ß Templom - Élet
 

 

Pünkösdi Kórustalálkozó

 
 
 
 
 
 
Ismertető â
 
 
Fényképalbum â
 
 
Írások:
Mit? Miért? Minek?
 
 
MEGJELENT CIKKEK
Szolgáló újság:
Pünkösd
részletes tartalom
 
 
DOKUMENTUMOK
Meghívók - Plakátok
Szerkesztés alatt
 
 
ZENEALBUM
Szerkesztés alatt
 
 
 
 
 
Pünkösdi Kórustalálkozó - Ismertető
 
1989 pünkösdjén első alkalommal az MDF szervezésében először rendezték meg a Pünkösdi Kórustalálkozót. A szervezésben és a kórusok fogadásában Szabadság sugárúti Általános Iskola nagy szerepet vállalt. A további években a kórusok előadásainak az iskola mellett lévő Szent Erzsébet Római Katolikus templom adott otthont. Minden évben pünkösd előtt pénteken 8-13 kórus lépett fel. 1999-ben a Kórustalálkozó megrendezése szervezési gondok miatt kétségessé vált. Gábor atyával egyetértésben jómagam is, mint akkori plébániai hitoktató sajnálattal fogadtuk a Kórustalálkozó megszűnését. Közös elhatározással úgy döntöttünk felvállaljuk a rendezvény szervezését. Pályázati lehetőségeket kerestünk, és három napos Kórustalálkozót hirdettünk meg. Időközben a Historia Domus lapozgatása közben feljegyzést találtunk a templomi hangversenyek szervezéséről, melynek utolsó alkalma 1949. pünkösdjén volt. 1999 Pünkösdjén Jubileumi Pünkösdi Kórustalálkozót tartottunk a 10 illetve 50 éves évforduló emlékére, a Pünkösdi Kórustalálkozó megnyitójának ünnepi szentmiséjét dr. Paskai László bíboros atya tartotta templomunkban. A háromnapos rendezvényen 18 kórus lépett fel.  2000-ben Milleniumi Pünkösdi Kórustalálkozót rendeztünk Milleniumi Kézműves Kiállítással egybefűzve, a megnyitót ebben az évben is a bíboros atya tartott. 2001 dr. Ladocsi Gáspár vállalta a fővédnökséget, majd 2002-től a Kórustalálkozó a XVII. Kerületi Napok nyitórendezvénye, és mint önkormányzati támogatású rendezvény jött létre. Ebben az évben a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének Fővédnöksége alatt jön létre. 2003-ban dr. Beer Miklós püspök atya tartotta a Kórustalálkozó megnyitó szentmiséjét. 2004-ben a Pünkösdi Kórustalálkozó 15 illetve 55 éves évfordulóját ünnepeltünk dr. Paskai László bíboros atyával.
A Kórustalálkozó programlapjai, dokumentumai, valamint megjelent cikkek, kórusbemutatók, fénykép- és hanganyaga folyamatos feltöltéssel kerül a honlapra. A Főoldal „Új feltöltések” címszó alatt mindig jelezni fogjuk ezeket.
Szolgálja lelki épüléseteket!                                                                                                                  Szerkesztők 
 
 
 
 
 
Fényképalbum
 
 
 
 
 
 
Lap á
 
 
 

 

1999

Mit? Miért? Minek?

Avagy a Jubileumi

Pünkösdi Kórustalálkozó

 

“Nagyszerû élményt nyújtó találkozóra adott alkalmat a ..., különösen az idei, hisz a zenekultúra csodálatos gyöngyszemeit oltották szívünkbe a színvonalas elõadásra megérett kórusok.”

Ilyesformán szokott kezdõdni minden olyan újságcikk, mely jól sikerült “nevezetesnek” mondható eseményrõl, rendezvényrõl kíván tudósítást adni. A Jubileumi Pünkösdi Kórustalálkozóra visszaemlékezve nem a nagy szavakat szeretném fonni (mint csodálatos, magával ragadó, felejthetetlen) - nem mintha nem érdemelte volna ki ezeket a jelzõket, hanem azért, mert többet jelentett annál, mint amit körmondatok szépsége visszaadhat. “Kevés a szó, mely róla mesélni tudna.”

Miután a zene több annál, hogy a szavak tükrébe visszatetszenek hangjai, így most a tükör mögöttit, a színfalak hátoldalát szeretném bemutatni, vagyis, hogy hogyan jön létre egy kórustalálkozó, mi zajlik a háttérben.

 

A Pünkösdi Kórustalálkozó 10. éve kerül megrendezésre templomunkban. Már ez az évforduló is arra adott alkalmat, hogy most ünnepi rendezvényre készüljünk. Azonban a tavalyi évben Egyházközségünk alapítási évfordulójára készülve a Historia Domus-t (Egyházközség története) lapozgattuk - hogy az eltelt évek eseményeirõl kiállítást rendezzünk - több helyen találtunk bejegyzést, hogy templomunkban rendszeresen tartottak hangversenyeket és kórustalálkozókat. Az utolsó ezzel kapcsolatos bejegyzés így szól: “...Az Újtelepi Egyházközség énekkara, május 28-án, pünkösd ünnepén tartotta utolsó hangversenyét - “Ünnepi liturgia” - címen.” 

