SZENTFÖLD
ê
Júdea
Názáret
Betlehem
Egyiptom
Kána
Szamaria
Táborhegy
Jeruzsálem városa
Jeruzsálem: Getszemáni kert
Jeruzsálem: Szentsír
 
 
 
 
 
JÚDEA
 
Júdea földjén, júdeai sivatag
 
 
á  L A P
 
 
NÁZÁRET
 
 Angyali üdvözlet temploma
 
 
á  L A P
 
 
 
BETLEHEM
 
Betlehemi barlang/ Betlehem városa / Születés templom / A hely ma, ahol Jézus született / Betlehemi puszta
 
 
á  L A P
 
 
EGYIPTOM
 
Egyiptom/ Egyiptomi Szent Család templom / a pince, ahol a Szent Család élt
 
 
á  L A P
 
 
KÁNA
 
 
 
 
 
 
 
á  L A P
 
 
SZAMARIA
 
Szamaria / Jákob kútja (találkozás a szamariai asszonnyal
 
 
á  L A P
 
 
TÁBORHEGY
 
 
 
á  L A P
 
 
 
JERUZSÁLEM
 
 Mennybemenetel temploma (a kistemplom)
 
 
á  L A P
 
 
 
JERUZSÁLEM: GETSZEMÁNI KERT
 
 
 
á  L A P
 
 
JERUZSÁLEM: SZENTSÍR
 
Sírbarlang / Jézus sírja felett a Szent sír bazilika
 
 
á  L A P
 
 
 
 
 
 
 
 
Linkek: Kirándulás a Szentföldön
 
á  L A P