Tanuljunk hittant!
 
 
 
4. EGYHÁZAM
 
 
Az Ember hajója
 
 
Barna hajó
 
A hittanosok barna hajója, a barna szigetekre megy. A hajó neve: Az Ember hajója. Útikönyvük az Ember Könyve, címe: Egyházam.
A hittan szigetekre hajózva katolikus Egyházunk szentjeiről tanulunk.
 
 
 
 
Ú  T  I  T  É  R  K  É  P - Mit tanulunk a hittan szigeteken?
 
 
 
1.TÉMAKÖR
SZENT ISTVÁN SZIGET
Az Egyház hivatása
1.Az Egyház hivatása
2.Keresztény ókor Egyháza I-VI.
3. A középkor egyháza VII-XV.
4.Az egyházi újkor XVI-XX
5. A II.Vatikáni Zsinat után
6. Sziget címere
 
 
 
2.TÉMAKÖR
SZENT IMRE SZIGET
Apostolok
1.Szent Péter
2.Evangélisták
3.Szent Pál
+ Sziget címere
 
 
3.TÉMAKÖR
SZENT GELLÉRT SZIGET
Egyháztanítók
1.Szent Ágoston
2.Aquinoi Szent Tamás
3.Lisieux-i Szent Teréz
+ Sziget címere
 
 
4.TÉMAKÖR
SZENT LÁSZLÓ SZIGET
Szentatyák
1.Szent pápák:1.évezred
2.Szent pápák:2.évezred
+ Sziget címere
 
 
 
5.TÉMAKÖR
SZENT ERZSÉBET SZIGET
Hitvallók-vértanúk
1.Szent István diakónus
2.Remete Szent Pál
3.Szent Benedikta
+ Sziget címere
 
 
6.TÉMAKÖR
SZENT MARGIT SZIGET
Szerzetesek-missziósok
1.Szent Benedek
2.Assisi Szent Ferenc
3.Loyolai Szent Ignác
4.Bosco Szent János
+ Sziget címere
 
 
7.TÉMAKÖR
BOLDOG APOR VILMOS
Magyar szentek
1.Szent István király kora
2.Évszázadok szent magyarjai
3.Példaképek a 20.században
4.Tiszteletre méltó magyarok
+ Sziget címere
 
 
8.TÉMAKÖR
B BATTHYÁNY-ST. LÁSZLÓ
Ismert szentek
1.Szent József
2.Szent Miklós
3.Szent Mónika
4.Szent Bernadett
+ Sziget címere
 
9.TÉMAKÖR
B SALKAHÁZI SÁRA
Az Anyaszentegyház ma
 
 
 
10.TÉMAKÖR
MINDSZENTY JÓZSEF
A Magyar Katolikus Egyház ma
 
 
 
Év ismertető
4.osztálytól ajánlott témakör
Hittan naptár 4
 
 
 
 
 
1. Témakör
SZENT ISTVÁN SZIGET
 
 
Az Egyház hivatása
Tanulási idő: 6 hét
 
1. Az Egyház hivatása
2. A keresztény ókor Egyháza I-VI.
3. A középkor egyháza VII-XV.
4. Az egyházi újkor XVI-XX
5. Egyház a II. Vatikáni Zsinat után
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 1.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 

 

 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Az Egyháztörténelem rövid (átfogó) áttekintése, alapvető fogalmak tisztázása
Fogalmak: Egyház, zsinat, pápa, szerzetesrend, egyháztanító, hitvalló, vértanú, reformáció, ellenreformáció
 
1. Az Egyház hivatása
Az ember hivatása: "Szeresd..."
Az Egyház hivatása és célja
 
2. A keresztény ókor Egyháza I-VI.
Az apostolok küldetése / Keresztényüldözés
Nagy Konstantin rendelete / A niceai zsinat
Egyháztanítók a hit védelmében
Szerzetesrendek alakulása: bencések
 
3. A középkor egyháza VII-XV.
Keresztény és barbár népek / Honfoglalás
Keleti egyházszakadás / VII.Gergely pápa
Ferencesek, domonkosok megalakulása
 
4. Az egyházi újkor XVI-XX
Reformáció - ellenreformáció / Tridenti zsinat
Jezsuiták megalakulása / Francia forradalom
Első vatikáni zsinat / Világháborúk
5. Egyház a II. Vatikáni Zsinat után
 
II. vatikáni zsinat legfontosabb rendelkezései
 
 
á LAP
 
 
 
 
2. Témakör
SZENT IMRE SZIGET
 
 
Apostolok
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Szent Péter és társai
2.Evangélisták
3.Szent Pál és társai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 2.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
+Szentek-tallózóban
*Apostolok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Fogalmak: apostol, evangélista, apostoli út
 
1.Szent Péter és társai
06.29 +Szent Péter - az első pápa
 07.03 +Szent Tamás
11.30 +Szent András
Választható
05.03 +Szent ifj.Jakab
05.03 +Szent Fülöp
2.Evangélisták
Szent János a szeretett tanítvány
Szent Lukács az evangélista
A négy evangélista - Az evangéliumok
09.21 Szent Máté
04.25 Szent Márk
10.18 Szent Lukács
12.27 Szent János
Választható:
07.25 Szent id.Jakab
08.24 Szent Bertalan
3.Szent Pál és társai
Szent Pál a nemzetek apostola
06.29 Szent Pál
02.24 Szent Mátyás
06.11 Szent Barnabás
Választható:
10.28 Szent Simon
10.28 Szent Júdás Tádé
 
 
á LAP
 
 
 
 
3. Témakör
SZENT GELLÉRT SZIGET
 
 
Egyháztanítók
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Szent Ágoston és társai
2.Aquinoi Szent Tamás és társai
3.Lisieux-i Szent Teréz és társai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 3.Témakör
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
+Szentek-tallózóban
*Egyháztanítók
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Fogalmak: egyháztanító
 
1.Szent Ágoston és társai: 4-5 század
08.28 Szent Ágoston (5.sz),
12.07 Szent Ambrus (4.sz),
09.30 Szent Jeromos (4.sz)
Választható:
01.02 Nagy Szt Vazul (4.sz),
01.02 Nazianzi Szt Gergely (4.sz),
05.02 Szt Atanáz (4.sz)
09.13 Aranyszájú Szent János (4.sz)
 
2.Aquinoi Szent Tamás és társai: 13-14.század
01.28 Aquinoi Szent Tamás (13.sz),
06.13 Páduai Szent Antal (13.sz),
04.29 Sienai Szent Katalin (14.sz)
Választható:
04.04 Szent Izidor (7.sz),
08.19 Szent Bernát apát (12.sz)
 
3.Lisieux-i Szent Teréz és társai: 16-19. század
10.01 Lisieux-i Kis Szent Teréz (19.sz),
01.24 Szalézi Szent Ferenc (16.sz),
10.15 Avilai Szent Teréz /szerzetes (16.sz)
Választható:
12.14 Keresztes Szent János (16.sz)
 
 
á LAP
 
 
 
 
4. Témakör
SZENT LÁSZLÓ SZIGET
 
 
Szentatyák
Tanulási idő: 3 hét
 
1.Szent pápák: 1.évezred
2.Szent pápák: 2.évezred
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 4.Témakör
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
+Szentek-tallózóban
*Szentatyák
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Fogalmak: pápa, szentatya, Vatikán, zsinat
 
1.Szent pápák: 1.évezred
11.10 Nagy Szent Leó (5.sz),
09.03 Nagy Szent Gergely (6.sz) és
05.25 Szent VII.Gergely (11.sz),
Választható:
11.23 Szent I. Kelemen (1.sz),
08.07 Szent II. Szixtusz (3.sz),
12.31 Szent I. Szilveszter (4.sz),
05.18 Szent I. János (6.sz)
 
2.Szent pápák: 2.évezred
08.21 Szent X. Piusz (19.sz),
10.11 Boldog XXIII.János (20.sz),
10.22 Boldog II.János Pál pápa (20.sz),
Választható:
04.30 Szent V. Piusz (16.sz),
08.13 Boldog XI. Ince (17.sz)
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
5. Témakör
SZENT ERZSÉBET SZIGET
 
 
Hitvallók-vértanúk
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Szent István diakónus és társai
2.Remete Szent Pál és társai
3.Szent Benedikta és társai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 5.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
+Szentek-tallózóban
*Hitvallók-vértanúk
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Fogalmak: hitvalló, vértanú
 
1.Szent István diakónus és társai
08.29 Keresztelő Szt János vértanúsága (1.sz),
12.26 +Szent István diakónus (1.sz),
01.20 Szent Sebestyén (3.sz)
Választható:
01.20 Szent Fábián (3.sz),
01.21 Szent Ágnes* (3.sz),
02.05 Szent Ágota* (3.sz)
 
2.Remete Szent Pál és társai
11.25 Alexandriai Szent Katalin (3.sz),
01.15 Remete Szent Pál (4.sz),
08.10 +Szent Lőrinc (3.sz)
Választható:
11.22 Szent Cecília* (3.sz),
12.13 Szent Lúcia* (3.sz),
01.22 Szent Vince (3.sz)
 
3.Szent Benedikta és társai
02.14 +Szent Cirill és Metód (9.sz),
08.14 Szent Maximilián Kolbe* (20.sz),
08.09 +Szent Benedikta (20.sz)
Választható:
12.29 Becket Szent Tamás* (12.sz),
05.16 Nepomuki Szent János (14.sz),
06.22 Morus Szent Tamás (16.sz)
 
 
á LAP
 
 
 
 
6. Témakör
SZENT MARGIT SZIGET
 
 
Szerzetesek-missziósok
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Szent Benedek és társai
2.Assisi Szent Ferenc és társai
3.Loyolai Szent Ignác és társai
4.Bosco Szent János és társai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 6.Témakör
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
+Szentek-tallózóban
*Szerzetesek-missziósok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Fogalmak: szerzetes, missziós
1.Szent Benedek és társai: 3-6.század
01.17 Remete Szent Antal (3.sz),
07.11 Nursiai Szent Benedek apát (6.sz),
02.10 Szent Skolasztika (6.sz)
Választható: 10.06 Szent Brúnó (11.sz)
2.Assisi Szent Ferenc és társai: 13-14.század
10.04 Assisi Szent Ferenc (13.sz),
08.11 Assisi Szent Klára (13.sz),
08.08 Szent Domonkos (13.sz)
Választható:
07.23 Svéd Szent Brigitta (14.sz),
02.17 Szervita rend hét alapítója (13.sz)
3.Loyolai Szent Ignác és társai: 15-16.század
07.31 Loyolai Szent Ignác (16.sz),
12.03 Xavéri Szent Ferenc (16.sz),
03.08 Istenes Szent János (16.sz)
Választható:
01.27 Merici Szent Angéla (15.sz),
05.22 Szent Rita (15.sz),
10.23 Kapisztrán Szent János (15.sz),
06.21 Gonzága Szent Alajos (16.sz)
4.Bosco Szent János és társai: 17-19.század
08.25 Kalazanci Szent József (17.sz),
09.27 Páli Szent Vince (17.sz),
01.31 Bosco Szent János (19.sz)
Választható:
12.12 Chantal Szt J. Franciska (17.sz)
 
 
á LAP
 
 
 
 
7. Témakör
BOLDOG APOR VILMOS SZIGET
 
 
Magyar szentek
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Szent István király kora
2.Évszázadok szent magyarjai
3.Példaképek a 20.században
4.Tiszteletre méltó magyarok
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 7.Témakör
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
+Szentek-tallózóban
*Magyar szentek
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
1.Szent István király kora
Szent István és társai:
08.20 Szent István király (11.sz),
09.24 Szent Gellért (11.sz),
11.05 Szent Imre (11.sz)
Választható: 04.23 Szent Adalbert (11.sz),
10.25 Szent Mór (11.sz),
05.07 Boldog Gizella (11.sz)
2.Évszázadok szent magyarjai
Szent Erzsébet és társai:
06.27 Szent László király (11.sz),
01.18 Szent Margit (13.sz),
11.19 Szent Erzsébet (13.sz)
Választható: 06.15 Boldog Jolán (13.sz),
07.24 Szent Kinga (13.sz),
09.07 Kassai vértanúk-17sz
3.Példaképek a 20.században
Apor Vilmos és társai:
05.23 Boldog Apor Vilmos (20.sz)
01.22 Boldog Batthyany László (20.sz),
12.15 Boldog Brenner János (20.sz),
Választható:
05.11 Boldog Salkaházi Sára (20.sz)
4.Tiszteletre méltó magyarok
Pázmány Péter és társai:
T.Pázmány Péter (17.sz), T.Mindszenty József (20.sz), T.Kaszap István (20.sz)
Választható:T.Prohászka Ottokár
 
 
á LAP
 
 
 
 
8. Témakör
B BATTHYÁNY-ST. LÁSZLÓ SZIGET
 
 
Ismert szentek
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Szent József és társai
2.Szent Miklós és társai
3.Szent Mónika és társai
4.Szent Bernadett és társai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 8.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
+Szentek-tallózóban
*Ismert szentek
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
1.Szent József és társai
03.19 +Szent József (1.sz),
07.26 Szent Anna és Joakhim* (1.sz),
07.29 Szent Márta* (1.sz)
Választható:
07.22 Szent Mária Magdolna* (1.sz)
2.Szent Miklós és társai
12.06 Szent Miklós (4.sz),
02.03 Szent Balázs (3.sz),
07.24 Szent Kristóf (3.sz)
Választható:
04.24 Szent György (3.sz),
05.04 Szent Flórián (3.sz)
3.Szent Mónika és társai
08.27 Szent Mónika* (4.sz),
05.26 Néri Szent Fülöp (16.sz),
02.08 Emiliáni Szent Jeromos (16.sz)
Választható:
10.20 Skóciai Szent Vendel (6.sz),
05.30 Szent Johanna (15.sz)
4.Szent Bernadett és társai
04.16 Soubirous Sz. Bernadett (19.sz),
09.05 Kalkuttai Boldog Teréz (20.sz),
09.23 Pio atya* (20.sz)
Választható:
08.04 Vianney Szent János* (19.sz)
04.30 Szent Fausztina (20.sz)
 
 
á LAP
 
 
 
 
9. Témakör
BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA SZIGET
 
 
Az Anyaszentegyház ma
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 9.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
Szentek-tallózóban
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
10. Témakör
MINDSZENTY JÓZSEF SZIGET
 
 
A Magyar Katolikus Egyház ma
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 10.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
Minden információ a
Szentek-tallózóban
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
 
 
 
 
á LAP