Imádság - Ima albumok
 
 
Ima Album 1.
 
 
Szent Patrik-kódexbeli áldás
Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.
Ámen
Az öröm tízparancsolata
1.  Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömet!
2.  Mosolyogj és tanúsíts türelmet kellemetlen helyzetben is!
3.  Szívből ismételgesd:  ” Isten, aki szeret engem, mindig jelen van!”
4.  Szüntelen törekedj arra, hogy az embereknek csak a jó oldalát lásd!
5.  Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot!
6.  Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ezeknél semmi sem nyomasztóbb!
7.  Munkádat örömmel és vidáman végezd!
8.  A látogatókat mindig szívesen és jóindulattal fogadd!
9.  A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz el!
10. Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz abban, hogy magadra is rátalálsz!
 
 
 
 
Uram, adj türelmet,
hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot,
hogy megváltoztassam amit lehet,
És adj bölcsességet,
hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
 
Ha hiszel Krisztus Istenében...
"Mosolyogd el magad,
És adj belőle annak,
Aki még soha nem nevetett!
Ragadj meg egy napsugarat,
És repítsd oda,
Ahová a bátorságot,
És helyezd annak lelkébe,
Aki nem tudja megérteni!
Fogd meg a reményt,
És add oda annak,
Akinek az életében, nincs fény!
Fogd meg a jóságot,
És add oda annak,
Aki nem tud ajándékozni!
Fogd meg a szeretetet,
És mutasd meg, az egész világnak!"
 
Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.
(Hiszek 2.versszak)
A gondviselés imája
Mennyei Atyám !
Gondviselésedre bízom magamat.
Nem akarok mást, mint akaratodat fölismerni és teljesíteni.
Múltamat ismered : Bocsáss meg érte !
Jövőmet is tudod : Miért aggódnék tehát ?
Amit a mindennapok során tennem kell, abban hűségesen akarlak szolgálni.
Tied vagyok testemmel, lelkemmel !
Mindig veled akarok maradni, Istenem !
( W. Eberschweiler SJ )
 
Uram Jézus, taníts meg arra,
hogy nagylelkű legyek,
És úgy szolgáljalak, amint megérdemled:
Hogy adjak számolgatás nélkül,
Hogy harcoljak nem gondolva arra,
Hogy sebeket kaphatok,
Hogy dolgozzam pihenés nélkül,
Egészen odaadva magam a Te szolgálatodra,
Nem várva más jutalmat, mint azt,
Hogy tudom: a Te szent akaratodat teljesítem.
Ámen
 
Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom,
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.
(Hiszek 3.versszak)
Úti imádság
Legyen a Te akaratod Örök Istenünk,
hogy békében indulhassunk útnak.
Biztos kezeddel vezérelj bennünket,
mutass nekünk utat.
Ments meg bennünket minden bajtól,
amelyek a világot veszélyeztetik.
Óvj és őrizz minket,
hogy békében és örömben érjünk célhoz.
Amikor megérkeztünk, Te fogadj minket ott is,
Te köszönts elsőnek szerető Istenünk.
Hűséged és gondoskodásod maradjon velünk,
 idegenben Téged el ne veszítsük.
Olyan embereket küldj hozzánk,
akik jószívvel, könyörülettel fogadnak,
És távolíts el tőlünk mindenkit,
akik hazug vagy téves úton járnak.
Hallgasd meg imánkat, könyörgésünket,
hiszen Te vagy, aki mindig óvja lépteink.
Áldott vagy Te, Örökkévaló,
aki el nem múló szeretetettel vagy felénk.
Rád bízzuk magunk Mindenható Istenünk!
A választott nép úti imádságának átirata Jh.Betti
 
 
Égnek és földnek testté vált frigyét:
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.
Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.
(Hiszek 4.versszak)
 
 
 
 
Add Uram, hogy jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek!
Virágot lássak télben, hóban,
Ne higgyek a rosszban, csak a jóban!
A kenyérnek falatját megbecsüljem,
A szenvedők könnyét letöröljem.
A holnaptól sohase féljek,
Az embernek jobb jövőt reméljek!
Uram, ki fönt vagy a Mennyekben,
Add, hogy higgyek Benned rendületlen,
Hogy mindig őszintén jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek.
 
 
Hogyha engem az Úr Jézus az ölébe venne,
legjobb dolgom a világon tudom, nekem lenne.
 
Szent szívének közelében volna puha fészkem,
semmiféle veszedelem nem árthatna nékem.
 
Nem félnék én, ha a világ rám bosszúval törne,
mert megvédne én Jézusom szerető szent Szíve.
 
Meghajtom hát a fejemet imádságra, csendbe’,
kedves Jézus arra kérlek vegyél az öledbe.
 
 
Segíts, Uram, hogy legyek:
belsőleg ártatlan;
külsőleg egyszerű;
társalgásban szerény;
életemben példás.
Légy velem, Uram, hogy ügyeljek:
természetem fékezésére,
         a kegyelem ápolására,
         parancsaid megtartására,
         az üdvösség elnyerésére.
Tanuljam meg Tőled:
         mily csekély, ami földi,
         mily nagy, ami isteni,
         mily rövid, ami ideiglenes,
         milyen tartós, ami örökkévaló. Amen.
 
 
Adj nekem, Istenem,
gyermeki szívet, hogy higgyek,
gyöngéd szívet, hogy szeressek;
erős szívet, hogy bátran cselekedjem!
Adj gyermeki hitemhez biztonságérzetet, nyugalmat,
a szerető gyöngédséghez tisztaságot és bensőséget,
a férfias tetterőhöz alázatosságot és bizakodást!
Ha mindezt megadtad nekem,
ezzel már elég gazdag vagyok,
s minden imámat meghallgattad.
 
 
Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítni tudjam.
Mosolyogjak, ha bántanak
és senkire se haragudjam...

Én Istenem, legyek vidám,
ujjongjon újra puszta lelkem,
mint rég, mikor falum felett
az első forrásvízre leltem...

Én Istenem legyek vidám,
ma minden gondot tűzre vessek.
Nyújtsam ki kincstelen kezem
s szegényen is nagyon szeressek...
 
Istenem, Mennyei Atyám,
mily nagyszerű, hogy mindenütt
itt vagy velem, figyelsz rám,
s ismered minden léptemet.
Akkor is látsz, ha félelem gyötör,
akkor is látsz, ha elrejtem magam,
s látszólag semmit sem teszek.
Akkor is látsz, ha egyedül vagyok,
akkor is látsz ha álmodom
hatalmas dolgokról s jövőmről.
És milyen jó hogy itt vagy énvelem
és elkísérsz akárhová megyek.
Egyetlen szót sem mondhatok,
amit ne hallanál,
és ismered minden gondolatom.
Hatalmas tenyeredben tartasz
s jóságosan viseled gondomat. Amen.
 
 
Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelemet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fölségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat! Ámen.
 
 
Add Uram,
hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és
   tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd,
   bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak,
   útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam,
   ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon,
   s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen
   az igazság - csak az igazság befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat,  
   szavaimat, tetteimet, ami fölemel!
 
 
Halljad világ a vallomásomat;
Egyszerűek legyünk, mint az országút,
hogy mindenkihez elmehessünk.
Jók legyünk, mint a levegő,
hogy mindenkit megölelhessünk.
Édesek legyünk mint a kenyér,
hogy mindenkit etethessünk.
Vidámak legyünk, mint a bor
hogy mindenkit megnevettessünk.”
 
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvemből, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdődő és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan
ahhoz is csak jókedvet adj , Uram! Ámen.

 
 
Uram!
E szép földet adtad, hogy rajta éljünk,
a bensejébe titkos kincset rejtve el.
Segítettél, hogy művedet megértsük,
könnyítsük munkánk s küzdjük le
az éhséget és betegséget is.
 
Isten! A Teremtésben tégy társaddá,
hogy értsük műved s nemesítsük azt,
földünket biztos otthonná téve
a boldog jólétnek s harmóniának.
 
 
Uram, nem kérem tőled, hogy lobogva
égjek, mint a szeretet csodás hősei,
Csak amit hoz a hétköznapi élet,
csak azt tudjam végig küzdeni.
Azt kérem tőled küzdelmeimben
Ne legyen zokszó, csak mosoly ajkamon,
Az eléd hozott sok kis áldozatból lásd,
hogy én is szeretlek nagyon.
 
 
Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.
 
 
Adj, Uram, éber szívet,
 - hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat
   Tőled el ne terelje;
Adj nemes szívet,
 - hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje;
Adj egyenes szívet,
 - hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse,
   maga felé ne hajlítsa,
Adj erős szívet,
 - hogy azt semmi viszontagság meg ne törje;
Adj szabad szívet,
 - hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne   
   fűzhesse.
Adj, Uram, Istenem,
 - Téged megismerő értelmet,
 - Téged kereső buzgalmat,
 - Téged megtaláló bölcsességet;
Add, hogy életem
 - Előtted kedves legyen,
   állhatatosságom téged bízvást várjon;
   és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.
 
 
 
  Uram, te azt mondottad: Legyetek a föld sója!
Az étel a sótól kapja meg az ízét, és a só óvja meg a romlástól is.
Uram, hadd legyek én is a föld sója! Hadd tegyem ízessé, vonzóvá mások számára a keresztény élete, ne pedig keserűvé!
Meg akarom mutatni az embereknek, hogy az érted végzett munka nem szenvedés, nem értelmetlen robot, hanem vidám szolgálat.
Uram, legyen fáradozásom eredményes! Ezért kérlek, ízesítsd meg életemet, hogy ne maradjak ízetlen, amelyet elvetnek, mivel nem ér semmit. Uram, engedd, hogy a föld sója lehessek!
 

