Pályázatok - Hittanhoz pályázat
 
 
 
 
 
Könyvek - munkafüzetek
Szerkesztett több oldalas kiadványok
 
 
Ezen az oldalon jelennek olyan "saját szerzemények", melyeket készítője, írója a hittan tanításához közcélra felajánl.
Lehetnek ezek könyvek, munkafüzetek, feladatlapok, melyek több oldal, összefüggő szerzemények.
 
Minden szerzemény hitoktatási célra felhasználható, kinyomtatható.
 
A szerzői jogot érvényesnek tekintjük minden kiadványra, vagyis nyomtatott formában való megjelentetése, vagy bármilyen anyagi hasznot teremtő forgalmazása kizárólag a szerzővel kötött szerződés alapján lehetséges. Minden kiadványra érvényes kapcsolat: katolikushittan@gmail.com
 
A Szolgáló hittanon minden szerzemény a szerző megnevezésével és hozzájárulásával jelenik meg!
 
 
 
 
 
Szentjeink
Szentek, hírességek, művük, üzenetük és a történelem
A Szolgáló hittanon való megjelenés a szerző hozzájárulásával
Összeállította: Rieth József, 1997-1999
 
Több évvel ezelőtt találtam rá erre a nagyon színvonalas, kiváló összeállításra.
A szerző liturgikus, teológiai és történelmi tudása átitatja írásainak minden sorát.
A liturgikus naptárban megtalálhatóak ünnepink leírása, szentjeink ismertetése. Ezek írások mind rövidek, pontosak, lényegretörőek, mégis bőkezű lelkiséget nyújtanak olvasóiknak. A szerző a liturgikus naptárt kiegészítette a szerzetesrendek ismertetésével, és rövid történelmi áttekintéssel. Ezen írás minden sora nagyon hasznos hittan tanításához, tanulásához. Amikor én évekkel ezelőtt (2007-ben) rátaláltam erre a weboldalra napokig olvastam, és ismeretlenül is mély tisztelettel lettem írója iránt. Ekkor még saját plébániájának weboldalán volt írása. Bátorkodtam a szerzőnek egy levelet írni, és hozzájárulását kértem, hogy a Szolgáló hittan írását felhasználhassa a hittan weboldalakon, hogy másokhoz is, minél többekhez eljusson munkájának gyümölcse. Rieth József örömmel adta beleegyezését, sőt azt írta válaszlevelében, hogy célja a hittan tanítás-tanulás segítése volt. A Szolgáló hittan ma is több helyen idézi írását (természetesen a forrás megjelölésével). Így jelentős része a naptárban szereplő ünnepek leírásának (Kalendárium), az Egyházunk című részben, az Egyháztörténelem-Szentjeink, és a Liturgia-Ünnepeink résznek. Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki Rieth József szerzőnek, és fiának, aki édesapja művét az interneten való megjelenésben segítette.
A weboldal jelenlegi megjelenése
 
A "Szentjeink" szerzőjét, Rieth Józsefet a
Szolgáló hittan "Apostoli díjban" részesíti.
Tisztelettel: Szolgáló hittan 2013. szeptember 21.
 
 
 
 
 
Szolgáló hittan
 
 
 
Apostoli díj
 
A Szentjeink szerzője
Rieth József
 
DEO GRATIAS
2013
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Verses Kisbiblia - Szerző: Bálint Pál
A Szolgáló hittanon való megjelenés a szerző hozzájárulásával
 
Kiválóan szerkesztett, összeállított, megírt könyvek. A bibliai részeket új, verses formában dolgozza fel, kiegészítve a részekhez tartozó lelkiségi gondolatokkal, idézetekkel. A példabeszédek feldolgozása is mutatja a szerző bibliai tájékozottságát, teológiai ismereteinek gazdagságát, lelki gazdagságát. Már személyesen is gratuláltam a szerzőnek, de ezt most nyilvánosan meg szeretném tenni.
Hálás köszönetemet is szeretném kifejezni, a magam és mások nevében is, hiszen mindkét könyvet felajánlotta szabad felhasználásra a hittan tanításához, tanulásához. Külön köszönetem azért, hogy a Szolgáló hittant kereste meg, könyveinek weben való megjelenéséhez, és terjesztéséhez. Kedves Pál! Szeretettel biztatom a folytatásra!
Jh.Betti, Szolgáló hittan szerkesztője
 
A "Verses Kisbiblia" szerzőjét, Bálint Pált a
Szolgáló hittan "Apostoli díjban" részesíti.
Tisztelettel: Szolgáló hittan 2013. szeptember 21.
 
1. rész
Ószövetségi bibliai történetek
pdf formátum
 
1.rész
Ószövetségi bibliai történetek
Webes formátum szerkesztés alatt
 
2.rész
A názáreti Jézus példabeszédei
pdf formátum
 
2.rész
A názáreti Jézus példabeszédei
webes formátum
(Tartalomjegyzék hivatkozásokkal)
 
(A pdf megjelenési nagyságát kicsinyítsd le!)
 
 
 
 
Szolgáló hittan
 
 
 
Apostoli díj
 
A Verses Kisbiblia szerzője
Bálint Pál
 
DEO GRATIAS
2013
 
 
 
 
Jelenleg mindkét könyv pdf formátumban olvasható. A Példabeszédek már webes formátumban is. Hamarosan az Ószövetség is megjelenik webes formátumban. Minél hamarabb szeretném megoldani, hogy minden szentírási rész bekerüljön a megfelelő hittan órához és onnan is elérhető legyen az ahhoz tartozó rész. A kinyomtatásnál is meg fogjuk oldani, hogy egy-egy szentírási rész külön-külön is kinyomtatható legyen.
 
 
 
Szeretettel várjuk más szerzők munkáit is!