Évtár - Évtallózó
 
 
 
 
ÉV
 
EGYHÁZI ÜNNEPI IDŐK
 
 
Advent - Karácsony
 
Nagyböjt - Nagyhét
 
Húsvét - Pünkösd
 
 
 
 
 
Az archívum további aloldalai
 
VASÁRNAPOK - Ünnepi időben
A év     B év     C év
 
HÉTKÖZNAPOK
Ünnepi idő
 
SZOLGÁLÓ+
Szolgáló - Ünnepi idő
 
VASÁRNAPOK: AZ ÚR NAPJÁT SZENTELD MEG!
Szentírás - homília minden vasárnapra és prédikáció hangfelvételek!
A év: 2011, 2014        B év: 2012, 2015       C év: 2013, 2016
2014 - vasárnapok A év
 
HÉTKÖZNAPOK: MINDEN NAP ÜNNEP!
Szentírás minden napra és prédikáció hangfelvételek!
A hétköznapok ünnepi időben minden évben azonosak
 
Milyen egyházi év van?
Az Év-tallózóban megjelenő linkek forrása
Kapcsolódó Szolgáló oldalak
AKTUÁLIS
Naptár tallózó
SZOLGÁLÓ TALLÓZÓ
Szentek-ünnepek tallózó
SZOLGÁLÓ KÖNYVTÁR
Újság-Szentírás-Zsolozsma
SZOLGÁLÓ HANGTÁR
Szent énekek - Imádságok
SZOLGÁLÓ KÉPTÁR
Szentírás-Szentek-Ünnepek
       
 
 
 
ADVENT
 
 
     
 
ADVENT 1. hét
 
Naptár             LAP á
 
 
 
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Advent - Karácsony
 
 
Hónapok - tallózó
December
 
Vasárnapra: A év
2007 - 2010 - 2013
 
"Virrasszatok,
hogy készen álljatok!" (Mt)
 
 
 
Belépés
Vasárnapra: B év
2008 - 2011 - 2014
 
"Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr!" (Mk)
 
 
Belépés
Vasárnapra: C év
2009 - 2012 - 2015
 
"Elközeleg a ti
megváltástok" (Lk)
 
 
 
Belépés
 
 
 
Hétköznapokra - minden évben
Belépés
 
 
 
 
     
 
ADVENT 2. hét
 
Naptár             LAP á
 
 
 
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Advent - Karácsony
 
 
Hónapok - tallózó
December
 
Vasárnapra: A év
2007 - 2010 - 2013
 
"Tartsatok bűnbánatot, elközelgett a mennyek országa." (Mt)
 
 
Belépés
Vasárnapra: B év
2008 - 2011 - 2014
 
"Keresztelő János hirdeti: Tegyétek egyenessé az Úr ösvényeit!" (Mk)
 
 
Belépés
Vasárnapra: C év
2009 - 2012 - 2015
 
"Minden ember
meglátja az Isten
üdvösségét" (Lk)
 
 
Belépés
 
 
 
Hétköznapokra - minden évben
Belépés
 
 
 
 
     
 
ADVENT 3. hét
 
Naptár             LAP á
 
 
 
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Advent - Karácsony
 
 
Hónapok - tallózó
December
 
Vasárnapra: A év
2007 - 2010 - 2013
 
"Vigyétek hírül Keresztelő Jánosnak." (Mt)
 
 
 
Belépés
Vasárnapra: B év
2008 - 2011 - 2014
 
"Köztetek van az,
akit ti nem ismertek." (Jn)
 
 
 
Belépés
Vasárnapra: C év
2009 - 2012 - 2015
 
Hogyan készüljünk a Megváltó eljövetelére? (Lk)
 
 
 
Belépés
 
 
 
Hétköznapokra - minden évben
Belépés
 
 
 
 
     
 
ADVENT 4. hét
 
Naptár             LAP á
 
 
 
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Advent - Karácsony
 
 
Hónapok - tallózó
December
 
Vasárnapra: A év
2007 - 2010 - 2013
 
,,József, ne félj magadhoz
venni feleségedet,
Máriát" (Mt)
 
 
Belépés
Vasárnapra: B év
2008 - 2011 - 2014
 
"Üdvöz légy,
kegyelemmel teljes!
Az Úr veled van." (Lk)
 
 
Belépés
Vasárnapra: C év
2009 - 2012 - 2015
 
Mária látogatása
Erzsébetnél (Lk)
 
 
 
Belépés
 
 
 
Hétköznapokra - minden évben
A Szentírás Karácsony előtti 8 napra van szerkesztve: dec. 17-e - 24-a
Belépés
 
 
 
 
KARÁCSONY
 
 
     
 
 
KARÁCSONY ÜNNEPE
és Karácsony ünnepét követő decemberi napok (dec.24-31)
Hónapok-tallózó: December
Ünnepek-tallózó: Advent-Karácsony
 
 
 
Evangélium
Minden évben azonos!
A év: Az Ige testté lett, és köztünk lakott (Jn)
B év: A kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg (Jn)
C év: "Hogy Isten gyermekei legyenek" (Jn)
 
 
 
     
 
SZENTCSALÁD
hete
 
Naptár             LAP á
 
 
 
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Advent - Karácsony
 
 
Hónapok - tallózó
December
 
Vasárnapra: A év
2007 - 2010 - 2013
 
"Menekülj Egyiptomba!" (Mt)
 
 
 
 
 
Belépés
Vasárnapra: B év
2008 - 2011 - 2014
 
Jézus bemutatása a templomban (Lk)
 
 
 
 
Belépés
Vasárnapra: C év
2009 - 2012 - 2015
 
12 éves Jézus - fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe (Lk)
 
 
 
Belépés
 
 
 
Hétköznapokra - minden évben
Karácsony ünnepe utáni napok - december 26, 27, 28, 29, 30, 31
Hónapok-tallózó: December
 
 
 
 
     
 
VÍZKERESZT hete
 
Naptár             LAP á
 
 
 
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Advent - Karácsony
 
 
Hónapok - tallózó
Január
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
Napkeletről
bölcsek érkeztek (Mt)
 
 
 
Belépés
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
A napkeleti bölcsek Heródesnél (Mt)
 
 
 
Belépés
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
"Íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak" (Mt)
 
 
 
Belépés
Az új év első vasárnapja. Az evangélium minden évben azonos
 
 
Hétköznapokra - minden évben
Belépés
 
 
 
 
 
     
 
Urunk megkeresztelkedése évközi 1. vasárnap
Január 9 utáni vasárnap ünnepeljük
ÉVKÖZI IDŐSZAK
 
 
 
 
NAGYBÖJT
 
 
     
 
A nagyböjti idő Hamvazószerdával kezdődik.
Ünnepek-tallózó: Nagyböjt
Hamvazószerdát követő hétköznapok
 
 
 
 
 
 
NAGYBÖJT 1. hét
 
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
Jézus 40 napig a pusztában "Nemcsak kenyérrel él az ember'' (Mt)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus 40 napig a pusztában "Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj'' (Mk)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
Jézus 40 napig a pusztában
"Ne kísértsd Uradat, Istenedet'' (Lk)
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Február - Március
 
 
 
 
 
 
 
NAGYBÖJT 2. hét
 
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
Jézus színeváltozása
"Úgy fénylett az arca, mint a nap." (Mt)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus színeváltozása
"Uram, jó nekünk itt lenni!" (Mk)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
Jézus színeváltozása
,,Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok'' (Lk)
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Február - Március
 
 
 
 
 
 
 
NAGYBÖJT 3. hét
 
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
A szamariai asszony (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus az árusokat kiűzi a templomból (Jn)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
Példabeszéd a fügefáról (Lk)
 
 
 
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Március
 
 
 
 
 
 
 
NAGYBÖJT 4. hét
 
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
A vak meggyógyítása (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
"Azért küldte az Isten a Fiút, hogy üdvözüljön általa a világ" (Jn)
 
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
A tékozló fiú (Lk)
 
 
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Március
 
 
 
 
 
 
 
NAGYBÖJT 5. hét
 
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
Lázár feltámasztása (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus halálának megjövendölése "A földbe hullott gabonaszem nem hal meg" (Jn)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
A bűnös asszony
"Az vesse rá az első követ" (Jn)
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Március
 
 
 
 
 
 
 
VIRÁGVASÁRNAP
Nagyhét
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
Jézus jeruzsálemi
bevonulása (Mt)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus jeruzsálemi
bevonulása (Mt)
 
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
Jézus jeruzsálemi
bevonulása (Mt)
 
Belépés
Belépés
Belépés
Vasárnapi evangélium minden évben azonos
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Március - Április
 
 
 
 
 
HÚSVÉT
 
 
 
 
HÚSVÉT 1. hét
 
Naptár             LAP á
Jézus feltámadása
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
"Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt." (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
"Jézusnak fel kellett támadnia a halálból" (Jn)
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
"Látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól." (Jn)
 
Belépés
Belépés
Belépés
Változó dátumú ünnep - vasárnap ünnepeljük. A vasárnapi evangélium minden évben azonos
 
 
Hétköznapokra - minden évben
Belépés
 
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
Képtár
Jézus feltámadása
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Április
 
 
 
 
 
 
 
HÚSVÉT 2. hét
Isteni irgalmasság
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
Jézus találkozása Tamás apostollal (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus találkozása Tamás apostollal (Jn)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
Jézus találkozása Tamás apostollal (Jn)
 
Belépés
Belépés
Belépés
A vasárnapi evangélium minden évben azonos
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
Képtár
Találkozás Jézussal
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
Isteni irgalmasság
 
Hónapok - tallózó
Április
 
 
 
 
 
 
 
