Imádság - Ima albumok
 
 
IMÁDSÁGOK - VERSEK
 
SZŰZ MÁRIA ÜNNEPEI
 
 
 
Szűz Mária imádságok
Most segíts meg Mária
Oltalmad alá futunk
Szűz szülője Istennek
Üdvözlégy Mária!
 
03.25 Gyümölcsoltó Boldogasszony
Én mindig bíztam benned vándorlásomon
 
Május, a Szűzanya hónapja
A Loretoi litánia
 
08.15 Nagyboldogasszony
Mint fényes hold, mint drága nap (Nagyboldogasszony)
 
10.07 Rózsafűzér Királynéja
Hozzád futok bánatommal
Rózsafüzér Királynéja
Rózsafűzér titkok - cím
Szent Olvasót imádkoztunk
 
Szerkesztés alatt
05.24 Szűz Mária keresztények segítsége*
08.22 Szűz Mária, a Világ Királynője*
09.15 Fájdalmas Szűzanya*
02.11 Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
05.13 Fatimai Boldogságos Szűz Mária
07.16 Kármel-hegyi Boldogasszony
08.05 Havas Boldogasszony*
12.12 Guadalupei Szűz Mária:
 
Kapcsolódó Ima Album:
Nemzeti ünnepek - Magyarok Nagyasszonya
Ünnepi alkalmak - Anyák napja
 
 
 
 
 
 
SZŰZ MÁRIA IMÁDSÁGOK
 
 
 
Üdvözlégy Mária!
Kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek
gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és
halálunk óráján.
Amen.
 
 
Most segíts meg Mária
ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
 a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek nem,
te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anyánk vagy!
Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya.  Ámen
 
 
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.
Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
ó dicsőséges és áldott Szűz. -
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Amen.
 
 
 
Imádság Szűz Máriához
Szűz szülője Istennek

Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám óh jöjj segíts imádkozni,
Anyám óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
01.01. Istenanyaság - Újév
 
     
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony
 
   
 
 
 
     
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
03.25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
 
 
 
Ave Maria
(Ének - magyar fordítás)
 
Én mindig bíztam benned vándorlásomon,
és te oltalom voltál.
Nincs gyenge pillanat, mely téged megtagad,
bennem szép szavad - szól már.
Ave Maria...

Mért volna véletlen, hogy megtaláltalak,
és csak általad - éltem.
Száz úton indulhatnék:
mind feléd vezet, el nem tévedek, érzem.
Ave Maria...

Jó volt, hogy elkísértél,
sok baj elkerült, s néha teljesült - álmom.
Nézd, jöttem megköszönni boldog életem,
hálaénekem - szálljon.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria...
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
05.01. Május a Szűzanya hónapja
 
     
 
 
 
A Loretoi litánia
 
Bevezetés
ELŐIMÁDKOZÓ VÁLASZ  
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus hallgass meg minket!
1.rész
Irgalmazz nekünk!
1. rész: Imádság a Szentháromsághoz - a teremtő Atyához, a megváltó Krisztushoz és a megszentelő Szentlélekhez. Az Isten irgalmas szeretete éltet és üdvözít minket.
Mennybéli Atyaisten!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
2.rész
Könyörögj érettünk!
2. rész: Szűz Máriát a szentek között elsőként tiszteljük, ezért a következő három megszólítás csak őt illeti meg Isten országában és itt a földön:
Szentséges, Istennek Szent Anyja, Szüzeknek Szent Szüze
Szentséges Szűz Mária!
Istennek Szent Anyja!
Szüzeknek Szent Szüze!
3.rész
Könyörögj érettünk!
3. rész: Ha valaki megkérdezni tőlünk ki a Szűzanya, a leghelyesebb lenne, ha a következőket válaszolnánk rá:
Krisztus Anyja, Egyházunk Anyja, Isteni kegyelem Anyja...
Krisztusnak szent anyja!
Egyházunk anyja!
Isteni kegyelem anyja!
Tisztaságos anya!
Szeplőtelen Szűzanya!
Sérelem nélkül való anya!
Szűz virág szent anya!
Szeretetre méltó anya!
Csodálatos anya!
Jó tanács anyja!
Teremtőnk anyja!
Üdvözítőnk anyja!
4.rész
Könyörögj érettünk!
4. rész: Milyen Szűz Mária? a következő sorokban kapjuk meg a választ:
Nagyokosságú, Dicsérendő, Nagyhatalmú, Irgalmas, Hűséges
Nagyokosságú Szűz!
Dicsérendő Szűz!
Nagyhatalmú Szűz!
Irgalmas Szűz!
Hűséges Szűz!
5.rész
Könyörögj érettünk!
5. rész: Ezt a részt sokan nehezen értik hogy miről szól - és valóban egy-egy kifejezést ma nehezen értelmezünk.
Szűz Mária emberi tulajdonságait kifejező hasonlatok sora a litániában - elsősorban ószövetségi eredetűek. E sorok legfontosabb mondanivalója, hogy Szűz Mária az üdvözítő Krisztus édesanyja.
További magyarázat lent.
Igazság tükre!
Bölcsesség széke!
Örömünk oka!
Lelki edény!
Tiszteletes edény!
Ájtatosság jeles edénye!
Titkos értelmű rózsa!
Dávid király tornya!
Elefántcsonttorony!
Mária aranyház!
Frigynek szent szekrénye!
Mennyország ajtaja!
Hajnali csillag!
6.rész
Könyörögj érettünk!
6. rész: Életünk során Szűz Mária szeretete kísér minket. Égi Édesanyánk imádságát, közbenjárását, segítségét bizalommal kérjük akár betegségben, akár szomorúságban - de életünkben felmerülő minden nehézségben is:
Gyógyító, Vigasztaló,Segítség, Menedék, Oltalmazó
Betegek gyógyítója!
Bűnösök menedéke!
Szomorúak vigasztalója!
Keresztények segítsége!
Magyarország oltalmazója!
7.rész
Könyörögj érettünk!
7. rész: Szűz Mária a mennyország királynéja. Isten Országában mindenki így tekint rá, a próféták, az apostolok, a vértanúk is.
További magyarázat lent.
 
Angyalok királynéja!
Pátriárkák királynéja!
Próféták királynéja!
Apostolok királynéja!
Vértanúk királynéja!
Hitvallók királynéja!
Szüzek királynéja!
Minden szentek királynéja!
8.rész
Könyörögj érettünk!
8. rész: Az évszázadok során az Egyház hitigazságokat (hittételeket - dogmákat) mond ki. Ez a rész ezeket foglalja össze.
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné!
Mennybe fölvett királyné!
Szentolvasó királynéja!
Családok királynéja!
Béke királynéja!
Magyarok Nagyasszonya!
9.rész   9. rész: Jézus Krisztus az Isten Báránya, aki üdvösségünkért feláldozta magát. Imádságunk hozzá szól, hogy kegyelmével, irgalmával megtisztított lélekkel keresztény életet éljünk, és üdvözítő szeretetének részesei legyünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Befejező imádság
Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid folyamatos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömöt élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
 
Több templomban szokás a következő imádságok elmondása:
Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője... és a Most segíts meg Mária... kezdetű imádságok
Mária-antifóna a húsvéti időben (ének):
Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, alleluja, / Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. /
Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja. / Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
 
Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
 
Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen.
 
Azokon a helyeken, ahol lelkipásztor tartja a litániát a TÁNTUM ERGO és a SZENTSÉGI ÁLDÁS után következik a befejező ének:
Boldogasszony anyánk... vagy más Mária ének)
Befejező ének: Szűzanyát köszöntő májusi ének (Hozsanna 188):
Néked ajánljuk Szűzanyánk / A legszebb hónap alkonyát. / Ezer nép híven zengi ma: / Ó üdvözlégy Mária!
 
