Imádság - Ima albumok
 
 
IMÁDSÁGOK - VERSEK
 
FONTOS KATOLIKUS ÜNNEPEK
 
 
 
01.25 Szent Pál apostol megtérése
 
02.02 Szerzetesek Világnapja
Fogadd el...
Istenem szeretlek
 
02.11 Betegek Világnapja (Lourdes)
A Te kegyelmed segítsen! 
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat
Bárhol térdelsz – előttem térdelsz! 
Életem ott van Isten tenyerén (Gondviselés )
Uram, kérlek hallgasd meg imám (Ima beteg gyermekért)
 
02.22 Szent Péter apostol székfoglalása
 
A világ éhezőiért (Nagyböjt előtt)
 
Hivatások vasárnapja (Húsv.4)
A legszebb hivatás a világon (Hivatások vasárnapjára)
Azért van síró, hogy vigasztald (Valahol ki van jelölve a helyed...)
Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya! (Ima a Pápáért)
Üdvözlégy Krisztus felszentelt papja (Krisztus felszentelt papja)
 
Tömegtájékoztatás világnapja (Húsv.6)
 
05.01 Szent József, a munkás ünnepe
 
06.24 Keresztelő Szent János születése
 
07.02 Segítő szentek ünnepe
Szent Flórián, aki segítségére voltál (Ima a 14 Segítő Szenthez)
 
09.14 Szent Kereszt felmagasztalása
 
09.29 Főangyalok ünnepe
Szent Mihályt küldd el (Himnusz Angyalokhoz)
 
Szentírásvasárnap - szeptember
Ez a könyv a könyvek könyve (Írás a Bibliába)
 
10.02 Őrangyalok ünnepe
Álmomból ha kelt a hajnal
Ha sokszor úgy érzed, minden elveszett,
Istennek szent angyala, áldott legyen az óra
Karjába zár egy látomás
Őrangyalom szívből kérlek bűntől, bajtól (Imádság az Őrangyalhoz)
Őrangyalom, szívből kérlek, légy vezérem (Imádság az Őrangyalhoz)
 
Missziós vasárnap - október
 
11.01 Mindenszentek ünnepe
Mindenszentek litániája - cím
Nagy öröm van ma az égben
 
11.02 Halottak napja
A halál nem jelent semmit.(Ne sírj, mert szeretsz engem)
A mennyország Isten háza
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik
Az örök világosság fényeskedjék nekik
Egyetlen örökkévaló
Istenünk, gondviselő édes Atyánk!
 
11.09 Lateráni Bazilika felszentelése
 
11.18 Szent Péter és Pál bazilika
 
12.28 Aprószentek ünnepe
 
12.31 Év végi hálaadás
 
 
 
 
 
 
 
 
01.25 +Szent Pál apostol megtérése
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
02.02 +Szerzetesek Világnapja
 
 
 
Fogadd el...
Loyolai Szent Ignác imája - Sík Sándor verse
 
Fogadd el, Uram, szabadságomat,
Fogadd egészen.
Vedd értelmemet, akaratomat
S emlékezésem.
Mindazt, amim van, és ami vagyok,
Te adtad, ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
Egyszerre mindent.
Legyen fölöttem korlátlan úr
Rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékul:
Szeretnem téged.
Csak a szeretet maradjon enyém
A kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém,
Más semmi nem kell.
 
 
Istenem szeretlek
Pierre Talec, francia pap
 
Istenem!
Szeretlek, anélkül, hogy tudnám, ki vagy.
Szeretlek: nem szólongat téged az az ember, aki nem szeret.
Istenem, szeretlek.
Nem igen tudom, mit mondok ezzel,
azt sem igen tudom, mit élek meg.
De amit megélek, azt kimondom, és ez nem más, mint:
Szeretlek Téged.
Istenem szeretlek.
Igaz, hogy nem tudok szeretni.
De szegény szeretetemmel is akarlak szeretni.
Istenem szeretlek.
Te adod azt, hogy úgy szeresselek, ahogy senki mást.
Úgy szerethetem a másikat, ahogy Te magad szeretted.
Íme, a másik közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz.
Szeretem a Másikat:
íme, jelen van az Isten.
 
(Az isteni találkozás emlékére!
Érszegi Gábor atya halálának évfordulójára: november 20.)
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
02.11 Betegek Világnapja
 
Kapcsolódó Ima Album: Bajban lévőkért
 
 
 
Ima beteg gyermekekért

Uram, kérlek hallgasd meg imám,
Nyisd meg kérlek szíved,
S fordítsd reám orcád.
Tekints le kérlek a szenvedőkre,
És ne rejtsd magad el előlük,
Adj gyógyírt megsebzett szívükre.
Mert Nélküled az Élet Sivár pusztaság, üresség,
Nem nyújthat Reményt más,
Csak Te, s a Szeretet,
Mely belőled fakad,
Mint a Föld és mint az Ég.

Ne hagyd kérlek Uram,
Hogy szenvedjen a gyermek,
S ne hagyd Uram azt,
Hogy a keserűség,
s bánat Betöltse a szíveket.
Add Uram, hogy életünket
Vezérelje a Szeretet,
Add, hogy Fiad szent fénye Betöltse életünket.
S mielőtt még imám bevégzem,
Istenem el kell mondanom:
Nagyon szeretlek Téged!  Ámen
 
 
A Te kegyelmed segítsen!
 
Hogy észrevegyem az élet sok szépségét,
amit csak az idős embereknek tartogatsz!
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy élvezzem azt a lelki nyugalmat,
ami csak egy teljesen lehiggadt öreg emberben lehet meg!
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy elérjem azt a bölcsességet,
amely meglátja a lényegest és a fontosat, a valódi értéket!
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy életem sok, elmúlt öröméért ne szűnjek meg
állandóan hálát adni!
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy öreg korom minden napját,
mint ajándékot köszönjek meg
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy érezzem közelséged, és bízzam benned!
A Te kegyelmed segítsen!
Hogy testi gyengeségem kiegészítse lelki erősségem!
A Te kegyelmed segítsen!

 

 
 
 
 
Azt a keresztet
Szalézi Szent Ferenc
Azt a keresztet, amely most annyira a válladat nyomja mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz. Azután megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította. Reád és bátorságodra tekintett. Így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten köszöntése. Mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
 
 
 
Bárhol térdelsz
Bárhol térdelsz – előttem térdelsz!
Bárhová nézel – szemedbe nézek!
Bármi a gondod, bármi a vágyad –
Énreám gondolj: ott vagyok nálad!
Hol emberlélek van – Én ott vagyok!
Hol minden néma – Én szólhatok!
Hol üres minden – Engem láss meg ott!
Hol megsemmisül minden – Én ott alkotok –
Mert én Ember – s megváltó Isten vagyok!

 

 
Gondviselés
Életem ott van Isten tenyerén,
Azért nem félek én.
Bármi fáj nekem,
Mosolyog a szemem,
Száz jajszó között is
Bízom vakon.
Hitem fel nem adom.
Rámtörhet vadul
Ezer baj, veszély -
Isten így szól: Ne félj!
Miért is... mitől is
Félhetnék én
Az Isten tenyerén? (Vörös Jolán)
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
02.22 +Szent Péter apostol székfoglalása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
A világ éhezőiért
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Hivatások vasárnapja
 
Kapcsolódó Ima Album: Egyházért
 
 
 
Hivatások vasárnapjára
Horváth M. Emerencia
 
A legszebb hivatás a világon;
Istent szolgálni a szent oltáron.
 
Lehívni Krisztust, halkan, nesztelen
S szemébe nézni: Ez a Végtelen...
 
Törölni könnyet, elhintni békét,
S kigyújtani az örök-út mécsét.
 
Emelni porból, sárból magasba
Iszapból gyöngyöt hozni a partra.
 
Megérteni s ha kell, halni érte
Amit a lélek súg a lelkébe.
 
Emberi testben mint angyal élni
A lélek szárnyán az égben idôzni...
 
A pap hivatása legszebb a világon:
Önmagát áldozza az égi oltáron...
 
 
Krisztus felszentelt papja
Horváth M. Emerencia
 
Üdvözlégy Krisztus felszentelt papja,
jöjj, vár az oltár, kitárva karja...
Hogy átöleljen, örök öleléssel
hogy leláncoljon a hûség jegyével.
 
Vár Krisztus, Ki tábort ütött itt érted.
Tábortûz is vár, sok száz kis örökmécses
a szívek lángja, - hogy mire lehívja Krisztust a te szavad
s az angyalok itt porba hullanak:
 
földieid szívének mécse fogadja Ôt,
hálától égve
érted, ki e közösség szülötte vagy
s hatalmad mérhetetlen nagy
mert Isten fölkent papja vagy!
 
Jöjj hát! Vár a díszes oltár
s a láthatatlan angyalsereg
várja, hogy kézbevedd a hószín Ostyát
S midôn majd férfihangod megremeg
mert hívod Ôt, - leszáll a szódra
Krisztus, s ifjú homlokodra
ráleheli az örökfrigy csókját...
Oh fenséges, szent papi méltóság!
 
 
 
 
 
Valahol ki van jelölve a helyed...
Ismeretlen szerzô
Azért van síró, hogy vígasztald,
az éhezô, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hozdani.
Az írgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrôdik, szenved - azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
 
 
Ima a Pápáért
Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya!
Szent jelenlétedben megújítom földi helytartód, a pápa iránti feltétlen hűségemet. Általa mutatod nekünk a biztos és világos utat, melyet a zűrzavar, nyugtalanság és békétlenség közepette követnünk kell. Erősen hiszem, hogy általa kormányzol, tanítasz és megszentelsz minket, és hogy az ő nyájaként alkotjuk az igaz Egyházat, mely egy, szent, katolikus és apostoli.
Add kegyelmedet, hogy hűséges gyermekeként szeressem, megéljem és továbbadjam tanítását. Óvd életét, világosítsd meg értelmét, növeld lelki erejét, védd meg a rágalmakkal és a gonoszsággal szemben. Csendesítsd a hűtlenség és engedetlenség romboló szeleit, és add, hogy az ő vezetésével Egyházad egységes és állhatatos maradjon a hitben és a cselekedetekben, és megváltó műved eszköze legyen.
Ámen.
Forrás: http://www.hirporta.hu/?hir=16512&sid=
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
07.02 Segítő szentek ünnepe
 
 
 
Ima a 14 Segítő Szent közbenjárásáért
 
Szent FLÓRIÁN, aki segítségére voltál az üldözötteknek, és hősies lélekkel vállaltad az ostorozást és a vértanú halált; erőslelkű pártfogónk, a szenvedés óráján s minden testi-lel­ki veszedelemben: könyörögj érettünk!
Szent GYÖRGY, aki bátor védelmezője voltál a segítségre szorulóknak; - hatalmas pártfogónk, az üldöztetésben s a hit elleni kísértésekben: könyörögj érettünk!
Szent KATALIN, aki Istentől nyert bölcsességgel bizo­nyítottad az egy igaz Istenbe vetett hitet; - tisztalelkű pártfo­gónk, hogy megtaláljuk az Istenhez vezető utat s legyőzzük a hit elleni kísértéseket, könyörögj érettünk!
Szent PANTALEON, aki jószívű orvos voltál s bizonysá­got tettél erős hitedről; - jóságos pártfogónk, légy közbenjá­rónk, hogy a betegségeket türelemmel viseljük; könyörögj érettünk!
Szent BALÁZS, aki hősiesen legyőzted a hízelgést és a fenyegetőzéseket; - hathatós pártfogónk, a torokbajban és más betegségben légy segítségünkre: könyörögj érettünk!
Szent VITUS, aki hitedért börtönt és sokféle kínzás elviseltél, hogy ifjúságunk megőrizze a szív tisztaságát minden kísértéssel szemben, könyörögj érettünk!
Szent MARGIT, aki a Krisztushoz való hűségért életedet áldoztad, légy pártfogója a veszélyben lévőknek, a szülő asszonyoknak, az újszülötteknek; könyörögj érettünk!
Szent KRISTÓF, a vándorok és úton lévők pártfogója segíts, hogy Krisztust mindig a szívünkben hordozzuk és Istent szolgáljuk felebarátainkban; könyörögj érettünk!
Szent BORBÁLA, aki atyád kegyetlenségeit hősiesen elviselted, légy segítségére a veszélyben lévőknek, s a haldoklóknak pedig eszközöld ki, hogy a szentségekben részesüljenek: könyörögj érettünk!
Szent SEBESTYÉN, aki bátran megvallottad hitedet a pogányok előtt; - erőslelkű pártfogónk, hogy Istenhez és az ő parancsaihoz mindvégig hűségesek legyünk, könyörögj érettünk!
Szent MIKLÓS, aki sok jót tettél felebarátaiddal; hatal­mas pártfogónk, hogy minden veszedelemben oltalmat találjunk nálad s az üdvösség útján akadálytalanul haladjunk előre, könyörögj érettünk!
Szent CIRJÉK diakónus, aki meggyógyítottad a vakokat, az ördögöt pedig kiűzted a megszállottakból, eszközöld ki, hogy a lelki vakságot elkerüljük s a sátán kísértéseit legyőzzük, könyörögj érettünk!
Szent ORBÁN pápa, aki őrködtél a fölött, hogy papjaid a szentmisét méltó módon mutassák be; - szent pártfogónk, hogy a szentmisét megbecsüljük s a hozzánk érkező Úrjézusnak méltó hajlékot készítsünk szívünkben, könyörögj érettünk!
Szent EUSZTÁK, aki türelemmel viselted a legnagyobb megpróbáltatásokat, segíts, hogy a szinte megoldhatatlan bonyodalmakban is megőrizzük hitünket és Istenbe vetett reményünket, könyörögj érettünk!
 
Könyörögjünk! Örök mindenható Isten, kinek végtelen jóvoltából a dicsőséges és szeplőtelen Szűzanya Mária s kiválasztott szent­jeid, a segítő szentek, oly különös kiváltságokban részesül­tek, hogy akik bizalommal hozzájuk folyamodtak, minden szükségükben segítséget és vigasztalást nyertek; bocsásd meg hathatós közbenjárásuk által bűneinket, ol­talmazz meg bennünket minden testi-lelki bajtól, s hallgasd meg kegyesen alázatos könyörgésünket a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Forrás: http://www.marialegio.hu/webujsag200631.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
09.29 Főangyalok ünnepe
 
 
 

 

 
Himnusz az Angyalokhoz
 
Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk,
békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
hozza kegyelmed!

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
látogatása!

Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,
mennyek angyalát, hogy a sok betegnek
gyógyulást hozzon, utas életünkben
jóra vezessen!

Krisztus, angyalnép örökös Királya,
add, hogy énekünk az övékkel együtt
áldja mindig azt, aki egy, de három,
és egyedül szent! Ámen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Szentírásvasárnap
 
 
 
Írás a Bibliába
Gárdonyi Géza 
- Az Újszövetség Könyve elé -
 
 
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.
 
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
,,Ne félj: fogd a kezemet''
 
Gyermeknek is: ,,Mily szép rege'',
Bölcsnek: ,,Rejtelmek tengere!''
Fal, - s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.
 
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
10.02 Őrangyalok ünnepe*
 
 
 
 
Őrangyalom szívből kérlek,
Bűntől, bajtól őrizzél meg.
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem.
Ámen
 
 
 
Őrangyalom, szívből kérlek,
Légy vezérem, amíg élek,
Ments meg engem bűntől, bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess,
Úgy vezess a jó Istenhez.
Ámen
 
Őrangyalom
 
Álmomból ha kelt a hajnal,
Mellettem van az őrangyal,
Két kezemet összeteszi,
Hálaimám égbe viszi.
 
Ha napközben veszedelem
Kerülgetné lelkem-testem,
Őrangyalom mellettem van,
S megvédelmez minden bajban.
 
Ha szememre jő az álom,
angyalomhoz száll fohászom...
S csöndes, nyugodt lesz éjszakám,
Mert ő híven vigyáz reám.
          Számord Ignác

 

Karjába zár egy látomás
 
„Karjába zár egy látomás,
Minden nap egy újabb állomás,
Egy angyal vigyázza minden léptem,
Őrzi, óvja kicsiny létem..

Velem van minden egyes reggel,
Mikor a Nap pislákolva felkel.
Ott van minden egyes éjszaka,
Mikor megérint a sötétség halk szava.

Elkísér minden kósza utamon,
Mikor az élet értelmét kutatom.
Mellettem áll a hétköznapok harcában,
Nyugalmat találok túlvilági arcában.

Édes hangja ott él a fülemben,
Békéje szétárad nyugtalan lelkemben.
Óvó karja a vállamon megpihen,
Angyali szemén át enyém a végtelen….”
 
 
 
 
Imádság az Őrangyalhoz
Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,
amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!
Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is
az Ő jelenlétében élnem!
Kérlek, mutass utat kísértés idején!
Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem
bajos ügyeimben!
Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,
hogy az égi boldogságban
mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!
Hála tenéked!
Ámen.
 
 
Az őrangyal
Ha sokszor úgy érzed, minden elveszett,
S fejed fölé gyűlnek a sötét fellegek,
Őrangyalod szárnyán mindig jön egy új nap,
Mely elhozza a napfényt s elűzi a rosszat.
De ha őrangyalod nem lehet mindig veled,
elég egy férfi, ki szívből szeret.
S ha egyszer arra ébredsz, a férfi elhagyott,
s úgy érzed, nem lesz több szép napod,
Az őrangyal mindig ott lesz veled,
Hisz ő az egyetlen, ki szívből szeret.
 

Forrás: O O O O O

 
 
 
 
 
 
     
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
Missziós vasárnap
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
11.01 +Mindenszentek ünnepe
 
 
 
Nagy öröm van ma az égben
Miseének Mindenszentek ünnepén
Miseének Mindenszentek ünnepén: 210. ének
 
 
Kezdetre
1. Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények,
Szenteljük e dicső napot Mindenszentek ünnepének.
Gyülekezzünk szívesen, énekeljünk lelkesen:
Mindenszentek, üdv tinéktek.
 
Dicsőítésre
2. Millió szent énekel ma fönt az égben Alleluját,
Angyalkarok harsonái lelkesülve, híven fújják:
Üdv, dicsőség, glória néked, Isten egy Fia,
Egek, földek mind ezt zúgják.
 
Evangéliumra
3. Krisztus Urunk tanítása volt a szentek lelki étke,
Kínálták az apostolok s ifjak, aggok éltek véle.
Mi is hívőn hallgatjuk, mindenkoron megtartjuk
Szentjeinknek örömére.
 
Hiszekegyre
4. Lángoló hit lobogott a Mindenszentek hű szívében,
Azért vannak koszorúsan az Úr Jézus közelében.
Bennünk is él a szent hit: hisszük örök tanaid,
Így leszünk fönt mi is égben.
 
Felajánlásra
5. Felajánljuk Néked, Urunk, e legszentebb áldozatot,
Fogadd véle szívünket is, mit bűnbánat általhatott.
Szent Fiadnak keresztje, Mindenszentek érdeme
Nyerjen nékünk bocsánatot.
 
Szent, szent-re
6. Szent vagy, Isten! ezt éneklik szentjeid az égi honban,
Hódolatos énekükkel a szívünk is összedobban.
Térdrehullva dicsérünk, teljesítsd a reményünk,
Hogy láthassunk országodban.
 Forrás
 
 
 
 
 
Mindenszentek litániája
 
I. Könyörgés Istenhez
vagy A:
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
vagy B:
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
Irgalmazz nekünk!
 
II. Szentek segítségül hívása
Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja, könyörögj érettünk!
Szűzek szent Szűze, könyörögj érettünk!
Szent Mihály, Gábor és Ráfael, könyörögj érettünk!
Mindnyájon szent angyalok; könyörögjetek érettünk!

Pátriárkák és próféták
Szent Ábrahám, Könyörögj érettünk!
Szent Mózes, könyörögj érettünk!
Szent Illés, könyörögj érettünk!
Szent József, Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták, könyörögjetek érettünk!

Apostolok és tanítványok
Szent Péter és Pál, könyörögjetek érettünk!
Szent András, könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab, könyörögjetek érettünk!
Szent Tamás, könyörögj érettünk!
Szent Máté, könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent apostolok, könyörögjetek érettünk!
Szent Lukács, könyörögj érettünk!
Szent Márk, Könyörögj érettünk!
Szent Barnabás, könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna könyörögj érettünk!
Mindnyájan az Úr tanítványai, Könyörögjetek érettünk!

Vértanúk
Szent István, Könyörögj érettünk!
Antiochiai Szent Ignác, könyörögj érettünk!
Szent Polikárp, Könyörögj érettünk!
Szent Jusztin, könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc, könyörögj érettünk!
Szent Ciprián, könyörögj érettünk!
Szent Bonifác, könyörögj érettünk!
Becket Szent Tamás, Könyörögj érettünk!
Szent Szaniszló, könyörögj érettünk!
Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás, könyörögjetek érettünk!
Miki Szent Pál, könyörögj érettünk!
Jogues Szent Izsák és Bréfeuf Szent János, könyörögjetek érettünk!
Chanel Szent Péter, könyörögj érettünk!
Lwanga Szent Károly, Könyörögj érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász, könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes, könyörögj érettünk!
Goretti Szent Mária, Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk, könyörögjetek érettünk!

Püspökök és tanítók
Szent Leó és Gergely, könyörögjetek érettünk!
Szent Ambrus, könyörögj érettünk!
Szent Jeromos, könyörögj érettünk!
Szent Ágoston, Könyörögj érettünk!
Szent Atanáz, könyörögj érettünk!
Szent Vazul és Naziánzi Szent Gergely, könyörögjetek érettünk!
Aranyszájú Szent János, könyörögj érettünk!
Szent Márton, Könyörögj érettünk!
Szent Patrik, könyörögj érettünk!
Szent Cirill és Metód, könyörögjetek érettünk!
Borromei Szent Károly, könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc, Könyörögj érettünk!
Tizedik Szent Piusz,
könyörögj érettünk!
 
Papok és szerzetesek
Szent Antal, Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, Könyörögj érettünk!
Szent Bernát, könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos, könyörögjetek érettünk!
Aquinói Szent Tamás, könyörögj érettünk!
Loyolai Szent Ignác, könyörögj érettünk!
Xaviéri Szent Ferenc, könyörögj érettünk!
Páli Szent Vince, könyörögj érettünk!
Vianney Szent János, Könyörögj érettünk!
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!
Árpádházi Szent Erzsébet, könyörögj érettünk!
Szirénai Szent Katalin, könyörögj érettünk!
Ávilai Szent Teréz, könyörögj érettünk!
Límai Szent Rózsa, könyörögj érettünk!

Világiak
Szent Lajos király, Könyörögj érettünk!
Szent István király, Könyörögj érettünk!
Szent László király, Könyörögj érettünk!
Szent Imre, Könyörögj érettünk!
Szent Mónika, Könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!
 
 

 
III. Krisztus segítségül hívása
 
Vagy A:
Légy irgalmas, Ments meg, Uram minket!
Minden gonosztól, Ments meg, Uram minket!
Minden bűntől, Ments meg, Uram minket!
Az ördög cseleitől, Ments meg, Uram minket!
Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól, Ments meg, Uram minket!
Az örök haláltól, Ments meg, Uram minket!
Megtestesülésed által, Ments meg, Uram minket!
Születésed által, Ments meg, Uram minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által, Ments meg, Uram minket!
Kereszted és kínszenvedésed által, Ments meg, Uram minket!
Halálod és temetésed által, Ments meg, Uram minket!
Szentséges feltámadásod által, Ments meg, Uram minket!
Csodálatos mennybemeneteled által, Ments meg, Uram minket!
A Szentlélek kiáradása által, Ments meg, Uram minket!
Dicsőséges eljöveteled által,
Ments meg, Uram minket!
 
Vagy B:
Krisztus, az élő Isten Fia, Ments meg, Uram minket!
Aki e világra jöttél, Ments meg, Uram minket!
Aki a kereszten függöttél, Ments meg, Uram minket!
Aki miattunk a halált választottad, Ments meg, Uram minket!
Aki a sírban feküdtél,  Ments meg, Uram minket!
Aki a halálból feltámadtál, Ments meg, Uram minket!
Aki a mennybe felmentél, Ments meg, Uram minket!
Aki a Szentlelket az apostolokra elküldötted, Ments meg, Uram minket!
Aki az Atya jobbján ülsz, Ments meg, Uram minket!
Aki eljössz ítélni élőket és holtakat,
Ments meg, Uram minket!
 
 
IV. Könyörgések különféle szükségleteknél
 
Vagy A:
Hogy nekünk kegyelmezz,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelni méltóztassál, 
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és megtartani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden velünk jótevőnek örökkévaló javaidat adni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Vagy B:
Hogy nekünk megbocsáss,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elménket mennyei kívánságokra felindítani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a magunk, testvéreink, rokonaink és jótevőink lelkét az örök kárhozattól megmenteni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat engedni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a világot ragálytól, éhségtől és háborútól megőrizni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
C (mindig mondandó):
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozni és megerősíteni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezetni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
V. Befejezés
 
vagy A:
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
 
vagy B:
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
 
Könyörgés
Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
vagy
Istenünk, te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket.
Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen
Forrás: http://www.katolikus.hu/mindenszent.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
11.02 +Halottak napja
 
 
 
A mennyország Isten háza
Az élők hazája
A béke birodalma
A megnyugvás kikötője
Óceánja minden jónak
Forrása minden örömnek
A bőség kincseskamrája
Minden dicsőség fellegvára
Minden szenvedés száműzése
Ott ámulni fogsz és szeretni
Minden a tiéd, csak élvezned kell
Megkapsz mindent, amit csak kívánsz
És semmi sem lesz, amitől félned kellene
Ott ami jó, baj nélkül van
Az öröm bánat nélkül
A bőség csömör nélkül
Az egészség betegség nélkül
Élet: minden bizonytalanság nélkül
Milyen nagyszerű
Szemlélni mindazt, ami szép
Szeretni mindazt, ami jó
Bírni mindazt, ami hatalmas
Ízlelni mindazt, ami édes
Látni a legtisztább Igazságot
Szeretni a legnagyobb Szépséget
Birtokolni a mérhetetlen Jóságot
Élvezni a végtelen Boldogságot
(Istenem, egyszer majd engem is
elszólítasz, hogy lássalak.)
- Beszélgetés a Mesterrel -
 
 
Imádság halottainkért
Istenünk, gondviselő édes Atyánk! Szomorú szívvel és vigasztalást kereső vággyal jöttünk Hozzád.
Lelkünkben itt élnek ma is, akik eltávoztak, lelkük itt él közöttünk. Újra és újra megértjük, hogy a halállal nincs vége mindennek, nem szakad el minden kötelék, amelyet az élő és a halott között a hit, a példaadás, a remény és szeretet szálai kötöttek össze.
      Istenünk, áldd meg emlékeinket, töröld le a könnyeinket. Erősítsd meg hitünket abban a tudatban, hogy nincs mitől rettegnünk, mert akár éljünk akár haljunk, mindig a Tieid vagyunk. Szeretetedtől semmi nem szakaszthat el sem életünkben, sem halálunkban.  Halottaink porainak adj csendességet, zavartalan pihenést, lelkünknek örök üdvösséget atyai kebleden. Ámen
 
 
Imádság halottainkért - Requiem
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Téged illet, Uram, minden ének a szent hegyen,
téged illet a szent városban az áldozat.
Hallgasd meg könyörgésemet:
hozzád tér meg minden ember.
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik.
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
 

 

 
Ne sírj, mert szeretsz engem...
 
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és Te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.

Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig is hívtál.
Beszélj velem úgy, ahogy mindig is szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj hozzám ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod, nevessünk együtt,
mint mindig tettük.
Gondolj rám, mosolyogj rám, kérj, szólíts!

Úgy hangozzék a nevem a házunkban,
ahogy mindig is hallható volt,
ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
 
Az élet most is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi.
Miért lennék a gondolataidon kívül,
csak mert szemed most nem lát...?
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok.

Lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet
és benne egész, letisztult szép, gyöngéd szeretetem.
 
Kérlek! Légy szíves!
Ha lehet, töröld le könnyeidet
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem...!
 
(Szent Ágoston)

 

Egyetlen örökkévaló,
Aki dalolsz nekünk a csendben,
Aki egymás által tanítasz bennünket,
vezérelj engem erőre és bölcsességre.
Jártomban - keltemben hadd tanuljam
tisztelni mindenkinek a célját.
Segíts kezemnek, hogy tisztelettel fogjon,
nyelvemnek, hogy lélekből szóljon,
engedd hogy figyeljek, de ne ítéljek.
Engedd hogy ne bántsak,
és maradjon zene,
szépség a látogatásom után,
amikor visszatérek az
Örökkévalóságba,
hadd záruljon be a kör,
hadd legyen szélesebb a spirál.
Forrás
 
 
Imádság halottainkért - Lux Aeterna
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényeskedjék nekik:
szentjeid körében, Uram, mindörökre,
mert jóságos vagy.

 

 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
11.09 +Lateráni Bazilika felszentelése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP