Tanuljunk hittant! - Útikönyvek
 
ÚTINAPLÓ
A tartalom részletes ismertetése
 
 
II. A Fiú könyve
SZENTÍRÁS
 
 
1.TÉMAKÖR
A Szentírás
 
 
2.TÉMAKÖR
Jézus, az Isten Fia
 
3.TÉMAKÖR
Jézus csodái
 
4.TÉMAKÖR
Jézus gyógyít
 
5.TÉMAKÖR
Mennyei Atyánk
6.TÉMAKÖR
Hitem
 
7.TÉMAKÖR
Életem
8.TÉMAKÖR
Jézussal
9.TÉMAKÖR
Imádságok az Ószövetségben
 
10.TÉMAKÖR
Apostoli levelek
 
 
 
 
 
1. Témakör - A Szentírás
 
 
Témakörről:A Szentírás rövid áttekintése
 
 
 
1. A Szentírás története
JEGYZET
Mikor keletkezett a Szentírás
Ki - kik az írói?
Az Ószövetség könyvei
Az Újszövetség könyvei
Jézus a történelemben
 
Útinapló 2/1
 
 
2. Szövetség Istennel
JEGYZET
Pátriárkák - A szövetség
 
 
 
 
3. Isten útján
JEGYZET
Királyok és próféták
 
 
 
 
4. A krisztusi tanítás
JEGYZET
Evangéliumok
 
 
 
 
5. Apostolok
JEGYZET
Apostolok Cselekedeti és
Apostoli levelek
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
2. Témakör - Jézus, az Isten Fia
 
 
"Ez az én szeretett Fia"
 
 
 
1."Az Úr van teveled."
JEGYZET
Üdvözítőt vár a nép
Jézus születése
Szűz Mária, Szent József
Jézus megkeresztelkedése
 
 
 
 
2."Kövess engem!"
JEGYZET
A 12 apostol és a 72 tanítvány
Jézus az emberek között
A gyermekek megáldása
Te Péter vagy
Jézus színeváltozása
 
 
 
 
3."Valóban Isten Fia!"
JEGYZET
A szenvedés és a feltámadás megjövendölése
Jézus Jeruzsálemben
A feltámadás
"Veletek vagyok minden nap"
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
3. Témakör - Jézus csodái
 
 
"Aki hisz üdvözül": Jézus csodákat tesz
 
 
 
1."Ne féljetek!"
JEGYZET
Mi a csoda?
A kánai menyegző
Vesd ki a hálót!
A vihar lecsendesítése
Jézus a vízen jár
 
A kánai menyegző
Vesd ki a hálót!
A vihar lecsendesítése - Mt 8 / Mk 4 / Lk 8 /
Jézus a vízen jár Mk 6
 
 
 
2. Az élet kenyere
JEGYZET
Az első kenyérszaporítás
A második kenyérszaporítás
Az utolsó vacsora
 
Az első kenyérszaporítás Mt 14
A második kenyérszaporítás Mt 15
Az utolsó vacsora Mt 26 / Mk 14 / Lk 22 / Jn 13
 
 
 
3."Legyen hited!"
JEGYZET
A csodálatos halfogás a (Genezáreti és Tibériás tónál)
Péter a tengeren
A Feltámadott a parton
A zárt ajtók
 
A csodálatos halfogás a Genezáret taván és a Tibériás tónál Lk 5 / Jn 21
Péter a tengeren
A Feltámadott a parton Mk 16
A zárt ajtók Lk 24
 
 
 
4. Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
4. Témakör - Jézus gyógyít
 
 
"Hited meggyógyított": Betegek gyógyítása, halottak feltámasztása és a bűnök megbocsátása
 
 
 
1. "Uram, segíts rajtam"
Betegek, akik Jézustól kértek gyógyulást
JEGYZET
A vakon született ember
A béna
A süketnéma
A két jerikói vak
A leprás
"Ha csak a ruháját érintem"
Beteg a Betesda fürdőnél
Jézus és a többi beteg
 
Útinapló 2/4
A vakon született ember Jn 9
A béna Mt 9,2-7/Mk 2,3-12/Lk 5,18-25
A süketnéma Mk 7,31-37
A két jerikói vak Mt 20,29-34/Mk 10,46-52/Lk 18,35-42
A leprás Mt 8,2-3/Mk 1,40-42/Lk 5,12-13
"Ha csak a ruháját érintem" Mt 9,20-22/Mk 5,25-29/Lk 8,43-48
Beteg a Betesda fürdőnél Jn 5,1-9
Jézus és a többi beteg
 
 
 
2."Kérlek gyógyítsd meg őt!"
Nem önmaguknak, másoknak kértek gyógyulást
JEGYZET
A százados szolgája
Péter anyósa
A főpap szolgája
A tisztviselő fia
 
A százados szolgája Mt 8,5-13/Lk 7,1-10
Péter anyósa Mt 8,14-15/Mk 1,30-31/Lk 4,38-39
A főpap szolgája
A tisztviselő fia
 