 
TOVÁBBI MAGYARÁZAT A LITÁNIA SZÖVEGÉHEZ
5. rész további magyarázata
Igazság tükre: az Ószövetség korában és írásaiban, akit igaznak neveztek nem csupán azt jelentette, hogy szavai igazak, vagyis a tényeknek megfelelnek, hanem ezen túl azt is, hanem azt is, hogy ez az ember megbízható, hűséges és szavai hitelt érdemlőek.
Szűz Mária Isten igazságában él, Ő Krisztus édesanyja - az Isten tükre.
Bölcsesség széke: Ki ül a bölcsesség székén? aki igazságot hirdet. Szűz Mária életével az igazságot hirdeti, és az Igazság Fiát hozza világra. (Én vagyok az út, az igazság és az élet." - Jézus szavai)
Örömünk oka: Isten őt választotta a Megváltó édesanyjának. Örömünk okát látjuk Üdvözítőnk szülőanyjában, és mindannyiunk Égi Édesanyjában.
Lelki edény: Az edény ma már jelentéktelen "tömeggyártott" eszköz számunkra. Az Ószövetség korának nagyrabecsült tárgya volt, az étkezés vagyis az élet feltétele. Az isteni terv szerint a Megváltónak édesanya kellett - ő életének feltétele. Szűz Mária, a Megváltó édesanyja - a Szentlélek hajléka lett Isten iránti hűségből és szeretetből.
Tiszteletes edény: Az Isten iránti tisztelet Szűz Mária életében kiemelkedő fontosságú. A tisztelet az a lelki beállítottság (gazdagság), amely Isten szentsége ismeri el és éli meg.
Ájtatosság jeles edénye: Az ájtatosság imádságot jelent. Mária egész élete Isten szeretettére alapul, tettei is imádságként valósulnak meg. Isten még születése előtt kiválasztotta őt a Megváltó édesanyjának, hiszen az áteredő bűn nélkül születet (zárójelben megjegyzem, hogy az Isten szeretetéből fakadóan Mária teljes szabadakaratban élt - szabadon szereti Isten: ezért halljuk válaszát "Legyen szavaid szerint")
Titkos értelmű rózsa: Nagyon szép kifejezés, hiszen a rózsa nem csupán egy virág, hanem a szeretet kifejezése valaki iránt. Szűz Mária maga a rózsa, Isten általa fejezi ki szeretetét irántunk.
Dávid király tornya: Dávid király Jeruzsálemet tette Izrael középpontjává. A torony a város, a vár erőssége. Szűz Mária Isten erőssége hűségűvel és szeretetével.
Elefántcsont torony: Az elefántcsont már a Kr.e. 13.században igen értékes volt. Díszített tárgyakat készítettek belőle, vagy "gyöngykirakásként" használták. Egyiptomban elefántcsont amulettet hordtak. Ez a sor azt fejezi ki, hogy Mária Isten szépséges teremtménye.
Mária aranyház: Már a bírák korában ékszereket, "szent tárgyakat" készítettek aranyból." Sok esetben aranybevonatot alkalmaztak ( pl. elefántcsontból készült királyi trón, vagy a templom ajtófélfája és ajtószárnya). Mária aranyház. Ki rejtett magába bearanyozva? Jézust. Az Istenanya a legfontosabbat "aranyházként" hordozta.
Frigynek szent szekrénye: A Frigyládáról már sokan hallottunk, amelyben a választott nép vándorlásai során is magával vitte az Istennel kötött szövetség - a Tízparancsolat tábláit. Az Újszövetség (Jézus) hordozó Szűz Mária.
Mennyország ajtaja: Krisztus által van új életünk a mennyben. Anyasága révén Szűz Mária a Mennyország ajtaja - Jézus édesanyjaként, és mindannyiunk mennyei Édesanyjaként is.
Hajnali csillag: A hajnalt a napkelte, a virradat követei. Mária a hajnal, Jézus a felkelő isteni fény.
 
7. rész további magyarázata
Angyalok: Isten teremtette lelkek - értelem és szabad akarat jellemzi őket
Pátriárkák: ószövetségi ősatyák - Ábrahám, Izsák és Jákob
Próféták: Isten üzenetét hirdetők - pl. Izaiás, Ezdás, Nehemiás, Ezekiel, Jónás
Apostolok: Jézus 12 tanítványa, apostola
Vértanúk: akik életüket adták hitükért - István, az első vértanú és a több százezer keresztény
Hitvallók: akik, megvallották hitüket szavukkal és tetteikkel jó- és balsorsban egyaránt
Szüzek: akik a szüzességet felvállalva keresték Isten titkait
Minden szentek: mindazok, akik életük érdemeiért a mennyben élnek
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
08.15. Nagyboldogasszony ünnepe
 
 
 
Nagyboldogasszony
 
 
Mint fényes hold, mint drága nap,
mint hajnalpír, mely most fakad,
száll az egek csúcsaira
a Szeplőtelen Szűzanya.
 
Dicső trónjára érkezett,
Királynő ég és föld felett,
ő szülte azt, ki tündökölt,
a hajnalcsillagnál előbb.
 
Az angyalok és az égiek
rendje fölé emeltetett,
Asszony, ki túlszárnyalta rég
a szentek minden érdemét.
 
Kit egykor ölben hordozott,
kit jászolyban pólyálgatott,
a mindenség Királyaként
szemléli, Atya fényeként.
 
Szüzeknek Szüze, kérd Fiad,
esdjen miértünk hű szavad,
miénket vette általad,
övéből mindent visszaad.
 
Atya, Fiú s Vigasztaló,
köszöntse őket hálaszó,
kik minden másnál ékesebb,
dicsőbb fényt adtak fönt neked. Ámen.
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
09.08. Kisboldogasszony
 
     
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
09.12. Szűz Mária neve napja
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
10.07. Rózsafűzér Királynője
 
 
 
Rózsafűzér
Sík Sándor
 
Szent Olvasót imádkoztunk,
Máriához fohászkodtunk,
Kérve kérjük Szűzanyánkat,
Fogadja el hő imánkat.
 
Szent Olvasót mikor mondtuk,
Máriának füzért fontunk,
Fonogattuk koszorúnkat,
Rózsafüzér asszonyunknak.
 
Szűz Mária, szívünkben vagy,
Soha bennünk el ne hervadj!
Nyílj ki bennünk ég virága,
Tégy méltóvá mennyországra.
 
 
Ima Rózsafüzér Királynéjához
Pozsonyi Ágnes
 
Rózsafüzér Királynéja,
sajgó szívek gyógyítója
most hozzád imádkozunk -
Légy Fiadnál szószólónk!
Szentolvasó minden szeme
reményünknek igazgyöngye!
Te megértő vagy Szent Anyánk,
palástodat borítsd ránk!
Kölcsönözd hű lelkületed,
alázatod, szelídséged!
Szent Jegyesed küldjed el!
Jó Atyánkkal békíts meg!
Ámen
Forrás

 

 
Hozzád futok bánatommal
Ének: 180 Dicsérjük Jézus szentséges Szűz Anyját
 
1. Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony, édes:
Méltatlanná lettem újra szent Fiad nevéhez.
Lelkemet a bűn mardossa, nincs megpihenésem:
Bűnbánóknak édesanyja, vezess át a vészen!
 
2. Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom:
Hiszen nincsen más menekvés ezen a világon.
A tékozlót fogadd megint vissza kegyeidbe
S bánatában megfürösztve a mennyekbe vidd be!
 
3. Állíts Isten országában utolsónak engem:
Hogy Fiadnak egy mosolya bennem földerengjen.
S én örökre zengni fogom Isten dicsőségét,
Ki Általad visszaadta szívemnek a békét.
 
 
 
 
 
Rózsafűzér imádkozása
Szerkesztő: Jh.Betti
 
Többször jöttek be hozzám a sekrestyébe megkérdezni, hogy hogyan kell a rózsafűzért imádkozni. Huszonévesek kezükben rózsafűzért szorongatva, kicsit megilletődötten álltak, és szinte suttogva kérdezték: „Te, hogy kell ezt imádkozni?” Szinte szégyellték, hogy nem tudják, pedig jobban örültem a kérdésüknek, mint ahogy ők bármikor bármit is szégyellhetnének az életben. Egyikőjük kiránduláson vette egy templomban, a másik a barátjától kapta, a harmadik a nagymamájáét szorongatta tenyerében.
(Mindegyikőjüknél eszembe jutott: én miért tudom? Ó, nem a saját érdemem. Egyáltalán nem. Amikor tízenéves (ministráns korú) gyerek voltam Zsóka Sándor atya volt nálunk a plébános. Októberben és májusban egy héten egyszer a ministránsok mondták a rózsafűzér imádságot, máskor a hívek közössége. Minden nap diasorozaton vetítettük a „titkok” képeit (később már a többi napon is mi akartuk mondani). Így mindegyikőnk megértette azt, miről szól a rózsafűzér imádság. (Mindezt csak azért írtam le, hogy szeretettel ajánljam „ezt a módszert” lelkipásztoroknak és hitoktatóknak egyaránt.
A rózsafűzér imádkozása iránt érdeklődőknek igyekeztem a legérthetőbben elmondani menetét, és az imakönyvben is megnéztük együtt - de kiderült legtöbb esetben, hogy nincsen imakönyvük.
Most alkalmat kaptam arra, hogy leírjam nektek „rózsafűzért szorongató fiataloknak (és idősebbeknek)”: hogyan kell imádkozni a rózsafűzért. Első ránézésre bonyolultnak tűnik, de egyáltalán nem az. Nagyon logikus felépítésű, könnyen megjegyezhető.
 
 
 
 
 
Hogyan imádkozzuk a rózsafűzért?
Szerkesztő: Jh.Betti
 
Négy féle rózsafűzér van: Örvendetes, Világosság, Fájdalmas, Dicsőséges
Az Örvendetes rózsafűzér: Jézus fogantatásáról, születéséről, gyermekségéről szól
A Világosság rózsafűzére: Jézus életének – tanításának fontos pontjait emeli ki
A Fájdalmas rózsafűzér-titkok: Jézus keresztútjáról és haláláról szólnak
A Dicsőséges rózsafűzér: Jézus feltámadását, mennybemenetelét, és isteni mindenhatóságát fejezi ki
 
Egyszerre csak egyet mondunk!
Napokra osztva egyházi javaslat szerint:
Hétfő: Örvendetes / Kedd: Fájdalmas / Szerda: Dicsőséges / Csütörtök: Világosság
Péntek: Fájdalmas / Szombat: Örvendetes / Vasárnap: Dicsőséges
 
A Rózsafűzér titkot az Üdvözlégy Mária imádság közepén mondjuk (példa):
Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus
- aki hitünket növelje – (és folytatjuk az Üdvözlégy imádságot:)
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
Imádkozz érettünk most és halálunk óráján. Amen
 
Példának az Örvendetes olvasót írom le – a többi olvasó menete is ugyanaz, csak a titkok mások!
 
Rózsafűzér kezdete:
Kezdés (keresztvetés):
   „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A láncon lévő keresztnél kezdjük:
   Hiszek egy… imádságot mondunk
A kereszt után lévő egyedül álló szemre („nagy” szemnek nevezzük):
   Miatyánkot imádkozunk
A következő három szemre:
   3 Üdvözlégyet mondunk a "bevezető titkokkal":
   pl: 1.aki hitünket növelje / 2. aki reményünket erősítse / 3. aki szeretetünket tökéletesítse
 
Rózsafűzér körláncra:
Egyedül álló szemre: Miatyánk-ot és „kis” Dicsőséget
(„Kis” Dicsőség: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.)
10 szem egymás mellett: Üdvözlégyet Rózsafűzér titokkal
 
Rózsafűzér titkok: (példa Örvendetes olvasó)
Első 10 szem - mindegyik szemre ugyanazt:
   Üdvözlégy imádságot mondunk, a Jézus szó után következik az 1.„titok”.
   (Üdvözlégy…- Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál – Asszonyunk…)
   Egyedül álló szemre („nagy” szem): Miatyánk-ot és „kis” Dicsőséget
Második 10 szem - mindegyik szemre ugyanazt:
   Üdvözlégy imádságot mondunk, a Jézus szó után következik az 2.„titok”.
   (Üdvözlégy… - Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál – Asszonyunk…)
   Egyedül álló szemre („nagy” szem): Miatyánk-ot és „kis” Dicsőséget
Harmadik 10 szem - mindegyik szemre ugyanazt:
   Üdvözlégy imádságot mondunk, a Jézus szó után következik az 3.„titok”.
   (Üdvözlégy…- Akit te, Szent Szűz, a világra szültél – Asszonyunk…)
   Egyedül álló szemre („nagy” szem): Miatyánk-ot és „kis” Dicsőséget
Negyedik 10 szem - mindegyik szemre ugyanazt:
   Üdvözlégy imádságot mondunk, a Jézus szó után következik az 3.„titok”.
   (Üdvözlégy…- Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál – Asszonyunk…)
   Egyedül álló szemre („nagy” szem): Miatyánk-ot és „kis” Dicsőséget
Ötödik 10 szem - mindegyik szemre ugyanazt:
   Üdvözlégy imádságot mondunk, a Jézus szó után következik az 3.„titok”.
   (Üdvözlégy…- Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál – Asszonyunk…)
   Egyedül álló szemre („nagy” szem): Miatyánk-ot és „kis” Dicsőséget
Befejezés (keresztvetés): „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
 
 
Rózsafűzér titkok
 
Örvendetes rózsafűzér titkai
Bevezető titkok:
1. aki hitünket növelje, 2. aki reményünket erősítse, 3. aki szeretetünket tökéletesítse
TIZEDEKRE:
1. tized: Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
2. tized: Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál
3. tized: Akit te, Szent Szűz, a világra szültél
4. tized: Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál
5. tized: Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál
 
Világosság rózsafűzér titkai
Bevezető titkok:
1. aki hitünket növelje, 2. aki reményünket erősítse, 3. aki szeretetünket tökéletesítse
TIZEDEKRE:
1. tized: Akit a Jordánban megkeresztelkedett
2. tized: Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
3. tized: Aki meghirdette Isten országát
4. tized: Aki a Tábor-hegyen megmutatta isteni dicsőségét
5. tized: Aki az Eukarisztiában nekünk adta magát
 
Fájdalmas rózsafűzér titkai
Bevezető titkok:
1. aki értelmünket megvilágosítsa, 2. aki emlékezetünket erősítse, 3. aki akaratunkat tökéletesítse
TIZEDEKRE:
1. tized: Aki érettünk vérrel verítékezett
2. tized: Akit érettünk megostoroztak
3. tized: Akit érettünk tövissel megkoronáztak
4. tized: Aki érettünk a keresztet hordozta
5. tized: Akit érettünk keresztre feszítettek
 
Dicsőséges rózsafűzér titkai
Bevezető titkok:
1. aki gondolatainkat igazítsa, 2. aki szavainkat vezérelje, 3. aki cselekedeteinket kormányozza
TIZEDEKRE:
1. tized: Aki halottaiból feltámadott
2. tized: Aki a mennybe fölment
3. tized: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte
4. tized: Aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett
5. tized: Aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott
 
 

 

 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
12.08. Szeplőtelen fogantatás
 
 
á LAP