Szentek élete
 
 
 
 
 
 
SZENTEK
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
 
ISMERT SZENTEK
 
Forrás
 
Hónapok szerinti kalendárium
 
 
 
02.03 Szent Balázs /vértanú
02.08 Emiliáni Szent Jeromos
03.19 +Szent József
04.16 Soubirous Sz. Bernadett /szerzetes
04.24 Szent György /vértanú
04.30  Szent Fausztina
05.04 Szent Flórián /vértanú
05.26 Néri Szent Fülöp*
05.30 Szent Johanna
07.22 Szent Mária Magdolna*
07.24 Szent Kristóf
07.26 Szent Anna és Joakhim*
07.29 Szent Márta*
08.04 Vianney Szent János*
08.27 Szent Mónika*
09.05 Kalkuttai Boldog Teréz/szerzetes
09.23 Pio atya*
10.20 Skóciai Szent Vendel
12.06 Szent Miklós
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.03 Szent Balázs - III.sz
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.08 Emiliáni Szent Jeromos - nevelő
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.19 Szent József +
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.16 Soubirous Szent Bernadett /szerzetes
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.24 Szent György - III.sz
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.30 Szent Fausztina
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.04 Szent Flórián - III.sz
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.26 Néri Szent Fülöp*
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.30 Szent Johanna
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.22 Szent Mária Magdolna*
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.24 Szent Kristóf
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.26 Szent Anna és Joakhim*
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.29 Szent Márta*
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.04 Vienney Szent János*
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.27 Szent Mónika*
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.05 Kalkuttai Boldog Teréz/szerzetes
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.23 Pio atya*
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.20 Skóciai Szent Vendel
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.06 Szent Miklós
SZENT MIKLÓS, püspök dec. 6.
SZENT MIKLÓS gazdag családba született, és már gyermek korától biztosítva volt számára a vallásos nevelés. Bébi koráról tartja a hagyomány, hogy böjti napokon csak egyszer szopott. Nagyobb korában nem követte társait azok szilaj szórakozásaiban, inkább templomokat látogatott. Amikor szülei elhunytak, gazdag örökségét jóra igyekezett használni.
Egy elszegényedett nemes ember élt akkoriban városában, aki három szép leányát nem tudta kiházasítani vagyon hiányában. Amikor Miklós erről tudomást szerzett, egymás utáni éjszakákon egy-egy zacskó aranyat dobott be titokban hozzájuk. Az elsőt a boldog apa még égi ajándéknak képzelte, de a harmadiknál megleste szentünket. Lábaihoz borulva köszönte meg a jóságot, ez persze nagy zavarba hozta Miklóst, aki szeretett volna ismeretlen maradni.
Törökország területén a lyciai Myrában éppen püspökválasztás volt, amikor Miklós a templomba bement, és a Szentlélek sugallatára ekkor őt választották püspökké.
Ekkoriban történt, hogy egy viharba került hajó legénysége a végveszélyben kétségbeesetten fohászkodott Miklós püspök segítségéért. Feltűnt a zűrzavarban ekkor egy ismeretlen (mondja a legenda), aki a hajó órában megjavította és beállította a vitorlázatott és kötélzetet. Segítségével a hajó hamarosan partot ért, megmenekültek. Ekkor azonban az idegen nyomtalanul eltűnt. A hálás hajósok a templomba mentek menekülésüket Istennek megköszönni, és ott döbbentek rá, hogy az ismeretlen segítő Miklós püspök volt, akit segítségül hívtak.
Hallotta egyszer Miklós püspök, hogy ki akarnak végezni városában három ártatlan embert, ugyanis a helytartó szemet vetett vagyonukra. Miklós futva hagyta magukra a császár éppen nála levő küldötteit, erőszakkal akadályozta meg a kivégzést. Amikor a küldöttek dolgukat kiválóan elvégezték, és visszatértek a császárhoz, jó munkájukat a császár hálásan megjutalmazta. Az udvari intrika azonban nem nézte jószemmel sikerüket, hamis vádakkal börtönbe juttatták őket, sőt már kivégzésüket is kitűzették. A császári küldöttek ekkor, visszaemlékezve Miklós püspök hősies segítőkészségére, reménytelenségükben szentünkhöz fohászkodtak. A segítség ekkor sem maradt el. Szent Miklós megjelent álmában Konstantin császárnak és ráparancsolt, hogy a három küldöttet még az éjjel bocsássa szabadon. Konstantin személyesen nem ismerte Miklós püspököt, nem is akart az álomnak engedelmeskedni. Mivel nem tudott már tovább aludni, felkelt, és még az éjjel elment a császár az ítéletet hozó bíróhoz. Meglepetésükre a bíró ugyanazt a látomást álmodta. Nekiláttak ezért, gyorsan újravizsgálták az ügyet, és kiderült, hogy a három hivatalnok ártatlan. Hálás szívvel mentek Miklós püspökhöz köszönetet mondani.
Nagyon idősen, halálát közeledni érezve, Miklós egy angyal segítségével tudott a betegség fájdalmai felett uralkodni. Istennek ajánlva lelkét, szép halállal halt meg 350 körül. Myrában temették el, azonban egy török támadás feldúlta sírját. A keresztesek felszabadították Myra városát, ekkor találták meg csontjait. Kegyelettel vitték biztonságos helyre, Itáliába, Bari városába. A 10. századtól terjedt el tisztelete. A tanulók védőszentje. Emléknapján szokásos az ajándékozás. Nálunk szláv hatásra Mikulásnak becézzük az ajándékozásban megszemélyesített püspököt.
Példája: Segíts másokon!
Olvasmányok: Iz 6, 1-8; (Zsolt 39, 2.4.7-10; Lk 4, 18-19); Lk 10, 1-9 (v. lelkipásztorok)
Irodalom: B132; C438; IV304
 
 
á LAP