Tanároknak - Szolgálóról
 
 
 
TANANYAG - KOROSZTÁLY
 
 
Atya éve
HITEM
Fiú éve
SZENTÍRÁS
Szentlélek éve
IMÁDSÁG
Ember éve
EGYHÁZAM
 
Óvodások/5éves
AJÁNLOTT
választható
--------
--------
 
Óvodások/6éves
választható
AJÁNLOTT
--------
--------
 
1.osztályosok
AJÁNLOTT
választható
--------
--------
 
2.osztályosok
választható
AJÁNLOTT
--------
--------
 
3.osztályosok
választható
választható
AJÁNLOTT
--------
 
4.osztályosok
választható
választható
választható
AJÁNLOTT
 
5.osztályosok
AJÁNLOTT
választható
választható
választható
 
6.osztályosok
választható
AJÁNLOTT
választható
választható
 
7..osztályosok
választható
választható
AJÁNLOTT
választható
 
8..osztályosok
választható
választható
választható
AJÁNLOTT
 
9.osztályosok
AJÁNLOTT
választható
választható
választható
 
10.osztályosok
választható
AJÁNLOTT
választható
választható
 
11.osztályosok
választható
választható
AJÁNLOTT
választható
 
12.osztályosok
választható
választható
választható
AJÁNLOTT
 
Felnőttek
választható
választható
választható
választható
           
 
 
 
MISSZIÓS HITTAN tanítása esetén
A gyakorlati problémát az jelenti, hogy ugyanaz a gyerek több éven át ugyanabba a csoportba jár (pl.haladó csoport),
így évről-évre a témát változtatjuk a csoportban.
 
 
HITTAN A PLÉBÁNIÁN
Több korosztály összevonása esetén
Kishittanos csoport
(óvodások és 1. osztályosok)
1.év: Atya éve-Hitem
2.év: Fiú éve-Szentírás
Haladó csoport
(2-3. osztályosok)
1.év: Szentlélek éve-Imádság
2.év: Ember éve-Egyházam
Nagyhittanos csoport
(4-7.osztály)
1.év: Atya éve-Hitem
2.év: Fiú éve-Szentírás
3.év: Szentlélek éve-Imádság
4.év: Ember éve-Egyházam
Ifjúsági csoport
(8. osztályok és középiskolások)
1.év: Atya éve-Hitem
2.év: Fiú éve-Szentírás
3.év: Szentlélek éve-Imádság
4.év: Ember éve-Egyházam
 
HITTAN INTÉZMÉNYEKBEN
Több korosztály összevonása esetén
Óvodában
Középső csoport: Atya éve-Hitem
Nagycsoport: Fiú éve-Szentírás
1. osztályosok
Atya éve-Hitem
2-3. osztályosok
1.év: Fiú éve-Szentírás
2.év: Szentlélek éve-Imádság
4-5. osztályosok
1.év: Ember éve-Egyházam
2.év: Atya éve-Hitem
6-7-8.osztályosok
1.év: Fiú éve-Szentírás
2.év: Szentlélek éve-Imádság
3.év: Ember éve-Egyházam
Középiskolások (1-4. osztály)
1.év: Atya éve-Hitem
2.év: Fiú éve-Szentírás
3.év: Szentlélek éve-Imádság
4.év: Ember éve-Egyházam
 
Hittan osztályonként
Intézményi hittan esetén, ha minden osztálynak külön tartunk hittan órát, ezt a témafelosztást javasoljuk az osztályoknak!
 
Egy diák tanulási folyamata évről évre:
 
1.osztályosok: Atya éve-Hitem
2.osztályosok: Fiú éve-Szentírás
3.osztályosok: Szentlélek éve-Imádság
4.osztályosok: Ember éve-Egyházam
 
5.osztályosok: Atya éve-Hitem
6.osztályosok: Fiú éve-Szentírás
7.osztályosok: Szentlélek éve-Imádság
8.osztályosok: Ember éve-Egyházam
 
9.osztályosok: Atya éve-Hitem
10.osztályosok: Fiú éve-Szentírás
11.osztályosok: Szentlélek éve-Imádság
12.osztályosok: Ember éve-Egyházam
 
Csoportbeosztás: Az intézményekben tartott hittanóránál ha több korosztályt kell összevonnunk lehetőleg a Szolgáló javaslata szerint tegyük. A korosztályok ilyen módú összevonását indokolja a diákok értelmi, érzelmi, kommunikációs korosztálybeli sajátosságai. Ezért az 1.osztályosokat vegyünk külön a 2.osztálysoktól, mert túl nagy a korosztályi eltérés köztük (hiszen az elsős még olvasni sem tud, stb.). A 2.osztályosokat a 3.osztályokkal célszerű összevonni, viszont 4.osztályosok már nem szívesen vannak együtt ezekkel a "kicsikkel", ezért ők az 5.osztályos "nagyok" felé húznak. A 6-7-8 osztály már jól összevonható.
A Szolgáló csoportbeosztást több éves gyakorlati alkalmazás tapasztalatai igazolják.
 
Az intézményekben tartott hittanórák hagyományos csoportbontása: 1-2.osztályosok / 3-4. osztályosok / 5-8. osztályosok
A csoportok témái ebben az esetben a következőképp alakulnak:
1-2. osztályosok: 1.év:Atya éve-Hitem / 2.év:Fiú éve-Szentírás
3-4. osztályosok: 1.év:Szentlélek éve-Imádság / 2.év:Ember éve-Egyházam
5-8.osztályosok: 1.év:Atya éve-Hitem / 2.év:Fiú éve-Szentírás / 3.év:Szentlélek éve-Imádság / 4.év:Ember éve-Egyházam
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lap á