Tanuljunk hittant!
 
 
 
1. HITEM
 
 
Az Atya hajója
 
 
Zöld hajó
 
 
A hittanosok zöld hajója, a zöld szigetekre megy. A hajó neve: Az Atya hajója. Útikönyvük az Atya Könyve, címe: Hitem.
A hittan szigetekre hajózva katolikus hitünkről tanulunk.
 
 
 
 
 
Ú  T  I  T  É  R  K  É  P - Mit tanulunk a hittan szigeteken?
 
 
 
 
1.TÉMAKÖR
SZENT PÉTER SZIGET
A Mennyország iskolája
1.Hittanos vagyok
2.Keresztény vagyok
3.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
2.TÉMAKÖR
SZENT PÁL SZIGET
Isten és az ember
1.Az Isten - az ember
2.Az élet titka
3.Isten családja
4.Az imádság
5.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
3.TÉMAKÖR
SZENT MÁTÉ SZIGET
Advent - Üdvözítőre várva
1.Isten üdvözítő terve
2.Üdvözítőre várva
3.Adventi várakozás
4.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
4.TÉMAKÖR
SZENT MÁRK SZIGET
Karácsony-Jézus születése
1.Angyal Názáretben
2.Jézus születése
3.Pásztorok a pusztában
4.Napkeleti bölcsek látogatása
5.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
5.TÉMAKÖR
SZENT LUKÁCS SZIGET
Jézus gyermekkora
1.Egy nap Betlehemben
2.A Kisjézus Egyiptomban
3.A názáreti gyermekévek
4.A Gyermekjézus legendái
5.Sziget címere - összefoglalás
 
 
6.TÉMAKÖR
SZENT JÁNOS SZIGET
Nagyböjt
1.Nagyböjt
2.Istenhez vezető út
3.Tiszta lélekkel
4.Sziget címere - összefoglalás
 
 
 
7.TÉMAKÖR
SZENT FÜLÖP SZIGET
Húsvét
1.Hozsanna
2.Az utolsó vacsora
3.Ítéletet mondanak
4.Keresztút
5.Jézus feltámad
6.Sziget címere - összefoglalás
 
 
8.TÉMAKÖR
SZENT JAKAB SZIGET
Az Egyház 
1.Pünkösd ünnepe
2.Az Egyház feladata
3.Az Egyház tagjai
4.Sziget címere - összefoglalás
 
 
9.TÉMAKÖR
SZENT ANDRÁS SZIGET
Templomok világszerte
Magyar Székesegyházak
Neves Székesegyházak
 
 
 
10.TÉMAKÖR
SZENT TAMÁS SZIGET
Keresztény képzőművészet
 
 
Év ismertető
  Ajánlott minden korosztálynak!
Hittan naptár 1
 
 
 
 
 
 
1. Témakör
SZENT PÉTER SZIGET
 
 
A Mennyország iskolája
Tanulási idő: 3 hét
 
1. Hittanos vagyok
2. Keresztény vagyok
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 1.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
1.Hittanos vagyok
Ki a hittanos?
Veni Sancte - tanévnyitó
Szolgáló hittan jelképe a szőlő
Hittanos... mit jelent ez a szó?
Hittanos vagyok
 
2.Keresztény vagyok
Krisztuskövető - Keresztény vagyok
A Katolikus Egyház tagja
Katolikus köszöntés
Kereszt - Keresztvetés
Katolikus jelek, jelképek
Hittan szigetek hajósa
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
2. Témakör
SZENT PÁL SZIGET
 
 
Isten és az ember
Tanulási idő: 5 hét
 
1. Az Isten - az ember
2. Az élet titka
3. Isten családja
4. Az imádság
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 2.Témakör
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
1. Az Isten - az ember
Isten megismerése - Ki az Isten?
Az Isten és az ember tulajdonságainak összehasonlítása:
Isten örök, Isten mindent tud
Isten mindenütt jelen van
Az ember tulajdonságai...
2. Az élet titka
Az élet az Isten ajándéka
Az ember Istenhez tartozik,
Az ember Isten nélkül elveszti élete lényegét
Isten ajándékai
Isten mindenható - Isten lélek
Isten Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek
3. Isten családja
Isten szeretete kiárad mennyei és földi teremtményeire
A Jóisten családja:
Angyalok, szentek, emberek
4. Az imádság
Az imádság kapcsolatom Istennel
Az imádság képessége Isten
különleges ajándéka
Hogyan beszélhetek Istennel?
Mikor, mit mondhatok az Istennek?
Hogyan válaszol Isten az imádságunkra?
Milyen imádságaink vannak?
 
 
á LAP
 
 
 
 
3. Témakör
SZENT MÁTÉ SZIGET
 
 
Advent - Üdvözítőre várva
Tanulási idő: 4 hét
 
1. Isten üdvözítő terve
2. Üdvözítőre várva
3. Adventi várakozás
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 3.Témakör
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
1. Isten üdvözítő terve
A jóságra teremtett ember
A rosszat megismerő ember
A Mennyei Atya ígérete
Isten üdvözítő terve
Isten nem hagyja árván az embert,
az üdvösség kapuját nem csukja be előtte.
 
2. Üdvözítőre várva
Üdvözítőre várva
Üdvösség - Üdvözítő
Próféta
Úrjövet - Advent
Urunk, Istenünk - Emmanuel
Az üdvösségre csak Isten vezethet minket,
ezért üdvözítő szeretetből emberré lesz.
 
3. Adventi várakozás
Adventi várakozás
Adventi készülés:
Imádság, Jócselekedet, Jószívűség, Lemondás
Tisztaszívű - tiszta lelkű ember
Advent ünnepi liturgiája
Hogyan készüljek az üdvözítő érkezésének ünnepére?
 
 
á LAP
 
 
 
 
4. Témakör
SZENT MÁRK SZIGET
 
 
Karácsony - Jézus születése
Tanulási idő: 5 hét
 
1. Angyal Názáretben
2. Jézus születése
3. Pásztorok a pusztában
4. Napkeleti bölcsek látogatása
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 4.Témakör
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
1. Angyal Názáretben
Ki Szűz Mária? Ki Szent József?
Angyal Názáretben
Mit jelent? Angyal, Kegyelemmel teljes
Mária Erzsébetnél
Keresztelő János szülei
2. Jézus születése
Betlehem városa
Miért mentek Betlehem városába?
Úton Betlehembe, Betlehem városában
Jézus születése
Karácsony ünnepi liturgiája
3. Pásztorok a pusztában
Kik a pásztorok?
Pásztori kunyhó
Hol született Jézus?
Az angyalok hívó szava
Jézus az Üdvözítő
4. Napkeleti bölcsek látogatása
Kik a napkeleti bölcsek? Miért jöttek?
Próféta - jövendölés
Heródes király és a bölcsek
A három király ajándéka
Úton hazafelé
A Szentcsalád sorsa
Vízkereszt ünnepi liturgiája
Aprószentek ünnepe
 
 
á LAP
 
 
 
 
5. Témakör
SZENT LUKÁCS SZIGET
 
 
Jézus és Mária
Tanulási idő: 5 hét
 
Jézus gyermekkora:
1. Egy nap Betlehemben
2. A Kisjézus Egyiptomban
3. A názáreti gyermekévek
4. A Gyermekjézus legendái
+ Sziget címere - összefoglalás
 
Kiegészítő témakör nagyobbaknak
Jézus és Mária ünnepei
vagy Jézus a neve,
Jézus fiatal kori évei
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 5.Témakör
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Jézus gyermekkora:
1. Egy nap Betlehemben
Egy nap Betlehemben
A Mózesi törvény
Jézus a neve
Jézus bemutatása a templomban
Heródes király és az írástudók
Írástudók - Jövendölés
 
2. A Kisjézus Egyiptomban
A Szentcsalád egyiptomi menekülése
Az egyiptomi menekülés legendái
A Kisjézus Egyiptomban
Hazatérés Názáretbe
 
3. A názáreti gyermekévek
Milyen lehetett Jézus gyermekkora?
Milyen gyerek lehetett Ő?
A Gyermekjézus a gyerekek példaképe
Jézus gyermekkora a Szentírásban
A 12 éves Jézus a jeruzsálemi templomban
 
4. A Gyermekjézus legendái
Jézus gyermekkoráról nagyon keveset tudunk. Jézus tanítását ismerve, el tudjuk képzelni milyen lehetett gyermekkorában. Így születtek a Gyermekjézus legendái.
A korsó, A homokvár, A fonal
 
 
á LAP
 
 
 
 
6. Témakör
SZENT JÁNOS SZIGET
 
 
Nagyböjt
Tanulási idő: 4 hét
 
1. Nagyböjt
2. Istenhez vezető út
3. Tiszta lélekkel
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 6.Témakör
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
1. Nagyböjt
A nagyböjti időszak megismerése
Mire és miért készülünk?
Milyen szentírási háttere van a nagyböjtnek?
A nagyböjti lélek
A lelki tisztaság
Hamvazószerda liturgiája
Nagyböjt liturgiája
 
2. Istenhez vezető út
Milyen úton juthatunk el Istenhez?
Imádság
Jócselekedet
Lemondás
Böjt
 
3. Tiszta lélekkel
Bűnbocsánat szentsége
Bűn
Lelkiismeret
Bűnbánat
Készülés a szentgyónásra
A szentgyónás menete
Gyónás után
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
7. Témakör
SZENT FÜLÖP SZIGET
 
 
Húsvét
Tanulási idő: 6 hét
 
1. Hozsanna
2. Az utolsó vacsora
3. Ítéletet mondanak
4. Keresztút
5. Jézus feltámad
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 7.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
1. Hozsanna
Jézus Jeruzsálembe megy
Hozsanna - Dávid Fia
A jeruzsálemi templomban
Virágvasárnap ünnepi liturgiája
2. Az utolsó vacsora
Az utolsó vacsora története
Húsvéti vacsora az Ószövetségben
Az Oltáriszentség alapításának jelentősége
Nagycsütörtök ünnepi liturgiája
3. Ítéletet mondanak
Jézus elfogása
Jézus elítélői előtt
Nagypéntek ünnepi liturgiája
4. Keresztút
Jézus a keresztúton
Jézus meghal a kereszten
Jézus sziklasírba helyezik
A keresztút ünnepi liturgiája
Nagyszombat ünnepi liturgiája
5. Jézus feltámad
Jézus feltámad
Találkozás a feltámadottal
Húsvég ünnepi liturgiája
Húsvéti jelképek
 
 
á LAP
 
 
 
 
8. Témakör
SZENT JAKAB SZIGET
 
 
Az Egyház
Tanulási idő: 4 hét
 
1. Pünkösd ünnepe
2. Az Egyház feladata
3. Az Egyház tagjai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 8.Témakör
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Szerkesztés alatt álló oldal
 
JEGYZET
Isteni irgalmasság,
Mennybemenetel, Pünkösd
Szentháromság Úrnapja
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
9. Témakör
SZENT ANDRÁS SZIGET
 
 
Templomok világszerte
Tanulási idő: 5 hét
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 9.Témakör
 
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
Szerkesztés alatt álló oldal
 
A Templomok weboldalunkon
megtalálhatjuk székesegyházainkat,
bazilikáinkat, világhíres templomaink és Budapest összes katolikus templomát
(Linktár)
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
10. Témakör
SZENT TAMÁS SZIGET
 
 
Keresztény képzőművészet
Tanulási idő: 5 hét
 
 
Imádkozzunk!
Minden hittanórához! - 10.Témakör
 
 
 
 
 
 
 
 
HITTAN ÚTIKÖNYV
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Katolikus kalendárium
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
Katolikus hitünk
Imádság - Hittan szótár - Alapvető hittan
 
Szentírás
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Webtár
Hang - Kép - Média - Évtár
 
Hittan füzetek
Szolgáló és pályázati füzetek - Feladatlapok
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
Lelkiség
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
Linktár
Linkgyűjtemény a témakörben
 
 
 
 
 
 
TANANYAG - TARTALOM
 
Útinapló
Részletes tartalom
 
 
A keresztény képzőművészet:
festészet, szobrászat
 
Lehetséges további témakör:
Keresztény zeneművészet
 
 
Webtár - hang-kép-média
Keresztény képzőművészet
 
 
 
á LAP