Imádság - Ima albumok
 
 
S z o l g á l ó    -    I m a a l b u m
 
Imádságok gyerekekért, fiatalokért
 
Csak erre kérlek Téged, semmi másra: Taníts engem hívőn-imádkozásra,
 
Imádkozhatunk magzatokért, csecsemőkért, kisgyerekekért, kamaszokért és tinikért, fiatalokért
Imádkozhatunk nélkülöző - éhező gyerekekért, hajléktalan és árva gyerekekért, családban élő mégis magányos gyerekekért, csavargó fiatalokért, eltűnt fiatalokért, önpusztító életet élő fiatalokért, erkölcstelen életet élő fiatalokért, hitetlenül felnőtt fiatalokért, elhunyt gyerekekért, meg nem született gyerekekért.
 
Istenünk minden ember a te teremtményed, te ajándékoztad az életet nekünk.
Segíts minket, hogy a Mennyország kincseit mindennél fontosabbnak tartsuk!
 
 
 
 
+
 
  Ima az ifjúságért…..

Mindig az ifjúság a nemzet jövője.
Mária, Szűzanyánk őket óvja, védje.
Mondjunk nemet végre a hitetlenségnek,
Mely végét jelentheti a magyar nemzetnek.
Kérjük a jó Istent, adja meg kegyelmét,
és mentse meg a rossztól az ifjak lelkét.
Értsék meg végre: a pénz csak átok,
mely romlásba viszi az egész világot.
Ne a pénzt szeressük, az a Sátán lelke,
ez már a világot többször tönkretette.
Nagyon sokan vannak, akik ennek élnek,,
Ők azok , akik lelkileg igazán szegények.

Krisztus feláldozta magát a kereszten,
hogy figyelmeztessen, s a bűntől megmentsen.
Ne szégyelljétek soha Jézust, a hitet,
mindenütt bátran vessetek keresztet.
Mindig keressétek Krisztust, a Megváltót,
buzgón olvasva az evangéliumot.
Nála van az élet: ő az út, igazság,
Ezért fontos az ima és a hitoktatás.
Szeressétek ifjak az eukarisztiát,
A szentmisét és a kereszt áldozatát.
Szívünkbe jön a szentáldozásban,
Így segít az életben és a tanulásban.

Jézus velünk él, ő a szeretet, jóság,
nélküle nem lehet se család, se ország!
Ne féljetek a gonoszt elutasítani
s a hittagadókkal mindig szembeszállni
Ehhez szükséges az akarat és a hit,
Jézust keressétek, ő csak jóra tanít.
Valljátok meg Jézust imával és hittel,
éljetek benne szívvel és lélekkel.

Az ifjúságért mind felelősek vagyunk,
hogy most nekik milyen nevelést adunk.
Iskola s a család ha nem együtt halad,
a vallásos nevelés akkor elmarad.
Ez az ifjú lelkét tönkre is teheti,
hivatását akkor nem tudja vállalni.
Nem lesz család, se hit-remény-szeretet,
Ez veszélybe sodorja az egész nemzetet.
Hit nélkül az ember tehetetlen, semmi,
a nehézségek előtt meg fognak torpanni.
Nem tudnak tanulni, életre készülni,
mert nincs ott az Isten, nincs akiben bízni.

Anyák, a gyermekeket vigyétek templomba,
mielőtt bekerül ő az iskolába!
Tanulja meg korán, hogy a templom a fontos,
csak így lehet később a gyermek vallásos.
Diszkóba járni és munka nélkül élni,
ha csak ezt látja, bajba fog kerülni.
Ne utánozzák a bűnös nyugatot,
mely lelküknek csak árt, és nem hozz semmi jót.
Vallás és hit nélkül majd oda juthatnak,
hol úr az erkölcstelenség és erőszak.

Az ifjúságért könyörgünk Istenünk,
add:legyen vallásos, erkölcsös életük.
Imádkozzanak és kérjék a Szentlelket,
Adjon hitet, erőt, vallásos életet. Ámen.
II.János Pál pápa imája a fiatalokért
Jézus, Isten Fia,  akiben az istenség teljessége lakozik,
Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját.
Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban.
Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra
és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.
 
 
Gyermekekért és fiatalokért - Taizei imádság
Vezess Szentlelked által, és adj új szívet, hogy teljesíthessük szereteted akaratát.
Imádkozzunk az elhagyott gyerekekért, és mindazokért, akik őket szeretettel befogadják!
Jézus Krisztus, eljössz, hogy átváltoztass és Isten képmására formálj minket. Fényeddel ragyogd be sötétségünket!
Krisztus, belső világosság, ismered szomjúságunkat, vezess minket az Evangélium forrásához!
Krisztus, világ világossága, megvilágítasz minden embert. Add, hogy mindenkiben fölismerhessünk téged!
Krisztus, szegények barátja, adj nekünk egyszerű szívet, hogy örömmel befogadhassunk téged!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, újítsd meg bennünk a gyermekség lelkületét.
Add, hogy ne vesszen ki belőlünk a teremtésed iránti csodálat.
Föltámadt Krisztus, betöltöd életünket együttérzéseddel, add, hogy mindig téged keressünk.
Krisztus, te tudod, mi után vágyakozunk, vezess minket az örökkévalóság útján.
Mindazokért, akik most kezdenek megismerni, töltsd el őket irántad való bizalommal.
Szűz Máriával legyen a mi égi Édesanyánk is.
Élő Isten Fia, ismered küzdelmeinket, légy velünk.
Szentlélek, életünket te töltöd el a békesség és az igazság utáni vágyakozással, add, hogy ezen az úton járjunk
Szentlélek, te vezetsz minket a szenvedőkhöz, add, hogy ne hátráljunk meg
 
 
IMÁDKOZZUNK GYERMEKEINKÉRT!
1.Jézusunk, aki magad is gyermekké lettél, hogy segíts rajtunk, hódítsd meg gyermekeink szívét és irányítsd őket Feléd! - Kérünk.
2.Add Urunk, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt! - Kérünk...
3.Óvd meg őket Urunk minden veszélytől, adj kitartást nekik a bűn elleni harcaikban, és légy velük akkor is, ha mi már nem vezethetjük őket! -
Kérünk...
4.Védd meg ifjúságunkat, gyermekeinket az istentelenség és erkölcstelenség romboló szellemétől! - Kérünk...
5.Segíts meg minket, hogy minden szükségeset meg tudjunk adni gyermekeinknek, és irántad hálás lelkületre neveljük őket a családi otthon
melegével! - Kérünk...

 
 
Ima  a Myanmár-i gyermekekért
Édes Jézusom, kérlek segísd meg azokat a gyermekeket, akik a földrengés sújtotta Mianmárban lelki vagy testi sérülést szenvedtek.
Légy azokkal a gyermekekkel, akik elveszítették szüleiket s most a lelki fájdalom melett kiszolgáltatottá váltak. Enyhísd fájdalmukat azoknak a gyermekeknek, akik testileg nyomorékká váltak s adj nekik reményt  amellyel könyebben vihetik tovább ezt a terhet.
Vigyázz rájuk :
Hogy ne kerljüenek emberkereskedők kezei közzé;
Hogy árván maradt kis szívük nyugodjon meg;
Hogy lelki sebeik gyógyúljanak meg minnél hamarabb;
Hogy segitő, jó emberek közzé kerülve, ismét otthonra találjanak;
Hogy tudjanak ismét az égre nézni,elfelejtvén a szörnyüségeket;
Hogy tudjanak ismét mosolyogni és gyermeki szívvel játszadozni.
Drága Jézusom vedd oket oltalmadba, töröld le könnyeiket és vezesd oket Isten szent utján.
Ámen.
 
 
 
 
Imádság árva gyermekekért
Drága Jézusom, kérlek tekints le azokra az árva gyermekekre,
akiknek senki sem mondja: kisfiam, kislányom;
senki sem kelti fel őket reggelente gyöngéd anyai csókkal;
akiknek senki sem símogatja meg a fejét ha jó gyermek volt, vagy csak pusztán szeretetböl;
akiket senki sem hív a családi ebédhez – az asztalhoz amit körbeül anya, apa és testvérek;
akiknek senki sem törli le a könnyeiket ha sírnak és senki sem vígasztalja meg ha fáj valami vagy bánat éri;
akiknek senki sem ad jótanácsot ha gondjuk van;
senki sem védi meg őket ha bajban vannak és senki sem dorgálja meg ha rosszat tettek hogy utána mutassák meg a helyes utat.
Édes Szüzanyám, kérlek tekints le rájuk, vedd oltalmadba őket, légy anyjuk helyett anyjuk; segísd hogy a kis lelkük mindig maradjon meg tisztának, olyannak amilyennek megszülettek.
Tölsd be a hináyzó űrt a lelkükben;
legyél örökös támaszuk, erős váruk;
adj melléjük olyan fölnöttet, aki szülő helyett szülő lehet;
segísd hogy kapjanak valahonnan igaz szeretetet;
adj nekik lehetőséget hogy meg tudják állni helyüket a világban, hogy ők is egyenértékü emberek lehessenek azokkal akik igazi, erkölcsös, keresztény családban nőttek föl.
Drága Jézusom, kérve-kérlek tölsd be a kis szívüket a Te szent lelkeddel, vezesd a Te mennyei utadon életük végéig.
Ámen.