Tanuljunk hittant! - Útikönyvek
 
ÚTINAPLÓ
A tartalom részletes ismertetése
 
 
III. A Szentlélek könyve
IMÁDSÁG
 
 
1.TÉMAKÖR
Az imádság története
 
2.TÉMAKÖR
A templom Isten háza
 
 
3.TÉMAKÖR
Az egyházi év
 
4.TÉMAKÖR
Templomi imádságaink
 
 
5.TÉMAKÖR
Szentségek
6.TÉMAKÖR
A szentmise közös imádságai
 
7.TÉMAKÖR
Szentmise
 
8.TÉMAKÖR
Egyházi ünnepeink
9.TÉMAKÖR
Szerzetesrendek
 
10.TÉMAKÖR
Missziósok világszerte
 
 
 
 
 
1. Témakör - Az imádság története
 
 
 
 
 
 
1. Az ember és az imádság
JEGYZET
Mi az imádság?
Hogyan? Hol imádkozhatunk?
Imádság típusai...
Énekek, mint imádságok
 
 
 
 
2. Az ószövetségi nép imája
JEGYZET
Zsoltárok
Bölcsesség könyve
Sirák fia könyve
 
 
 
 
3. Jézus imádkozni tanít
JEGYZET
Jézus imádkozik
Szent Pál imái
A megszentelő Szentlélek
Legfontosabb egyházi imádságok
 
 
 
 
4. Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
2. Témakör - A templom Isten háza
 
 
 
 
 
 
1.A Mennyország kapuja
JEGYZET
Az imádság háza - Az Isten háza
A templom története
A templom épülete
A liturgia (szentmise, keresztelés, keresztút, litániák)
 
 
 
 
2.Bemegyek szent templomodba
JEGYZET

Templomok és századok

Oltárok és szobrok

Ünnepi időszakok a templomban

 
 
 
 
3.Oltárodhoz jöttem én
JEGYZET

Liturgikus tárgyak

Templomi szolgálattevők

Viselkedésünk a templomban

 
 
 
 
4.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
3. Témakör - Az egyházi év
 
 
 
 
 
 
1.Egy év az Egyházban
JEGYZET
Egyházi év kezdete
Egy év liturgikus felépítése
Egyházi énekek az évben
 
 
 
 
2.Az üdvösség ünnepei
JEGYZET
Advent - Karácsony liturgiája
Nagyböjt - Húsvét liturgiája
Pünkösd - Úrnapja liturgiája
Egyházi énekek a különböző időszakokban
 
 
 
 
3.Minden nap ünnep
JEGYZET
Évközi idő
Nagyobb egyházi ünnepek:
Jézus és Szűz Mária ünnepei
Minden nap ünnep - szentek ünnepei
 
 
 
 
4.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
4. Témakör - Templomi imádságaink
 
 
 
 
 
 
1.Szentségek a templomban
JEGYZET
A szentmise és a szentségek kiszolgáltatása
 
 
 
 
2.Rózsafűzér
JEGYZET
A négy rózsafűzér
 
 
 
 
3.Litániák
JEGYZET
Mindenszentek litániája
Lorettoi litánia
Szent József litánia
Jézus Szíve litánia
 
 
 
 
4.Keresztút
JEGYZET
Keresztút hagyománya
Keresztút állomása
 
 
 
 
5.Imádságok
JEGYZET
Zsolozsma
Egyházi énekek
 
 
 
 
6.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
5. Témakör - Szentségek
 
 
 
 
 
 
1.Igen, Uram!
JEGYZET
Keresztség és bérmálás
 
 
 
 
2.Uram, nem vagyok méltó
JEGYZET
Bűnbocsánat szentsége és az Oltáriszentség
 
 
 
 
3.A család szentsége
JEGYZET
Házasság szentsége
Betegek szentsége
A család összetartozás
A család kötelessége a betegekkel
 
 
 
 
4.Egyházi rend
JEGYZET
A pappá szentelés
Egyházi szolgálatok:
papság, szerzetesek, missziósok
világiak felelőssége
 
 
 
 
5.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
6. Témakör - A szentmise közös imádságai
 
 
 
 
 
 
1.Dicsőség
JEGYZET
1.rész / 2.rész / 3.rész
 
 
 
 
2.Hiszek egy Istenben
JEGYZET
1.rész / 2.rész / 3.rész
 
 
 
 
3.Miatyánk
JEGYZET
1.rész / 2.rész
 
 
 
 
4.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
7. Témakör - Szentmise
 
 
 
 
 
 
1. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
JEGYZET
Keresztvetés
Bűnbánati imádság
(Gyónom a mindenható...)
 
 
 
 
2.Ez az Isten igéje
JEGYZET
Igeliturgia
Olvasmány, Szentlecke, Evangélium
 
 
 
 
3.Ez az én testem
JEGYZET
Az Eucharisztia liturgiája
Felajánlás
Szent vagy...
Átváltoztatás
 
 
 
 
4.Ime, az Isten Báránya
JEGYZET
Miatyánk
Isten Báránya
Úrfelmutatás
Áldozás
Imádság szentáldozás előtt és után
menjetek...
 
 
 
 
5.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
8. Témakör - Egyházi ünnepeink
 
 
 
 
 
 
1.Jézus Krisztus ünnepei
 
 
 
 
2.Szűz Mária ünnepei
 
 
 
 
3.Fontos egyházi ünnepek
   (és szentek ünnepei)
 
 
 
 
4.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
9. Témakör - Szerzetesrendek
 
 
 
 
 
 
Szerkesztés alatt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
10. Témakör - Missziósok világszerte
 
 
 
FOGALOM: szerzetes, missziók    JEGYZET: Loyolai Szent Ignác, Lisiexi Szent Teréz, a verbita szerzetesek
 
 
 
Szerkesztés alatt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP