Hittan Szótár
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
 
1. Hittanos vagyok
 
 
Az Atya könyve
SZENT PÉTER SZIGET
Kapcsolódó hittan oldalak:
HITTAN ÚTIKÖNYV
1/1 Hittanos vagyok
 
 
 
 
 
 
Jelölések a szótárban!
A. ovisoknak. 1.oszt.     A,B. 2-4.oszt.     A,B,C. 5-7.oszt.    A,B,C,D. 8. és középiskolásoknak
 
 
 
 
 
 1. VENI SANCTE - TANÉVNYITÓ
 
 
Veni Sancte - Tanévnyitó /A
Minden év augusztusában, az iskola (vagy éppen az óvoda) megkezdése előtt felkészülünk az új tanévre. A kinőtt ruhák helyett újat veszünk, a régi cipőt újra cseréljük le, az iskolások ceruzákat, füzeteket, táskát készítenek elő rendbe-rakott íróasztalukra. Így készülünk a sulira. Ez így van jól. De az iskolába (és az óvodába is) csak a ceruza és a füzet bizony kevés! ("Pistike voltál ma iskolába? Nem, de a ceruzáimat és füzeteimet reggel elküldtem az osztálytársammal, hogy ne hiányozzanak a suliból".) Ez viccnek jó, de tudjuk nem így működik a dolog - a legfontosabb az ember! Te, aki oviba mész! Te, aki az iskola padba készülsz! A tornatáska mellett szükséged lesz: szívre, lélekre, észre! A tanév kezdetén a Jóisten segítségét, gondviselését kérjük, hogy iskolás napjaink jószívvel, tiszta lélekkel, és értelmünk épülésével teljenek. Így imádkozunk:
                                                                      "Jöjj, Szentlélek Úristen!
                                                Áraszd reánk teljesen Mennyből fényességedet!"
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
2. SZOLGÁLÓ HITTAN
 
 
Szolgáló hittan ismertető: / A
Hogyan használhatod a hittan oldalt?
A Szolgáló hittan jelképe a szőlő 
Szentírás: "Az igazi szőlőtő"
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
3.HITTANOS
 
 
Hittanos... Mit is jelent ez a szó? /C
Többször előfordult velem, hogy amikor az iskolákba, óvodákba mentem hittanórára, olyan gyerekek is odaszaladtak hozzám, akik nem voltak hittanosok. Kedves érdeklődéssel megkérdezték: Mi az a hittan? Bevallom egy szóval nehéz erre a kérdésre válaszolni. Hirtelen az ember azt mondja magában: "Ó, hogy is mondjam, hogy egyszerűen megértse?" Hiszen a hittan: Isten szeretetének, a hitnek, az imádságnak, Krisztus tanításának - életének, a mennyországnak, a szenteknek, a kereszténységnek, az Egyháznak, hitigazságoknak, és életünk céljainak sorait tanítja. Nagyon röviden így lehet elmondani. Mi a hittan? Mikor már sokatszor hallottam ez a kérdést, rövid válaszom így szólt: "A Jóistenről és a mennyországról tanulunk." Nagyon boldog voltam, hogy ezt a két szót (Jóisten, mennyország) mindenki ismerte, és rögtön olyan rokonaikról, ismerőseikről kezdtek beszélni, akik szerintük biztos, hogy a mennyországban vannak. Megtaláltuk a legfontosabbat, ami összekötött mindannyiunkat: a Jóisten mennyországát!
Ha valaki megkérdezi egyszer tőletek: Mi az a hittan? Válaszoljatok bátran neki, azonban ne felejtsétek el, hogy szavaitok mögött legyen a "másik iránti tisztelet és szeretet", hiszen a hittan szeretet nélkül olyan, mint a fa ágat nélkül.
 
                                             "Szeresd Uradat, Istenedet. Szeresd embertársaidat."
 
                                                    A HITTAN A MENNYORSZÁG ISKOLÁJA.
                                               Nyisd ki a mennyország iskolájának ajtaját!
 
                                                           A HITTANOS A JÓISTEN DIÁKJA.
                                                                 Legyél a Jóisten diákja!
 
                                                             
 
 
Hittan /A
A hittan a mennyország iskolája. A hittanos a Jóisten diákja. Legfőbb tanítása a szeretet: "Szeresd Uradat, Istenedet. Szeresd embertársadat."
A hittan - Isten szeretetének, a hitnek, az imádságnak, Krisztus tanításának - életének, a mennyországnak, a szenteknek, a kereszténységnek, az Egyháznak, hitigazságoknak, és életünk céljainak sorait tanítja.
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
 4. KERESZTÉNY VAGYOK
 
 
Keresztények /C
A keresztény szó jelentése: Krisztuskövető ("krisztusi").
A keresztények Jézus Krisztus tanítására alapozzák hitüket. Krisztus tanítását a Szentírásban az Újszövetség tartalmazza: az evangéliumok (Máté, Márk, Lukács, János) és az apostoli levelek.
Krisztus: Jézus Krisztus - Isten Fia, a mi Üdvözítőnk.
Amikor megkereszteltek Isten gyermeke és az Egyház tagja lettem.
Keresztény történelmi egyházak: katolikus, református, evangélikus
De mitől függ, hogy milyen vallású vagy? Attól, hogy melyik egyházban kereszteltek meg (katolikus, evangélikus, református vagy más egyházban). Ha esetleg nem tudod, kérdezd meg szüleidet. Ha ők sem tudnák, tudd meg, hogy melyik templomban, és nézzétek meg, az melyik egyházhoz tartozik.
 
                               1.                                 2.                                    3.
 
1. katolikus templom: tornyán kereszt van      
2.evangélikus templom: kereszt és alatta gömb            
3.református templom: kakas vagy "csillag"
 
                                             
 
 
Katolikus Egyház /B
Az Egyházat Jézus alapította, a 12 apostolra bízta. Pétert választotta az első apostolnak, vezetőjüknek. (Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Mt.16,18) Az Egyház születésnapja pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.
A katolikus Egyház legfőbb "pásztora" (vezetője), Krisztus földi helytartója (megbízottja) a pápa, Szent Péter utóda. Ma XVI. Benedek pápa vezeti a Katolikus Anyaszentegyházat. A pápaság székhelye: Róma. A magyar katolikusok "főpásztora" (vezetője) Dr. Erdő Péter bíboros.
A katolikusok vagy római, vagy görög szertartásúak. A Szolgáló hittan a római szertartásra épül, a Római Katolikus Anyaszentegyház tanítását hordozza.
 
                             Amikor megkérdezik tőlünk milyen vallásúak vagyunk, így válaszolunk:
                                                                            római katolikus
 
                                                                 Melyik egyházhoz tartozunk?
                                                      Római Katolikus Anyaszentegyház
 
 
                                                                 Katolikus köszöntés /B
                                                             Dicsértessék a Jézus Krisztus!
 
 
Kereszt /C
A kereszt a katolikusok legfontosabb jelképe. Jelentése: Krisztushoz tartozunk, aki a kereszt által megváltott minket, hogy örök életünk legyen a mennyei hazában. Templomainkra is a kereszt jelét tesszük, de sokan nyakláncukon is keresztet hordanak, hogy kifejezzék hitüket, Krisztusi elkötelezettségüket, életük célját, hivatását.
Sajnos vannak, akik meggyőződés nélkül viselik a kereszt jelét, csupán "tetszik" nekik. Imádkozzunk értük és segítsük őket, hogy az általuk is viselt jel "krisztusi emberekké" tegye őket. A divat hóbortjai bizony határtalanok, így ma már láthatunk keresztet fülbevalón, bokaláncokon, tetoválásként vagy "fali keresztet" nyakukba lógató láncokkal megrakott embereken. A kereszt ilyen viselése méltatlan jelentéséhez. Aki hordja, meggyőződésből hordja, és legyen tisztelettel a kereszt jele iránt. A keresztény ember keresztjét elsősorban a lelkén "viseli".
 
