Imádság - Ima albumok
 
 
S z o l g á l ó    -    I m a a l b u m
 
Imádságok bajban lévőkért
 
"A csend gyümölcse az ima. Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat."
Teréz anya
 
Imádkozhatunk balesetet szenvedettekért, súlyos betegekért, öregekért, éhezőkért, elhagyottakért, üldözöttekért
 
 
Kapcsolódó Ima Album: Egyházi ünnepek-Betegek Világnapja
Egyházi ünnepek - A világ éhezőiért
 
 
 
 
 
 
Bajban lévők imái
 
 
Bárhol térdelsz
Bárhol térdelsz – előttem térdelsz!
Bárhová nézel – szemedbe nézek!
Bármi a gondod, bármi a vágyad –
Énreám gondolj: ott vagyok nálad!
Hol emberlélek van – Én ott vagyok!
Hol minden néma – Én szólhatok!
Hol üres minden – Engem láss meg ott!
Hol megsemmisül minden – Én ott alkotok –
Mert én Ember – s megváltó Isten vagyok!
 
 
Gondolod, hogy kerül életed útjába
egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
s lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz az utadba tette,
hogy megállj mellette.
Nézd meg a követ és aztán
kezdj beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd, milyen üzenetet
küld azzal az akadállyal neked?
S ha lelked Istennel találkozott,
utadba minden kő áldást hozott!
 
 
Az Úr érkezése - Ady Endre
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
 
 
Szenvedésed Isten adta ruhád,
először sehogyan sem illik reád,
úgy találod: nagy neked
belenőhetsz, ha békén viseled.
S ha Isten ráteszi áldó kezét,
erőt ahhoz is ád,
hogy úgy viseld majd a szenvedést,
mint a legdrágább ünneplő ruhát.
 
Gondviselés
Életem ott van Isten tenyerén,
Azért nem félek én.
Bármi fáj nekem, Mosolyog a szemem,
Száz jajszó között is Bízom vakon.
Hitem fel nem adom.
Rámtörhet vadul Ezer baj, veszély -
Isten így szól: Ne félj!
Miért is... mitől is Félhetnék én
Az Isten tenyerén? (Vörös Jolán)
 

Valaki értem imádkozott
Reményik Sándor

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a terhem,
Valaki értem imádkozott

Valaki értem imádkozott.
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret,
Jó barátom vagy testvérem.

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott
 
 
Gyöngék imája
Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fűre, szétmálló göröngyre, -
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
csak gyönge, nagyon gyönge.
Dsida Jenő
 
 
 
Mit aggódsz?
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
Kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.
Szalézi Szent Ferenc
 
 
Uram,
ha éhezem,
adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell;
ha szomjazom,
adj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége,
ha fázom,
küldj valakit, hogy felmelegítsem.
Teréz anya
 

Adni kell, adni, mindent odaadni:
Munkát, erőt, életet,
Pénzt, ruhát és kenyeret.
Könnyet, mosolyt, simogatást,
Jó szándékot, jó akarást,
Imádságot, egészséget,
Melegséget, élő hitet.
Odaadni akárkinek,
A legelső nincstelennek.
Szeretet adni - adni,
S érte semmit sem kívánni!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajban lévőkért imádkozunk
 
 
Bajban lévőkért - Taizei imádság
Krisztus, magadra vetted gyengeségeinket, és hordoztad betegségeinket, erősítsd meg azokat, akik nehézségeken mennek keresztül.
Te vagy az élet forrása, támogasd azokat, akik nehézségeken mennek keresztül és elbátortalanodnak.
 Add, hogy fölismerjünk minden embertársunkban, s ne engedd, hogy átnézzünk a szegényeken és az elhagyatottakon!
Imádkozzunk a kizsákmányoltakért és a munkanélküliekért, add, hogy emberi jogaikat tiszteletben tartsák!
Imádkozzunk a bebörtönzöttekért, és a társadalom peremére szorultakért, add, hogy együtt érezzünk szenvedésükkel!
Imádkozzunk a betegekért, és azokért, akik életüket magányosan fejezik be, add meg nekik a szükséges erőt!
Imádkozzunk az elvándoroltakért és a menekültekért, védelmezd és erősítsd reményüket!
Imádkozzunk azokért, akik életüket adják a szegényekért, a menekültekért és a kitaszítottakért.
Imádkozzunk a szegényekért, az elnyomottakért, és a kitaszítottakért.
Imádkozzunk azokért, akik szülőföldjüktől távol kénytelenek élni, a menekültekért, a kivándoroltakért és az üldözöttekért.
Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük.
Mindazokért, akiket megaláztak és az erőszak áldozatai lettek, jöjj és gyógyítsd sebeiket.
 
 
 
 
Valahol ki van jelölve a helyed...
Ismeretlen szerzô
Azért van síró, hogy vígasztald,
az éhezô, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hozdani.
Az írgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrôdik, szenved - azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
 
Jöjj el, Uram!

Szeresd, Uram, azokat,
akik téged nem szeretnek,
fogadd be azokat,
akik nem zörgetnek isteni ajtódon!

Gyógyítsd meg azokat,
akik nem törődnek lelki betegségükkel,
sőt, azon vannak,
hogy azt minél jobban súlyosbítsák!

Add vissza ezeknek a Lázároknak
az elveszett lelki életet,
amelyet nem kérnek tőled!

Szánakozzál végre azokon,
akik nem szánják önmagukat.
És mivel ők nem akarnak
Hozzád menni,
jöjj el, Uram, Te, hozzájuk!
          Avilai Szent Teréz
Taníts meg szeretni
Urunk, taníts meg minket szeretni,
hogy ezután már ne magunkat szeressük,
s ne csak a hozzánk tartozókat,
akikkel jó együtt lennünk.
Urunk, taníts meg arra,
hogy le tudjunk mondani
a hozzánk tartozókról mások kedvéért,
s azokat is szeressük,
akiket senki sem szeret.
Urunk, add, hogy átérezzük mások szenvedését,
s ne engedd, hogy továbbra is
csak mi magunk legyünk boldogok.
Urunk, indítson meg minket
a nyomorultak helyzete,
és ne engedd, hogy megfeledkezzünk róluk.
Urunk, védj meg minket a pénztől,
hogy szívünket ne rágja az ócska vágyakozás
a gazdagság vagy a hatalom után.
És szabadíts meg minket önmagunktól.
            Raoul Follerau
 
 
 
 
Imádság azokért, akiknek betegek szülei
Imádság Szent Antalhoz
 
Páduai Szent Antal egyházunk védőszentje,
Szegények és elesettek segítője
Nézz a mennyből le ránk,
Ó, hallgasd meg imánk!
 
Hozzád fordulunk benned bízva,
Mert álnok és csúf e világ,
Kemény az élet, sok a megpróbáltatás!
Ó, hallgasd meg imánk!
 
Míg sokan jómódban élnek és gazdagok,
Nem látják, aki szegény és elhagyott,
Nekik oly mindegy, van-e betevő falatod!
Ó, hallgasd meg imánk!
 
 
Nyújtsd felénk oltalmazón kezed,
Nézd a sok ártatlan, szenvedő gyermeket!
Szeretet nélkül élnek és éheznek!
Ó, hallgasd meg imánk!
 
Az önszeretet és közöny fátylat von szemünk elé,
Nem vesszük észre a magára maradt szülőt.
Nincs, aki szeresse, felé nyújtsa kezét,
Ó, hallgasd meg imánk!
 
Egyedül, magányban, elhagyatva él,
Már semmit sem remél.
Fájón feléd fordítja tekintetét, imádkozva kér.
Ó, hallgasd meg imánk!
 
Térdre borulva esdünk feléd,
Szánd meg híveidet és segíts,
Adj erőt, hitet, szívünkbe szeretetet!
Ó, hallgasd meg imánk!
 
Ne hagyd, hogy elvaduljon a világ,
Porba hulljon az erény, a tisztaság,
Tudjunk hittel, becsülettel élni tovább.
Ó, hallgasd meg imánk!
 
Páduai Szent Antal, életed legyen példakép ifjúságunk előtt!
Ne győzhessen a gonoszság és a bűn.
Még van remény, hogy szebb legyen a föld.
Ó, hallgasd meg imánk!
 
Ne legyen nyűg és teher a beteg szülő,
Gyermekekre várjon szebb, boldogabb jövő.
Istenbe vetett hitünk adjon lelkünknek erőt!
Ó, hallgasd meg imánk!
            Katona Imréné

 

 
 
 
 
 
Idősekért imádkozunk és idősek imái
 
 
SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET!

Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek, az öregeket,
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos, eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
 
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet,
Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek!
 
Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek benneteket, szeressétek az öregeket!
 
Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek!
S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek!
Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket!
Óbecsey István
ISTENEM SEGÍTS
Idősek imája
Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy éltem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Légy szívükben jóság, irgalom
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz.
Ámen
(ismeretlen)
Az lesz az én legszebb imám,
imáimnak gyöngye, szépe,
amit majd az utam végén
viszek fel az Úr elébe.
Amikor majd megpillantom
... azt a drága, fénylő arcot,
mikor végre befejezem
ezt a hosszú, nehéz harcot!
Ott a szívem megnyílik majd,
szabadon száll imádságom,
az én drága Megváltómat
kegyelméért áldom, áldom,áldom......
 
 
 
Idősek imája
Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre.

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magam és adj alázatot, hogy belássam egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét.

Uram, maradj az, aki mindig voltál: megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád! Ámen.