Lelkiség - Szolgáló újság album
 
 
 
S z o l g á l ó
l e l k i s é g i  l a p
 
 
NAGYBÖJT
 
Az újság oldalai nagyíthatóak! +nagyíthatóak!
 
 
 
1998 - Nagyböjt
 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
1998. Nagyböjt
Isten oltó-kése / vers: Tóth Árpád /1.oldal
Böjt és vallásosság: Érszegi Gábor atya /2,3,4,5
A fáradt ember keresztútja /6,7,8,9
Bűnbánat - bűnbocsánat / Lelkitükör /9,10,11
Imádság a gyűlölködőkért /10
Nagyhét liturgiája /11
Híreink /12
 
 
Lap á
 
 
2000 - Nagyböjt
 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
2000. Nagyböjt
Nagyböjti himnusz /1.oldal
Gondolatok a nagyböjtről és a keresztútról: Érszegi Gábor atya /2,3,4
A nyolc boldogság: Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató /5,6,7,8,9,10
Gyermekek keresztútja /11,12
Nagyhét liturgiája /12
 
 
Lap á
 
 
2001 - Nagyböjt
 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
2001. Nagyböjt
Isten - vers: József Attila /1.oldal
Gondolatok a mi bűnbánatunkról: Érszegi Gábor atya /2,3,4,5,6
Mi tisztább...: Petrus Cellensis szerzetes /3
A szentmise bűnbánati imádsága /7
Bűnbocsánat szentsége /7
A mélységből kiáltok /8
Mi a kísértés?: Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató /8
Adj nekem, Istenem - imádság /10
Szeretném átélni... - vers: Tóth Árpád /10
Violaszín gyászruhába... Hozsanna 47 /10
Dávid király bűnbánati zsoltára /11
Keresztút /11
Nagyhét liturgiája /12
 
 
Lap á
 
 
2002 - márciusi levél / Nagyböjt
 
 
1 2 3
 
Húsvéti számunknak nincs megmaradt példánya (csak számítógépes előszerkesztésben maradt meg, így a grafikák nem jelennek meg) Ha templomunk hívei közül valakinek meg van, szeretnénk megkérni, hogy adja kölcsön digitalizálásra
 
2002. márciusi levél: Nagyböjt
Márciusi pápai imaapostolság szándékai /1.oldal
Zsoltár: Nagyböjt /1
Szentírás: Példabeszéd a szőlőtőről és a szőlővesszőről /1
Katolikus ünnepeink: Március /2
Nagyböjti katolikus hagyományaink /3
A nagyhét liturgiája /3
 
 
Lap á
 
 
2003 - Nagyböjt
 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
2003. Nagyböjt
Járok a tengeren - vers: Sík Sándor /1.oldal
A mai nagyböjt: Érszegi Gábor atya /2,3,4
Szavunkat halld meg jó Urunk... - imádság /4
Az imaapostolkodás szándékai - március /5
Támogassuk az Egyházat! /5
Nagyböjti idő zsoltárai /5
Uram, nem kérem tőled - imádság /5
Márciusi és áprilisi naptár /6,7
Nagyböjti lelki készület hittanosoknak /8
Keresztúti gondolatok /9
A sziget lakatlan: Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató /10
Legyél ártatlan és igazságos /11
Figyelj és hallgass meg - Ha arra kérlek... /11
Olasz kórus vendégszereplése templomunkban /12
Passió /12
Nagyböjti lelki készület hittanosoknak - Nagyított oldal /13
 
 
 
Lap á
 
 
2004 - Márciusi levél
 
 
1 2 3 4
5 6
 
 
2004. márciusi levél
Szentírás: Az alamizsnálkodás, Az imádság, A böjt /1.oldal
Nagyböjti vasárnapok zsoltárai /1
Pápai imaszándék /1
II. János Pál pápa üzenete a 2004. év Nagyböjtjére /2
Szülők keresztúti imádsága /3
Nemzeti ünnepünkre: Magyar vagyok, magyar - vers (Pósa Lajos) /4
Jézus panasza - A lübercki Krisztus szobor felirata /4
Március és április hónap ünnepei /5,6
Betegek szentsége -háromhasábos összehajtott lap/5,6
 
 
Lap á
 
 
2005 - Nagyböjt
 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
2005. Nagyböjt
Istenhez - imádság: Szent Ágoston /1.oldal
Idézet a Keresztény élet című hetilapból: A falu és plébánosa /2,3
2005 - Eucharisztia éve /3
Böjt hava /4
Szent Kelemen pápa levele a korintusiakhoz /4
Válassz, fiam! (önarc.mese): Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató /5
Látszat és valóság: Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató /6
Nagyböjt kezdete: Hamvazószerda - Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató/7
A lélek tükrében: Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató /8
Párbeszéd - vers: Szabó Lőrinc /8
Evangéliumi gondolatok /9
Február és március hónap ünnepei /10,11
Nagyhét liturgiája /12
 
 
Lap á