HÚSVÉT 3. hét
 
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
Jézus találkozása az emmauszi tanítványokkal (Lk)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
"A Messiásnak szenvednie kellett, és harmadnapra feltámadnia a halálból." (Lk)
 
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
Találkozás Jézussal a parton (Jn)
 
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Április
 
 
 
 
 
 
 
HÚSVÉT 4. hét
Hivatások vasárnapja
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
"Én vagyok a juhok kapuja." (Jn)
 
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
"A jó Pásztor életét adja juhaiért" (Jn)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
A jó Pásztor - Juhaimnak örök életet adok. (Jn)
 
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
Hivatások vasárnapja
 
Hónapok - tallózó
Április - Május
 
 
 
 
 
 
 
HÚSVÉT 5. hét
 
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
"Én vagyok az út, az igazság
és az élet." (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
"Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz" (Jn)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
"Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást." (Jn)
 
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
 
Hónapok - tallózó
Április - Május
 
 
 
 
 
 
 
HÚSVÉT 6. hét
Tömegtájékoztatás V.nap
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
"Vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét." (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
"Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért" (Jn)
 
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
"A Szentlélek megtanít titeket mindenre" (Jn)
 
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapokra - minden évben
 
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
Tömegtájékoztatás Világnapja
 
Hónapok - tallózó
Május
 
 
 
 
 
 
 
HÚSVÉT 7. hét
Mennybemenetel
Naptár             LAP á
Urunk mennybemenetele
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
Jézus felment a mennybe (Mt)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus felment a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján (Mt)
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
"Én veletek vagyok minden nap a világ végéig!'' (Mt)
 
Belépés
Belépés
Belépés
A vasárnapi evangélium minden évben azonos
 
Hétköznapokra - minden évben
Belépés
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
Képtár
Mennybemenetel
 
Ünnepek - tallózó
Nagyböjt - Húsvét
Mennybemenetel
 
Hónapok - tallózó
Május
 
 
 
 
     
 
A húsvéti időszaknak Húsvét 7. vasárnapjával vége van. Évközi időszakkal folytatódik az év.
A naptárban megtaláljuk hányadik évközi hét van
A következő hetek vasárnapjain fontos egyházi ünnepeink vannak.
 
 
 
 
PÜNKÖSD - SZENTHÁROMSÁG - ÚRNAPJA
 
 
 
 
PÜNKÖSD
vasárnap
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
"Békesség nektek!" (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
"úgy küldelek én is titeket" (Jn)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
"Megteltek mind Szentlélekkel" (Jn)
 
Belépés
Belépés
Belépés
A vasárnapi evangélium minden évben azonos
 
 
Pünkösdhétfő   Könyvtár: Szentírás    Hangtár: Szentírás   Prédikáció
 
Hétköznapok:   ÉVKÖZI IDŐ
A naptárban megtaláljuk hányadik évközi hét van
 
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
Képtár
A Szentlélek eljövetele
 
Ünnepek - tallózó
Pünkösd - Évközi idő
 
Hónapok - tallózó
Május - Június
 
 
 
 
 
 
 
SZENTHÁROMSÁG
vasárnap
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
"Hogy üdvözüljön általa a világ" (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus tanítani és keresztelni küldi apostolait (Mt)
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
"Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra" (Jn)
 
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapok az aktuális évközi időnél
 
Hétköznapok elérése a naptárból
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Pünkösd - Évközi idő
Szentháromság
 
Hónapok - tallózó
Június
 
 
 
 
 
 
 
ÚRNAPJA
vasárnap
Naptár             LAP á
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
 
"Ez az a kenyér, amely az égből szállt alá" (Jn)
 
 
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
 
Jézus az utolsó vacsorán saját testét és vérét adja apostolainak. (Mk)
 
Vasárnapra: C év
2007 - 2010 - 2013
 
A csodálatos kenyérszaporítás (Lk)
 
 
 
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Hétköznapok az aktuális évközi időnél
 
Hétköznapok elérése a naptárból
 
Szolgáló+
Énekek - imádságok
pps - videó - film
Belépés
 
 
 
 
Ünnepek - tallózó
Pünkösd - Évközi idő
Úrnapja
 
Hónapok - tallózó
Június
 
 
 
 
 
     
 
SZENTÍRÁSVASÁRNAP
 
Egyházi világnapok - szeptember utolsó vasárnapja
Ünnepek-tallózó: Egyházi Világnapok
 
 
 
 
     
 
MISSZIÓS VASÁRNAP
 
Egyházi világnapok - október utolsó előtti vasárnapja
Ünnepek-tallózó: Egyházi Világnapok
 
 
 
 
 
 
     
 
 
MINTA
 
 
 
 
Vasárnapra: A év
2008 - 2011 - 2014
Vasárnapra: B év
2009 - 2012 - 2015
Vasárnapra: C év
2010 - 2013 - 2016
     
Belépés
Belépés
Belépés
 
 
Naptár             LAP á