Gépkocsi vezető imádsága
Istenem, a Te kezedben nyugszik minden ember sorsa.
Te vezeted lépéseiket, és vigyázol útjaikra.
Minket is látsz, amikor kocsink kormányánál ülünk.
Ezért bizalommal fordulok Hozzád, add, hogy biztos kézzel, körültekintő
figyelemmel, kiegyensúlyozott lélekkel vezessünk, és minden balesetet elkerüljünk.
Adj szívünkbe mély felelősségérzetet felebarátaink élete és testi épsége iránt!
Kerüljünk minden féktelenséget és meggondolatlanságot a vezetésben!
Tartsd távol tőlünk a hirtelen előadódó veszélyes helyzeteket, és add, hogy
a kritikus pillanatban is megőrizzük nyugalmunkat!
Szent Kristóf, autósok és motorosok védőszentje, óvj, vezess minket, segíts minket! Ámen.
 

Megkértem Istent, vegye el büszkeségemet.
Azt mondta, nem Ő veszi el, nekem kell feladnom.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet.
Azt mondta: nem. A türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot.
Azt mondta: nem. Csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik.
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól.
Azt mondta: nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá.
Kértem Istent, adjon lelki fejlődést.
Azt mondta: nem. A fejlődés az én dolgom, de megmetsz, hogy gyümölcsöt hozzak.
Kértem Istent, segítsen másokat szeretni, ahogy Ő szeret engem.
Azt felelte: látom, már kezded érteni.
Kértem Őt...
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet...
És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot...
És adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat
Kértem, adjon szeretetet...
És adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmet...
És adott lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.
Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.
Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.
(Hiszek 5.versszak)
 
 
Taníts meg Uram!
 
Taníts meg Uram boldognak lenni,
Tiszta szívemből, könnyen szeretni.
Szállván virágra, miként a lepkék,
Könnyen cikázva, ahogy a fecskék.

Taníts meg engem, tisztának lenni,
Vissza nem nézni, előre menni!
Letenni minden terhet és gondot,
Látni magamban a középpontot...

Taníts még nekem egyszerűséget,
Hogy megláthassam mindig a szépet.
Igazgyöngy legyen szellemi lényem
A hamis ékszert még meg sem nézzem!

Taníts meg engem nyugodtnak lenni,
Útra kelőktől, szép búcsút venni.
Túltenni magam, azon mi nem megy,
Erősebb szenved, okosabb enged...

Taníts meg engem szerelmet adni,
Nem szalmalángként, parázs maradni.
Embernek lenni, minden esetben,
Segítő erő legyen kezemben!

Hogyan tehessem? Taníts meg engem;
Új reményt adni csüggedelemben!
Mindig, mindenkor emberi szóra,
Könnyet törölni, hajlani jóra.

Taníts meg engem, tanító tettre,
Példás jellemre, hű szeretetre.
Víg mosolyt csalni bánatos arcra,
Taníts meg Uram, erre a harcra!
Szuhanics Albert  Forrás
 
 
 
 
 
 
Ne szakíts félbe, Uram, imádkozom!
 
