Szentek
 
 
 
 
ISMERT SZENTEK ALBUM
 
 
 
Szent József
 
Szent Balázs

 

 
Szent György
 
 
 
 
 
 
SZENT JÓZSEF
 
Minden keresztény védőszentje.
A haldoklók és az idősek védőszentje.
 
Szűz Mária jegyese. Názáretben élt, Dávid király családjából származott. Ácsként dolgozott.
Angyal szólította meg: „Ne félj magadhoz venni Máriát!...”
Jézus nevelőapja lett, akit szeretetben nevelt.
 
Az Egyház nagy tisztelettel fordul Szent József felé.
József Istenbe vetett bizalommal Szűz Mária mellé állt, nem hagyta őt magára Istentől kapott küldetésében. Hitét és szeretetét hűségével fejezi ki. Élete során Máriát és Jézust oltalmazza.
Már Jézus születése előtt megmutatkozik József jólelkűsége, hiszen a törvények szerint a kisgyermeket váró Máriát megkövezésre ítélték volna. József ezt semmiképpen nem akarta. Úgy gondolta csenden küldi el Máriát, ne essen baja se gyermekének, se neki. Az angyal szavai azonban megerősítették abban, hogy szeretete Máriához köti mindörökké.
Hittel fogadta Isten akaratát, és szívbéli örömmel teljesített küldetését. Nevére vette (családjából származónak ismerte el) a megszületett Jézust, hogy a törvények szerint teljes joggal élhessen.
József évtizedeken át szeretettel gondoskodott Máriáról és Jézusról becsületesen végzett munkájával. Jézus tőle tanulta az ács-mesterséget. Jézus tanító évei előtt halt meg.
 
Szent József Isten üdvözítő tervének része, a Szent Család méltó tagja – mint Jézus nevelőapja.
Szent József a munkások példaképe.
 
 
 
  á LAP  
 
 
 
 
SZENT BALÁZS
 
Szent Balázs a 300-as évek körül élt. 316-ban halt vértanúhalált. (Nagy Konstantin – Constantinus - császár, 313-ban adta ki a keresztényüldözés megszüntetésére vonatkozó rendeletet, de egyes városokban tovább folytatódott).
Szent Balázs orvos volt, aki a betegek testi, lelki gyógyulásával szívvel – lélekkel törődött. Nevéhez hű maradt, hiszen a Balázs (Blasius) név királyt jelent, s ő valóban királyi módon fordult az emberekhez, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásában élt, igaz keresztény volt. Hozzá fordultak segítségért idős betegekkel, gyerekkel, vándorokkal, nincstelennek, és mindenkin segített válogatás nélkül. De nem csupán testi betegségben kérték segítségét, hanem a lélek orvosaként is fordultak hozzá.
Sebaste városában az igen szeretett orvost püspöknek választották.
Örömmel gondozta, óvta a keresztény tanítást. A rómaiak ellenszenvvel nézték a Krisztusról tanító, orvosként gyógyító püspököt. Sokszor csodás gyógyulásokról is beszéltek. A város megszállásakor őt is el akarták fogni, azonban hívei kérésére az erdők barlangjaiba elbujdosott. Irgalmas szíve ott sem változott meg, és az erdőben talált sebesült vadállatokat gyógyította. Legendák szólnak Szent Balázsról, hogy hogyan hálálták meg az állatok jószívűségét. A madarak bogyókat vittek neki ételül, a vadállatok pedig megvédték másoktól. Agricola a város vezetője elküldte szolgáit, hogy hozzák el Balázs püspököt. Meg is találták a barlangját, amit a vadállatok úgy körül állták, hogy közel sem mertek menni. A püspök megköszönte az álltok segítségét. A legenda szerint egyszer egy farkas ellopott egy szegény asszonytól egy disznót. Szent Balázs meglátta a tolvajt, és rászólt, hogy adja vissza. A farkas visszaadta a disznót az asszonynak.
Az erdei békességnek azonban véget vetettek a katonák. Behurcolták Szent Balázst Sebaste városába. A nép az utcán állva úgy fogadta, mint a királyt szokás. Menet közben betegeket vittek hozzá, kiknek homlokára keresztet rajzolt, s gyógyultan álltak föl. Az emberek kegyelmet kértek a püspöknek, de börtönre ítélték. A cellában sokan voltak, köztük egy kisfiú is, akinek halszálka akadt a torkán. Már majdnem megfulladt, amikor a püspök odalépett hozzá, és megmentette a fiút. A csodákat tévő Balász püspököt halálra ítélték.
A legenda szerint vízbefojtásra ítélték, de mikor kivezették a tóhoz és belelökték, nem merült el. Így lefejezték.
Szent Balázshoz halála után imádkoztak a betegek gyógyulásukat kérve. A Balázsáldás hagyománya a kisfiú megmentésére vezethető vissza, és már a 6. századtól megemlékeznek róla. A 14- században a himlő- és pestisjárvány idején (ezek a betegségek torokfájással kezdődnek) imádkozták: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól!”
Szent Balázs a 14 segítő szent egyike, és közbenjárását ma is kérjük.
 
Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!
 
(A 14 segítő szent: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Erazmus, Eustachius, György, Katalin, Margit, Kristóf, Pantaleon, Vitus)
 
 
 
 
  á LAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  á LAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  á LAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  á LAP