Hangtár - Szentmise énekek
 
ÉNEKEK ABC SORRENDBEN
 
A fényes Istenarcot 1 - Nagyhét
A fényes Istenarcot 2 - Nagyhét
A föld minden határa - zsoltár
A Golgota 1 - Nagyhét
A Golgota 2 - Nagyhét
A Golgota 3 - Nagyhét
A kenyér, amelyet - zs - antifóna
A kereszténységben - Advent
A keresztfához megyek 1-4 - Nagyhét
A keresztfához megyek 1 - Nagyhét
A keresztfához megyek 2 - Nagyhét
A keresztfához megyek 3 - Nagyhét
A keresztfához megyek 4 - Nagyhét
A megváltó szent kínhalál - Nagyhét
---
Az áldás kelyhe - zsoltár
Az igaz hitben - Mise ének
Az Ige megtestesült - Karácsony
Az Istenember - Mise ének
Az oltáron megújul 1 - Oltáriszentségről
Az oltáron megújul 2 - Oltáriszentségről
Az Úr az én fényem - zsoltár
Az Úr az én pásztorom - zsoltár
Az Úr Isten Ádám atyánkat - Advent
Az Úr küldött. Alleluja - zsoltár
Az Úr lelke van rajtam - zsoltár - Nagyhét
Az Úr Istent magasztalom - Mise ének
Az Úrnak dobban 1 - Mise ének
Az Úrnak dobban 2 - Mise ének
---
Adj irgalmat - zsoltár - U.Halottak napja
Adjatok hálát - zsoltár
Áhítattal készülődjünk - Nagyhét
Aki akar üdvözülni - Mise ének
Aki eszi - antifóna
Aki nékem szolgál - antifóna
Áldjad ember e nagy jódat - Oltáriszentségről
Áldjad én lelkem - zsoltár
Áldjon meg minket - Mise ének
Áldjuk Isten jó szolgáját - Ünnepre: Szent József
Áldozattal járul hozzád 1 - Mise ének
Áldozattal járul hozzád 2 - Mise ének
Áldozzunk hív keresztények 1 - Mise ének
Áldozzunk hív keresztények 2 - Mise ének
Áll gyötrött Isten-anyja - Nagyböjt
Angyalaid előtt - zsoltár
Angyaloknak Királynéja - Mária ének
Atyám, Istenem - zsoltár
Ave Maria Istennek Anyja - Karácsony
--
Bár szétszakadva - Mise ének
Bízzad az Úrra sorsodat - zsoltár
Boldog az az ember - zsoltár
Boldogasszony Anyánk - Himnusz - Mária ének
Boldogasszony édes - Mária ének
Brenner János emlékére - Ünnepre
Bűnbánóknak 1 - Nagybojt
Bűnbánóknak 2 - Nagybojt
Bűnös lelkek 1 - Nagybojt
Bűnös lelkek 2 - Nagybojt
Bűnös néped - Advent
Buzgó szívvel 1 - Nagybojt
Buzgó szívvel 2 - Nagybojt
--
Dicsérd az Istent - zsoltár
Dicsérd Sion - Mária ének: Gyertyaszentelő
Dicsérjétek - zsoltár
Dicsértessél ó Mária - Mária ének
Dicsőség az Istennek - Karácsony
Dicsőség mennyben - Karácsony
Dicsőség szent áldás - Húsvét
---
E szín alatt - Nagyhét
Ébredj ember - Advent
Édes Jézus - Jézus ének
Égből szállott - Oltáriszentségről
Égi kapuk - Mise ének
Egybegyűltünk 1 - Mise ének
Egybegyűltünk 2 - Mise ének
Egyházmegyénkben - Ünnepre
Előtted Jézusom - Jézus ének
Én értem haldokló - Nagybojt
Én vagyok a jó Pásztor - antifóna
Énekelj az Úrnak, mert csodás - zsoltár - Karácsony
Énekelj az Úrnak, minden föld - zsoltár - Karácsony
Énekeljetek - Alleluja - Húsvét
Execa - Ünnepre
Ez az én teste - zsoltár - Nagyhét
Ez nagy szentség - Oltáriszentségről
Ezt a helyet - antifóna
Ezt a napot - zsoltár
---
Fatima - Ave - Mária ének
Fel nagy örömre - Karácsony
Fölötted Jeruzsálem - zsoltár - Advent
Fölséges Isten te vagy - zsoltár
Föltámadt Krisztus - Húsvét
Futva jöttem 1 - Mise ének
Futva jöttem 2 - Mise ének
---
Gyertek Atyám áldottai - zsoltár
Győzelemről I - Húsvét
Győzelemről II - Húsvét
---
Hálát adok - zsoltár
Hamvazkodjál - Nagyböjt:Hamvazószerda
Harmatozzatok - Advent
Himnusz - Ünnepre
Hogyha hozzád 1 - Nagybojt
Hogyha hozzád 2 - Nagybojt
Hol Szent Péter - Himnusz - Ünnepre
Hol szeretet - antifóna
Hozzád emelem - antifóna
Hozzád sóhajt - Mise ének
Hozzád sóhajt 1 - Mise ének
Hozzád sóhajt 2 - Mise ének
---
Imádlak és áldlak - Oltáriszentségről
Imádlak és áldlak - latin - Oltáriszentségről
Imádlak nagy Istenség - Oltáriszentségről
Íme a Szűz - Mária ének
Íme étke angyaloknak - Oltáriszentségről
Irgalmas a mi Urunk - zsoltár
Isten áldjon tündejáték - Nagybojt
Isten házába indulunk - zsoltár - Advent
Isten hazánkért - Ünnepre
Istenem, Istenem - zsoltár
Istenem jöjj - zsoltár - Advent
Istenem te vagy - zsoltár
Istengyermek - Karácsony
Istennek Fia - Karácsony
Itt a perc - Nagybojt
Itt az alkalmas - Nagybojt
Itt jelen vagyon - antifóna
Ízleljétek és lássátok - antifóna
Izrael királya - zsoltár - Nagyhét
---
János áll a part felett - Jézus ének: Megkeresztelkedése
Jertek Atyám - zsoltár - Ünnepre: Mindenszentek
Jertek keresztény hívek 1 - Mise ének
Jertek keresztény hívek 2 - Mise ének
Jézus áldott szíve - Jézus ének: Jézus Szíve
Jézus bízom benned - antifóna - Jézus ének: Irgalmasság
Jézus Krisztus drága - Jézus ének
Jézus megváltó 1 - Húsvét
Jézus megváltó 2 - Húsvét
Jézus szíve legtisztább szív - Jézus ének: Jézus Szíve
Jézus szíve legtisztább szív 1 - Jézus ének: Jézus Szíve
Jézus szíve legtisztább szív 2 - Jézus ének: Jézus Szíve
Jézus Szíve szeretlek én - Jézus ének: Jézus Szíve
Jézus világ megváltója - Jézus ének
Jézus világ megváltója 1 - Jézus ének
Jézus világ megváltója 2 - Jézus ének
Jézusomnak szívén - Ünnepre: Halottak napja
Jöjj el - Advent
Jöjj Szentlélek - Ünnepre: Pünkösd
--
Kegyes szemed legyen rajtunk - zsoltár
Kegyes szemmel - Mise ének
Kegyes szemmel 1 - Mise ének
Kegyes szemmel 2 - Mise ének
Kegyességgel 1 - Mise ének
Kegyességgel 2 - Mise ének
Kél a magasból - Ünnepre: Újév
Keserve ó fölség 1 - Mise ének
Keserve ó fölség 2 - Mise ének
Keresztények sírjatok 1 - Nagyhét
Keresztények sírjatok 2 - Nagyhét
Keservesen siratja 1 - Nagyhét
Keservesen siratja 2 - Nagyhét
Két kezed munkája - Ünnep: Munkás Szent József
Kezdődik az ének - Mise ének
Kezdődik az ének 1 - Mise ének
Kezdődik az ének 2 - Mise ének
Ki negyven nap előtt - Mária ének: Gyertyaszentelő
Kiáltsunk Krisztus hívei - Advent
Kik követtek - antifóna
Királyi zászló - Nagyhét
Kiválasztottam szolgámat - zsoltár
Könyörülj Istenem - zsoltár - Nagybojt
Kövessetek - Alleluja - antifóna
Közel van már - zsoltár - Advent
Közelebb, közelebb - Ünnepre: Halottak napja
Krisztus a mennybe 1 - Jézus ének: Mennybemenetel
Krisztus a mennybe 2 - Jézus ének: Mennybemenetel
Krisztus áldott nagy királyunk - Jézus ének: Krisztus Király
Krisztus az Úr 1 - Húsvét
Krisztus az Úr 2 - Húsvét
Krisztus feltámada - Húsvét
Krisztus feltámadott - Húsvét
Krisztus Jézus született - Karácsony
Krisztus lelke - Jézus ének
Krisztus Teste - Oltáriszentségről
Krisztus virágunk - Húsvét
---
Leborulva áldlak - Oltáriszentségről
Lelkem hozzád emelem - zsoltár
Lourdes - Mária ének
---
Magasztalja lelkem - Magnificat - Mária ének: Sarlós
Magyarok Nagyasszonya - Mária ének
Magyarország szép nemes - Ünnepre: Erzsébet
Mária Mária - Mária ének
Mária téged - Mária ének
Megváltó Istenem - Nagybojt
Megváltó királyunk - Nagyhét
Mélyből száll fel - zsoltár - Nagyböjt
Menjetek el az egész világra - antifóna
Ments meg engem - zsoltár - Ünnepre: Halottak napja
Mennyből követ ma küldetett - Mária ének: Gyümölcsoltó
Mennynek Királyné - Mária ének
Mennyországnak Királynéja - Alleluja - Mária ének
Mennyországnak Királynéja angyalok - Mária ének
Mi pedig dicsekedjünk - Nagyböjt
Mindeneknek szemei - Oltáriszentségről
Mindenszentek Királynéja - Mária ének - Ünnepre: Mindenszentek
Minket is - Szt.Pál
Most lett a kenyér - Oltáriszentségről
---
Ne szállj perbe - Nagyböjt
Nem csak kenyérrel él az ember - antifóna
Nem hagylak árván - zsoltár  - Húsvét
Nyújtsd ki mennyből - Mária ének
---
Ó, áldott szent Istenem - Oltáriszentségről
Ó, bezárult édenünk - Advent
Ó, dicsőséges asszonyság - Mária ének
Ó, egyszülött - Karácsony
Ó, én népem - zsoltár - Nagyhét
Ó, fényességes - Karácsony
Ó, gyönyörű szép - Karácsony
Ó, háromszor - Húsvét
Ó, ifjak - Húsvét
Ó, Jézus, Jézus - Nagybojt
Ó, jöjj, ó, jöjj - Advent
Ó, jöjjetek imádjuk - latin - Karácsony
Ó, mi szent Atyánk - Mise ének
Ó, Sion temploma - Mária ének: Gyertyaszentelő
Ó, szentséges - Oltáriszentségről
Ó, szép Jézus - Ünnepre: Újév
Ó, Teremtőnk - Nagybojt
Ó, üdvösséges áldozat - Oltáriszentségről
Ó, Uram nem vagyok méltó - Oltáriszentségről
Oltalmad alá - Mária ének
Oltáriszentség föld és ég 1 - Oltáriszentségről
Oltáriszentség föld és ég 2 - Oltáriszentségről
Örvendetes napunk 1 - Húsvét
Örvendetes napunk 2 - Húsvét
Örvendezzél boldog Szűz 1 - Húsvét
Örvendezzél boldog Szűz 2 - Húsvét
Örvendezzenek mindazok - zsoltár
Örvendezzünk mindnyájan 1 - Ünnepre
Örvendezzünk mindnyájan 2 - Ünnepre
Örvendjen a mi Urunk - zsoltár
Örvendjetek angyalok 1 - Húsvét
Örvendjetek angyalok 2 - Húsvét
Örvendjetek mindig - Advent
--
Pálforduló ünnepnapján 1 - Ünnepre
Pálforduló ünnepnapján 2 - Ünnepre
Panis Angelicus - Mise ének
Pannóniába nőtt - Ünnepre: Szent Margit
---
Regina - Alleluja - Húsvét
Rózsafűzér Királynéja - Mária ének
--
Salve Regina - Mária ének
Soha nem volt még - Karácsony
Sohasem felejti az Isten - zsoltár
Szent Asszonyok - Húsvét
Szent Erzsébet hallgass meg - Ünnepre
Szent Erzsébetről - Ünnepre
Szent Imre herceg - Ünnepre
Szent László - Ünnepre
Szent Miklós - Ünnepre
Szentháromságban - Ünnepre
Szentlélek Isten - Ünnepre: Pünkösd
Szentséges Szűz Mária - Mária ének
Szép kelet, szép nap - Ünnepre: Újév
Szerelmes édes Jézusom - Oltáriszentségről
Szeressétek egymást-Alleluja - antifóna
Szeretettel jönnek hozzád - Mise ének
Szeretettel jönnek 1 - Mise ének
Szeretettel jönnek 2 - Mise ének
Szózat - Ünnepre
Szülte a Szűz Szent Fiát - Karácsony
--
Te vagy földi éltünk 1 - Mária ének
Te vagy földi éltünk 2 - Mária ének
Téged Isten dicsérünk - Ünnepre
Térítsd meg - zsoltár - Advent
Térj meg keresztény - Nagybojt
Tiéd Uram ég és föld - Mise ének
Tudván Jézus - antifóna
Üdvössége lett e háznak - Ünnepre
Üdvözítő Uramat várom - Advent
Üdvözlégy édes Jézus - Oltáriszentségről
Üdvözlégy Krisztusnak - Oltáriszentségről
Üdvözlégy Mária - Mária ének
Üdvözlégy ó drágalátos - Oltáriszentségről
Üdvözlégy Oltáriszentség - Oltáriszentségről
Üdvözlégy Szent Test - Oltáriszentségről
Üdvözlégy üdvösséges - Oltáriszentségről
---
Új parancsot adok nektek-Alleluja - antifóna
Új parancsot adok - antifóna
Uram, hallgass meg - zsoltár
Uram hiszlek - Jézus ének
Uram, Istenem örök életet adó - zsoltár
Uram, Jézus légy velünk - Jézus ének
---
Vágyva jöttem 1 - Mise ének
Vágyva jöttem 2 - Mise ének
Védelmezz engem - zsoltár
Velünk lakó - Oltáriszentségről
Vessző kél majd - zsoltár - Advent
Vezess Uram - Jézus ének: Krisztus Király
Vigadozzál Jeruzsálem - Nagybojt
Vigasságos, hangos - Karácsony
Világmegváltó Jézus - Nagyböjt
Világnak Királyné Asszonya - Mária ének
Zálogát adtad - Oltáriszentségről
 
 
 
Lap á