Deo Gratias Album - Templom
 
 
A rákoscsabai Szent Erzsébet templom
felszentelésének 75. évfordulójára
 
 – KÉPTÁR -
 
Szolgáló hittan – jubileumi kiadás
Jh.Betti
 
 
 
A templom keresztje sekrestyében
 
     
 
 
1933-40 templomépítés Lokaicsek Károly esperes atya vezetésével
 
 
1.A templom még tetőszerkezet nélkül - az első szentmise a templom falai közt (1939.10.08)
 
Lap á
 
 

 

 
 
 
1940-59 hitoktató majd plébános Kránitz Mihály atya
Képek a 40-es és 50-es évekből
 
  2   3
1.Bérmálás / 2.Húsvéti körmenet / 3.Úrnapja
 
4   5   6
 
4.Oltár - Az oltár a szentélyben az üvegkép alatt volt - jelenleg a kórus alatt van és Jézus Szíve oltárnak nevezzük.
5-6. Esküvő
 
Kránitz atyát 1959-ben másik plébániára helyezték (Bag)
1981-ben halt meg, sírja a péceli temetőben van, Lux atya sírja mellett
 
Lap á
 
 

 

 
 
 
1959-76 plébános Lux Miklós atya
 
1   2  
1. Lux atya / 2. A templom mögötti harangláb (1967 előtt még nem volt harangtorony, addig itt volt egy harang)
3. Egyháztanács 1960-ban (több bácsit még én is ismertem közülük)
 
7
4-5-6-7 Lux atya ezüstmiséje 1960-ban /
 
8   9   10
 
11   12   13  14   15
8-13 Szüleim esküvője 1965-ben
 14. Templom belső a 65-körül / 15.Már készen van a harangtorony, de még nincs terméskő burkolat (kb.1966-67)
A 12-es képen Balázs Pál, mint ministráns, később pappá szentelték
 
 16  17  18 19
16-19 Harangszentelés és beemelése 1967-ben
 
20 21  22   23
20. A templom már homlokzattal (1967) / 21 Egyháztanács 1967 (Nagyapám első sor, balról harmadik)
22 Ünnepi kivonulás / 23 Elsőáldozás 1972-ben
 
24   25   26   27
24-27 Esküvők a templomban (24-26 anyukám bátyja, keresztszüleim 1967)
 
1973-ben készült el a templom belső átalakítása a II. vatikáni zsinat előírása szerint.
Akkori képem nincsen róla, de megegyezik a mai szentély elrendezéssel
 
28   29   30   31
28-31 Elsőáldozásom 1975-ben - a képen nagyszüleimmel vagyok (templomi kép sajnos nincs)
 
32 33 34 35
32-35 Lux atya temetése 1976-ban - ravatalozás a templomban és temetés a péceli temetőben (62 éves volt)
A szentmisén és temetésen jelen voltam és emlékszem is, hogy a templomban mindenki egyenként a koporsóhoz ment, és fejet hajtott a szeretett Lux atya előtt - én is odamentem szüleimmel, és nagyszüleimmel együtt.
Lux atya édesanyja ekkor még élt, ott volt fia temetésén.
A 34-es képen Balázs Pál atya látható a papok közt (fiatal pap korában), jobbról a második
 
Lux atya temetése után többen is úgy döntöttek, hogy a péceli temetőben szeretnének ők is nyugodni haláluk után, mint Lux atya. Így ma nagyos sok csabai hívő sírja van a péceli temetőben.
(1978-ban az én nagyapámat is ebbe a temetőbe temették)
 
Lap á
 
 

 

 
 
 
1976-84 plébános Zsóka Sándor atya
 
1 2 3 4
1-4 Sándor atya már az első évtől 1976-tól karácsonyi előadást tartott a hittanosokkal
(1.kép kis kórus - az első sorban a jobb első én vagyok / 2. kép Gábor (férjem) evangélista balról a második)
 
5 6 7 8
Ez már nekem ministrálási időszak:
5 Sándor atya / 6 elsőáldozási bevonulás (Gábor a keresztet viszi, én a gyertyát) / 7 elsőáldozók / 8 esküvő
 
9 1011
9. Ünnepélyes bevonulás a templomba ( valószínűleg nagyszombat)
8. Ministránsok (1979 - Sándor atya mellet jobbra Gábor, első sor bal első én)
10. Ünnepi mise Túri atya áldoztat
 
12 13 14 15
12-15 Karácsonyi betlehem előadás valamelyik évben (még angyal voltam)
A karácsonyi előadásokat én magam három korszakra osztom:
az első korszakban angyal voltam, a második korszakban Gáspár király, a harmadik korszakban Mária
(1979-től Gáspár király voltam, mert nem volt a szerepre énekelni tudó fiú, így több évre énekes Gáspár király lettem)
 
16 17 18
16-17 Elsőáldozás (olyan sokan voltak, hogy a lányok és a fiúk külön vannak lefényképezve - a képen Sándor atya, és mellette Túri atya) / 18 Sándor atya ezüstmiséje 1980-ban (sajnos ez az egy kép van) Balázs Pál atya is eljött erre az ünnepi alkalomra (Sándor atyától balra látható)
 
19 20 21 22
19-22 Karácsonyi betlehemes előadás (én Gáspár királyként)
 
Az 1981-es bérmálási képek (ekkor voltam én is bérmálkozó):
 23 24 2526
23-24-25 A szentmise végén köszönetet mondunk a püspök atyának (Dr.Bánk József) hogy eljött hozzánk
24 A bérmálkozók nevében én mondtam köszönetet
26 Ministránsok 1981-ben
(A képen középen Molnár István ministráns barátunk, aki később pap lett - mellette balra én állok, ma is legalább ennyivel magasabb nálam, és figyelem! Sándor atya egy lépcsőfokkal feljebb áll, így egyforma magasak)
- Gábor (a férjem) nem volt ott a szentmisén, mert ekkor az egyetem előtti kötelező katona évét töltötte -
 
