Évtár - Szentek-Ünnepek
 
 
 
 
 
 
Ü N N E P E K
T A L L Ó Z Ó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JÉZUS ÜNNEPEI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜNNEPEK CSOPORTOSÍTÁSA
 
 
 
J é z u s  ü n n e p e i
 
KARÁCSONYHOZ KÖTŐDŐ ÜNNEPEK
Advent - dec+ / előkészület Karácsonyra
Jézus születése 12.25+
Karácsony utáni vasárnap:
Szent Család vasárnap -december+
Jézus névnapja 01.02
Vízkereszt- Urunk megjelenése 01.06+
Urunk megkeresztelkedése 01.09+
MÁRIA ÜNNEPEK KÖZT TALÁLHATÓ:
Gyertyaszentelő Boldogasszony 02.02+
Gyümölcsoltó Boldogasszony 03.25+
 
HÚSVÉTHOZ KÖTŐDŐ ÜNNEPEK
Hamvazószerda - márc. + Nagyböjt kezdete
Nagyböjt - márc+ / előkészület Húsvétra
Virágvasárnap - április+
Nagycsütörtök - április+
Nagypéntek - április+
Nagyszombat  - április+
Húsvétvasárnap - április+
Isteni irgalmasság (Húsv.2) - ápr+
Urunk mennybemenetele - május+
 
ÉVKÖZI ÜNNEPEK
Pünkösd - június+
Szentháromság vasárnap - június+
Úrnapja - Június+
Jézus Szíve (Úrnapja után)- június+
Urunk Színeváltozás 08.06+
Krisztus Király - november+
-------
 
 
 
S z ű z  M á r i a  ü n n e p e i
 
SZŰZ MÁRIA ÉLETTÖRTÉNETI ÜNNEPEI
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 12.08+
Kisboldogasszony - Szűz Mária születésnapja 09.08+
Szűz Mária névnapja: Szűz Mária Szent neve 09.12*
Szűz Mária bemutatása a templomban 11.21*
Nagyboldogasszony - Sz.Mária Mennybevétele 08.15+
 
JÉZUSSAL KAPCSOLATOS ÜNNEPEI:
Gyümölcsoltó Boldogasszony "Jézus lesz a neve" 03.25+
Gyertyaszentelő Boldogasszony-Jézus bemutatása 02.02+
Sarlós Boldogasszony - Mária Erzsébetnél 07.02+
Szűz Mária Jézus Anyja: Istenanyaság ünnepe 01.01+
Fájdalmas Szűzanya 09.15*
Szűz Mária Szent Szíve (Jézus Szíve ünn.utáni szombat)
 
SZŰZ MÁRIA, MENNYEI ÉDESANYÁNK
Május, Szűzanya hónapja
Szűz Mária, keresztények segítsége 05.24*
Szűz Mária, a Világ Királynője - 08.22*
Októberi rózsafűzér
Rózsafűzér Királynője 10.07*
 
SZŰZ MÁRIA TEMPLOMOK ÜNNEPEI
Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 02.11
Fatimai Boldogságos Szűz Mária 05.13
Kármel-hegyi Boldogasszony 07.16
Havas Boldogasszony  - 08.05*
Guadalupei Szűz Mária 12.12
 
-----
 
N e m z e t i  ü n n e p e i n k
 
Egyházilag kiemelt magyar ünnepek:
Mária országa - Államalapítás ünnepe - 08.20
Magyarok Nagyasszonya 10.08+
Magyar szentek ünnepe - 11.13
További nemzeti ünnepek:
A kommunizmus áldozatainak emléknapja - 02.25
Nemzeti ünnep - 03.15
Nemzeti összetartozás napja 06.04
Aradi vértanúk - 10.06
Nemzeti ünnepünk - 10.23
----
 
E g y h á z i  ü n n e p e i n k
 
EGYHÁZI VILÁGNAPOK
Szerzetesek Világnapja 02.02+
Betegek Világnapja 02.11 (Lourdes)+
A világ éhezőiért (Nagyböjt előtt) - febr
Hivatások vasárnapja (Húsv.4)  - máj+
Tömegtájékoztatás világnapja(Húsv.6)- máj
Szentírásvasárnap - szept+
Missziós vasárnap - okt+
 
FONTOS ÜNNEPEK
Szent Kereszt felmagasztalása 09.14+
Főangyalok ünnepe 09.29+
Őrangyalok ünnepe 10.02*
Mindenszentek ünnepe 11.01+
Halottak napja 11.02+
Lateráni Bazilika felszentelése 11.09+
Szent Péter és Pál bazilika 11.18
Aprószentek ünnepe - 12.28+
Év végi hálaadás - 12.31+
 
SZENTEK ÜNNEPEI
Szent Pál apostol megtérése 01.25+
Szent Péter apostol székfoglalása 02.22+
Szent József, a munkás ünnepe - 05.01
Keresztelő Szent János születése - 06.24
Segítő szentek ünnepe - 07.02
 
 
-------
 
Ü n n e p i  a l k a l m a k
 
Anyák napja (Május)
Elsőáldozás (Úrnapja - Június)
Bérmálás (Pünkösd - Június)
Te Deum - Tanévzáró (06.15)
Papszentelési évfordulóra (06.19)
Veni Sancte - Tanévnyitó (09.01)
Templombúcsú - Szetn Erzsébet(11.19)