANULJUNK HITTANT !
 
 
Szolgáló hittan
 
Hittan a világhálón - Hittan 40 témakörben: Imakönyvem, Szentírás, Szentek-ünnepek
Hitem-Egyházam, Kép-Hangtár
www.szolgalohittan.hu
 
 
HITTAN KIADVÁNYOK !
 
 
Hittankönyvek
 
Kiadók - Hittankönyvek
Gyermek- és ifjúsági könyvek
Társasjátékok és
egyéb katolikus kiadványok
www.hittankonyvek.hu
 
 
 
 
A Deo Gratias weblapok ismertetése
 
Katolikus hittan - A hittan világa!
Tudást, ismereteket nyújt: A katolikus hittan weboldal célja egy olyan válogatott link-katalógust összeállítása, amely rávilágít, hogy a hittan milyen sokrétű tudás. Elsőrendű célja a hitigazságok megismertetése, de jelentős erkölcsi, kultúrális, művészeti, történelmi domenziója is van. Ezen weblaphoz tartozik a webmisszió: "Több katolikus hittant az interneten!" "A misszió minden katolikus feladata!" "Akinek a Jóisten a hitet, mint hivatást adta..."  (megjelenése 2010-től)
 
Hittan misszió - Tanítsunk hittan!
Hittan & nevelés. Tanítsunk hittan! nevelési - tanítási tudatosságot gyűjt: hittan misszió célja, hogy a hittan tanításáról szóljon. Felöleli tanítás-nevelés többféle módját: a családi, a templomi, az intézményi hittan tanítását. Módszereket ad, eredményességet elemez. Ajánlott szülőknek, hogy gyerekeik nevelésében nyújtson segítséget. Ajánlott hittan tanároknak, azoknak, akik a templomban tanítanak hittan, és azoknak, akik a polgári iskolákban, óvodákban tanítanak.
 
Hittankönyvek - Hittan kiadványok
Hittan kiadványok! hittan kiadványok megtalálását segíti: A hittankönyvek oldal célja, hogy olyan összefoglaló oldal legyen, ahol megtalálhatóak a katolikus kiadók és azok hittannal kapcsolatos kiadványai. Fontos, hogy minden érdeklődő egyszerűen rátaláljon gyermek - ifjúsági és felnőtt könyvekre, megjelent társasjátékokra és egyéb kiadványokra. (megjelenése 2008-tól)
 
Szolgáló hittan - Tanuljunk Hittan!
Tanuljunk hittan: A Szolgáló hittan célja, hogy ismereteket, tájékozottságot, tudást és lelkiséget adjon.
Ajánlott családoknak, a gyerekek és szülők tanulásához. Ajánlott fiataloknak önálló tanuláshoz, vagy testvérekkel, szülőkkel való közös tanuláshoz. Ajánlott felnőtteknek, akik ismereteiket és lelki elmélyülésüket szeretnék bővíteni. Ajánlott hittan tanároknak, akik egy új tananyag struktúrát szeretnének megismerni, és tanóráikhoz több anyagot, segédletet gyűjteni. (megjelenése 2005-től)