Lelkiség - Szolgáló újság album
 
 
 
S z o l g á l ó
l e l k i s é g i  l a p
 
 
ELSŐÁLDOZÁS - BÉRMÁLÁS
 
Az újság oldalai nagyíthatóak! +nagyíthatóak!
 
Elsőáldozásról találunk még a pünkösdi vagy úrnapi számokban
 
 
 
1998 - Elsőáldozás
 
 
1 2 3 4 5  
  8 9 10 11 12
 
6-os, 7-es oldal hiányzik
 
1998. Elsőáldozás
Fehér nap - vers: Sík Sándor /1.oldal
Az elsőáldozásról...: Érszegi Gábor atya /2,3,4,5
Az első önálló lépés: Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató /5
Gyereke az elsőáldozásról /6,7
Szülői szemmel: Szirmai László /8
Pünkösdi emlékek /8,10
Szemelvények a História Domusból (3) /9
Néhány szó a Nagyszénás térről /10,11
Táborozás /11,12
Híreink /12
 
 
Lap á
 
 
1999 - Elsőáldozás
 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
1999. Elsőáldozás
A mennyország himnusza - vers: Damjáni Szent Péter  /1oldal
Oltáriszentség - Titok és hit: Érszegi Gábor atya /2,3,4,5,6,7
Ne ítélj - vers: Reményik Sándor /7
Bűnbocsánat szentsége /8
Lelkitükör /8,9,10
Mit? Miért? Minek? Jubileumi Pünkösdi Kórustalálkozó: Bódi Gáborné /10,11
Híreink /12
 
 
Lap á
 
 
2003 - Elsőáldozás
 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
2003. Elsőáldozás
Szentáldozási imádság /1oldal
Belépés az Egyházba - Beavatás az Egyházba: Érszegi Gábor atya /2,3,4
Levél az elsőáldozóknak /5
Ballagó hittanos diákok köszöntése /6
A kegyelem - vers: Szent-Gály Katalin /6
Ballagási tarisznyátokba egy példabeszédet ajándékozunk /6,7
Levél a ballagóknak/7
Halljad világ vallomásomat - vers: Mécs László /7
Tanév végi hálaadás /8
Nyári hittanos tábor /8
Pünkösdi Kórustalálkozó (2003) /9
Szemek tükréből tekint rád az Isten - vers: Balássy László /9
Templomépítésről felelősséggel /10,11
Június hónap a papszentelések évfordulója /12
Mennyei vasárnapok /12
 
 
Lap á
 
 
2004 - Elsőáldozás - Bérmálás
 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
2004. Elsőáldozás - Bérmálás
Isten - vers: József Attila /1oldal
Szentírás - elsőáldozásra /2
Szentírás - bérmálásra /2
Az Anyaszentegyház tagjai: Érszegi Gábor atya /3,4
Áldás - vers /4
Szövetségeink az Istennel: Bódi Gáborné (B.Betti) hitoktató /5,6,7
Bérmálkozók védőszentjei /7
Bérmálkozók jelmondatai /8
Szentlélek a Szentírásban /8
Pünkösdi Kórustalálkozó 2004. /9
Köszöntjük a ballagó diákokat /10
Útravaló /10
Szentelési évfordulóra 2004 /11
Istenarc: Reményik Sándor /11
Uram, szükségem van... - imádság: Suenensi bíboros imája /11
Magyar Katolikus Rádió /12
Nyári hittanos tábor IX - programajánló /12
Nyári hónapok főbb ünnepei /12
 
 
Lap á