Alapfogalmak
 
 
HITTAN SZÓTÁR

A l a p f o g a l m a k  2

 

 

SZÓTÁR: ALAPFOGALMAK 2

Édenkert
Próféta
Kegyelem
Szeplőtelen
Kegyelemmel teljes
Hálát adtak
Advent
Karácsony 2
Betlehem
Názáret
Jeruzsálem
Választott nép
Húsvét ünnepe (Ószövetség)

 

 

 

 

Édenkert

Az a világ, amelybe Isten teremtette az embert, és amelyben élt mindaddig, amíg nem ismerte meg a rosszat, a bűnt. Az Édenkert az embernek meg volt mindene, amire csak szüksége lehetet, az isteni szeretet melegében élt.

Az Édenkertre szoktuk használni a „Paradicsom” kifejezést is, mely a pairi daeza kifejezésből származik, jelentése: körül kerített kert.

 

Próféta

Az Ószövetségben próféták Isten szavának hirdetői. Szavaik az eljövendőre vonatkoztak.

Pl.: Illés próféta, Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel.

 

Lap á

 

 

Kegyelem

A kegyelem Isten természetfeletti ajándéka. Az Isten élete bennünk a Szentlélek által. Az Isten szeretete az ember megszenteli, és Őhozzá hasonlóvá teszi. A tiszta lélek képes az isteni kegyelem befogadására. Az isten mindig ugyanolyan szeretettel fordul felénk, természetfeletti ajándékából annyit kapunk, amennyit mi tiszta lélekkel képesek vagyunk befogadni.

 

 

 

Szeplőtelen

A szeplő apró barna foltok a bőrön. A szeplőtelen szó tisztát, szeplő foltjai nélkül valót jelent. Ez a tisztaság a bűn nélküliség jelképe. A szeplőtelen lelkében tiszta. Szeplőtelen volt Jézus Krisztus és Szűz Mária.

 

 

Kegyelemmel teljes

„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled…” kezdődik az imádság. A kegyelemmel teljes kifejezés azt jelenti, hogy Szűz Mária lelkét eltöltötte az Isten természetfeletti szeretete. E szeretet elfogadása Szűz Máriát kegyelemmel teljessé tette. „Íme az Isten szolgáló leánya, legyen nekem a te szavaid szerint.”

 

Lap á

 

 

Hálát adtak

Amikor mástól kapunk valamit, megköszönjük. Kapsz egy szem cukrot, azt mondod: köszönöm. A hála is köszönetet jelent, mégis az egyszerű „köszönöm” szónál több. A hála azt jelenti, hogy valami olyat adtál nekem, vagy olyan dologban segítettél, ami nekem nagyon fontos. Ezért szívemből, őszintén, nagyon köszönöm neked. „Hálás szívvel köszönöm”, „örök hálám” – szoktuk mondani. A hálás vagyok kifejezés azt jelentheti, hogy jószívűséged, segítséged nem felejtem el, én is ilyen leszek veled: „Hálás leszek érte”.

A Szentírásban sokszor olvashatunk a háláról: az Isten végtelen szeretetét adja nekünk, ezért mi hálásak vagyunk.

Hogyan fejezhetjük ki hálánkat? Imádsággal és szeretettel.

Mit tanít erről Jézus?

„Így imádkozzatok: Miatyánk, aki a mennyekben vagy…

„Szeresd Uradat, Istened… Szeresd felebarátodat”

 

 

Advent

Az adventi napokon karácsonyra készülünk .

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. Ő az Isten Fia,

aki Betlehem városában pásztorok kunyhójában született.

Az adventet úgy szoktuk nevezni: a várakozás ideje.

A választott nép több ezer éven át várt Jézus születésére.

Karácsony előtt 4 adventi vasárnap van.

Minden héten eggyel több gyertyát gyújtunk meg a koszorún.

(Első vasárnap 1 gyertya, második 2 gyertya, harmadik 3, negyedik 4.)

Az igazi adventi koszorún a gyertyákból 3 lila, 1 rózsaszín van.

Advent az egyházi év kezdete.

 

Lap á

 

Karácsony 2

Jézus Betlehemben született. Édesanyja Szűz Mária, nevelőapja Szent József. A pásztorok angyalok hívására megkeresték a pásztori kunyhóban, jászolban fekvő Kisjézust. Ő a világ megváltója, aki üdvözít minket. A három bölcs a betlehemi csillagot követve jutottak el az Üdvözítőhöz.

 

Betlehem

Jézus Betlehem városa melletti pusztában született. A próféták is megjövendölték születésének helyét. Mária és József a népszámlálás miatt érkezett Názáretből Betlehembe. (=Diákok Bibliája)

 

 

 

Názáret

Ebben a városban élt Mária és József. Betlehemből nem térhettek vissza a Kisjézussal názáreti házukba, mert Heródes király üldözése miatt Egyiptomba kellett menekülniük. Később (Heródes halála után) visszatértek Názáretben, és ebben a kicsin városban élte Jézus gyermekéveit. „És növekedett korban, bölcsességben és kedvességben Isten és emberek előtt.” (=Diákok Bibliája)

 

 

 

Jeruzsálem

A Szentírás legjelentősebb városa. A választott nép története is ehhez a helyhez és környékéhez kötődik. Jézus életében is jelentős város, hiszen többször tanított itt. Jeruzsálemi bevonulásának (szamárháton és a nép pálmaágakat lengetve fogadta), az utolsó vacsorának, Jézus kereszthalálának és feltámadásának, valamint az Egyház születésének színhelye.

 

Lap á

 

Választott nép

A bálványimádó, a több isten hitű népek korában Isten kiválasztott egy népet, kik egyedül a világon az „Egy Igaz Élő Istenben” hittek. Ábrahám volt az első az Isten kiválasztott emberi között. Az ő népe lett a választott nép – az izraeli nép. (Nevüket Ábrahám unokájáról, Jákobról kapták, kinek az Isten az Izrael nevet adta.)

Izrael népének hite a zsidó vallás.

Jézus a választott nép tagjaként született. Tanítása szerint azonban az Újszövetség által Isten előtt minden ember és minden nép egyenlő. Jézus Krisztus a „népek pásztora”, minden ember üdvözítője.

 

 

Húsvét ünnepe (Ószövetség)

Több ezer éves hagyománya volt Izrael népének a pászka (más néven húsvét) ünnepe. Aratáskor tartották ezt az ünnepet, és lepénykenyeret, azaz pászkát sütöttek. A pászka kovásztalan kenyér, vagyis élesztés nélküli, kemény ropogós.

Ez az ünnep az izraeliek legfontosabb ünnepe lett, mert a „Szabadulás ünnepét” tartották meg ilyenkor (Krisztus előtt kb. 1200-tól). Arra emlékeztek, és hálás szívvel imádkoztak a húsvéti ünnepen, hogy Isten megszabadította népüket az Egyiptomi fogságból, és Mózes vezetésével az Isten akarata szerint Kánaánba jutottak.

 

Lap á