JÉZUS HALÁLA
ê
 Bevonulás Jeruzsálembe
 Az Utolsó Vacsora
 A Getszemáni kertben
 Jézus elítélése
 Jézus keresztútja és halála
 Passió c. film
 Jézus sírba tétele
 
 
 
 
 
BEVONULÁS JERUZSÁLEMBE
 
Jézus bevonulása Jeruzsálembe  / Jeruzsálem városa
 
 
á  L A P
 
 
 
AZ UTOLSÓ VACSORA
 
Az Utolsó vacsora
 
 
á  L A P
 
 
 
A GETSZEMÁNI KERTBEN
 
 A Getszemáni kert: Júdás csókja, Jézus elfogása
 
 
á  L A P
 
 
 
JÉZUS ELÍTÉLÉSE
 
 Jézus Pilátus előtt
 
 
á  L A P
 
 
 
JÉZUS KERESZTÚTJA ÉS HALÁLA
 
 
 
 
 
Jézus a keresztúton, Jézus a kereszten
 
 
á  L A P
 
 
PASSIÓ KÉPEI
 
Képek a Passió c. filmből
 
 
á  L A P
 
 
JÉZUS SÍRBA TÉTELE
 
Jézust leveszik a keresztről - Édesanyja karjaiban - Pieta szobor
Sírbarlang, sírhely, A Szent Sír Bazilika Jeruzsálemben
 
á  L A P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á  L A P