Tanároknak - Szolgálóról
 
 
 
ÚTIKÖNYV KALAUZ
 
Útikönyv ismertető
Hittan tanároknak
 
 
1. A Szolgáló tanmenetről
Hagyományos hittan tanmenet - Szolgáló hittan tanmenet
 
 
Hagyományos hittan tanmenet
A hagyományos hittan tanmenet sajátossága, hogy minden évben újabb témát dolgoz fel. Ez az "egyenes vonalú" tanmenet felépítés hasonló pl. a történelem tanítás tanmenetéhez.
Milyen előnyei vannak ennek a tanmenetnek? Egyházi iskolában tanulók számára kiválóan alkalmas ez a tanmenet típus, hiszen minden évben tanulnak hittant, és évről évre haladnak előre osztályuknak megfelelően.
Milyen hátrányai vannak ennek a tanmenetnek? Plébániai hittan esetén nem alkalmazható hatékonyan, mert a gyerekek különböző korban kezdenek hittant tanulni, és a korosztályok összevonása miatt évekig ugyanabba a hittancsoportba járnak (pl. nagyhittanos csoport tagja lesz 6., 7., és 8. osztályosan is).
Szolgáló hittan tanmenet
A Szolgáló más oktatási módszer vesz alapul, mint a hagyományos tanmenet. A periodikus tanmenet lényege a visszatérő tanulás, az újratanulás. Ilyen periodikus típusú tanmenettel tanítjuk pl. a matematikát. Éveken át újravesszük az adott témakört (pl. geometria) és mindig többet és többet tanulunk meg belőle. A Szolgáló hittan tanmenet is ilyen felépítésű, újratanulunk egy-egy témakört és mindig többet róla.
Milyen előnyei vannak ennek a tanmenetnek? A diákok érettségi szintjéhez igazodik. A hittan tanulásába különböző korban bekapcsolódó gyerekek is megismerik hitünk alapjait. A hittan csoportokban jelenlévő különböző korosztályok együtt tanulása évről-évre megoldható. Ha egy gyerek csak négy évig jár hittanra, akkor is minden alapvető témakörről tanult. Akik több évig járnak hittan órára tudások elmélyült, összeszedett és lényeglátó lesz.
Mi a hátránya ennek a tanmenetnek? A hittan tanár komplex tudását igényeli, vagyis a különböző hittan témák közti kapcsolatok, összefüggések meglátását, azaz tananyag integrálást. További hiányosság, hogy a tanagyag részek kidolgozása a Szolgálón még hiányos.
Megjegyzés: A Szolgáló hittan tanmenet nem tartalmazza a szentségi felkészítések (keresztelés, szentgyónás, elsőáldozás, bérmálás) tananyagát. A szentségi közvetlen felkészítés javaslatunk szerint mindenképen külön hittanórát igényel. A későbbiekben terveink szerint ez is feldolgozásra kerül.
 
Az új periodikus rendszerű hittan tanmenetről először 2002-es szakdolgozatomban írtam (PPKE-BTK A keresztény nevelés útkeresése - A hitoktatás minőségirányítása), majd 2006-ban részletes összeállításra került, és jelent meg a Szolgáló hittan weboldalon.
A tanmenet készítője: Bódi Gáborné hitoktató pedagógus, minőségirányítási szakértő
 
Hagyományos hittan témák
1.osztály: Keresztény alapismeretek
2.osztály: Jézus az Istenember
3.osztály: Jézus megváltónk és üdvözítőnk
4.osztály: A megszentelő egyház
5.osztály: Üdvösségünk története az Ószövetségben
6.osztály: Egyháztörténelem
7.osztály: A keresztény hit alapjai
8.osztály: Keresztény élet
9.osztály: Egyháztörténelem
10.osztály: Üdvösségtörténet misztériumai a liturgiában
11.osztály: Erkölcstan az üdvtörténet alapján
12.osztály: Hiszem, értem, vallom
 
Szolgáló hittan témák
1.osztály: Atya éve - Hitem (Alapfokon)
2.osztály: Fiú éve - Szentírás (Alapfokon)
3.osztály: Szentlélek éve - Imádság (Alapfokon)
4.osztály: Ember éve - Egyházam (Alapfokon)
5.osztály: Atya éve - Hitem (Középfokon)
6.osztály: Fiú éve - Szentírás (Középfokon)
7.osztály: Szentlélek éve - Imádság (Középfokon)
8.osztály: Ember éve - Egyházam (Középfokon)
9.osztály: Atya éve - Hitem (Felsőfokon)
10.osztály: Fiú éve - Szentírás (Felsőfokon)
11.osztály: Szentlélek éve - Imádság (Felsőfokon)
12.osztály: Ember éve - Egyházam (Felsőfokon)
Szolgáló hittan: Szentségi felkészítést külön foglalkozásként veszi
 
 
 
Lap á