 

Erre a pünkösdre emlékezve az 50. évforduló eseményét kötöttük csokorba a 10 éves évfordulóval. Érszegi Gábor atya (a Szent Erzsébet Egyházközség plébánosa) az ünnep méltóságára való tekintettel felvetette a jubileumi találkozó, a három napos fesztivál jellegû rendezvény megszervezésének lehetõségét. Többségében örömmel és biztatással fogadtuk javaslatát, de voltak kik a rendezvény nagyságától visszariadva szükebb körû ünnepet láttak megvalósíthatónak.

 

A kórustalálkozó szervezõbizottsága a Szabadság sugárúti Általános Iskolában tartotta ezen elsõ megbeszélését, és az ottani egyezség szerint a szereplésre jelentkezõ kórusvezetõket meghívtuk a plébániára, hogy véleményüket megkérdezve közös döntés születhessen. Az elhatározás készen áll, hisz a kórusvezetõk egyetértésükkel erõsítették meg. Az egyik legnagyobb öröm számunkra a kórusvezetõk készséges hozzáállása (17 kórus), az udvarias, megértõ, segítõkész, baráti hangvételû együttmûködése, amit azúton is szeretnénk megköszönni mindannyiuknak.

 

Gábor atya a rendezvény fõvédnökének Dr. Paskai László Budapest-Esztergom Egyházmegye bíboros prímás érsekét kérte fel, kí készséges közremûködését fejezte ki.

A további megbeszélés során a szervezõbizottság minden tagja elvállata az általa megoldható feladatokat. Nem kiosztásra kerültek a szervezési feladatok, hanem mindegyikünk az általa megvalósíthatót önként vállalta. A feladat-tortának sok szelete volt: emlékplakett és virágcsokor minden kórusvezetõnek és zongorakísérõnek, templom virágdíszítése, kandelláberek a felvonuló virásgoskertbe, kapcsolattartás a kórusokkal, püspöki szentmise, ünnepi vacsora a plébánián a meghívott vendégeknek, állófogadás a fellépõ kórusoknak mindhárom nap az iskolában (összesen 800 fõ), meghívók és plakátok készítése és eljuttatása, Szolgáló - Egyházközségi újság Pünkösdi számának megírása, szerkesztése és másolása, a Kórustalálkozó pénzügyi hátterének megteremtése és kezelés. Feltehetjük a kérdést - ki csinálta mindezt? Mi együtt. A három nap alatt és az elõkészítésben legalább negyven-ötven ember közös munkája van. Kik õk? Személyenként szerint is fel lehetne sorolni neveket, de õk nem a nevekért tették amit tettek, hanem hogy adhassanak amit tudnak. Igy együttes munkájuk eredménye lett a Kórustalálkozó. Mindegyikünk a magáénak érzi, hisz hozzátettük azt, amit mi tudtunk adni. Nem én, te vagy õ aki Kórustalálkozót csinált, hanem mi teremtettük meg a lehetõségét, hogy mindezt megvalósulhasson. Mi, egyházközségünk két kezüket adni tudó tagjai, a hittanos szülõk, kik a 800 fõs fogadást tartották kezükben, az iskola igazgatója, segítõtársai és tanulói, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom fiatalja, a hittanos nagyobb gyerekek, azok kik süteményeket sütöttek a kórustagoknak, Gábor atya és jómagam, kik próbáltuk mindezt kézben tartani. Az Önkormányzati képviselõk, a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság az anyagi háttéret biztosította. Részletességgel folytatni a napi teendõket a spirálként egymásba fonódó perceket szinte lehetetlen, több oldalas forgatókönyvet kelleni írni. A Kórustalálkozóra emlékezünk, és jó szívvel, hisz sikerült - nem nekünk, hanem veletek.

 

                Nem az a nagy dolog, hogy egy rendezvény megvalósult, hanem hogy örömmel, békességben, önmagunk és mások javára tudtunk tenni valamit, amiben nincsenek elfelejtett arcok, sértett szemek, nemtetszõ hangok. A zene harmóniája nem lehet külcsín, belõlünk, az Isten adta lélekbõl fakad. E harmóniát melengettük két kezünk között mi mindannyian, mint féltett fiókát, hogy gondoskodó szeretetünkkel átmelengetve kelhessen útjára.

Útjára kelt, meleg bölcsõ fogadta, s az otthon melegével fogadtuk magunk közé. Ez volt a Jubileumi Pünkösdi Kórustalálkozó a Rákoscsabai Szent Erzsébet templomban.

Bódi Gáborné - hitoktató pedagógus

 
 
 
Lap á
 
 
 
 
 
 
 
 
Lap á