Ünnepek
 
 
 
 
MÁRIA 1.ALBUM - ÉLETE
 
Szűz Mária
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 12.08+
Kisboldogasszony - Szűz Mária születésnapja 09.08+
Szűz Mária névnapja: Szűz Mária Szent neve 09.12*
Nagyboldogasszony - Sz.Mária Mennybevétele 08.15+
 
 
 
Szűz Mária
 
 
 
 
 
 
 
 
SZŰZ MÁRIA
 
Jézus édesanyja. Szülei: Szent Anna és Szent Joachim.
Isten kiválasztotta Máriát, hogy egyszülött Fiának édesanyja legyen. Az eredeti bűn nélkül született. Szívében az isteni szeretet lángja égett, az Isten szeretetében élt – kegyelemmel teljes.
Szűz Máriával kapcsolatos fontosabb városok: Názáret, Betlehem, Jeruzsálem.
Jézus első nyilvános csodáját a kánai menyegzőn tette édesanyja kérésére.
Jézus a keresztfán édesanyját János apostolra bízta.
Szűz Mária nem a halál útján jutott a Mennyországba, hanem „elszenderült” és Fia, Jézus Krisztus édesanyja testét és lelkét a mennybe felvette. Szűz Mária mindannyiunk Égi Édesanyja.
Szűz Máriáról szóló imádságunk az Üdvözlény Mária… és a Rózsafűzér imádság.
(Más imádságok: Most segíts meg Mária…, Oltalmad alá futunk…)
 
 
Szűz Mária ünnepei a naptárban
 
*Január 1. Szűz Mária Isten Anyja (Főünnep)
Jézus valóságos Isten és valóságos ember, ezért Szűz Máriát a második isteni személy (Fiú) édesanyjaként Isten Anyjának nevezzük.
 
*Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
Urunk templomban való bemutatásának ünnepe (az akkori szokás szerint) karácsony után negyven nappal.
„Jézus a nemzetek világossága” A templomokban ezen a napon gyertyákat áldanak meg, innen ered az ünnep neve, kifejezve Szűz Mária anyai boldogságát.
 
*Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Főünnep)
Jézus születésének híradása – az angyali üdvözlet ünnepe. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepétől számítva 9 hónapra van karácsony, Jézus születésének ünnepe.
 
Május hónap
A Lorettoi litániát imádkozzuk, melyben Szűz Mária tiszteletét a különböző neveken való megszólításban fejezzük ki.
 
Május 24. Szűz Mária, a keresztények segítsége
 
Június 12. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
 
Július 2. Sarlós Boldogasszony
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Az evangéliumban olvashatjuk, hogy Mária Jézus születése előtt meglátogatta rokonát Erzsébetet (Keresztelő János édesanyját), kinek örömében fejujjongott szíve alatt a gyermek. Ekkor hangzik el Mária hálaéneke (magnificat): „Magasztalja lelkem az Urat.”
 
Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony
A Kármel hegy a Szentírás eseményeinek egyik fontos helye. A karmelita szerzetesrend elnevezése innen származik. A szerzetesek Szűz Mária pártfogását kérik.
 
Augusztus 5. Havas Boldogasszony
A római Santa Maria Maggiore templom felszentelésének ünnepe. Egy legenda szerint a templom építését kezdeményező (János), a templom elkészülésének másnapján hó fog esni. Augusztusban lett kész a templom, és másnap hó esett.
Az ünnep elnevezése Szűz Mária tisztaságára, bűntelenségére, istenanyaságára utal: „fehér, mint a hó”.
 
*Augusztus 15. Nagyboldogasszony (Főünnep)
Szűz Mária mennybevételének ünnepe.
Az Isten mindegyikünkben benne él, de Jézusban és Szűz Máriában teljességgel. „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes” – szólítja meg az angyal Máriát, és imádkozzuk ma is.
Az eredeti bűn nélkül született, és életében is bűn nélkül élő Szűz Mária Isten kegyelméből testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. Ez Mária mennyei születésnapja.
 
Augusztus 22. Szűz Mária, a Világ Királynője
A mennybe felvétetett Szűz Mária életének érdemeiért a Mennyország királynője, és mindannyiunk Égi Édesanyja.
 
*Szeptember 8. Kisboldogasszony
Szűz Mária születésnapja.
 
Szeptember 12. Szűz Mária neve
Mária névnapja
 
Szeptember 15. Fájdalmas Szűz Anya ünnepe
Szűz Máriát Boldogasszonynak, Boldogságos Szűz Máriának nevezzük legtöbbször, azonban ez az ünnep felhívja figyelmünket, hogy Szűz Mária életét sok szenvedés kísérte. Gondoljunk a betlehemi útra, az egyiptomi menekülésre, és legnagyobb fájdalmára Jézus kereszthalálára. Szűz Mária Istenbe vetett hite, bizalma egész élete során töretlen maradt.
 
Október hónap
Rózsafűzér imádkozása
 
Október 7. Rózsafűzér Királynője
A Rózsafűzér imádság ünnepe
 
*Október 8. Magyarok Nagyasszonya (Főünnep)
Szent István király a Szűzanya oltalmába ajánlotta fel hazánkat. A magyar nép ezért Nagyasszonynak szólítja őt. Magyarország Szűz Mária országa, imádságos lélekkel kérjük anyai gondoskodását.
 
November 21. Szűz Mária bemutatása
Szűz Mária bemutatása a templomban (Jeruzsálem) – a kor akkori szokása szerint
 
*December 8. Szeplőtelen fogantatás ünnepe (Főünnep)
Szűz Mária fogantatásának ünnepe, aki Isten kegyelméből az eredeti bűn nélkül született, lelkében szeplőtelen (tiszta) volt.
 
 
 
 
  á LAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  á LAP