Deo Gratias Album - Templom
 
 
 
A templom és az életem
Szolgáló szerkesztő - Jh.Betti
 
 
 
Az otthonunkon kívül is vannak helyek, épületek, melyeket bizonyos szempontból otthonunknak tekintünk. Ilyenek például az iskoláink. Akárhányszor elmegyünk előtte tudatunkba villan, hogy itt tanultunk. De ilyen munkahelyünk, vagy volt munkahelyünk épülete. Valahogy ezek a helyek már hozzánk tartoznak valamilyen érzelmi kötődés alapján, az ott történtek következményeként. Ebben a kérdésben még inkább így vagyunk a templommal. Sokkal több számunkra egy épületnél. Személyes életünk és családi eseményeink által is kötődünk hozzá. Keresztelések, elsőáldozások, bérmálkozások, esküvők, karácsonyaink, húsvétjaink és más egyházi ünnepek  által életünk részévé válik a templom, otthonunk lesz.
Belépve a templomba
Templomunk küszöbét átlépve egy egész élet villan át gondolataim között. Nemrég még gyerekes botladozással léptem át ezt e küszöböt. A nekem óriásnak látszó templomban a padba ülve emlékszem lóbáltam a lábam, mert még nem ért le, és a nagymamám mindig a térdemre tette a kezét kis nyugalomra intve. Kérdéseimre halk suttogással válaszolt. Kijövet a Lux atya jött szembe, és én tudtam, hogy „ő a pap bácsi, aki keresztelt.” A pap bácsi megállt előttem, mosolyogva lehajolt hozzám, megsimogatott, és ma is pontosan emlékszem szavaira: „Eljöttél a Jézuskához? Jól tetted. Csak gyere máskor is.” És egy-két év múlva ugyanez a pap bácsihoz mentem hittanórára. A bal oldali padsorban ültünk (még mindig nem ért le lábam), és az igen kedves atya a Mária oltár előtt ült széken. Minden órára nagyon nagy képeket hozott, így tanította a Szentírást. Második osztályosan elsőáldozó lettem, a szentmisén az oltárnál voltunk, a jobb oldali harmadik széken ültem. Lux atya a következő évben meghalt. Anyukája a plébániáról elköltözött. Már nagyon idős volt, ezért minden vasárnap autóval velünk jött a templomba.
Zsóka Sándor lett a plébános. Minden hittanórán ott voltam. Nagyon érdekes volt. Színes diaképeket vetített minden szombaton. (Az egyik biztos, hogy József története volt.) Zöld és rózsaszín kártyái voltak, mindegyiken öt kérdés. Mindegyikünk húzott egyet, és ahány jó választ adott, annyi pontot kapott. Nagyon bántott, ha akár egy kérdésre nem tudtam a választ.
A rózsaszín (ószövetségi) kártyáktól mindig féltem. De büszke vagyok rá ma is, hogy év végén nekem volt a legtöbb pontom. A szentmiséken a padban ülve, egy dolog foglalkoztatott igazán: „Ó, Istenem, hacsak egyszer ministrálhatnék, hacsak egyszer felvehetném azt a fehér ruhát, és odaállhatnék benne az oltárhoz…” De akkor még lányok nem ministrálhattak. Sosem voltam a fiúkra irigy, csak ezért. Itthon is elmondta, mit szeretnék, de azt mondták lehetetlen. Eljött az ősz, és az októberi litániára nagymamámmal többször is elmentünk. És egyszer nagy mély levegőt véve odaálltam a Zsóka atya elé, és azt mondtam: „Ministrálni szeretnék!” Mosolyogva rám nézett és így szólt: „Azt nem lehet. Csak fiúk ministrálhatnak.” Csalódottan eljöttem, de gondoltam nem hagyom ennyibe. Elhatároztam minden nap bemegyek hozzá, és minden nap megkérdezem. Így is lett. Másnap már a litánia előtt bent álltam a sekrestyében. „Na, te miért jöttél? Kérdezte érdeklődve az atya. „Ministrálni szeretnék!”- mondtam. És megint válaszolt mosolyogva: „Mondtam már, hogy azt nem lehet.” Ez így ment majdnem két héten át, amikor egyik hétköznap este (azt hiszem csütörtökön) sikerült feloldanom a jeget. „Úgy látom, úgysem hagysz békén – na jó ministrálhatsz, de csak hétköznap.” Megszólalni sem tudtam a döbbenettől. Felvettem a fehér ruhát, és számomra ez volt a mennyország. És ezután nem volt nap, hogy ne vettem volna fel a fehér ruhát. Öt éven át (mindaddig míg középiskolás nem lettem), minden nap mentem ministrálni a reggel 7-es misére, és onnan az iskolába. Persze vasárnap is ministrálhattam, így vasárnap három misére mentem. Már sokszor otthon könyörögtek, csak egyszer ne kelj fel, aludj tovább. De én ezt elképzelhetetlennek tartott. Azonban egyszer emlékszem az öt év alatt elaludtam, hiába rohantam végig a Sugárúton, tudtam, hogy elkéstem – nagyon rossz napom volt.
A szombati napokon minden hittanórára elmentem. A kisebbekére, és a nagyobbakéra is. Semmit nem akartam kihagyni. A templomba én már „hazamentem”. Zsóka atya minden évben (78-tól) a hittanosokkal karácsonyi előadással készült. 40-en, 50-en is szerepeltünk egyszerre. Én is eleinte az angyalkák közé álltam, de később nem volt 3 fiú jelentkező a 3 bölcs szerepére, mert a bölcseknek énekelni kellett. Így évekre én lettem Gáspár király mások két fiúval, akik Menyhért és Boldizsár voltak. Azonban pár év múlva a nagylányok már mind voltak Máriák, és nem volt újabb jelölt. Már én is nagy voltam, olyan 13 éves, és senkinek sem jutott eszébe, hogy én is lány vagyok (Gáspár király létemre). Csendes suttogó akcióba kezdtem, hogy tudassam kilétemet. Sikerült. Én lettem Mária.
Ezekben az években a ministránsok voltak a legjobb barátaim. És ugye annak rendje – módja szerint mind fiú volt. Egy-egy lány néha már bejött ministrálni, de nem ragadtak meg. A fiúk nagyon rendesek voltak velem. Együtt mentünk biciklizni, később motorozni. Tetszett nekik, hogy lány létemre motor mániás voltam, és ha kellett nekiálltam motort szerelni.  Minden hétvégét, de még a nyarakat is együtt töltöttük. Jöttek, fociztunk, beszélgettünk, társasjátékoztunk, a plébánia udvarán ping-pongoztunk. A Zsóka atya is és a sekrestyés Erzsike néni pap fia (Balázs Pali atya) is jól ütögették a labdát. A jó társaságból egyikünk, Molnár István maga is pap lett. Ilyen barátságban teltek ezek az évek. Nyáron a reggeli mise előtt értem jöttek biciklivel, ősztől az esti mise után pedig hazakísértek mindnyájan együtt csapatostól, nehogy a sötét elvigyen a mumus. Egy nyáron azonban felborultak a dolgok. Egyik fiú jobban csalt a játékokban, mint a másik. Mindegyikőjük azt akarta, hogy az ő csalása miatt győzzek én. Eleinte nem nagyon értettem, hogy miért van ilyen harc a fiúk között az én győzelmemért. Az egész nyár úgy telt, hogy én győztem. A legnagyobb baj az lett, hogy csak az egyikőjük csalása tetszett nekem (na meg a kék szeme). Elkezdtem én is úgy csalni, hogy ő tudjon a legjobban csalni. Persze nekem, ha akartam, ha nem, győznöm kellett. Ez lett a sorsom.  A nyár végére a fiúk összevesztek, mert szerintük a kékszemű - szőke hercegnek mindig megmutattam a kártyázásban a lapjaimat. (Ez igaz volt.) A legszebb az volt, hogy nem velem veszekedtek, hanem egymással. Egyszer még mise után is összecsaptak. A Zsóka atya is igyekezett csitítani a helyzetet. Ő olyan „apaszívű” volt. Csendes hangon megjegyezte: a kékszemű a jó választás. Mise után maga elé állított a fiúkat: „Mindig vannak nyertesek és vesztesek. El kell fogadni, ha az ember veszít, és tiszteletben kell tartani mások döntését.” A fiúk kibékültek, és lassan elfogadták, hogy csak egy kísérhet haza: a kékszemű. (Ő lett a férjem. És ma húsz évi házasságban is számít, hogy együtt ministráltunk éveken át. És ma már meggyőződésem, hogy nem a jó természet adottsága tart össze embereket, hanem a közös hit.) A fenti sorok valóban nem egy templom történetéről szólnak, de talán több év templomi élet hangulatát idézik, és a mi életünk így kötődik a templomhoz. Másoké másik templomhoz. Nekünk a szüleink, nagyszüleink is a templomokban ismerték meg egymást. Családi történetek innen-onnan, de valahogy mindig szóba kerül a templom. A templom a lélek otthona, de sokszor élettörténetek otthona is. Zsóka atyára ma is őszinte szívvel gondolok, mert az én életemben (de másokéban is) meghatározó volt az ő egyénisége, hite, meggyőződése, komolysága, kedvessége. 9 éves voltam, amikor a plébániára jött, és 17, amikor elhelyezték. Lehet, hogy nincs az ember életében fontosabb korszak. Ő felismerte és elfogadta, hogy én milyen szinten kötődöm a templomhoz. Minden hittanóráját végighallgattam, a kicsitől az ifjúsági hittanig, és mindig találtam benne a számomra fontosat. Biztosan, akik - akkor felnőttként hallgatták őt, ugyanilyen szívvel-lélekkel gondolnak rá. 1984 óta a pesterzsébeti Szent Erzsébet templom plébánosa.
1984 őszén tartotta búcsúzó a szentmisét Zsóka atya. Nem mondhatnám, hogy egy „sírós fajta” vagyok, de ezen a szentmisén is ministrálva  bizony csendes kivonulásra kényszerültem.
Enzsöl Ellákot nevezték ki plébánosnak. Megmondom őszintén, nem örültem ennek az egész helyzetnek. „Miért kell elmennie? Miért kell más ide?” – nem értettem az egészet. Zsóka atya elköszönt a ministránsoktól, és azt mondta: „Gyerekek, minden megy ugyanúgy tovább. Eddig is a templomba jöttetek, ministráltatok – ez így lesz ezután is.” Hittem neki. Zsóka atyának szüleim segítettek a költözésben, a plébánia kulccsal a kezükben az új plébánost pedig ugyanaznap fogadták. Szeretettel fogadták őt a ministránsok is, hiszen a Zsóka azt mondta „minden megy ugyanúgy tovább”. Ellák atya jókedvű, „jópofa volt”. De mégis több hónapon át minden héten vasárnap este Pesterzsébetre mentünk a ministráns barátainkkal együtt, hogy meglátogassuk Zsóka atyát. Később havonta egyszer mentünk hozzá, de bizony éveken át. Ekkor már ifjúsági hittanosok voltunk. Ellák atya az irodalom szerelmese volt. Ady Endre, József Attila és Reményik Sándor „istenes” verseit kívülről tudta, az elejétől és végétől egyaránt. Az akkori, 80-as években erről még nem beszéltek túl sokat. Én egy reformer középiskolába jártam, hittel megáldott irodalomtanárhoz, aki József Attila versét felolvasva könnyeit törülgetve azt mondta: „ne haragudjatok, mindjárt folytatom”. De Ellák atyának ez volt a mindene. Lassan kinőttem a ministráns korból. De a templom, a szentmise, a hittanórák megmaradt. Ott volt minden barátom. Megnőttünk. Az eljegyzésünkre elhívtuk a Zsóka atyát, hiszen olyan volt nálunk mint egy családtag. 1986 júniusában (28-án) volt az esküvőnk. Ellák atya úgy hirdette, mint - az „egyházközség ünnepe, mert nem mindennap köt házasságot két ministráns”. A szentmisén az Ellák atya prédikált, Zsóka atya tartotta a házasságkötési szertartást.
Az ifjúsági hittanokon ezután is részt vettünk, és minden vasárnapi szentmise egyben baráti összejövetel is volt. Én már nem ministráltam, a férjem még az esküvőnk után is ministrált a nagyobb ünnepeken, hogy a kisebbeknek segítsen.
1986 szeptemberében úgy éreztem valamit tennem kell, mivel nem ministrálok, és lassan itt vannak a sokkal fiatalabbak, akik így lassan idegenek lesznek számomra. (Ekkor már kinőttünk a középiskolás korból. Férjem Tudományos Akadémia ösztöndíjasa volt a Műszaki Egyetemen, én pedig Tanítóképző Főiskola speciális tagozatának hallgatójaként 3. osztályos napközis tanító voltam. Ma már biztos vagyok benne, hogy templomi – ministráns múltam vezetett a műszaki szakközépiskolából a tanítói irányba, ha nem így lett volna ma építész lennék.) Tehát 1986 szeptemberében elhatároztam, hogy Szent Erzsébetről szóló színdarabot írok, és november 19-e körül, a templombúcsú ünnepére megtanuljuk a hittanosokkal – ministránsokkal. Amikor készen lettem, átadtam Ellák atyának, aki elolvasva az irományt, örömmel bólintott megkezdéséhez. Megtanultuk sok nehézség ellenére. A templombúcsú ünnepén került előadásra, ma is úgy gondolom nagyon jól sikerült. Fellelkesedve karácsonyra is írtam és színdarabot, megtanultuk, előadtuk. A hívek elismerése zúdult ránk. Mindez erőt adott ahhoz, hogy ki merjük mondani: „Színjátszókört alapítunk. Ellák atya örömmel jóváhagyta. Hónapról - hónapra, évről - évre sorba írtam az élőadásokat, a gyerekek és a fiatalok pedig lelkesen tanulták. A gyerekkoromban megélt baráti légkör folytatódott a Színjátszókör életében, 40-50 húgom és öcsém lett. Hat éven át folytak előadások karácsonykor, húsvét és szentek ünnepein, így például: Velünk az Isten (karácsony), Bennünk az Isten (húsvét), Béküljetek ki (karácsony), Melyiket a kilenc közül (karácsony), Bon Bosco élete, Istennek kedves leánya (Szent Erzsébet). E hat éves időszakban persze az élet haladt tovább. Gyerekeink (Gábor és Kriszti) már kisgyerekként is a templom levegőjét lélegezte be. A színjátszókör próbáin „négykézláb” járkáltak a szentélylépcsőkön, előadási papírokon, díszleteken boldog gyerekként gyalogoltak oda-vissza. (Az előadásokra nagyszülői szeretetbe helyeztük őket, mert Gábor fiunk igazán érdeklődött a műszaki dolgok iránt – diavetítőn lovagolni, magnókazettából a szalagot kihúzni spagetti stílusban, hanglemezeken szörfözni, Hi-Fi-t tekergetni minden lehető irányba. Ez az előadások alkalmával igen negatív hatásokat keltett volna.)
A színjátszókör tagjai azóta természetesen felnőttek és családjuk van. Ebből a  társaságból 6 házasságság született, kik ma is örömmel emlegetik ezeket az éveket, az együtt töltött napokat.
Az ezután következő évekről egy-két sort szánok erre az oldalra, hiszen az Album „Egy plébánia 10 éve” című része részletesen feldolgozza, és egy év ünnepei megtalálhatóak ennek a Historia oldalnak részoldalaként (Éves liturgikus ünnepek – lelkiségi és közösségi programok. A plébánia hitoktatójaként, majd később sekrestyése és közösségi programok szervezőjeként, valóban mondhatom, hogy minden napom (és családomé is) a templomról szólt: adventtől - adventig ünnepek fűzére, elsőáldozások, bérmálkozások, templombúcsú ünnepei, litániák, esküvők. Ezekben az években volt saját gyerekeim elsőáldozása és bérmálkozása is. Különös lelki emlék marad számomra minden elsőáldozás és bérmálás, amikor az az oltár elé kísérhettem a gyerekeket, ahol annak idején én magam is álltam, és ugyanilyen különös lelki emlék marad, hogy gyerekekre adhattam rá a ministránsruhát, melyen magam is viselhettem. Annyi mindent tudnék elmondani ezekről az évekről, hogy nem honlap oldal, hanem könyv lenne belőle. Amit a legfontosabbnak tartok, hogy amikor a templomba lépek tudom, hogy mindaz, amire ott rátaláltam, amit ott kaptam, olyan kincs, amelyről Krisztus beszélt:
 
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Mert ahol a kincsed, ott lesz a szíved is.”
 
                                                                                                                                        Szerkesztő: Jh.Betti

 

 
Lap á