Deo Gratias Album - Hitélet
 
 
Egy plébánia 10 éve
 
 
 
 
 
 
10 év eseményei képekben
1995 - 2004

 

Az album ezen oldalán egy templom 10 év liturgikus és pasztorációs eseményeit dolgoztuk fel azzal a céllal, hogy akik részt vettek benne, mint egy albumot végignézhessék, és azzal a céllal is, hogy más plébániák, katolikus közösségek ötlettárként forgathassák lapjainkat, hogy saját plébániájuk életében a lelkiségben és a közösségi életben felelősségteljes, tevékeny tagkénti részvételüket erősíthessük legalább ilyen szerény módon. Ezek az események megtekinthetőek évbontásban 1995-től 2004-ig. Minden évhez leírtuk a fontosabb ünnepi és közösségi eseményeket. A cikkek, fénykép, videó- és zenealbum folyamatos feltöltéssel kerül a honlapra, mert a meglévő anyag olyan mennyiségű, hogy feldolgozása több hónapi munkát igényel.
Reméljük albumoldalunkkal sok érdekességet tudunk adni minden érdeklődő számára.
Szolgálja lelki épüléseteket! Szerkesztők 

 

 
 
 
 
Éves liturgikus ünnepek – lelkiségi és közösségi programok 1995 - 2004
 
 
JANUÁR
Újévi szentmise – Béke Világnapja
Vízkereszt – Vízszentelés, házszentelés
Ökumenikus imahét
FEBRUÁR
Szolgáló lelkiségi lap februári levele
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe – Gyertyák megáldása, körmenet
Szent Balázs ünnepe – áldás
Betegek Világnapja – Betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása
Hittanosok farsangja
MÁRCIUS
Hamvazószerda – hamvazkodás
Szolgáló lelkiségi lap nagyböjti száma
Minden pénteken keresztúti imádság
Diaképes keresztút gyerekeknek és fiataloknak
Nagyböjt 5. péntekén a fiatalok imádkozzák a keresztúti imádságot
ÁPRILIS
Húsvéti lelkigyakorlat
Tojásfestés  és videózás és hittanosoknak
Virágvasárnap – barkaszentelés, passió, körmenet
Szolgáló lelkiségi lap – Húsvéti száma
Húsvét Szent Három napjának szertartása
Húsvétvasárnap - Ételszentelés
MÁJUS
Hivatások vasárnapja
Anyák napi köszöntő, édesanyák és gyerekeik megáldása
Nagymarosi ifjúsági találkozó
JÚNIUS
Pünkösdi Kórustalálkozó
Szolgáló lelkiségi lap – Pünkösdi száma
Pünkösd
Elsőáldozás
Úrnapja – Úrnapi oltárok készítése, körmenet
Papszentelések évfordulója
Tanévzáró szentmise – Te Deum
 
JÚLIUS
Nyári hittanos tábor
Szent Kristóf ünnepe – gépjárművek megáldása
AUGUSZTUS
Urunk színeváltozásának ünnepe – Szőlőszentelés
Nagyboldogasszony ünnepe
Szent István király ünnepe
Zarándoklat
SZEPTEMBER
Tanévnyitó szentmise – Veni Sancte
Szolgáló lelkiségi lap – tanévnyitó száma
Szentírásvasárnap
OKTÓBER
Rózsafűzér imádság, litánia
Missziós vasárnap
Szolgáló lelkiségi lap – októberi levele
NOVEMBER
Mindenszentek ünnepe – közös gyertyagyújtás halottainkért
Halottak napja
Szent Erzsébet Családi közösségi nap
Szent Erzsébet – templomunk védőszentjének ünnepe
Szolgáló lelkiségi lap – Szent Erzsébet ünnepi száma
Adventi koszorú készítése a hittanosokkal
Templomi közös gyertyagyújtás az adventi koszorún
DECEMBER
Szent Miklós ünnepe – mikulásköszöntő a gyerekeknek
Szolgáló lelkiségi lap – adventi levele
Adventi lelkigyakorlat
Rászoruló családok megajándékozása élelmiszercsomaggal
Hittanosok karácsonyi előadása
Szolgáló lelkiségi lap –Karácsonyi száma
Templomdíszítés az ünnepre, Betlehem készítése
Karácsony
Szentcsalád vasárnap – családok megáldása
Szent János áldás – Borszentelés
Hálaadás

 

 
 
1995 „Szeretettel szolgáljatok az Úrnak”
 
Az 1947-ben alapított plébánián 1995. augusztus 1. Dr. Paskai László bíboros atya
Érszegi Gábort nevezte ki plébánosnak
Szent Erzsébet templomunk védőszentjének ünnepe
Hittanosok karácsonyi előadása
 
 
 
1996 „Ahol az én erőm elfogy, ott folytatja az Úr kegyelme”
 
Húsvét - Szolgáló lelkiségi lap első számának megjelenése
Bérmálás és Képviselőtestületi eskü dr. Paskai László püspök atya
Molnár István diákonusszentelése
Elsőáldozás
Máriacelli zarándoklat
Első hittanos tábor: Iszkaszentgyörgy
Szent Erzsébet ünnepe
Karácsony - Hittanosok karácsonyi előadása
 
 
 
1997 „Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket.” 2Tesz. 3,3
 
Nagyböjt - Diaképes keresztút
Elsőáldozás
Nagymarosi ifjúsági találkozó
Zarándokút Bécsbe
Molnár István papszentelése és első szentmiséje templomunkban 
Hittanos tábor: Tata
Szent Erzsébet ünnepe - 50 éves alapítási évforduló dr. Dékány Vilmos püspök atyával
Szent Erzsébet közösségi nap megrendezése első alkalommal
Karácsony - Hittanosok karácsonyi előadása
 
 
 
1998 „A kereszt fénye a feltámadás”
 
Február 11 – Betegek szentsége
Pünkösdi Kórustalálkozó három napos rendezvényként való megszervezése
Hittanos tábor – Kőszeg
Bécsi zarándoklat
Szent Erzsébet nap – Erzsébet díj alapítása
Karácsony - Hittanosok karácsonyi előadása: A világ Világossága
Betlehemes Kiállítás megtekintése
Szent Család áldás
 
 
 
1999  A tiszta szív mindenben meglátja az Istent” Keresztes Szent János
 
Farsang a hittanosoknak
Videózás és tojásfestés fiataloknak
Anyák napi köszöntés és áldás
Church Szent Elisabeth Kanadai Kórus fellépése
Jubileumi Pünkösdi Kórustalálkozó – dr. Paskai László bíboros atya
Hittanos tábor – Veszprém
Bibliaóra felnőtteknek
Szent Erzsébet Közösségi nap
Karácsony - Hittanosok karácsonyi előadása: Békesség veletek
 
 
 
2000 „Az okos ember csendesen mosolyog. A bölcsnek szívében van rejtve a szája.”Sirák
 
Milleniumi Pünkösdi Kórustalálkozó és Kézműves Kiállítás 
Hittanos tábor – Eger
Óvodások hitoktatásának megkezdése
Bérmálás – dr. Ladocsi Gáspár püspök atya
Szent Erzsébet Közösségi nap
Karácsony - Hittanosok karácsonyi előadása
 
 
 
2001 „Tiszta szívet teremts bennem Istenem, új és erős lelket önts belém. Zsoltár 50
 
Pünkösdi Kórustalálkozó
Elsőáldozás
Hittanos tábor – Pécs
Szent Erzsébet Közösségi nap
Karácsony - Hittanosok karácsonyi előadása: Angyalka
 
 
 
2002 „Isten nem a tetteink nagysága érdekli, hanem az a szeretet,
amely a tetteinket irányította. Lisieux-i Szent Teréz
 
Pünkösdi Kórustalálkozó
Elsőáldozás
Hittanos tábor – Kecskemét
Szent Erzsébet Közösségi nap
Karácsony - Hittanosok karácsonyi előadása: A betlehemi bárány
 
 
 
2003 „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.” Mt.7,12
 
Pünkösdi Kórustalálkozó
Olasz kórus vendégszereplése
Elsőáldozás
Hittanos tábor – Esztergom
Szent Erzsébet Közösségi nap
Hittanosok karácsonyi előadása: Apostolok karácsonya
 
 
 
2004  „Az igaz a hitből él. Róm. 1,17
 
Pünkösdi Kórustalálkozó
Elsőáldozás
Bérmálás – Úrnapja
Missziós hetek: 2004 november 13 - december 26
Szent Erzsébet Családi Közösségi Nap
Szent Erzsébet Képkiállítás
Gábor atya a mennyei Örök Hazába költözött - November 20, Temetése december 6
Hittanosok rajzkiállítása: Imádkozom
Családi kegytárgyak kiállítás
Árnyjáték előadás
Karitász karácsony
Hittanosok karácsonyi előadása: Jószívvel
 
 
 
Lap á
 
 
 
 
 
 
 
 
Lap á