Alapfogalmak
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
 

Á l t a l á n o s  f o g a l m a k

 

 

 

SZÓTÁR: ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1

Barát
Jócselekedet
Jószívűség – Lemondás
Hála
Szófogadó
Békés természetű
Szépszavú
Büszke
Becsületes
Vigasztal
Nevelőapa

 

 

 

 

Barát

Barátunknak tartjuk azokat, akik őszintén szeretnek minket, jóban – rosszban kitartanak mellettünk. Igazi jóbarátot találni nagyon nehéz. Az igazi barát az Isten ajándéka. A Szentírás sok helyen ír az igazi barátról.

 

Jócselekedet

Az ember tud jót és rosszat is tenni. A saját döntésén múlik, melyiket válassza. Jót tehetek másnak : segítek neki, meghallgatom őt, imádkozom érte. Jót tehetek magamnak : elvégzem a feladatom, tanulok, hogy okosabb legyek, rendben tartom magam körül a dolgaimat, imádkozom, templomba megyek, hogy a Jóistenhez tartozzak, – és még nagyon sok minden jóságot lehet tenni. Jót tehetek még a Jóistennek is. Ez a jóság pedig, amikor keresztényként élek. Tisztelettel és szeretettel gondolkodom és beszélek az Istenről, és szavaimmal, viselkedésemmel másoknak jó példát adok, jócselekedetekre törekszem. Ezt a Jóisten úgy hálája meg, mintha magának neki tettük volna. „Amit a legkisebbek közül egyel is tettetek, nekem tettétek.”

 

Lap á

 

 

Jószívűség – Lemondás

Jószívű vagy, ha adsz valakinek valamit – ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy lemondás. Lemondok arról, ami az enyém és odaadom másnak. De lemondás az is, ha lemondok valamiről, amit megtehetnék, de mégsem teszem meg. Például minden nap délután 5-től 7 óráig játszani, tévézni szoktál. Lemondás, ha elhatározod, hogy 5-től fél 6-ig nem játszol, hanem segítesz otthon (például virágot locsolsz), vagy mondjuk iskolai feladatodat pótolsz be, vagy leülsz, és mégegyszer elolvasod a leckét.

 

 

Hála

A hála köszönetet jelent, de attól mégis több. Megköszönöm azt, amit kaptam, és cserébe megígérem, hogy én is mindent megteszek mindent viszonzásul.

 

Szófogadó

Elfogadom azt, amit más mond, aszerint cselekszem. A szófogadó azt jelenti, hogy a szavát elfogadom, nem vitatkozom, nem ellenkezem, hanem megteszem, amit mond.

 

 

 

Békés természetű

A békés természetű ember, csendben, jókedvűen szeret élni. Elkerüli a vitákat, veszekedéseket, nem oktat ki másokat, nem „morgolódik”. Minden emberben a jót keresi, megbecsül másokat. Így ő maga is békességben él, és békességet sugároz mások felé. Örömmel barátkoznak velem, és a Jóisten is kedvét találja benne.

 

Lap á

 

Szépszavú

Szépszavúnak tartjuk azokat, akik másokkal tisztelettel beszélnek, és véleményüket, mondanivalójukat nem „csúnya szavakkal” fejezik ki. Ha valamivel nem ért egyet, azt is szép szavakkal mondja el.

 

Büszke

Két szó jelentését nagyon sokszor összekeverik. Ez a két szó a büszke és a beképzelt. A büszke azt jelenti, hogy tettem valamit, aminek örülök. Például ötöst kaptam a suliban, és erre büszke vagyok, mert tanultam érte. Örülök, hogy munkámnak jó eredménye lett. Büszke lehetek még valamire vagy valakire is. Ez a büszkeség azt jelenti, hogy fontos nekem, értékesnek tartom. Például büszke vagyok egy játékomra, mert jól viselkedtem és ezért megkapta. De büszke lehetek a például a testvéremre, aki mindig segít másoknak, és én örülök, hogy ilyen jószívű.

A beképzelt azonban rosszat jelent. Olyan ember ő, aki lenéz másokat, aki dicsekszik valamivel. A beképzelt ember úgy gondolja, ő a király, a többiek pedig őt szolgálják és dicsérjék nagyságáért.

 

Lap á

 

Becsületes

A becsületes embernek elmerjük mondani még a titkunkat is, mert tudjuk, hogy sohasem árulja el, mindig igaz barátunk marad. A becsületes ember mindig igazat mond, senki és semmi kedvéért nem hazudik – az igazságot azonban mindig megvédi.

A becsületes embernek bármi értékes dolgunkat oda merjük adni, mert tudjuk, hogy jobban vigyáz rá, mint a sajátjára. A becsületes ember a rábízott feladatot, munkát elvégzi, és a legjobb tudása szerint oldja meg.

 

 

 

Vigasztal

Megvigasztalunk valakit, amikor szomorú, mert valami rossz történt vele, vagy olyan valakivel, akit szeret. Jézus a szomorúak, betegek vigasztalója volt.

 

 

 

Nevelőapa

A szülőket édesapának és édesanyának nevezzük. Az „édes” szóval azt kívánjuk kifejezni, hogy hozzánk közel áll. Nemcsak a szívünkben őrizzük őket szeretetünkkel, hanem a testünkben is, hiszen nagyon sok mindenben hasonlítunk rájuk (például arcvonásainkban, testalkatunkban). Úgy is szoktuk mondani „vér szerinti” rokonok vagyunk.

A nevelőapa ebben más, mint az édesapa. A nevelőapával nincs „vér szerinti” rokonság, testileg nincs hasonlóság köztünk, mert nem tőle származunk.

Szent József Jézus nevelőapja volt.

 

Lap á