26 27 28
26-27-28 A bérmálkozási szentmise után az egyháztanácstagok a püspök atyával
26 a püspök atyától balra apukám / 27 a püspök atya és Sándor atya közt Gábor (a férjem) apukája
28 A püspök atya és én (az a bizonyos beszélgetés, amiről írtam)
 
29 30 3132
29 Elsőáldozás-kivonulás a templomból / 30 Egy ünnepi szentmisére indulunk / 31 Esküvőn
32 Ketten az Úrnapi oltárnál (én és Gábor kb.1982 - a fényképet Sándor atya készítette, ez az első közös képünk)
 
333435363738
33-38 Karácsony 1982 után - én Mária voltam, a Gábor az ördög
(Ekkor Gáborral már "együtt jártunk" és sokan vicceltek vele, hogy Mária miért áll szóba az ördöggel.)
38 A csoportkép két részben készült, hogy mindenki elférjen a képen
 
1984 augusztusában Sándor atyát elhelyezték Pesterzsébetre.
Akik a 37-es és a 39-as képen vannak mind nagyon sajnáltuk, hogy el kell mennie közülünk, hiszen mellette nőttünk fel.
 
Lap á
 
 

 

 
 
 
1984-1995 plébános Enzsöl Ellák
Sajnos ebből az időszakból nagyon kevés kép van
 
3
1 A templom egy téli napon / 2 Ellák atya áldoztat (nagymamám) /
3.Ellék atya áldoztat (valószínűleg Pünkösd ünnepe)
 
  5
4-5 Ifjúsági partik a plébánián
 
6 9
 
10 11 12
6-12 Esküvőnk 1986 júniusában
6.kép Ellák és Gyöngyössy Marci barátunk dalmatikában /
7 A templomba bevezetnek unokatestvéreim és hittanos barátaink / 8 Az öcsém és egy kislány /
9 Sándor atya vezetett ki a templomból / 10 Ellák / 11 A házasságkötő terembe indulunk / 12 Egy jó foto
(Az esküvőnkről nincsen több kép, mert aki elvállalta a fényképezést minden beltéri képet elrontott)
 
13 14 15
13-15 Színjátszó-köri próbákon készült képes (sajnos nincs több)
 
16 17 18
16-18 Fiunk keresztelése szentmise keretében 1988-ban
 
16 17 18
 
19 20 21
16-21 Elsőáldozás 1990 (Az öcsém elsőáldozása)
 
22 23 24
22-24 Lányunk keresztelése 1990
 
25 26 27
25 A rákoskerti kereszt a dombtetőn, melyet Ellák áldott meg egy szabadtéri keresztút után
26-27 Ellák atya szentmisén
 
Ellák 1995 augusztus 15-én halt meg. Templomi ravatal nem volt, mert a távoli farkasréti temetőbe temették.
Temetésére az egyházközségből nagyon sokan elmentünk. (Kép nincs.)
 
Lap á
 
 

 

 
 
 
1995 – 2004 plébános Érszegi Gábor atya
 
     
Szolgáló lelkiségi újság megjelenése 1996 húsvéttól - minden évben több számban
 
     
Elsőáldozások minden évben
 
     
Bérmálkozás: 1996, 2000, 2004
 
     
Nyári hittanos táborok minden évben 1996-tól
 
    
Molnár István atya papszentelése és Újmiséje templomunkban - 1997
 
     
Az egyházközség alapításának 50 éves jubileuma 1997-ben
 
     
Szent Erzsébet közösségi nap és Szent Erzsébet díj átadása minden évben
első megrendezése 1997-es jubileum alkalmából
 
     
Pünkösdi Kórustalálkozó minden évben
1998-tól három napos rendezvény - 1999-ben 50 és 10 éves jubileum
 
     
Millienniumi ünnepség 2000:
Millenniumi Pünkösdi Kórustalálkozó és Kézműves kiállítás a templomban
 
     
Karácsony: Hittanosok betlehemes előadása, karitász ajándékosztás minden évben
 
     
Missziós hetek 2004 november-december:
Szent Erzsébet Családi Közösségi Nap / Szent Erzsébet Képkiállítás / Hittanosok rajzkiállítása: Imádkozom
Családi kegytárgyak kiállítás / Árnyjáték előadás / Karitász karácsony / Hittanosok karácsonyi előadása: Jószívvel
Gábor atya a mennyei Örök Hazába költözött - November 20, Temetése december 6
 
     
Gábor atya temetése 2004. december 6
 
Több kép 1995-2044
 
Lap á
 
 

 

 
 
 
2005-től plébános Szőke Lajos atya
 
2005 január 1 és 2005 augusztus közötti templomi ünnepek és plébániai események
Nagyböjt - Ifjúsági hittanosok keresztút / Elsőáldozás / Pünkösdi Kórustalálkozó plébánia rendezésében
Nyári hittanos tábor / Szolgáló újság megjelenés évi több alkalommal
Ünnepek: Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd, Úrnapja
 
     
Egy hittancsoport a templomban / Szolgáló újság megjelenése 5 alkalommal / Pünkösdi Kórustalálkozó
 
     
Elsőáldozás 2005-ben
 
     
 
     
          
Ministránsok az ünnepeken - 22 kicsi és fiatal együtt
 
        
A templomi missziós keresztre eső fény kora reggel / A sekrestyében lévő kereszt napfényben
 
Lap á
 
 

 

 
 
 
Deo Gratias! 
2015. június 7 – Úrnapja 
Jh.Betti
 
Lap á
 
     
 
 
 
 
Lap á