Imádság - Ima albumok
 
 
IMÁDSÁGOK - VERSEK
 
ÜNNEPI ALKALMAK
 
 
 
Anyák napja - Május első vasárnapja
Áldott legyen a szív (Régi magyar áldás)
Aranykötésű imakönyvet (Imakönyvem)
Köszönöm Istenem az édesanyámat! (Hálaadás)
 
Elsőáldozás
 
Bérmálás
 
06.15 Tanévzáró - Ballagásra
Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért (Te Deum)
Halljad világ a vallomásomat: Egyszerűek legyünk
Te soha többé nem lehetsz nyugodt (A kegyelem)
 
06.19. Papszentelési évfordulóra
Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott (Egy meghallgatott imádság)
Isten új arcot ölt minden reggel (Miért vagyok a remény embere?)
Istenünk, Te választod őt szolgálatodra
 
09.01. Évnyitó
Az öröm tízparancsolata
Adj nekünk, Uram, látó szemet, szertő szívet
Gyermekszívvel, öntudatlan 
 
 
 
 
 
 
 
Anyák napja - Május első vasárnapja
 
 
 
Hálaadás
Dsida Jenő
 
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg Ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
 
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyájuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
 
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
 
 
Régi magyar áldás
- a magyar fiatalokhoz -
 
Áldott legyen a szív, amely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess meleget osztó forrás
A szeretetre szomjazóknak.
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak,akik érte nyúlnak.

Áldott legyen mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy Te áldott találkozás,
Minden Téged keresőnek.

Legyen áldott immár,minden
Hibád,bűnöd,vétked.
Hiszen ki megbocsátja,
Végtelenül szeret Téged!

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban,szenvedésben.
Örömben,bánatban
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod.
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
És a Téged szeretőknek.

 

 
 
Imakönyvem
Reviczky Gyula
 
Aranykötésű imakönyvet
Hagyott rám örökül anyám,
Kis Jézus ingben, glóriában
Van a könyv első oldalán.
Sok év előtt egyik sarokba
Beírta jó anyám nevét,
Lehajtom a betűkre főmet,
Hogy fölidézzem szellemét.
 
Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer
Fehér ruhában láttam őt.
Tavasz volt épp, a kedves ákác
Virágozott a ház előtt.
A lemenő nap fénysugára
Reszketett ajkán, zárt szemén.
Apám ott állt a ravatalnál,
És vélem együtt sírt szegény.
 
Hogy elmosódtak a betűk! Mily
Sárgák s kopottak e lapok.
Rég' volt, midőn ez imakönyvből
Még az anyám imádkozott.
Kék selyemszállal összekötve
Van itt hajambul egy kevés.
Aranyos fürtjeimhez akkor
Nem illett még a szenvedés.
 
Írott imádság töredéke
Mellett van az anyám haja,
Emitt egy szentnek vézna képe
S egy régi, halvány Mária.
Elnézem… Éppen így viselt meg
A sors azóta engemet.
Sokszor szeretnék sírni, hogyha
Nem szégyellném a könnyeket.
 
Az Úr imádságát ütöm fel
(Kísérőm a nehéz úton),
S vigasztalást vegyít a kínhoz
A te imád, ó, Jézusom!
Imádság kell a szenvedőnek,
Akit a sors árván hagyott.
Úristen, én nem zúgolódom:
Legyen a te akaratod.
 
Föl nem panaszlom a világnak,
Csak szellemednek, jó anyám,
Milyen kopár volt ifjúságom,
S hogy mennyi bánat szállt reám.
Tűrtem, reméltem, megalázva
Idegenek közt éltem én;
De azt a régi imakönyvet
S emléked szentül őrizém.

 

 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
06.15 Tanévzáró - Ballagásra
 
 
 
Te Deum
Sík Sándor
 
Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.
 
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.
 
Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.
 
Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.
 
Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.
 
Hogy megmutattál mindent, ami szép,
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.
 
Hogy boldoggá tett minden, ami szép,
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.
 
Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.
 
 
 
A kegyelem
Szent-Gály Katalin
 
Te soha többé nem lehetsz nyugodt,
S nem lesz tiéd a nyárspolgári béke,
Mert beléd hullott az Isten vetése,
És azt kitépni nem lehet,
Vagy nem mered,
Mert érzed, hogy éned jobbik része.
 
Azt megteheted, hogy soha nem kapálod,
Hogy letaposod a kihajtó ágat,
Hogy nem öntözöd,
Hogy szinte gyűlölöd,
- de Harmat is van,
és néha akaratlan meglep.
 
És valahogy elindul benned
Egy gondolat, egy szó, egy meglátás
Egy semmi –
S amit már kezdtél elfeledni,
Vagy letagadni: duzzad, újra él.
 
A gyökér, a mag,
Beléd szövődik, és szállá fakad,
És vakmerő kalandra bátorít:
Kilépni önmagadból,
Az átlagosból,
komolyan venni azt, amit hiszel.
 
Tulajdonképpen miért nem kezded el?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Halljad, világ vallomásomat:
Egyszerűek legyünk, mint az országút,
Hogy mindenkihez elmehessünk,
Jók legyünk, mint a levegő,
Hogy mindenkit megölelhessünk,
Édesek legyünk, mint a kenyér,
Hogy mindenkit etethessünk,
Vidámak legyünk, mint a bor,
Hogy mindenkit megnevettessünk.
Mécs László
 
Hogy a világot megismerjük, Isten szemével kell azt néznünk. (Albert Schweitzer)
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
06.19. Papszentelési évfordulóra
 
 
 
Egy meghallgatott imádság
+ Érszegi Gábor atya papszentelésének 40. évfordulójára (2006)
 
Erőt kértem az Úrtól -
s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam -
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam -
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.
Kértem bátorságot -
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Áhítottam, hogy szeretni tudjak -
és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
akiken segítsek.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit sem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire szükségem volt.
Imádságom meghallgatásra talált.
(Szent Rita imája)
 
 
Miért vagyok a remény embere?
Suenens bíboros
Dr. Zsóka Sándor atya papszentelésének 50. évfordulójára (2006)
 
Mert hiszem:
Isten új arcot ölt minden reggel,
és most teremti a világot,
nem valahol az elfelejtett múlt ködében.
Ez késztet minden percben készen állni
a nagy találkozásra.
A remény embere vagyok, mert hiszem:
a Szentlélek mindörökké a Teremtő Szellem,
aki minden reggel új szabadságot, örömöt és
bizalmat hoz azoknak, akik befogadják.
 
Imádságos lélekkel köszöntünk minden lelkipásztort a papszentelések évfordulóján!
"Istenünk, Te választod őt szolgálatodra. S ő hívó szavadra vállalja a Krisztus-követést. Te akarsz mindene lenni! Százszorosan megajándékozod mindazokért, amiket érted elhagyott. Te vagy a gazdagsága, otthona, meghitt barátja. Istenem, add, hogy akiket hívsz figyeljenek és hallgassanak hívásodra! Add, hogy azok, akik hallják a hívást, és megízlelik követésed boldogságát, egészen és fenntartás nélkül átadják magukat neked! Amen. (Könyörgés)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.01. Évnyitó
 
 
 
 

L. J. Suenes bíboros: Imádság

  Adj nekünk, Uram,
  látó szemet, szerető szívet
  és mély lélegzetet.

  Amikor látó szemet kérünk tőled,
  ezért könyörgünk:
  add nekünk a Te szemedet,
  hogy mint Te, úgy lássuk a világot,
  az embereket és történelmüket,
  és a magunk élete történetét.

  Add, hogy napról napra, óráról órára
  olyanok legyünk, amilyennek elgondoltál.
  Tégy bennünket lassan-lassan azzá,
  amire teremtettél.

  Add, hogy a Te tekinteteddel lássunk,
  a Te szemszögedből.
  Tégy készségessé szavad iránt,
  mely megvilágosít
  és átformál minden életet.

  Adj nekünk szerető szívet,
  húsból valót, ne kőszívet,
  hogy szeressünk Istent és embert.

  Add nekünk a saját Szívedet,
  hogy igazán szeressünk,
  megfeledkezve önmagunkról.

  Kell, hogy a Te szívedet ültesd belénk
  a mienk helyébe,
  melynek verése olyan kihagyó,
  amikor másokról van szó.
  Uram, Te szeress általunk!

  Add nekünk szívedet,
  hogy szeressük Atyánkat,
  add nekünk szívedet,
  hogy szeressünk Anyánkat, Máriát,
  add nekünk szívedet,
  hogy szeressük testvéreidet,
  akik nekünk is testvéreink,
  hogy szeressük már idelenn
  azokat, akik megelőztek az égben
  - őket bizony könnyebb szeretni -;

  azokat is szeressük,
  akik itt vannak mellettünk a földön,
  és meg is löknek néha,
  tudva vagy öntudatlanul.

  És adj lélegzetet,
  hogy ne fulladjunk ki az úton,
  hogy tüdőnk állandóan tele legyen oxigénnel,
  tiszta levegővel.

  Hogy segítsük egymást előre a holnap felé,
  hátra nem tekintve,
  nem méricskélve, mibe kerül.

  Lélegzetet, mindazzal szembenézni,
  amit az emberek - tehát Te -
  várnak, vársz tőlünk.
  Lélegzetet mindig újra remélni,
  mintha ma reggel kezdődnék az élet,
  remélni a viharos tengeren is,
  mert Te jelen vagy
  és megígérted, hogy velünk maradsz.

  Magunkban hordva az emberek minden reményét
  és minden szenvedését.

  Adj lélegzetet, vagy inkább a Te leheletedet:
  azt, akit elküldöttél az Atyától;
  Lelkedet, aki ott fú, ahol akar.
  Viharban, forgószélben,
  vagy lágy szellőben,
  amikor hívsz, hogy kövessük sugallataidat.

  Add nekünk a Te leheletedet,
  hogy lehelje belénk a mélységek imáját,
  amely Belőled száll fel bennünk,
  dicsőséges visszatérted hívogatja,
  s Isten teljessége után kívánkozik.

  Uram, szükségem van a Te szemedre,
  adj nekem eleven hitet.
  Szükségem van a Te szívedre,
  adj mindent elbíró szeretetet.
  Szükségem van a Te leheletedre,
  add meg nekem a Te reményedet,
  magamnak és Egyházadnak.

  Hogy az Egyház legyen ma
  bizonyságtétel a világnak,
  és hogy ez a világ
  fölismerje a keresztényeket
  ragyogó, derűs tekintetükről,
  szívük melegéről,
  és törhetetlen optimizmusukról,
  amely örvendező reményük
  rejtett, változhatatlan forrásából fakad.

 
 
Tanévkezdés imádsága
Suenens bíboros imája
 
Adj nekünk, Uram,
Látó szemet,
Szerető szívet
És mély lélegzetet.
 
Amikor látó szemet kérünk tőled,
Ezért könyörgünk:
Add nekünk a Te szemedet,
Hogy mint Te, úgy lássuk
A világot, az embereket és
történelmünket,
És a magunk élete történetét.
 
Add, hogy napról napra, óráról órára
Olyanok legyünk, amilyennek
elgondoltál.
Tégy bennünket lassan – lassan
Azzá, amire teremtettél.
 
Uram, szükségem van a Te szemedre,
Adj nekem eleven hitet.
Szükségem van a Te szívedre,
Adj mindent elbíró szeretetet.
Szükségem van a Te leheletedre,
Add meg nekem a Te reményedet,
Magamnak és Egyházadnak.
 
 
 
Gondolatok a Gondviselésről
 
Gyermekszívvel, öntudatlan
Nyugszom meg e gondolatban:
Hogy övéit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk Édes Atyja.
(Arany János: Itthon - részlet)
 
Mert van a világnak Atyja,
Van egy hű Gondviselője,
Minden ember megláthatja,
Aki el nem fordul Tőle.
(Petőfi Sándor)
 
Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgom és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
(Sík Sándor: Hiszek - részlet)
 
 
Az öröm tíz szabálya
 Gaston Courtois
 
1. Minden reggel kitartóan kérd Istentől az örömöt!
2. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetekben is!
3. Ismételgesd szívből: "Isten, aki szeret engem, mindig jelen van!"
4. Törekedj arra, hogy az embereknek csak a jó oldalát nézd!
5. Űzd el magadtól bátran a szomorúságot!
6. Kerüld a panaszkodást és a kritizálást, mert ezeknél semmi sem nyomasztóbb!
7. Végezd örömmel és vidáman munkádat!
8. Látogatóidat fogadd mindig szívesen, jóindulattal!
9. Vigasztald a szenvedőket - felejtkezz el magadról!
10. Terjeszd mindenütt az örömöt, akkor biztosan magad is rátalálsz!
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP