Tanuljunk hittant! - Útikönyvek
 
ÚTINAPLÓ
A tartalom részletes ismertetése
 
 
IV. Az Ember könyve
EGYHÁZAM
 
 
1.TÉMAKÖR
Az Egyház hivatása
 
 
2.TÉMAKÖR
Apostolok
 
3.TÉMAKÖR
Egyháztanítók
 
4.TÉMAKÖR
Szentatyák
 
5.TÉMAKÖR
Hitvallók-vértanúk
6.TÉMAKÖR
Szerzetesek-missziósok
 
7.TÉMAKÖR
Magyar szentek
 
8.TÉMAKÖR
Ismert szentek
9.TÉMAKÖR
Az Anyaszentegyház ma
 
10.TÉMAKÖR
A Magyar Katolikus Egyház ma
 
 
 
 
 
1. Témakör - Az Egyház hivatása
 
 
TÉMAKÖRRŐL: Az Egyháztörténelem rövid (átfogó) áttekintése, alapvető fogalmak tisztázása
FOGALMAK: Egyház, zsinat, pápa, szerzetesrend, egyháztanító, hitvalló, vértanú, reformáció, ellenreformáció
 
 
1. Az Egyház hivatása
JEGYZET
Az ember hivatása
  "Szeresd Uradat, Istenedet,
   Szeresd felebarátod."
Az Egyház hivatása
   Isten célja - az üdvösség útja
   Az Egyház célja
Példaképeink a szentek
 
Útinapló 4/1
 
 
2. A keresztény ókor Egyháza I-VI.
JEGYZET
Az apostolok küldetése Keresztényüldözés
Nagy Konstantin rendelete
A niceai zsinat
Egyháztanítók a hit védelmében:
   Szent Ágoston
Szerzetesrendek alakulása: bencések
 
 
 
 
3. A középkor egyháza VII-XV.
JEGYZET
Keresztény és barbár népek
Honfoglalás - Szent István
Keleti egyházszakadás
VII.Gergely pápa
Lateráni zsinat
Ferencesek, domonkosok megalakulása
Aquinoi Szt. Tamás egyháztanító
A pápák Avignonban
Konstanci zsinat
 
 
 
 
4. Az egyházi újkor XVI-XX
JEGYZET
Reformáció - ellenreformáció
Mohácsi vész
Tridenti zsinat
Jezsuiták megalakulása
Francia forradalom
Első vatikáni zsinat
Első és második világháború
 
 
 
 
5. Egyház a II. Vatikáni Zsinat után
JEGYZET
II. vatikáni zsinat legfontosabb rendelkezései
II.János Pál pápa
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
2. Témakör - Apostolok
 
 
FOGALMAK: apostol, evangélista, apostoli út
 
 
1.Szent Péter és társai
Szent Péter
Szent Tamás
Szent András
Választható:
Szent ifj.Jakab
Szent Fülöp
JEGYZET
Szent Péter az első pápa,
Szent Pál a nemzetek apostola
 
 
 
2.Evangélisták
Szent Máté
Szent Márk
Szent Lukács
Szent János
Választható:
Szent id.Jakab
Szent Bertalan
JEGYZET
Az evangéliumok
Szent János a szeretett tanítvány
Szent Lukács az evangélista
A négy evangélista
 
 
 
 
3.Szent Pál és társai
Szent Pál
Szent Mátyás
Szent Barnabás
Választható:
Szent Simon
Szent Júdás Tádé
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
3. Témakör - Egyháztanítók
 
 
FOGALMAK: egyháztanító
Egyházatyák:Nagy Szent Gergely pápa, Szent Ambrus egyháztanító, Szent Jeromos egyháztanító, Szent Ágoston egyháztanító
 
 
1.Szent Ágoston és társai
4-5 század:
Szent Ágoston (5.sz),
Szent Ambrus (4.sz),
Szent Jeromos (4.sz)
Választható:
Nagy Szt Vazul (4.sz),
Nazianzi Szt Gergely (4.sz),
Szt Atanáz (4.sz)
Aranyszájú Szent János (4.sz)
 
 
 
 
2.Aquinoi Szent Tamás és társai
13-14.század:
Aquinoi Szent Tamás (13.sz),
Páduai Szent Antal (13.sz),
Sienai Szent Katalin (14.sz)
Választható: Szent Izidor (7.sz), Szent Bernát apát (12.sz)
 
 
 
 
3.Lisieux-i Szent Teréz és társai
16-19. század:
Lisieux-i Kis Szent Teréz /szerzetes (19.sz) és
Szalézi Szent Ferenc (16.sz),
Avilai Szent Teréz /szerzetes (16.sz)
Választható:
Keresztes Szent János (16.sz)
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
4. Témakör - Szentatyák
 
 
FOGALMAK: pápa, szentatya, vatican, zsinat
 
 
 
1.Szent pápák: 1.évezred
Nagy Szent Leó (5.sz),
Nagy Szent Gergely (6.sz) és
Szent VII.Gergely (11.sz),
Választható:
Szent I. Kelemen (1.sz),
Szent II. Szixtusz (3.sz),
Szent I. Szilveszter (4.sz),
Szent I. János (6.sz)
 
 
 