 
 
Keresztvetés /A
+ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
+ In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Imádságunkat, munkánkat Jézus nevében kezdjük el - vagyis keresztet-vetünk,
ez azt jelenti kezünkkel keresztet rajzolunk magunkra, és ezzel Krisztushoz tartozásunkat fejezzük ki, és megvalljuk a Szentháromság titkát. Így kezdjük a napot és így térünk nyugovóra.
A "vetés" szó jelentése: Az ember életében alapvető fontosságú, hogy a növények magját elveti a földbe, hogy az új termést hozva táplálja őt. "Aki nem vet, nem fog aratni sem." - tehát éhen marad. Ma már ennek kevésbé látjuk jelentőségét, mert kész árukat veszünk, pedig a kenyérhez, amit asztalunkra teszünk a búzát elvetették, majd új termését learatták.
A kereszt is ilyen fontos életünkben. A krisztusi tanítás magját vetjük el lelkünkben, hogy új életünk legyen benne.
Kiskereszt: kis keresztet rajzolunk homlokunkra, ajkunkra és mellkasunkra (szívünkre). Jelentése: Krisztust követem gondolataimban, szavaimban és tetteimben. (Így vetünk keresztet a szentmisén az evangélium olvasásakor.)
 
 
                                                                 
 
 
                                                                      
                                 Az Atya,          a Fiú,      és a Szentlélek       nevében.    Ámen.
 
"A keresztvetés: mély benső meggyőződés külső megnyilvánulása. Vessük mindig nyugodtan, érthetően. Ez az egyetlen gesztus, amit sohasem szabadna szégyellni. Jól szedd össze hát magadat; szedd össze ebbe a jelbe minden gondolatodat, egész lelkedet... Akkor érezni fogod: beburkol testestől-lelkestől, elmélyültté tesz, megszentel, szentté tesz... Akkor átöleli egész lényedet, testedet és lelkedet, gondolataidat és akaratodat, érzékeidet és érzelmeidet, a cselekvést és a tűrést, és minden megerősödik, megjelölődik és megszentelődik Krisztus erejében, az egy és háromszemélyű Isten nevében.”  (Romano Guardini)
 
 
                         
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
5. HITTAN SZIGETEK HAJÓSA
 
 
Jelek, jelképek /A
A mindennapi életben nagyon sok jelet, jelképet használunk.
Nézzünk néhány példát:
Kressz táblák: mind rajzolt jelek, amiknek jelentésük van.
Autómárkák jelei.
Az országoknak, városoknak zászlói, címerei, betűjelei.
A számítógépen használt jelek, ikonok, rajzok.
És még sorolhatnánk sok-sok jelképet. Nagyon érdekes, hogy az emberek milyen sok jel jelentését meg tudják jegyezni. Csak ránéznek és már tudják is mit jelent.
Amikor a kicsik az oviba mennek egy jelet kapnak, hogy felszerelésüket, személyes dolgaikat meg tudják egymástól különböztetni. Így lehetnek napocska, hajó, labda és még sok minden más. Neked mi a jeled az óvodában, vagy ha már nagyobb vagy mi volt a jeled? (Lerajzolhatod a hittan füzetbe is.)
Az iskolában az elsősök az órarendbe a tantárgyak jeleit rajzolják le. Nézzük csak!
 
