Imádság - Ima albumok
 
 
S z o l g á l ó    -    I m a a l b u m
 
Hálaadó imádságok
 
“Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: “Köszönöm”, az is elegendő lenne.” (Meister Eckhart)
 
Hálát adunk Istennek, hogy egész életünk során jóban - rosszban mellettünk áll.
 
 
 
 
Hálaadó imádságok
 
 
Ó, hála neked, jó Atyám
 
Ó, hála neked, jó Atyám,
Hogy engem úgy szeretsz,
Gondot viselsz mindig reám
S ösvényeden vezetsz.

Taníts, nevelj, hogy Téged
Jobban szeresselek,
Hogy ezt a földi életet
Leélhessem Veled.

Híven követve Jézusom’,
Lelkem hű pásztorát,
Ő jár elöl a jó úton,
Ő visz a mennybe át. 
       Vargha Gyuláné
 
Köszönöm, jó Istenem,
mindennapi kenyerem,
puha, fehér ágyamat,
édes-csendes álmomat.
Köszönöm az iskolát,
ismeretet és tudást,
köszönöm a pihenést,
a sok vidám nevetést.
Jó anyámat köszönöm,
minden csókja nagy öröm!
Áldd meg édesapám két
erős, szorgalmas kezét!
Köszönöm kis testvérem,
hadd élhessünk békében!
Köszönöm a kis család
kedves, meleg otthonát.
Köszönöm, hogy tudhatom:
Jó Atyám szeret nagyon,
S utunk végén, Istenem,
otthonunk lesz mennybe’ fenn!
Siklós József
Köszönöm, Uram
 
Köszönöm, Uram, hogy hitet adtál,
mélyet, komolyat, égőt és szépet.
Tudok örülni minden jónak,
és gyermek szívvel imádlak téged.
 
Az élet verhet, ostorozhat,
de nem gyűr le a gyötrő bánat.
Vérző szívvel, de nem csüggedve
küldöm tehozzád hő imámat.
 
Nekem vesztett reményem nincsen,
és nincsen átkozódó hangom.
Kezem támasztom a keresztnek,
s az élet súlyát állom, tartom.

Köszönöm, Uram, hogy hitet adtál,
mélyet, komolyat, élőt és szépet,
mert így az élet minden kínja
egy égbe húzó szent ígéret.

 

 
 
 
 
 
Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép,
és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép,
és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.
 
 
 
Hálát adok
Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!


Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked, Istenem!
Ámen
Hála ima

Köszönöm, Uram,
a végtelenbe nyíló hajnalokat,
melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
Köszönöm a fényeket és a színeket,
mert általuk Rád ismerek a világban.
Köszönöm az ízeket és az illatokat,
a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
a virágokat és az állatokat,
ők a természet mosolya és szüntelen figyelme,
elkísérnek magányos útjainkra.

Hála az emberekért,
a szomorú arcú testvérekért,
a jókedvűekért és azokért is,
kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
Hála mindenkiért!
Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
Jézus Krisztusért,
aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
és a boldog nyugtalanságot,
aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
boldogságunkat
a szeretet közösségében!

Hála a hazáért,
hála az egyházért!

Köszönök, Istenem, mindent,
ami Tőled jön, mert ez a minden:
az irgalom, a szeretet és az élet.

Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
köszönöm a ritmust és a dallamot,
hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
Hálát adok a jelekért és a hangokért,
melyek irányítják hétköznapjainkat,
és Hangodért,
hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
hála munkámért és küldetésemért,
figyelmedért
és végtelen türelmedért,
hogy vársz reám és örökké szeretsz.

Ámen.

 
 
 
 
Köszönöm Úr Jézus
 
Köszönöm Úr Jézus,
hogy megszülettél értem,
Pedig már előre tudtad,
mennyi lesz a vétkem.
 
Áldom drága Szent nevedet
Elmondom ,most néked,
Nagyon akarlak szeretni,
Segíts ebben kérlek.
       Almási Mihályné
Hálát adunk - Taizei imádság
Urunk, Istenünk, te nem a külsőt nézed, hanem a szívet, te vagy a megbocsátás.
Urunk, Istenünk, megújítod szívünk békéjét és megajándékozol a derűs örömmel.
Föltámadt Krisztus, te velünk vagy, és azokkal is, akik nincsenek tudatában jelenlétednek.
Föltámadt Krisztus, arra hívsz, hogy megosszuk a föld termését és az emberi munka gyümölcsét.
Urunk, Istenünk, Krisztusban nekünk ajándékoztad az élet teljességét.
Urunk, Istenünk, kezedbe ajánlhatjuk életünket.
Teremtő és megváltó Isten, a világ békességének forrása, te vagy az életünk!
Istenünk, Atyánk, te soha nem vonod vissza hívásodat és ajándékaidat.
Élő Isten Fia, hűséged lehetővé teszi, hogy mi is hűségesek maradjunk hozzád.
Az apostolokkal és Evangélistákkal együtt adunk hálát neked.
Az Evangélium összes tanúival magasztalunk téged.
 
 
 
 
Hála ima Egyházamért
URAM, boldogság tölt el, hogy az Egyházadhoz tartozom. 
Ellenségeid két évezred óta mindent megtettek, hogy megtörjék Egyházadat. Fenyegették, gyalázták, pusztították.. Az Egyház azonban erősebben áll, mint valaha. 
Uram, örömmel látom, hogy az Egyház felé tekintenek azok, akik ma az igaz békét keresik. Ezekben a zavaros időkben ő az igazság legerősebb bástyája. Világítótoronyként sugároz igazságot és szeretetedet az egész világra, mert te alapítottad, aki maga vagy az igazságosság és a szeretet.
Uram, örömmel nézek mindazokra, akik az Egyház iránti hűségüket vérükkel pecsételték meg. Az Egyház legszebb dísze a szentek hatalmas serege, akiknek emlékezetét napról napra ünnepeljük a liturgiában.. Az ifjúság adta többek között Tarzícuszt, Ágnest, Imrét, Berchmans Jánost, Alajost, Szaniszlót, Mária Gorettit, Szávió Domonkost és Maximilián Kolbét, akik életüket is feláldozták. 
Uram, örömmel kapcsolódok közösségbe azokkal, akikkel együtt élek az Egyházban. Büszke vagyok, hogy ugyanaz a hitem, mint oly sok katolikus tudósnak, írónak és az emberiség számos jótevőjének. Egy a hitünk, ugyanazoknak a parancsoknak engedelmeskedünk, ugyanazokat az imákat mondjuk, ünnepeljük UGYANAZT AZ ÁLDOZATOT, és ugyanazokban a szentségekben részesülünk.
 Boldogít az a tudat, hogy minden vasárnap, mindenütt az egész világon összegyűlnek a hívek milliói oltárod körül. És velem együtt ugyanazt az áldozatot ajánlják az Atyának az Egyház egységében.
 Boldog vagyok, hogy szentségeidben egy vagyok munkásokkal, háziasszonyokkal, gyerekekkel, öregekkel és minden rendű és rangú emberekkel. És tudom, hogy a missziókban minden fajú és szintű velem együtt egy Atyához imádkozik. Mert az EGYHÁZ egyesít bennünket minden faj és osztály fölött. 
Igen Uram, boldog vagyok, hogy az Egyházhoz tartozom. Amen.  / Kondoros /