S z o l g á l ó
DEO GRATIAS KIADVÁNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntünk a „Szolgáló” katolikus lelkiségi honlapon!

 

Én a „Szolgáló” honlap vagyok. 2005. november 19-én születtem, Budapesten. A katolikus lelkiség gondozását bízták rám, hogy korunk fejlődésével és új lehetőségeivel együtt haladva az érdeklődő, lelki értékeket kincsnek tekintők szolgálatára lehessek. „Szeretettel szolgáljatok az Úrnak.” – ez a célom.

Most átadom a szót szerkesztőimnek, akik ma még többet tudnak rólam, mint én magam. A klaviatúránál Betti és Laci, vagyis Bódi Gáborné és testvére Horváth László.

â Bemutatkozó folytatása
 

 

 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
 
Örömmel köszöntünk minden „Szolgáló” honlap olvasót!
 
Hogyan jött létre ez a honlap? Bizony az élet sokszor furcsa játékot játszik velünk, és minden igyekezetünk ellenére sem úgy történnek a dolgok, ahogyan mi azt szeretnénk, ahogy jó, normális vagy éppen természetes lenne. Azonban amint ékes magyar szólásunk is mondja: „Minden rosszban, van valami jó.” Velünk is ez történt. 2005 augusztus 15-e sorsdöntő nap volt számunkra, és igen nehéz, rossz ízű napok következtek. De mindig bízik az ember az Isten segítő kezében, és az Ő szemével a rosszban is keresi a jót, hiszen tudjuk gondviselésével kísér, és szeretetével felemel. Így 2005 augusztusában alkalmat adott az élet arra, hogy keressük a „valami jót”, hogy az új lehetőséget meglássuk, megvalósítsuk. Hirtelen elhatározásként lobbant lángra szeptember 8-án (Kisboldogasszony ünnepén) a Szolgáló létrehozásának gondolata, hogy most ily módon szeretettel szolgálhassunk az Úrnak. Bízunk benne, hogy ez nem csupán a mi ötletünk, tervünk, hanem a Jóistené. Az Ő kegyelmét kérjük első szavainkban, hogy méltók legyünk az erre a szolgálatra.
 
Miért „Szolgáló” a neve? A „Szolgáló” cím nem új ötlet, kilenc évig írtunk, szerkesztettünk „Szolgáló” lelkiségi lapot templomunkban. Már akkor is több éve őrzött terv volt, mikorra megvalósulhatott. Sok jó cím közül ez fejezte ki legjobban a célt - és a célunk most sem más.
„Feladata a lelki élet és a cselekvő szeretet épülésének szolgálata. A címként választott Szolgáló kifejezésnek mély tartalmi mondanivalója van:
  Elsősorban az Isten akaratát szolgáló embert fejezi ki.
  Szűz Mária szavait idézi emlékezetünkbe „Íme, az Úr szolgáló leánya”.
  Egyházközségünk védőszentjének Árpádházi Szent Erzsébetnek szolgáló tanúságtételét juttatja eszünkbe.
  Felidézi bennünk Krisztus Egyházának szolgáló szeretetét, a szentek önzetlen szolgálatát Isten és embertársaik iránt.
  Megragad bennünk a gondolat, hogy mi is e szolgáló közösségbe tartozunk,
  megtalálva önzetlenül szolgáló keresztény hivatásunkat.” 1996 Húsvét – 1.szám
 
Kinek és miről szól a honlap?
A Szolgáló minden korosztály szolgálatára törekedni fog. Hitbeli tájékozottságban szeretnénk segítséget adni a család minden tagjának: gyerekeknek, fiatalok, szülőknek és nagyszülőknek.
A honlap témaköreit nem részletezzük ezen a bemutatkozó oldalon, hiszen akár a főoldalról, akár a honlaptérképről megismerhető..
 
 
 
 
 
 
 
Kik a szerkesztők?
Keresztény családban születtünk. Szüleink, nagyszüleink katolikus hitben éltek és neveltek minket. Azt tanultuk tőlük, hogy élni csak Istennel lehet, mert „Benne élünk, mozgunk és vagyunk.” - ez a hit az útjelzőnk. S célunk pedig tenni dolgainkat  „Őáltala, ővele és őbenne”.
A most alapított honlappal kapcsolatos feladatokat ketten fogjuk ellátni. Mindegyikünk adja hozzá amit tud, amihez ért. Hozzám a dolog írás része áll közelebb. Ebben valószínűleg nagy szerepet játszik, hogy pedagógus diplomáim vannak, és most lesz éppen húsz éve, hogy a tanári asztal másik oldalán állok. Az első években alsós tanítóként, majd hitoktatóként. Az utóbbi 10 évet egy plébánia mindennapi életében töltöttem Érszegi Gábor atyával. (Részletesen megtalálható az Album oldalon: Egy plébánia 10 éve)
Az öcsém készíti a grafikákat, a képeket, szerkeszti az internet oldalakat. A Szolgáló újságba is több éve készít illusztrációs anyagot, grafikákat. Az internet oldal képi szerkesztése mellett olajfestményei is megtekinthetőek lesznek az egyik oldalon.
 
 
Mi a legfontosabb gondolat, amivel útjára indul a honlap?
A „Szolgáló” jelképe egy hajó, aminek árboca a kereszt. Erre a keresztre tesszük a vitorlánkat.
A jó megfigyelők talán már észrevették, hogy ez a hajó a széllel szembe megy. Bevallom először véletlen sikerült így, jót nevettünk rajta, de való igaz, hogy a keresztény ember sokszor a világ dolgaival szembe hajózik (és mégis halad előre!).
A „Szolgáló” honlap oldalainak szerkesztéséhez, és mindenkori olvasóinak védőszentjéül Árpádházi Szent Erzsébetet választottuk, hiszen eddig is ő volt a „Szolgáló” védőszentje, ő a templomunk védőszentje is, és jómagam is az ő oltalma alá tartozom.
A hittanos oldalak védőszentje pedig Szent László király (ki szerkesztőtársam védőszentje is), őt kérjük, hogy védelmezze és vezesse gyerekeinket a hit útján és magyar királyunk tanítását megvalósíthassák életükben:
   „Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor”.
 
Indulás előtt a vitorlánkra még két szót felírunk, hogy ne feledjük egy nap sem:
„Deo Gratias” – Istennek legyen hála.
                                                                                                                                     A szerkesztők:
                                                                                                             Bódi Gáborné Jh.Betti és M.Horváth László
Budapest,2005.november 19.