Imádság - Ima albumok
 
 
IMÁDSÁGOK - VERSEK
 
NAGYBÖJT - NAGYHÉT
 
 
 
Nagyböjti idő
Láttam Uram, a hegyeidet (Isten)
Ti Mesternek hívtok (A lübecki Krisztus szobor felirata)
 
Keresztút
Hittanosok keresztúti imádsága: Taníts meg engem! 
Keresztút stációi
Szülők keresztúti imádsága
 
Virágvasárnap
 
Nagycsütörtök
 
Nagypéntek
Istenem add, hogy ne ítéljek (Ne ítélj!)
 
Nagyszombat
 
 
 
 
 
 
 
Nagyböjti idő
 
 
 
Isten
József Attila
 
Láttam Uram, a hegyeidet
S olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni,
hozzád hasonló,
Hogy küszöbödre ülhessek, Uram.
Odatenném a szívemet,
De apró szívem hogy tetszene neked?
Roppant hegyeid dobogásában
Elvész ő gyenge dadogása
Miért nem tudom hát sokkal
szebben?
Mint a hegyek és mint füvek
S ágyam alatt hál meg a bánat:
Szívünkben szép zöld tüzek égnek
Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
Ott állsz az utunk végén -
Meg nem zavarlak, én Uram
Elnézel kis virágaink fölött.
 
 
 
A lübecki Krisztus szobor felirata 
Jézus panasza
 
Ti Mesternek hívtok,
és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek,
és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok,
de nem néztek rám.
Életnek neveztek,
és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok,
és nem követtek engem.
Irgalmasnak neveztek,
és nem kértek tőlem.
Igazságosnak hívtok,
és nem bíztok bennem.
Hatalmasnak neveztek,
és nem féltek tőlem.
Ha egyszer örökre elvesztek,
ne okoljatok engem.
(Eredeti felirat idézete)
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Keresztút
 
 
 
Keresztút
 
  1. Pilátus halálra ítéli Jézust - Add, hogy mindig türelmesen viseljük az igazságtalan megítéléseket.
  2. Jézus vállára veszi a keresztet - Add, Uram, hogy készséges szeretettel és türelemmel hordozzuk mindennapi keresztünket.
  3. Jézus először esik el a kereszttel - Mélységesen bánjuk Uram bűneinket, amelyekkel megbántottunk. Bocsásd meg nekünk.
  4. Jézus szent Anyjával találkozik - Uram, tedd fogékonnyá szívünket mások szenvedése iránt.
  5. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni - Add, hogy veled hordozzuk mindennapi keresztjeinket.
  6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak - Segíts, hogy hűek maradjunk hozzád és Egyházadhoz!
  7. Jézus másodszor esik el a kereszttel - Adj erőt, hogy bűneinket jóvátegyük, s kitartóak legyünk a hitben.
  8. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat - Add meg Uram, hogy lelkiismeretünk szavát keressük.
  9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel - Indíts minket Uram a kitartó szeretetre.
10. Jézust megfosztják ruháitól - Öltöztesd fel lelkünket a te erényeid szépségével
11. Jézust a keresztre szegezik - Tisztítsd meg lelkünket, hogy szenvedésben veled és érted éljünk.
12. Jézus meghal a kereszten - Légy velünk, Uram, hogy Te legyél a legfőbb kincsünk.
13. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas Anyja ölébe helyezik - Szűz Mária szíve, mint égő mécses vezessen Szent Fiához minket.
14. Jézus holttestét sírba helyezik - Tetteinkből is lássák: Jézus lakik szívünkben.
 
 
 
 
 
 
Hittanosok keresztúti imádsága
Taníts meg engem!
 Szerkesztő: Jh.Betti
 
Bevezetés
Megváltó Jézus! Templomunk keresztje előtt állunk, hogy a keresztúti imádságunkban egyek legyünk, hogy átitasson minket az a szeretet, mellyel Te szeretsz minket.
Vezess minket Mennyei Atyádhoz, hogy mint Téged, minket is az Ő végtelen szeretetébe vetett bizalom vezethessen utunkon!
 
1. Pilátus halálra ítéli Jézust
Mielőtt árulóid érted jöttek a getszemáni kertben csendben imádkoztál. Mikor igaztalan dolgokkal vádoltak csendben hallgattál.
A Mennyei Atya a csendben lakik - a csend vezet hozzá, mert Ő a zajos világ mögött él. Szeretnék találkozni vele, mert ebben a csendben van az én lelki békességem is.
Taníts meg engem mennyei Tanítóm, a csend megismerésére és értésére.
 
2. Jézus vállára veszi a keresztet
Tanítani, gyógyítani örömteli, hálás feladat. A nemes feladatokat mi is szívesen vállaljuk. De te szalmajászolban születtél, és szálkás keresztet vettél a válladra.
Az igaz szeretet nem válogat.  Nem számít neki előny, hatalom, siker, saját érdek. Az önzetlen szeret a lélekből fakad, a mennyország élteti. Szeretnék Szeretni.
Taníts meg engem Názáreti Jézus a Szeretet megismerésére.
 
3. Jézus először esik el a kereszttel
A keresztfa súlya térdre vetett Jézus. Napi gondjaink, a megoldhatatlannak tűnő feladatok és szomorúságok minket is sokszor szinte földre vetnek.
A Mennyei Atya szeretete, és mindenhatósága erőt ad neked. A hit erejében eltelve állsz fel, és emeled válladra a keresztet. Szeretnék igaz hitben élni.
Taníts meg hittel látni és élni életem.
 
4. Jézus szent Anyjával találkozik
Édesanyád tekintetét te érted a legjobban, s  is látja szemeidben gondolatod, érzéseid. Nem több egy tekintetnél, de ez az egy pillanat hordoz minden aggódást, minden szenvedést, minden szeretetet.
Szavak nélkül is megértjük egymást, mert a szeretet több a kimondott szónál. Szeretnék családomnak és embertársaimnak igaz testvére lenni, hogy tekintetem békét, biztatást, oltalmat, szeretetet sugározzon feléjük.
Taníts meg engem Jézus, hogy őszinte szeretetből fakadóan a szavakon túl tudjak megismerni és szeretni másokat.
 
5. Cirenei Simon segít Jézusnak
Már azok is sajnálnak, akik eddig ütöttek, vertek, kínoztak. Az ismeretlen segít. Ebben a pillanatban megváltozik a világ számára, mert más terhét hordozni más emberré tesz bennünket.
Szükségünk van egymásra. Hol a mi viszünk mások keresztjét, hol a miénket viszi más.  Nekem is sokan segítettek már: családom, tanáraim, barátaim. Szeretném, hogy társakat adj mellém életutamon.
Taníts meg engem a Te békédre és őszinteségedre, hogy életem folyamán tudjak másoknak segíteni, és én is mindig találjak olyan igaz barátokat, akik megértenek, elfogadnak és segítenek.
 
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
A Jóisten sohasem hagy minket egyedül. Az idegenségből Jézushoz lép Veronika.
A Jóisten őszinte szeretetünket és segítségünket sohasem egy legyintéssel köszöni meg. Mindig sokkal többet ad, mint amit mi adtunk. Szeretnélek felismerni Téged.
Taníts meg engem keresztutadat járó Krisztus, hogy a Mennyei Atya ajándékait hittel megéljem.
 
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
A Te keresztutad mentén halad életünk egész útja. Másodszor esel el a kereszttel.
Hányszor esünk el mi is napjainkban, dolgainkban, hitünkben, szeretetünkben. Tanításod fényében szeretnénk felállni az úton. Ne az önzés, a mások feletti uralkodás állítson minket lábra. Szeretnék a Te utadon járni.
Taníts meg engem Üdvözítő Jézus, hogy kérdéseimre Egyházad válaszát keressem, és kövessem.
 
8. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Szenvedésed látják, sírva tekintenek rád, és Te azt mondod: „Ne miattam sírjatok”.
Az Isten Fia bűntelen járta az utat - mi azonban nem. Miértünk siratnak ezek az asszonyok, a mi bűneink miatt sírnak. Szeretnék az Isten akarata szerint élni.
Taníts meg Megváltó Jézus, hogy rossz döntéseimet felismerjem és megbánjam. Taníts meg a lelki békességre, hogy az igaz utat keressem, és kövessem.
 
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Harmadszor esel el Jézus a kereszttel, pedig már közel látod a Golgotát. Te, aki a Szentségeket adtad, földre esel annak súlya alatt, hogy az Isten kegyelmének forrását elutasítjuk.
A Szentségek az Isten ajándékai, s mégis vannak sokan, kik csupán külső ünnepnek tartják a keresztelést, az elsőáldozást, a bérmálást és az esküvőt. Szeretnék szentségeid kegyelmét nyitott szívvel, hittel fogadni.
Taníts meg engem Jézus szentségeidben élni. Taníts meg, hogy az Oltáriszentséged életem fontos értéként vegyem magamhoz.
 
10. Jézust megfosztják ruháitól
Sokszor egy szó, egy odavetett mondat is milyen megalázó lehet számunkra. A keresztút minden lépése megalázó, és fájdalmas.
Ruháidtól való megfosztottságodban is érezzük Jézus a mindent odaadó szeretetedet. Szeretnék bűnbánattal fordulni hozzád, hogy ne legyek szereteted megfosztója.
Taníts meg engem, hogy alázatos, szelíd és tiszta szívű legyek.
 
11. Jézust a keresztre szegezik
Kezedet a keresztfa felé nyújtod, s tenyered az ég felé néz, mint ki atyai áldást kér.
Sokszor mások felénk nyújtják a kezüket, tőlünk kérnek segítséget, támaszt, áldást, imát. Szeretnék én a krisztusi tenyér lenni, és nem szöget ütni mások tenyerébe.
Taníts meg engem Jézus imádkozni, a kezemet feléd nyújtani. És taníts meg, hogy a felém nyújtott kezet tenyerembe kulcsoljam.
 
12. Jézus meghal a kereszten
A teremtés az Isten végtelen szeretetének kiáradása, a megváltás e szeretetnek a teljes átadása. Jézus, a Te keresztfádból élet fakadt, az örök élet forrása lett.
A krisztusi utolsó szavak egy egész életre szólnak: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Szeretném az isteni szeretetben és gondviselésben őszintén kimondani a krisztusi mondatot: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.”
Taníts meg engem bízni a Te végtelen szeretetedben.
 
13. Jézus testét leveszik a keresztről, és fájdalmas Anyja ölébe fektetik
Mikor Káin megölte Ábelt „Égbe kiáltó” bűnéről beszélünk. És most, amikor a halott Jézust Édesanyja öleli át az „Égbe kiáltó” szeretet fénye lobban fel előttünk.
Mindkettőjüket e szeretet útja hozta ide. Szeretnék én is ennek a szeretetnek a lángjából adni és kapni, de tudnom kell, hogy ez a láng csak az Istenbe vetett bizalom gyertyáján lobbanhat fel bennem.
Taníts meg engem Benned bízni, az örök élet fényében gondolkodni, látni, élni.
 
14. Jézus testét sírba helyezik
Azért fekszel e sírban, hogy hitet adj nekünk. Keresztúti imádságunkban, és szeretteink sírjánál a temetőben a tőled kapott hittel állunk.
Nem hagytál minket bizonytalanságban, mert tudjuk, hogy nem elveszettel nyugszanak a sírokban, s mi magunk sem az elmúlás mélységébe zuhanunk. Szeretnék a Mennyországban találkozni veled.
Taníts meg titkaidban élni, hogy hozzád közelebb jussak. Taníts meg, hogy meghalt testvéreimet szeretetemmel és imádságommal hozzád vezetem.
 
15. Jézus feltámad
Feltámadt Krisztus mindent nekünk adtál, mi az életünknek valódi értelmet, utat, célt ad. Te vagy az út, Te vagy az igazság, és Te vagy az élet.
Minden szavad és minden lépted a mennyország fényét hozta közénk. Lelkünkben suttognak szavaid: „Nézzétek az ég madarait”, Higgyetek az Istenben”, A Mennyország köztetek van.” Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” Szeretnék Jézus Örömhíredben élni.
Taníts meg Téged felismerni önmagamban és felebarátaimban. Taníts meg Veled élni.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
Szülők keresztúti imádsága
Szolgáló album 2004. márciusi levél- Szerkesztő: Jh.Betti
 
Pilátus halálra ítéli Jézust
Őszinte szeretettel vágytunk arra, hogy szülők lehessünk, és ma is hálás szívvel mondunk köszönetet Istenünk, hogy ránk bíztad gyermekünk, gyermekeink felnevelését. Segíts minket, hogy családunk a békesség otthona legyen.
 
Jézus először esik el a kereszttel
Már megszületése előtt csodálatos szeretet kötött hozzá minket, de bennünk élt a féltés és aggodalom is - ez a különleges szeretet tett minket más emberekké, az Isten szeretetéhez hasonlóvá.
 
Jézus szent Anyjával találkozik
A Szentcsalád őszinte szeretete minden mai család példaképe is. Segíts meg minket, hogy a mindennapok forgatagában olyan szülők tudjunk maradni, akikben gyermekeik mindig megbízhatnak.
 
Cirenei Simon segít Jézusnak
Simon önzetlenül segített Jézusnak a kereszt hordozásában. Gyermekeink születésével erre az önzetlen szeretetre tanítottál meg minket Istenünk. Add, hogy mindig önzetlenek maradjunk a szülői szeretetben.
 
Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Veronika együttérzett Jézussal. Add meg nekünk Istenünk, hogy mindig megértsük gyermekeinket, együtt örüljünk velük és bajban is együtt tudjak érezni velük.
 
Jézus másodszor esik el a kereszttel
Gyermekeink nem mindig olyanok, amilyennek szeretnénk őket látni, van amikor egészen mást akarnak, mint amit mi elképzeltünk. Add meg nekünk Istenünk azt a képességet, hogy elfogadjuk őket olyannak, amilyennek Te magad teremtetted, és engedjük őket azon az úton, amelyen Te vezeted őket.
 
Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Tedd Jézus szülői szívünket olyan nyitottá, hogy mindig képesek legyünk gyermekeink problémáit felismerni, átlátni, megérteni, és adj nekünk olyan bölcsességet, hogy jó tanácsadóik, vagy ha kell  vigaszuk lehessünk.
 
Jézus harmadszor esik el a kereszttel
A szeretet felelősség nélkül nem igazi szeretet. Légy mellettünk, hogy a gyermekeink iránti felelősséget sohase veszítsük el, mindig érezzük, hogy az Isten bízta ránk őket, és felelősséggel tartozunk értük
 
Jézust megfosztják ruháitól
Gyermekeink érdekében néha harcolnunk, néha hallgatnunk és megalázkodnunk kell. Mutasd meg Istenünk, hogy az ő érdekükben, mikor melyik a helyes. Állj mellettünk, hogy mindennapi életük és kéréseik felett helyes döntés alapján válaszoljunk igent, vagy ha szükséges nemet.
 
Jézust a keresztre szegezik
A szeretet akkor ér valamit, ha azt ki tudjuk mutatni a másik felé. Tarts meg minket azon az úton, hogy szeretetünket őszintén tudjuk kimutatni gyermekeink felé, és ezt ne váltsuk fel holmi pótló ajándékokkal.
 
Jézus meghal a kereszten
Jézus keresztje a végtelen isteni szeret jele. A gyerekekben isteni szeretet, nyitottság, őszinteség és ragaszkodás él. Szeretetük a végtelenül szerető Istenhez a legközelebb áll. Add meg nekünk Istenünk azt a tőled kapható ajándékot, hogy szeretetüket képesek legyünk befogadni.
 
Jézus testét leveszik a keresztről, és fájdalmas Anyja ölébe fektetik
Szűz Anya, te tudod mi a szülői szeretet öröme, és fájdalma. Mint Égi édesanyánk állj mellettünk, hogy gyermekeink mindig a legfontosabbak maradjak a számunkra. Mindig elég időt tudjunk fordítani rájuk, ne válaszoljunk nekik csupán félszavakkal, ne figyeljünk rájuk félfüllel, elég türelemmel legyünk feléjük. Mindig érezzék, hogy ők számunkra a legfontosabbak.
 
Jézus testét sírba helyezik
Jézus a sírban fekszik, de lelke él, és a feltámadás vár rá. Segíts nekünk gondjaink közepette sose felejtsük el, hogy van kiút, van feltámadás, és tölts el minket azzal az erővel, hogy gyermekeink szüleiként minden reggel megújult lélekkel indulhatunk utunkra. Adj nekünk lelki- és fizikai erőt, hogy gondoskodni tudjunk róluk.
 
Jézus feltámad
Jézus feltámadt, és ezzel új értelmet adott  emberi életünknek – az örök élet felé vezető élet értelmét. Járja át szülői szívünket az isteni szeretet, hogy gyermekeinket Istenszerető, becsületes, igazságért küzdő, emberekké tudjuk nevelni.
 
Jézus mennybemenetele előtt így búcsúzott el tanítványaitól: “Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” – segíts meg minket, hogy Jézus szavait életünk példájával tudjuk gyermekeinknek megtanítani, és akkor szülői szívünk megnyugszik, mert tudjuk, hogy Te majd vigyáz rájuk.
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Virágvasárnap
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Nagycsütörtök
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Nagypéntek
 
 
 
Ne ítélj!
Reményik Sándor
 
 
Istenem add, hogy ne ítéljek -
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké,
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
 
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak -
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add,
hogy mind halkabb legyek -
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban
súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
 
S végül ne legyek más,
mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke,
mely a színek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Nagyszombat
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
á LAP