Ember: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
Isten: Tessék!
E: Ne szakíts félbe, kérlek! Imádkozom.
I: De hisz éppen megszólítottál.
E: Én megszólítottalak? Á - tulajdonképpen nem. Az ima szól így: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...
I: No tessék, már megint! Te hívsz engem, hogy beszélgessünk egy kicsit, nem? Tehát miről van szó?
E: Szenteltessék meg a Te neved...
I: Komolyan gondolod?
E: Mit?
I: Valóban meg akarod szentelni a nevem? Tudod, hogy mit jelent ez tulajdonképpen?
E: Azt jelenti... azt jelenti... A csuda vigye el, mit tudom én, mit jelent! Honnan tudjam?
I: Azt jelenti, hogy meg akarsz tisztelni, hogy én neked egyedülállóan fontos vagyok, hogy számodra a nevem értékes.
E: Igen, ezt értem. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is...
I: Teszel ezért valamit?
E: Hogy a Te akaratod teljesüljön? Természetesen! Rendszeresen járok istentiszteletre, egyházi adót fizetek, ha valamire gyűjtenek én is adakozom, megtartom a böjtöt, és szoktam imádkozni is...
I: Én többet akarok; hogy az életed rendbe jöjjön, hogy a szokásaidat, melyek mások idegeire mennek elhagyd. Azt akarom, hogy a betegek meggyógyuljanak, az éhezők ételhez jussanak, a szomorúakat megvigasztalják...
E: Miért éppen nekem mondod ezt? Mit gondolsz, hány gazdag képmutató ül a templomban? Nézz csak körül!
I: Bocsáss meg! Azt hittem, te valóban azért imádkozol, hogy legyen meg az akaratom. Ez ugyanis egészen személyesen annál kezdődik, aki ezt kéri.
E: Ez világos. Imádkozhatom most tovább? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma...
I: Ember, máris túlságosan kövér vagy! Kérésedben a kötelezettség is benne rejlik, hogy valóban tegyél valamit azért, hogy a világ millió éhezője naponta kenyérhez jusson.
E: És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek...
I: És Jancsi?
E: Jancsi? Ne kezdd el most már őt is! Nagyon jól tudod, hogy valahányszor találkozunk, olyan szemtelen, hogy dühöngeni kezdek. És ő is tudja ezt. Nem vesz komolyan, mint munkatársát, és egyáltalán, az idegeimen táncol ez az alak...
I: Tudom, tudom! És az imádságod?
E: Nem úgy értettem!
I: Legalább becsületes vagy. Örömet szerez neked, hogy ilyen sok keserűséggel és ellenszenvvel rohangálsz a világban?
E: Beteggé tesz.
I: Meggyógyítlak. Bocsáss meg Jancsinak, és én megbocsátok neked.
E: Hm... Nem tudom, hogy rá tudom-e szánni magamat.
I: Segítek neked!
E: És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól...
I: Nagyon szívesen. Kérlek, kerüld azokat a személyeket és helyeket, ahol kísértésbe kerülhetsz!
E: Hogy gondolod ezt?
I: Hiszen ismered gyenge pontjaidat! Udvariatlanságod, magatartásod az anyagiakban, agresszió, nevelés. Ne adj lehetőséget a kísértésnek.
E: Azt hiszem, ez életem legnehezebb Miatyánkja. De most van először köze a mindennapi életemhez.
I: Remek! Imádkozd nyugodtan végig!
E: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
I: Tudod mi a legjobb? Az, hogy ha olyan emberek, mint te, elkezdenek engem komolyan venni, igazán imádkozni és az én akaratomat tenni, akkor aztán észreveszik, hogy mindaz, amit az én országom eljöveteléért tesznek, őket magukat is boldoggá teszi!
 
Az én miatyánkom
Kányádi Sándor
 
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor, kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe,
Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, reményteljesen,
S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!
Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a rossz: – Merre van Istene!
Ó lélek, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram, SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!
Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág,
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor a Pokol szabadul a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Ó lélek, ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!
Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!
Ó lélek, ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod,
S mondd: URAM, LEGYEN MEG A TE AKARATOD!
Mikor a kisember fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a gazdag milliót költ: hogy éljen,
S millió szegény a nincstől hal éhen,
Ó lélek, ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,
S kérd: URAM, ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!
Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, – sőt, ellene támadsz,
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy tagadd meg ŐT,
Ó lélek, ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
Uram, segíts, S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!
Mikor hittél abban, hogy téged meg becsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak…
Ó lélek, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram, MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!
Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják,
Mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják,
Mikor népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: miért tűröd ezt? ISTENEM, MI ATYÁNK?!
Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a rossz, támad, s tombol…
URAM, MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!
MENTS MEG A GONOSZTÓL!
ÁMEN.
UTÓHANG
S akkor megszólal a MESTER,
keményen – szelíden,
Távozz Sátán – szűnj vihar!
BÉKE, s CSEND legyen!
Miért féltek kicsinyhitűek?
BÍZZATOK! Hisz' én megígértem Nektek:
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!
Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,
S a végső időkig – VELETEK MARADOK!
Forrás
 
 
 
A Kis Herceg imájából
"Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé  és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában időben rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat.
Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez.
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat.
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben minden simán kell, hogy menjen.
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk.
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk.
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot közvetíthessek.
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van.
Uram, taníts meg a kis lépések művészetére!"
Imádkozol-e értem,

Vajon imádkozol-e értem,
Mikor leszáll a csendes alkony,
S a kis szobádban egyedül vagy,
... Hogy senki már ne zavarjon.

Én úgy szeretném, hogyha akkor
Áldást kérnél rám egy imában,
Mert én hiszek az alázatos,
Buzgó, őszinte szent imákban.

Amit másokért mond a lelkünk,
Amit más lelke visszaérez.
Én szeretném, ha imádkoznál
Úgy este későn, ha sötét lesz.

És fönt az Isten trónusánál
Ahol majd mindketten megállunk
Egy csodálatos, tiszta percben
találkozna az imádságunk?
 
 
 
 
 
 
+