Tanuljunk hittant! - Útikönyvek
 
ÚTINAPLÓ
A tartalom részletes ismertetése
 
 
I. Az Atya könyve
HITEM
 
 
1.TÉMAKÖR
A Mennyország iskolája
 
 
2.TÉMAKÖR
Isten és az ember
 
 
3.TÉMAKÖR
Advent - Üdvözítőre várva
 
 
4.TÉMAKÖR
Karácsony-Jézus születése
 
 
5.TÉMAKÖR
Jézus gyermekkora
 
6.TÉMAKÖR
Nagyböjt
 
7.TÉMAKÖR
Húsvét
 
8.TÉMAKÖR
Az Egyház 
 
9.TÉMAKÖR
Templomok világszerte
 
10.TÉMAKÖR
Keresztény képzőművészet
 
 
 
 
1.Témakör
SZENT PÉTER SZIGET
A Mennyország iskolája
 
 
 
 
 
 
1.Hittanos vagyok
Ki a hittanos?
Veni Sancte - tanévnyitó
Szolgáló hittan
A Szolgáló hittan jelképe a szőlő
Hittan
Hittanos... mit jelent ez a szó?
Hittanos vagyok
 
HITTAN SZÓTÁR-1.1 Fogalmak
1.Hittanos vagyok
A*Veni Sancte
2.Szolgáló hittan
A*A Szolgáló hittan jelképe a szőlő
3.Hittanos
C*Hittanos... mit jelent ez a szó?
A*Hittan
 
 
 
2.Keresztény vagyok
Keresztények
Krisztuskövető
Keresztény vagyok
Katolikus Egyház tagja
Katolikus köszöntés
Kereszt - Keresztvetés
Katolikus jelek, jelképek
 
HITTAN SZÓTÁR-1.1 Fogalmak
4.Keresztény vagyok
C. Keresztények
B. Katolikus Egyház
A. Katolikus köszöntés
C. Kereszt
A. Keresztvetés
5.Hittan szigetek hajósa
A. Jelek, jelképek
A. Katolikus jelek, jelképek
 
 
 
5. Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
2.Témakör
SZENT PÁL SZIGET
Isten és az ember
 
 
 
 
 
 
1. Az Isten - az ember
Isten megismerése - Ki az Isten?
Az Isten és az ember tulajdonságainak összehasonlítása:
Isten örök, Isten mindent tud
Isten mindenütt jelen van
Az ember tulajdonságai...
 
HITTAN SZÓTÁR-1.2 Fogalmak
1.Az Isten - az ember
A*Isten megismerése
A*Ki az Isten?
B*Isten örök
B*Isten mindenütt jelen van
B*Isten mindent tud
 
 
 
2. Az élet titka
Az élet az Isten ajándéka
Az ember Istenhez tartozik,
Az ember Isten nélkül elveszti élete lényegét
Isten ajándékai
Isten mindenható - Isten lélek
Isten Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek
 
HITTAN SZÓTÁR-1.2 Fogalmak
2.Az élet titka
A. Isten ajándékai
A. Isten mindenható
B. Isten lélek
B. Isten Szentháromság:
Atya, Fiú, Szentlélek
 
 
 
3. Isten családja
Isten szeretete kiárad mennyei és földi teremtményeire
A Jóisten családja
Szentháromság
Angyalok, szentek, emberek
 
HITTAN SZÓTÁR-1.2 Fogalmak
3.Isten családja
A*A család
A*A Jóisten családja
B*Emberek
B*Szentek
B*Angyalok - főangyalok, őrangyalok
C*Angyalok és szentek ábrázolása
 
 
 
4. Az imádság
Az imádság kapcsolatom Istennel
Az imádság képessége Isten
különleges ajándéka
Hogyan beszélhetek Istennel?
Hogyan. mikor, mit mondhatok az Istennek?
Milyen imádságaink vannak?
Hogyan válaszol Isten az imádságunkra?
 
HITTAN SZÓTÁR-1.2 Fogalmak
4.Az imádság
A*Gondolataimat hogyan mondhatom el másoknak?
A*Hogyan beszélhetek Istennel?
A*Mikor szólhatok hozzá?
A*Mit mondhatok Istennek?
B*Miért fontos Istenhez szólnom?
B*Milyen imádságok vannak
C*Élet imádság
C*Hogyan válaszol Isten az imádságunkra?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
3.Témakör
SZENT MÁTÉ SZIGET
Advent - Üdvözítőre várva
 
 
 
 
 
 
1. Isten üdvözítő terve
A jóságra teremtett ember
A rosszat megismerő ember
A Mennyei Atya ígérete
Isten üdvözítő terve
Isten nem hagyja árván az embert,
az üdvösség kapuját nem csukja be előtte.
 
HITTAN SZÓTÁR-1.3 Fogalmak
1.Isten üdvözítő terve
B. Isten
B. Teremtő
B. Mennyország
B. Mennyei Atya
B. Jézus az üdvözítő
B. Jézus Krisztus
 
 
 
2. Üdvözítőre várva
Üdvözítőre várva
Üdvösség - Üdvözítő
Próféta
Úrjövet - Advent
Urunk, Istenünk - Emmanuel
Az üdvösségre csak Isten vezethet minket,
ezért üdvözítő szeretetből emberré lesz.
 
HITTAN SZÓTÁR-1.3 Fogalmak
2.Üdvözítőre várva
A. Üdvösség - üdvözítő
A. Próféta
B. Advent
B. Úrjövet - Advent
C. Urunk, Istenünk
C. Emmánuel
 
 
 
3. Adventi várakozás
Adventi várakozás
Adventi készülés:
Imádság
Jócselekedet
Jószívűség - Lemondás
Tisztaszívű - tiszta lelkű ember
Advent ünnepi liturgiája
Hogyan készüljek az üdvözítő érkezésének ünnepére?
 
HITTAN SZÓTÁR-1.7 Fogalmak
3.Adventi várakozás
A. Adventi készülés:
B. Imádság
B. Jócselekedet
B. Jószívűség - Lemondás
C. Tisztaszívű - tiszta lelkű ember
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
4.Témakör
SZENT MÁRK SZIGET
Karácsony - Jézus születése
 
 
 
 
 
 
1. Angyal Názáretben
Mária és József
Ki Szűz Mária? Ki Szent József?
Angyal Názáretben
Mit jelent? Angyal, Kegyelemmel teljes
Mária Erzsébetnél
Keresztelő János szülei
 
HITTAN SZÓTÁR-1.4 Fogalmak
1.Angyal Názáretben
A. Názáret városa
A. Angyal
A. Kegyelemmel teljes
B. Kegyelem
C. Szeplőtelen
C. Szűz Mária
 
 
 
2. Jézus születése
Betlehem városa
Miért mentek Betlehem városába?
Úton Betlehembe
Betlehem városában
Jézus születése
Karácsony ünnepi liturgiája
 
HITTAN SZÓTÁR-1.4 Fogalmak
2.Betlehem városában
B. Betlehem
B. Szent József
B. Nevelőapa
 
 
 
3. Pásztorok a pusztában
Kik a pásztorok?
Milyen az életformájuk?
Pásztori kunyhó
Hol született Jézus?
Az angyalok hívó szava
Jézus az üdvözítő
 
HITTAN SZÓTÁR-1.4 Fogalmak
3.Pásztorok a pusztában
A. Szent Család
A. Pásztor
A. Pásztori kunyhó
B. Karácsony
B. Jézus az Üdvözítő
C. Jézus születése
C. Karácsony ünneplése
 
 
 
4. Napkeleti bölcsek
Kik a napkeleti bölcsek?
Miért jöttek?
Próféta - jövendölés
Heródes király és a bölcsek
A három király ajándéka
Úton hazafelé
A Szentcsalád sorsa
Vízkereszt ünnepi liturgiája
Aprószentek ünnepe
 
HITTAN SZÓTÁR-1.4 Fogalmak
4.Napkeleti bölcsek látogatása
A. Napkeleti bölcsek
A. Három király ajándéka
B. Próféta
B. Jövendölés
C. Heródes
C. Jézus Krisztus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
5.Témakör
SZENT LUKÁCS SZIGET
Jézus és Mária
 
 
 
 
 
 
1. Egy nap Betlehemben
Egy nap Betlehemben
A Mózesi törvény
Jézus a neve
Jézus bemutatása a templomban
Heródes király és az írástudók
Írástudók - Jövendölés
 
HITTAN SZÓTÁR-1.5 Fogalmak
1.Egy nap Betlehemben
C. Mózesi törvény
C. Jézus a neve
B. Hála
B. Heródes
B. Írástudók
B. Jövendölés
 
 
 
2. A Kisjézus Egyiptomban
A Szentcsalád egyiptomi menekülése
Az egyiptomi menekülés legendái
A Kisjézus Egyiptomban
Hazatérés Názáretbe
 
HITTAN SZÓTÁR-1.5 Fogalmak
2.A Kisjézus Egyiptomban
C. Egyiptom
C. Legenda
C. Názáret
C. Jordán folyó
 
 
 
3. A názáreti gyermekévek
Milyen lehetett Jézus gyermekkora?
Milyen gyerek lehetett Ő?
A Gyermekjézus a gyerekek példaképe
Jézus gyermekkora a Szentírásban
A 12 éves Jézus a jeruzsálemi templomban
 
HITTAN SZÓTÁR-1.5 Fogalmak
3.A názáreti gyermekévek
A. Szófogadó
A. Békés természetű
A. Szépszavú
B. Büszke
B. Becsületes
B. Vigasztal
4.Jézus gyermekkora a Szentírásban
C. Választott nép
C. Izrael
C. Jeruzsálem
C. Húsvét ünnepe (Ószövetség)
C. Jeruzsálemi templom
 
 
 
4. A Gyermekjézus legendái
Jézus gyermekkoráról nagyon keveset tudunk. Jézus tanítását ismerve, el tudjuk képzelni milyen lehetett gyermekkorában. Így születtek a Gyermekjézus legendái.
A korsó, A homokvár, A fonal
 
HITTAN SZÓTÁR-1.5 Fogalmak
5.A Gyermekjézus legendái
B. Legenda
B. Csoda
 
 
 
Kiegészítő témakör nagyobbaknak
Jézus és Mária ünnepei
vagy Jézus a neve,
Jézus fiatal kori évei
 
Gyertyaszentelő Boldogasszony*
Gyümölcsoltó Boldogasszony*
 
Vízkereszt*
Urunk megkeresztelkedése*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
6.Témakör
SZENT JÁNOS SZIGET
Nagyböjt
 
 
 
 
 
 
1. Nagyböjt
A nagyböjti időszak megismerése
Mire és miért készülünk?
Milyen szentírási háttere van a nagyböjtnek?
A nagyböjti lélek
A lelki tisztaság
Hamvazószerda liturgiája
Nagyböjt liturgiája
 
HITTAN SZÓTÁR-1.6 Fogalmak
1.Nagyböjt
A. Ünnep
A. Hogyan készülünk az ünnepre?
A. Hogyan készülünk húsvét ünnepére?
A. Nagyböjt
B. 40 nap
C. Hamvazószerda
C. Hamu
2.Nagyböjt napjai
A. Nagyböjti készület
A. Nagyböjt ideje
B. Lelki tisztaság
B. Nagyböjti lélek
 
 
 
2. Istenhez vezető út
Milyen úton juthatunk el Istenhez?
Imádság
Jócselekedet
Lemondás
Böjt
 
HITTAN SZÓTÁR-1.6 Fogalmak
3.Istenhez vezető út
A. Imádság (alapfogalom)
A. Jócselekedet (alapfogalom)
A. Lemondás
C. Böjt (Szent Ágoston)
 
 
 
3. Tiszta lélekkel
Bűnbocsánat szentsége
Bűn
Lelkiismeret
Bűnbánat
Készülés a szentgyónásra
A szentgyónás menete
Gyónás után
 
HITTAN SZÓTÁR-1.6 Fogalmak
Bűnbánat-bűnbocsánat szentsége
A. Bűn
A. Lelkiismeretvizsgálat
A. Bűnbánat
A. Bűnbocsánat
B. Bűnbocsánat szentsége
(Előkészület, lelkiismeretvizsgálat,
Szentgyónás, Gyónás után)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
7.Témakör
SZENT FÜLÖP SZIGET
Húsvét
 
 
 
 
 
 
1. Hozsanna
Úton Jeruzsálem felé
Jeruzsálem
Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Hozsanna - Dávid Fia
Az ószövetség húsvéti ünnepe
Jeruzsálemben töltött napok
A jeruzsálemi templomban
Farizeus, Pénzváltó
Virágvasárnap ünnepi liturgiája
HITTAN SZÓTÁR-1.7 Fogalmak
1.Hozsanna
B. Jeruzsálem
B  Hozsanna
B. Királyi fogadtatás
C. Izrael - Júdea
C. Dávid Fia
C. Húsvét ünnepe (Ószövetsége)
2.Jézus Jeruzsálemben
A. Farizeus
A. Tisztátalanság
B. Pénzváltó
C. Jeruzsálemi templom
 
 
 
2. Az utolsó vacsora
Az utolsó vacsora története
Húsvéti vacsora az Ószövetségben
Pászka - kovásztalan kenyér
Húsvéti bárány
Az Oltáriszentség alapításának jelentősége
Eucharisztia
Nagycsütörtök ünnepi liturgiája
 
HITTAN SZÓTÁR-1.7 Fogalmak
3.Az utolsó vacsora
A. Pászka - kovásztalan kenyér
A. Eucharisztia
C. Húsvéti vacsora
C. Húsvéti bárány
 
 
 
3. Ítéletet mondanak
Jézus elfogása
Olajfák hegye
Jézus elítélői előtt
Főpapok, Annás, Kaifás,
Helytartó Pilátus
Júdás szerepe és sorsa
"Pilátus kezet mos"
Nagypéntek ünnepi liturgiája
 
HITTAN SZÓTÁR-1.7 Fogalmak
4.Ítéletet mondanak
A. Vád - ítélet
A. Ártatlan
B. Olajfák hegye - Getszemáni kert
B. Virraszt
B. Helytartó - Pilátus
B. "Pilátus kezet mos"
C. 30 ezüst pénz
 
 
 
4. Keresztút
Jézus a keresztúton
Veronika kendője
Jézus köntöse
Jézus a kereszten
"Csontot ne törjetek benne"
Velem leszel a paradicsomban"
Kereszthalál
"Lándzsával átszórta oldalát"
Jézus sziklasírba helyezik
A keresztút ünnepi liturgiája
Nagyszombat ünnepi liturgiája
 
HITTAN SZÓTÁR-1.7 Fogalmak
5.Keresztút
A. Veronika kendője
A. Jézus köntöse
A. Mikor történt?
6.Jézus meghal a kereszten
C. "Csontot ne törjetek benne"
C. "Velem leszel a paradicsomban"
C. Kereszthalál
C. "Lándzsával átszórta oldalát"
C. "Gyolcsba helyezte"
C. Sziklasír
 
 
 
5. Jézus feltámad
Jézus feltámad
Az üres sír
Találkozás a feltámadottal
Húsvég ünnepi liturgiája
Húsvéti jelképek
HITTAN SZÓTÁR-1.7 Fogalmak
7.Jézus feltámad
A. Feltámadt
C. Kenet
C. Összehajtott gyolcs
8.Húsvéti jelképek
A. Barkaág
A. Kereszt
A. Szentsír
A. Korpusz
A. Gyertya
A. Feltámadási szobor
A. Feltámadási körmenet
A. Bárány
A. Festett tojás, csibe, nyúl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
8.Témakör
SZENT JAKAB SZIGET
Az Egyház
 
 
 
 
 
 
Szerkesztés alatt álló oldal
 
JEGYZET
Isteni irgalmasság,
Mennybemenetel, Pünkösd
Szentháromság Úrnapja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
9.Témakör
SZENT ANDRÁS SZIGET
Templomok világszerte
 
 
 
 
 
 
Szerkesztés alatt álló oldal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
10.Témakör
SZENT TAMÁS SZIGET
Keresztény képzőművészet
 
 
 
 
 
 
Szerkesztés alatt álló oldal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP