KÉPEK FORRÁSA
 
A képtárban lévő képek forrásai albumonként
Figyelem nem minden weboldal katolikus!
 
SZENTÍRÁSI ALBUMOK
 Szentföld
 
Szentföld: O / Betánia: O / Betlehem O O / Egyiptom: O / Getszemáni kert: O / Szentsír: O / Táborhegy:  O /  Jerikó: O / Jeruzsálem városa: O /
Júdea: O  O  O  O / Kána O / Naim: O /  Názáret: O / Szamaria: O  O  O  O 
 
 Jézus gyermekkora
 
Angyali üdvözlet: O / Erzsébetnél-Vizitació: O / Út Betlehembe: O / Születés : O O O / Máriával: O / Szent Család:  O O O O O O O O /
Pásztorok: O / Bölcsek: O / Bemutatás a templomban: O O O O O O O O / Egyiptom: O / Keresztelővel:O / Gyermekévek: O O /
Jeruzsálemben 12 éves: O O / Jézus gyermekkora: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O /  templomok O O O /
Karácsonyi képek: O O O O O O O O O O O O O O O O O
 
 Jézus csodái
 
Kánai menyegző: O O O / Csodálatos halfogás: O O O O / Kenyérszaporítás: O O O O / Péter megmentése: O O /
Vihar lecsendesítése: O O O O O / Vízen jár: O O /
 
 Jézus gyógyít
 
Bénák: O / Jairus lánya: O / Lázár feltámasztása:  O  O  O  O  O  O  O O O / Naimi ifjú: O / Leprások: O / Többi beteg: O O O  /
Süketek: O / Vakok meggyógyítása: O  O  O  O  O  O  O  O  O O O /
 
 Jézus tanít
 
Tanít: O O / Apostolok: O / Hegyi Beszéd: O Jópásztor O / Lámpás: O / Tékozló fiú: O / Templomban: O / Zörgessetek: O /
 
 
 Jézusról szóló történetek
 
Jézus megkeresztelkedése O O O O O O O O O / 40 nap a pusztában: O O O / Apostolok meghívása O O O /
Jézus imádkozik: O / Márta-Mária: O / Mária Magdolna: O O /
 Találkozás a Szamariai asszonnyal: O O O O O O O O O O O O O O O O O O / Jézus és a gyerekek: O /
Színeváltozás: O O O O O O O / Árusok kiűzése a templomból: O O O O /
 
 Jézus halála
 
 Bevonulás Jeruzsálembe: O O / Utolsó vacsora O O / Getszemáni kertben: O / Ítélet: O /
 Jézus keresztútja: O O / Jézus halála: O / Passió film: O / Sirban: O /
 
 Jézus feltámadása
 
 Jézus feltámadt: O O O O O O O O O O O O O O O Találkozás a Feltámadottal: O O O O O O O O O /
Találkozás az asszonyokkal: O / Apostolokkal: O / Tamással: O / Emmauszi tanítványokkal: O O O O O O / Parton:O O O
 Jézus mennybemenetele  O O O O O Mennyei Jézus: O / Szentlélek eljövetele: O /
Többi oldal: O O O O O O
 
Jézus képek
A következő képek különböző albumokban lettek elhelyezve. Forrásaik az alábbi webhelyek:
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
 
 
 Ószövetség 1
O
 
 
Biblia képekben   Jézus képek   Képes biblia   Bibliai és egyháztörténelmi képek   Bibliai jelenetek
Jézus csodáinak listája (wiki)   Jézus tanítása és beszédei (wiki)   Jézus alakja a művészetekben (wiki)  
 
 
 
 
SZENTEK ALBUMAIO
 
Apostolok
Apostolok: O  O  O  O  O  O  O  O  O  O   / Mátyás: O  O / Márk: O O O O O O O O /  Fülöp: O O O O / Pál: O / ifj.Jakab: O / Barnabás: O O O /  Péter: O O O O O O O O O O O /  Pál: O O O O / Tamás: O O  /  id.Jakab: O O O O O O /  Bertalan: O O /  Máté: O O /  Lukács: O O /  Simon: O O O O O O O / J.Tádé:  O O O O O  / András: O O O O O O O O / János: O O O O O O O O
 
Egyháztanítók
Egyháztanító: O / Vazul,Nazianzi, Hiláriusz: O O O O O O / Atanaz: O O O / Bernát: O O O O O O O/ Aquinoi: O O O O O O O / Lisieuxi: O O O O O O O O O O O O /
Ágoston: O O O O O O O / Izidor. O O O O / Páduai: O O O O O O O O O/ Aranyszájú: O O O O O O / Jeromos: O O O O O O O O O O / Avilai: O O O O O O /
Ambrus: O O O O O O O O / Keresztes: O O O O O / Szalézi: O O O O O
 
Hitvallók
Hitvallók: O / Remete Szt.Pál: O O O O O O O O O O O / Fábián: O O O O / Ágota: O O O O O O O O / Balázs:  O O O O O O O O O O /
Sebestyén: O O O O O O O O O O / Ágnes: O O O O O O / Vince: O O O O O / György: O O O O O O O O O O O / Flórián: O O O O O O O O O O O O /
Nepomuki: O O O O O O O O / Morus: O O O O O O O / Lőrinc: O O O O O O O O / Kolbe: O O O O O O O O O O O O O /
Cecilia: O O O O O O O O O O O O O O / Lúcia: O O O O O O O / István diakónus: O O O O O O O
 
Szentatyák
Szentatyák: O O O O / V.Piusz: O O / VII.Gergely: O O O / I.János: O  / II. Sixtus: O O O O O O O / IX.Ince: O O O O O O / X.Piusz: O O O / N.Gergely: O O O O O O / XXII. János: O O O O O O O O O / XII.Piusz: O  /  N.Leó: O O O O O / I. Kelemen: O / I. Szilveszter: O O / VII.Kelemen: O / XVI. Benedek pápa: O O O 
 
Európa védőszentjei
Európa: O / Benedek: O O O O O O O O O O O O / Benedikta: O O O /  Brigitta: O O O O O O O O  / Cirill és Metód:  O O O O O O O O O O O O O / Sienai: O O O O O O /
 
Szerzetesek-missziósok
Misszió: O / Szerzetesek: O / M.Angéla: O O O O Remete Szt.Antal: O O O O O O O O / Assisi: O O O O O O O O O O O O O O O / Franciska: O /
 Bosco: O O O O O O O O O O O / Brúnó: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O / Skolasztika:  O O O / Szervita: O O / Istenes: O O O O / Gonzága: O O O O O O /
Loyolai: O O O O O O / Domonkos: O O O O O O O O / Klára: O O O O / Kalazanci: O O O O O O O O O / Páli Szt.Vince: O O O O O / Xaveri: O O O O O O O /
 
Magyar szentek
Margit: O  O  O  O  O  O / Batthyany: O  O  O  O / Adalbert: O  O  O  O  O  O O / Gizella: O  O  O  / Salkaházi: O  O  O  / Apor: O  O  O  O  O  O O  O / Jolán: O  O / László: O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O / Kinga: O  O  O  O / István: O  O  O  O  O  O   O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  / Gellért: O  O  O  O  O  O / Imre:  O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O  / Magyar szentek: O  O  O O O O O O O O O O / Erzsébet: O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O / Pázmány: O  O  O  O / Mindszenty: O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O / Kaszap: O  O  O / Brenner: O  O  O  O / Prohászka: O  O  O  O  O / Kassai vértanúk: O O O / Mór: O O O
 O Magyarok Nagyasszonya: O O O O O O O O O O O O O / Október 23: O O O O O / Magyar szentek:  O O O O O O O O O O /
 
 Ismert szentek
Cimkép: O A.Katalin: O O O O O O O O O O / Anna: O O O O O O / Becket: O O / Bernadett: O O O O O O / Emiliani: O O O O O / Fausztina: O O O O O O O O O / Joachim: O O O / Johanna: O O O / József: O O O O O O O O O O O / Kalkuttai: O O O O / Kapisztrán: O O O O O O O / Kristóf: O O O O / Magdolna: O O O O O O O /  Márta: O O O O O / Miklós: O O O / Mónika: O O O O O O / Néri: O O O O / Pio: O O O O O O O O O O O / Rita: O O O O / Vendel: O / Vienney: O O O /
 
 Megemlékezések
 Miki Szt Pál: O
 
 
 
ÜNNEPEK ALBUMAI
 
JÉZUS ÜNNEPEI
A Szentírási albumokban
1: Advent - Karácsony = Jézus gyermekkora / 2: Nagyböjt - Nagyhét = Jézus halála / Jézus ünnepei: Húsvét
 Vízkereszt: O O O O /
Húsvét:  O O O O O O O O O O O O O O O O O Irgalmas: O O O Jézus Szíve: O O Jópásztor: O
 Pünkösd: O O O O O O O O O O Szentháromság: O O O O O O Úrnapja: O O O O O O O O O O
 Krisztus a mindenség Királya O O O O O O O O O / O O O
 
 SZŰZ MÁRIA ÜNNEPEI
 Istenanyaság:O O O /  Szűz Mária születése: O O O / Bemutatása a templomban: O O O Sarlós Boldogasszony: O O O O O / Nagyboldogasszony: O O /
O O O O O O O O O O O O
 Mária: O Októberi rózsafűzér: O O O O O O O O / Rózsafűzér Királynéja: O O O O O O O O O O O / Mennyországnak Királynéja: O O O / Fájdalmas: O O / Világ Királynője: O
Fatima: O Kármel: O / Havas: O O O O / Guadalupei: O O O O O
 
EGYHÁZI ÜNNEPEK
O Szerzetesek: O O O O O O O O O O O O O / Hivatások vasárnapja: i i i i i i i i i i i /
 Betegek: O O O O O O O O O O O / Misszió: O O O O O O O / Segítő szentek: O
 Szent Pál megtér: O O O O O O O / Orangyalok, főangyalok: O O O O O O O O O O O O O O O O / Mindenszentek: O O O O O  /
 Halottak napja: O O O O O O O O O O O O  / Lateráni: O O O O O O O O O O O O O O / Szent Kereszt: O / Vatican: O
Aprószentek: O / Hálaadás: O O O O O / Szent Péter székfoglalása: O / József, a munkás: O O O O O O
NEMZETI ÜNNEPEK
Kommunizmus áldozatai: O O O / 56: O / 1848: O O O O O O / Államalapítás: O O O O / Aradi: O O O
 
 
 
 
VASÁRNAPOK ALBUMAI
szerkesztés alatt
Advent - Karácsony
 Advent: O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Karácsony: O több link Jézus gyermekkoránál
 Nagyböjt
 A év: / B év: O O O / C év: O O O  O
 Húsvét
 
 Évközi 1.
 
 Évközi 2.
 
 Évközi 3.
 
 
 
WEBMISSZIÓ ALBUMAI
szerkesztés alatt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előző linkgyűjtemény: Kép-forrás 2