                                    
                             matematika     olvasás    írás    környezetismeret    testnevelés    ének    ... és a többi
 
 
Katolikus jelek, jelképek /A
 
                              
                                        Gyertya     Galamb     Kulcs    Könyv-Szentírás  Hajó           
 
Gyertya: A feltámadás, a Feltámadt Krisztus jelképe.
Ezért minden szentmisén gyertyát gyújtunk, és a temetőben is a feltámadás reményében égnek a gyertyák. (Otthon is szoktunk gyertyát gyújtani ünnepeken - például születésnapon - bizony annak is a jelentése az, hogy Krisztussal örvendezünk.)
Galamb: A Szentlélek jelképe.
Jézus megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál fehér galamb képében a Szentlélek szállt rá. A Szentlélek által Isten bennünk él.
(Már az Ószövetségi Szentírásban is találkozunk fehér galambbal. Noé a vízözön után bárkájával útra kelt, és egy fehér galamb olajágat hozott, hogy mutassa neki, amerről ő jött, arra talál szárazföldet.)
Kulcs: a mennyország kulcsát jelképezi.
Jézus így szólt Péter apostolhoz: "Neked adom a mennyország kulcsait." Ezért a kulcs az Egyház jelképe is.
Könyv - Szentírás: Az Isten szavának, üzenetének, tanításának a jelképe.
Hajó: Életünknek, Isten gondoskodó szeretetének a jelképe, hiszen életünk minden napján a Jóisten velünk van.
 
                                         
                                    Kereszt        Templom        Búza          Kehely          Szőlő
 
Kereszt: Megváltás jelképe.
Jézus kereszthalála által megváltotta a világot, hogy üdvösségünk legyen Isten országában.
Templom: Az Isten háza
A templom az imádság háza, a mennyország kapuja, ahol Krisztus az Oltáriszentség által valóságosan jelen van. Ezért amikor a templomba lépünk az Oltáriszentség felé (minden templomban kicsi piros lámpás jelzi az Oltáriszentség-szekrényének, a tabernákulumban a helyét) térdet hajtunk.
Búza: A kenyér, az élet, az Oltáriszentség jelképe.
Jézus szavai: "Én vagyok az élet kenyere, aki eszik ebből a kenyérből örökké él."
Kehely: Az üdvösség kelyhe
"Az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kelyhet"
Szőlő: Az Oltáriszentség jelképe.
Jézus a szőlőt több példabeszédében is említi. "Én vagyok szőlőtő, ti vagytok a szőlővessző."
 
 
                                            
                                   Px vagy IHS       M és kereszt     Hal   Alfa és omega    Háromszög
 
Px és IHS jelentése: Krisztus
A görög Krisztus szó betűi
M +: Mária kezdőbetűje és a kereszt. Jelentése: Szűz Mária a Megváltó édesanyja
Hal: A keresztség jelképe az első századokban.
(A görög hal szó betűi Jézus nevének kezdőbetűi.)
Több autón láthatunk hal matricát. Ezt azok teszik autójukra, akik ha súlyos baleset szenvednek azt kérik, hogy valaki hívjon lelkipásztort hozzájuk.  
Alfa és omega - a görög abc első és utolsó betűje. Jelentése: Isten a kezdet és a vég.
Ez a világ tekintetében is érvényes, hiszen Isten teremtette, és utolsó napját is Ő ismeri. Azonban az ember számára is Isten az alfa és az omega, hiszen Isten szeretete által született a világra, és a mennyei örök hazába Ő fogadja be. 
Háromszög: A Szentháromság jelképe - Atya, Fiú, Szentlélek.
A Szentháromságban Isten szeretetét, tanítását, és gondoskodását kapjuk. Egy Isten van, aki három személy. A Szentháromság az ember számára felfoghatatlan isteni titok. Egyszerű emberi gondolkodásunk szerint: az Atya megteremtette, a Fiú (Jézus) megváltotta, a Szentlélek megszenteli a világot. Az Isten létével, a Szentháromság titkával a mennyországban szembesülnek és részesülnek az üdvözültek.  
 
 
 
Jelképek - Templomi mennyezet /A
Elnézést a homályos képekért, de a templomi reflektorok "lebénították" a fényképezőt.
 
                                     
 
         
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lap á