 
 
3."Mondom neked, kelj fel!"
Halottak feltámasztása
JEGYZET
Jairus lánya
Naimi ifjú
Lázár
 
Jairus lánya Mt9/Mk5/Lk8
Naimi ifjú Lk7
Lázár Jn11
 
 
 
4."Menj békével!"
A bűnök megbocsátása
JEGYZET
A bűnök bocsánata
Az vesse rá az első követ
A betegnek van szüksége orvosra
Az olajjal való megkenés
Még ma velem leszel a Paradicsomban
 
A bűnök bocsánata
Az vesse rá az első követ
A betegnek van szüksége orvosra Mt9/Mk2
Az olajjal való megkenés
Még ma velem leszel a Paradicsomban
 
 
 
4. Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
5. Témakör - Mennyei Atyánk
 
 
"Az örök élet hazája": Példabeszédek és tanítások a Mennyei Atyáról, a Mennyországról
 
 
 
1. Az Atya szeretete
JEGYZET
Az elveszett bárány-A jó pásztor
A tékozló fiú
Az irgalmas szamaritánus
A szőlősgazda
 
Az elveszett bárány - A jó pásztor Mt 18 / Mk 15 / Jn 10
A tékozló fiú Lk 15
Az irgalmas szamaritánus Lk 10
A szőlősgazda Mt 19 / Mt 21 / Mk 12 / Lk 20
 
 
 
2. Akit az Atya küldött
JEGYZET
Jézus és az Atya szeretete
Engem küldött
Senki sem mehet az Atyához, csak általam
Az igazi szőlőtő
Aki megvall engem
Te vagy Krisztus, az élő Isten fia
Elküldöm nektek a Vigasztalót
Az igazság, a bölcsesség, a jótanács lelke
 
Jézus és az Atya szeretete
Engem küldött
Senki sem mehet az Atyához, csak általam
Az igazi szőlőtő Jn 15
Aki megvall engem
Te vagy Krisztus, az élő Isten fia
Elküldöm nektek a Vigasztalót
Az igazság, a bölcsesség, a jótanács lelke
 
 
 
3. Az Ő gyermekei
JEGYZET
Így imádkozzatok: Mi Atyánk
A mennyország köztetek van
Atyám házában sok hely van
Menj be Urad örömébe
 
Így imádkozzatok: Mi Atyánk Mt 6 / Lk 11 / Mk 1 /
A mennyország köztetek van
Atyám házában sok hely van
Menj be Urad örömébe
 
 
 
4. Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
6. Témakör - Hitem
 
 
"Szeresd Uradat, Istened"
 
 
 
1. "Ahol a kincsed, ott a szíved"
JEGYZET
Az elrejtett kincs
A királyi menyegző
A búza és a konkoly
A mustármag, A kovász
A gazdag és a szegény Lázár
 
 
 
 
2. Az út
JEGYZET
A magvető
Az okos és balga szüzek
A hamis és az igaz kincsek
A fát gyümölcseiről ismerik meg
 
 
 
 
3. Az igazság
JEGYZET
Imádság, alamizsna, böjt
A farizeus és a vámos
Mária és Márta
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet
 
 
 
 
4. Az Élet
JEGYZET
Az igaz kincs
A sziklára épített ház
A talentumok
Ti vagytok a föld sója
 
 
 
 
5. Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
7. Témakör - Életem
 
 
"Szeresd felebarátodat": Példabeszédek és tanítások az ember-ember kapcsolatról
 
 
 
1. Békesség és bölcsesség
JEGYZET
A törvény, a megbékélés, a bosszú, az ítélet
A harag és a megbékélés
Igen,igen, nem,nem
Nem a szombat van az emberért
A tisztaság és a tisztátalanság
 
 
 
 
2. Őszinteség és irgalmasság
JEGYZET
A képmutatás
A két út
Aranyszabály
Aki befogad egyet a legkisebbek közül
Aki kér, annak adj
A szegény asszony kétfillérje
A házasság
 
 
 
 
3. Szeretet és imádság
JEGYZET
Új parancsot adok nektek
Aki életét adja barátaiért
Bizalom és imádság
Az ég madarai
Hegyi beszéd: Boldogok...
 
 
 
 
4. Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
8. Témakör - Jézussal
 
 
"Veletek vagyok minden nap": Szentírás a feltámadt Jézus jelenlétéről
 
 
 
1. Találkozás a feltámadottal
JEGYZET
Az asszonyok a sírnál
Mária Magdolna
Apostolok - Tamás apostol
Emmauszi tanítványok
 
 
 
 
2. Pünkösd ünnepe
JEGYZET
Jézus mennybemenete
Az első Pünkösd
Az Egyház első napja
 
 
 
 
3. Krisztus tanítását hirdetik
JEGYZET
Az apostolok küldetése
Veletek vagyok minden nap
 
 
 
 
4. Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
9. Témakör - Imádságok az Ószövetségben
 
 
Zsoltárok és Bölcsesség könyve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
10. Témakör - Apostoli levelek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP