Imádság - Ima albumok
 
 
S   z   o   l   g   á   l   ó      h   i   t   t   a   n
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
IDÉZETEK
 
Felhasznált irodalom: Diákkalauz - Szent Gellért Kiadó
 
 
 
 
Hinni annyi, mint Istenben bízni, Őrá hagyatkozni, Őrá építeni, Őt tenni életünk értelmévé, céljává. / W.Kasper
 
Krisztus országában a kereszt a legnagyobb kitüntetés. / Angelini
 
Úgy olvasd a Bibliát, hogy közben állandóan az életedre gondolj, úgy élj, hogy közben mindig a Bibliára gondolj!
 
Sem ima, sem áldozat nem ér semmit Isten előtt, ha nem kíséri szeretet. / Páli Szent Vince
 
Isten arra hívott, hogy boldogok legyünk, sőt: hogy daloljunk az örömtől! / Assisi Szent Ferenc
 
Nem a sok gondolás viszi előre az embert, hanem a nagy szeretet. / Avilai Szent Teréz
 
Isten gabonája vagyok. Őröljön meg a vadállatok foga, hogy Krisztus tiszta búzája legyek. Antiochiai Szent Ignác
 
Az ima a legnagyobb tudomány, amire csak eljuthat az emberi szellem. / Edith Stein
 
A halál az Egésznek a felőlünk látszó oldala. A másik oldalt így hívják: Feltámadás / Guardini
 
Isten a világ rendjébe burkolta be csodáit, a mindennapokba rejtette el áldását.
 
Adj erőt Uram, hogy ezt a mai rövidke napot kibírjam,! Egy lépéssel közelebb visz hozzád a nagy úton.
 
Uram, te ismersz engem. Fogadj el olyannak, amilyen vagyok, és mutasd meg, milyennek szeretnél látni!
 
Az egyetlen valami, amiből annál több lesz, minél többet adunk belőle: a szeretet!
 
Kérd munkádra Isten áldását, de azt ne kérd, hogy a munkát ő végezze el helyetted.
 
Azért van két fülünk és csak egy szájunk, hogy többet figyeljünk és kevesebbet beszéljünk. Veronai Szent Zénó
 
Ha elfogadod a dolgokat úgy, ahogyan a Gondviselés irányítja: szentté válhatsz! / XXIII. János pápa
 
A tiszta szív mindenben meglátja Istent. / Keresztes Szent János
 
Az igazi öröm elajándékozza magát. Nem kér érte jutalmat, számára az a jutalom, ha adhat. / Roger testvér
 
A jócselekedetek elültetett magszemeiből új jócselekedetek sarjadhatnak. / Ír közmondás
 
Egyikünk sem él önmagának: mindnyájan másokért vagyunk. Nazianzi Szent Gergely
 
Van a világnak egy kicsiny területe, amelyet teljesen átalakíthatsz: ez a szíved!
 
A világ azok által az emberek által él, akik minden nap többet tesznek, mint kötelességük volna.
 
Az Istenhez való hűség a kicsiny dolgokban nyilvánul meg. Szalézi Szent Ferenc
 
Aki másnak mindig örömöt igyekszik szerezni, eléri, hogy mások is azt tegyék, ami neki örömére szolgál. Bosco Szent János
 
 
 
A megismert igazság kötelez.
 
A boldog élet receptje: csináljuk szeretettel azt, amit csinálunk.
 
Istent nem tetteink nagysága érdekli, hanem az a szeretet, amely a tetteinket irányította. / Lisieux-i Szent Teréz
 
Többet ér egy gyertyát meggyújtani, mint panaszkodni, hogy sötét van...
 
Ne azt reméld, hogy Isten megkímél a szenvedéstől, hanem azt, hogy erőt ad hozzá!
 
A Kálváriára vezető út a legrövidebb út az ég felé.
 
Forog a világ, de áll a kereszt! Szent Ágoston
 
Aki vidám szívvel szolgálja Istent, bizonyságot tesz arról, hogy Krisztus tanítványa.
 
Szakadékok felett visz az utunk - de Isten fogja a kezünket!
 
Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.
 
Isten oly mértékben adja a segítséget, amennyire bizalommal kérjük. / Sienai Szent Katalin
 
A rosszak csak azért rosszak, mert a jók nem eléggé jók. / Szent X.Piusz pápa
 
Másoktól semmit meg nem tagadni, magunk számára semmit sem követelni...
 
Akinek Isten a barátja, annak senki ellenségtől nem kell félnie.
 
A szerető lélek a világ egy parányi napja, amely Istent sugározza. / Chiara Lubich
 
Ne vesd meg az apró magot: hatalmas fa lehet belőle.
 
Életünk hajócskájának horgonya az Istenbe vetett bizalom. Ez biztosítja, hogy a hullámok ne sodorhassák el. Szent Antal
 
Szeretni ellenségeink: az egyetlen mód, hogy egyetlen ellenség se maradjon a földön. / Papini
 
Az élő ember Isten legnagyobb dicsérete. / Szent Iréneusz
 
Ha Istennek minden jótettét megköszönnénk, nem maradna időnk a panaszkodásra. / Angelus Silesius
 
Istennek csodálatos elképzelései vannak rólam, de a tervrajzot csak Ő ismeri.
 
Isten megengedi, hogy néha súlyosan csalódjunk. Így inkább csakis Őrá építünk. / Szent Bonaventura
 
Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli. / Bosco Szent János
 
Boldogságot ott találunk, ahol másokat boldoggá teszünk. / Boros László
 
Panaszkodhatunk-e bajaink miatt, ha feltekintünk Krisztus keresztjére? / Assisi Szent Klára
 
Ha Isten Mária által akart közeledni az emberiséghez, mi ne akarjunk nélküle közeledni Istenhez!
 
 
Isten ismeri a tegnapot. Add neki a mai napot - és Ő gondoskodik a holnapról is!
 
Isten az Ő Fiát nem csak útjelzőül állította, hanem Ő maga az Út. Így biztosan haladhatunk. / Szent Ágoston
 
Múltra, jövőre tekints, - S mely még a tied, élj az idővel. / Vörösmarty Mihály
 
Sírva jössz a világra, és körülötted mindenki mosolyog - igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozzál és körülötted mindenki sírjon. / Hindu közmondás
 
Az embernek úgy kell élnie, amint gondolkodik, mert másként előbb vagy utóbb úgy fog gondolkodni, amint él. / Paul Bourget
 
Amit itt a csillagok alatt Istenből látok, elég nekem, hogy higgyek abban az Istenben, aki a csillagok fölött van, s akit nem látok. / Isaac Newton
 
Isten azért engedi az árnyékot, hogy a fény ragyogása annál inkább érvényre jusson. / XXIII.János
 
Valahányszor felnyitom a Bibliát, mindannyiszor közvetlen célzást találok benne saját életemre. / J.W.Goethe
 
Ha Istenre gondolok, a szívem úgy megtelik örömmel, hogy áradnak a hangjegyek mintha csak orsóról gombolyítanák őket. / J.Haydn
 
 
Hogy a világot megszeressük, Isten szemével kell azt néznünk. / Albert Schweitzer
 
Az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyod saját boldogságod keresését, hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni. / Michel Quoist
 
Az erő nem a fizikai eszközökben, hanem a legyőzhetetlen akaratban rejlik. / Gandhi
 
Mindenkinél eljön a pillanat, amikor össze kell vetnie azt a kevés jót, amit tett, mindazzal, amit tehetett volna. / André Gide
 
Nem lennének többé pogányok, ha igazi keresztényekhez illően élnénk. / Aranyszájú Szent János
 
Ha nagyon szomorú vagy, tégy valami jót, és rögtön jobb lesz  minden. / Peter Rosegger
 
A hit soha nem olyan nagy, mint amikor térdel. / XXIII. János
 
Ki senkinek sem hisz, annak én sem hiszek. / Neruda
 
A hitet nem veszíti el senki, legfeljebb úgy rázza le magáról. / Szent Ágoston
 
Katolikussá lenni nem annyit jelent, mint búcsút mondani a gondolkodásnak, hanem ellenkezőleg annyit, mint megtanulni, hogyan kell gondolkodni. / G.K.Chesterton
 
 
 
" Az Egyház a rózsafüzérnek mindig kivételes hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta".
Boldog II.János Pál pápa breviáriuma ( október 9.)
 
" A szeretet az egyetlen,amit nem kell és nem is lehet kimutatni. Sem mutatni,sem jelezni,sem beszélni róla. A szeretet meleg mint a kályha.Oda tartod a tenyeredet ,és érzed.Felé fordítod az arcod és sugárzik. Egy ember körül,aki szeret,más légkör van... "
 
Ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel. /Teréz anya/
 
Amikor fény van benned, azt látod kívül is. (Anais Nin)
 
Elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. (Zsolt,91:11-12)
 
Azt tartják, hogy amikor a székely ember kivágja a fát, megsajnálja és faragni kezdi. Addig faragja,
míg a lelkét belefaragja a fába. Így születik a székely kapu és válik a székely ember lelkévé, amely ma már a magyarság szimbóluma az egész világon.
 
"Szegények azok, aki nem értek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a levegőnek, a virágoknak, az ételnek." Wass Albert: Te és a Világ (idézet)
 
"A világ minden gyermekkel újrakezdődik." - Henry David Thoreau
 
“Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz! Igen, ilyen egyszerű ez.” (Will Rogers)
 
"Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" Pio atya
 
Riporter; - Egymillió dollárért sem végezném azt amit Ön tesz!   - Egymillió dollárért én se. De Jézusért igen - válaszolta Teréz Anya
 
"Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű! Ne add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon, és kezdd elölről." (Böjte Csaba)
 
A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség...az ilyenek ellen nincs törvény... (Szentírás)
 
Az ismétlés nem változtatja a hazugságot igazzá.- Franklin D.Roosevelt
 
Ötvenéves korban mindenkinek olyan az arca, amilyet megérdemel.George Orwell
 
Az emberi fajnak egyetlen igazán hatásos fegyvere van: a nevetés. - Mark Twain
 
Amikor imádkozol és egy szegény kopogtat az ajtódon,
hagyd ott az Istent az Istenért. Páli Szent Vince
 
Az élet egy vidám dolog volt, ami a sír felé vezető úton történt velem.
 
Nem az a fontos, hogy tudd, hogy mit tegyél, hanem, hogy tedd, amit tudsz! - Tony Robbins
 
Boldog II.János Pál breviáriuma. (október 12.)
A rózsafüzér mondása olyan, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával együtt.
 
A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.
(Galileo Galilei)
 
„Jézus ránézett és megkedvelte” (Mk 10,21).
„Kívánom, hogy megélhessétek Krisztusnak ezt a tekintetét! Kívánom, hogy megismerhessétek az igazságot, hogy ő, Krisztus szeretettel tekint rátok!” (Boldog II. János Pál pápa - Dilecti Amici, 7.).
 
„A kegyelmet nem azért kaptuk ingyen, mert olcsó, hanem azért, mert megfizethetetlen.”