 
2.Szent pápák: 2.évezred
Szent X. Piusz (19.sz),
Boldog XXIII.János (20.sz),
Boldog II.János Pál pápa (20.sz),
Választható:
Szent V. Piusz (16.sz),
Boldog XI. Ince (17.sz)
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
5. Témakör - Hitvallók-vértanúk
 
 
FOGALMAK: hitvalló, vértanú
 
 
 
1.Szent István diakónus és társai
Keresztelő Szt János vértanúsága*
(1.sz),
+Szent István diakónus (1.sz),
Szent Sebestyén (3.sz)
Választható:
Szent Fábián (3.sz),
Szent Ágnes* (3.sz),
Szent Ágota* (3.sz)
 
 
 
 
2.Remete Szent Pál és társai
Alexandriai Szent Katalin (3.sz),
Remete Szent Pál (4.sz),
+Szent Lőrinc (3.sz)
Választható:
Szent Cecília* (3.sz),
Szent Lúcia* (3.sz),
Szent Vince (3.sz)
 
 
 
 
3.Szent Benedikta és társai
+Szent Cirill és Metód Európa védőszentjei (9.sz),
Szent Maximilián Kolbe* (20.sz),
+Szent Benedikta Európa védőszentje (20.sz)
Választható:
Becket Szent Tamás* (12.sz),
Nepomuki Szent János (14.sz),
Morus Szent Tamás (16.sz)
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
6. Témakör - Szerzetesek-missziósok
 
 
FOGALMAK: szerzetes, missziós
 
 
 
1.Szent Benedek és társai
3-6.század
Remete Szent Antal (3.sz),
Nursiai Szent Benedek apát (6.sz),
Szent Skolasztika (6.sz)
Választható:
Szent Brúnó (11.sz)
 
 
 
 
2.Assisi Szent Ferenc és társai
13-14.század
Assisi Szent Ferenc (13.sz),
Assisi Szent Klára (13.sz),
Szent Domonkos (13.sz)
Választható:
Svéd Szent Brigitta (14.sz),
Szervita rend hét alapítója (13.sz)
 
 
 
 
3.Loyolai Szent Ignác és társai
15-16.század
Loyolai Szent Ignác (16.sz),
Xavéri Szent Ferenc (16.sz),
Istenes Szent János (16.sz)
Választható:
Merici Szent Angéla (15.sz),
Szent Rita (15.sz),
Kapisztrán Szent János (15.sz),
Gonzága Szent Alajos (16.sz)
 
 
 
 
4.Bosco Szent János és társai
17-19.század
Kalazanci Szent József (17.sz),
Páli Szent Vince (17.sz),
Bosco Szent János (19.sz)
Választható:
Chantal Szt J. Franciska (17.sz)
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
7. Témakör - Magyar szentek
 
 
 
 
 
 
1.Szent István király kora
Szent István és társai:
Szent István király (11.sz),
Szent Gellért (11.sz),
Szent Imre (11.sz)
Választható:
Szent Adalbert (11.sz),
Szent Mór (11.sz),
Boldog Gizella (11.sz)
 
 
 
 
2.Évszázadok szent magyarjai
Szent Erzsébet és társai:
Szent László király (11.sz),
Szent Margit (13.sz),
Szent Erzsébet (13.sz)
Választható:
Boldog Jolán (13.sz),
Szent Kinga (13.sz),
Kassai vértanúk-17sz
 
 
 
 
3.Példaképek a 20.században
Apor Vilmos és társai: Boldog Brenner János (20.sz), Boldog Batthyany László (20.sz), Boldog Apor Vilmos (20.sz)
Választható:
Boldog Salkaházi Sára (20.sz)
 
 
 
 
4.Tiszteletre méltó magyarok
Pázmány Péter és társai:
T.Pázmány Péter (17.sz), T.Mindszenty József (20.sz), T.Kaszap István (20.sz)
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
8. Témakör - Ismert szentek
 
 
 
 
 
 
1.Szent József és társai
+Szent József (1.sz),
Szent Anna és Joakhim* (1.sz),
Szent Márta* (1.sz)
Választható:
Szent Mária Magdolna* (1.sz)
 
 
 
 
2.Szent Miklós és társai
Szent Miklós (4.sz),
Szent Balázs (3.sz),
Szent Kristóf (3.sz)
Választható:
Szent György (3.sz),
Szent Flórián (3.sz)
 
 
 
 
3.Szent Mónika és társai
Szent Mónika* (4.sz),
Néri Szent Fülöp (16.sz),
Emiliáni Szent Jeromos (16.sz)
Választható:
Skóciai Szent Vendel (6.sz),
Szent Johanna (15.sz)
 
 
 
 
4.Szent Bernadett és társai
Soubirous Sz. Bernadett (19.sz), Kalkuttai Boldog Teréz (20.sz),
Pio atya* (20.sz)
Választható:
Vianney Szent János* (19.sz)
Szent Fausztina (20.sz)
 
 
 
 
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
9. Témakör - Az Anyaszentegyház ma
 
 
 
 
 
 
Szerkesztés alatt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
10. Témakör - A Magyar Katolikus Egyház ma
 
 
 
 
 
 
Szerkesztés alatt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP