Hittan Szótár
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
 
6. Nagyböjti idő
 
 
 
Az Atya könyve
SZENT JÁNOS SZIGET
Kapcsolódó hittan oldalak:
HITTAN ÚTIKÖNYV
1/6 Nagyböjt
 
 
 
 
Jelölések a szótárban!
A. ovisoknak. 1.oszt.     A,B. 2-4.oszt.     A,B,C. 5-7.oszt.    A,B,C,D. 8. és középiskolásoknak
 
 
 
 
 
1. NAGYBÖJT
 
 
Ünnep /A
A Jóisten elgondolása szerint az embereknek nemcsak hétköznapjaik, hanem ünnepei is vannak. Ezek az ünnepek az embert minden más isteni teremtmény fölé emelik, hiszen sem a növények, de még az állatok sem tartanak például szülinapi összejövetelt. Az embernek viszont nagy szüksége van az ünnepekre, mert az ünnepek Isten szeretetébe emelnek minket.
De milyen ünnepek vannak?
Három csoportba sorolhatjuk őket: nemzeti, egyházi és családi ünnepek.
A nemzeti ünnepeket több ezer, sőt több millió ember ünnepli együtt. A nemzeti összetartozás és a hazaszeretet tesz közössé bennünket. Legfontosabb magyar nemzeti ünnepeink:
augusztus 20. - Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta országunkat, ez az államalapítás ünnepe
március 15. - az 1848-as szabadságharc ünnepe
október 23. - az 1956-os forradalom ünnepe
Az egyházi ünnepeket a világon mindenhol ünnepelik. Ezeken az ünnepeken Istenszeretetünk, hitünk tesz minket eggyé. A legfontosabb egyházi ünnepek: karácsony, húsvét, pünkösd
karácsony - Jézus születésének ünnepe
húsvét - Jézus halálának és feltámadásának ünnepe
pünkösd - a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, az Egyház születésnapja
Az ünnepek harmadik csoportja a családi ünnepek. Ezek az ünnepek a családhoz való tartozásunkat, az egymás iránti szeretetünket fejezik ki.
A családban ünnepeljük egymás születésnapját és névnapját.
 
                                                              
 
 
 
Hogyan készülünk az ünnepre? /A
Ebben a kérdésben benne is van a legfontosabb szó: készülünk.
Amikor például valakinek a születésnapja közeleg napokkal hamarabb gondolkodunk, hogy mivel tudnánk szeretetünket kifejezni. Ajándékot szeretnénk neki adni, ünnepélyessé tesszük a lakásunkat, és még ünnepi edébre vagy  vacsorára is a kedvencét tesszük az asztalra. Ez a készület teszi igazán ünneppé az ünnepet. Akik nem készülnek az ünnepre, nem is tudnak ünnepelni. Gondoljátok meg ünnep az, ha valakihez  TV nézés közben odamegyünk: "Csá! Boldog szülinapot! Hello, megyek mert dolgom van." Ez a szülinap így a szeretet ünnepe?
 
                                                                    
 
 
Hogyan készülünk húsvét ünnepére? /A
Húsvét ünnepére 40 napon át készülünk. Ez a 40 napot nagyböjtnek nevezik. Aki szeretné, hogy a húsvét valóban ünnep legyen neki is, annak készülni kell az ünnepre. Aki nem készül, nem fog ünnepelni. A "nagyböjt" fejezet arról szól, hogy hogyan készülhetünk fel húsvét ünnepére.
 
 
Nagyböjt /A
Húsvét Jézus halálának és feltámadásának ünnepe. Miért ilyen fontos nekünk ez az ünnep? Mert Jézus azért halt meg, hogy a Mennyországot megnyissa nekünk, így nem halunk meg örökre, hanem a feltámadt Jézus vár minket az Örökélet országába.
A nagyböjt a húsvét előtti 40 nap, amikor jobb emberekké szeretnénk válni a feltámadás ünnepére, hogy Jézust a szívünkbe fogadjuk, hogy Istenhez közelebb kerüljünk.
Jobb embernek lenni! Hogyan lehetek én jobb ember? A nagyböjti készület segít jobb emberré lenned.
 
 
 
40 nap    /B
Miért pont 40 nap a nagyböjt ideje?
A választott nép Egyiptomból való hazatérésekor (Izraelbe) 40 éven át vándorolt a pusztába.
Jézus nyilvános működése előtt (vagyis mielőtt tanítani kezdett) megkeresztelkedett és 40 napon át a pusztában böjtölt, isteni küldetésének beteljesítésére készült. Ezért az Egyház a nagyböjti időben 40 napon át készül húsvét ünnepére.
A nagyböjt liturgikus színe a lila, ami a bűnbánat jelképe.
 
                                                                              
 
 
Hamvazószerda    /C
A nagyböjti idő kezdőnapja. Elnevezése a hamuval kapcsolatos.
Már az ószövetségi nép is ismerte a bűnbánat fogalmát, sőt gyakorlatát a vallási törvények között jegyezték le. Így közösségi és egyéni nyilvános bűnvallomást tettek, és a bűnbánat jegyében pl. megszaggatott ruhát viseltek, hamut szórtak a fejükre, böjtöltek. Az Ószövetségi Szentírásban számtalan helyen olvashatunk bűnbánati zsoltárokat és imádságokat.
A hamu a bűnbánatnak a jelképe lett. Hamvazószerda hagyománya a homlok hamuval való megjelölése, és az emlékeztető szavak: „Emlékezz, ember, hogy por vagy, és porrá leszel.” - ezért tartsál bűnbánatot, és a lelki kincsek gyűjtésére fordítsd figyelmedet.
 
Hamu    /C
A hamvazószerdán a templomban használatos hamu nem fa vagy szén hamuja, hanem virágé. Virágvasárnap (húsvét előtti vasárnap) - Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepén megáldott barka ágakkal tartunk körmenetet. A következő év hamvazószerdáján a barka hamujával hamvazkodunk.
 
                                                         
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
2. NAGYBÖJT NAPJAI
 
 
Nagyböjti készület    /A
Lelkünket a nagyböjti időben az Istenhez szeretnénk felemelni, hogy érezzük szeretetét, gondoskodását, segítő szavát. Az Istenhez közelebb lépni, a lelkét hozzá felemelni csak a tiszta lelkű ember tudja. Az, akinek rosszaság, hazugság, lustaság, csúnya beszéd nem teszi nehézzé lelkét. Ezért lelkünket nagyböjtben megtisztítjuk. De hogyan? Ehhez bizony nem mosószer kell, egészen másra van szükségünk. A poros szekrényt letöröljük, a piszkos poharat elmossuk, a koszos ruhát kimossuk. Most a lelkünket kell tisztává tenni.
Nézzünk egy egyszűrű példát! A poharak között hogyan tudsz rendet rakni? Az egyik oldalra teszed a tisztákat, a másikra a használtakat. A tisztákat a helyére teszed, a piszkosokat elmosod.
A lelkünkben is így kell rendet csinálni. Leülök egy csendes helyre és végiggondolom, mit csinálok jól és mit rosszul. Az egyik oldalra a jót teszem, a másik oldalra a rosszat.
 
                                                                   
 
Képzeld el, hogy te magad vagy egy mérleg. A jobb kezedbe a jót teszed, a balba a rosszat. Merre billen a mérleg? Melyik kezedben lesz több? (Ez nevezzük lelkiismeretvizsgálatnak.)
De mi legyen ezután? A jóságaimnak örülök. A rosszaságaimat pedig bánom, hogy elkövettem. (Ezt nevezzük bűnbánatnak.)
Lelkem tisztaságát imádsággal, jócselekedettel és lemondással tehetem még szebbé.
 
 
 
Nagyböjt ideje /A
A természet mindannyiunknak fontos. Szeretjük a körülöttünk lévő fákat, bokrokat, virágot. Csodálattal nézünk erdőket, tavakat, folyókat, és a városokban parkokat, kerteket. A természet hozzátartozik az emberhez. A szívéhez is, és az életéhez is, hiszen a természet jelenti számunkra az élet feltételet.
Vannak, akiknek van kertjük, és akik igazán szeretik a természetet gondoskodnak róla és hasznossá teszik. Akiknek nincsen saját kertjük, azok is örömüket lelik a természet szépségében.
Azonban a lelkében minden embernek van egy kertje. A te kerted: fákkal, bokrokkal, virágokkal. Minden szavad, cselekedeted egy-egy növény ebben a lelki kertben. Milyen a kerted? Gondozott, vagy gizes-gazos?
 
                                                            
 
A nagyböjti időben a lelki kertünket gondozzuk, hogy húsvét ünnepére széppé tegyük.
Hogyan gondoskodhatunk lelki kertünkről?
A virágok az én szép szavaim. Ezekből még többet ültetek, hogy szebb legyen a kertem. Azonban a virágok között mindig kinő egy-egy gaz. Ezek a gazok az én csúnya szavaim. A gaz megfojtja a virágot. A csúnya szó elfojtja a szép szavakat. Ezért ezeket a gazokat ki kell kapálni, különben az egész kertet benövik.
 A bokrok, a fák a szőlők az én tetteim. De ezekről is gondoskodni kell. Azoknak lesznek szép, erős fái és zöldülő bokrai és jó termésű szőlője, akik ilyenkor tavasz idején a vadhajtásokat lemetszik az ágak küzül, mert a vadhajtások gyengévé teszik a növényt. Nekünk is így kell tennünk: a rosszaságainkat le kell metszenünk, különben gyengévé, elvadulttá tesznek minket.
Vegyél a kezedbe kapot, ásót, gereblét, metszőollót és gondoskodj a kertedről, hogy örömére legyen a Jóistennek, önmagadnak és másoknak is.
 
 
Lelki tisztaság    /B
Látható-e a lélek tisztasága? Mondhatnánk: hogy lenne látható, hiszen a lélek láthatatlan. A szívünk, tüdőnk, vesénk különböző műszerekkel látható, de a lelkünket ezek a masinák sem mutatják. A lélek tisztasága mégis látható, mert az ember szavaiban, viselkedésében a lelkét mutatja meg! A tiszta lelkű ember békés, megértő, jószívű, megbízható. Más emberek szeretettel viszik körül, de ami ennél még fontosabb, hogy az Isten szeretetében él. A tiszta lelkű ember az Isten barátja.   
 
 
Nagyböjti lélek /B
Tisztává teszi lelkünket, ha lelkiismeretünkre hallgatunk, a jót megerősítjük önmagunkban, a rosszat pedig elkerüljük.
Erőssé teszi lelkünket, ha nagyböjt idején imádság tölti el lelkünket.
Békésség tölti el lelkünket,  ha másokkal jót teszünk, ha a jótett lehetőségei mellett nem megyünk el.
Bölccsé teszi lelkünket, ha böjtöt megtarva a lelki kincsek felé fordulunk, ha lemondunk mindarról, ami önzővé tesz bennünket.
Tiszta lélek: lelkiismeret és bűnbánat
Erős lélek: imádság
Békés lélek: Jócselekedet
Bölcs lélek: böjt és lemondás
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
3. ISTENHEZ VEZETŐ ÚT
 
 
Imádság   /A
Az egyik ember a másiknak hogyan tudja elmondani a gondolatait? Már egyik módját el is mondtam: elmondja – vagyis beszél vele. De még másképp is tudunk egymással fontos dolgokat, gondolatokat közölni. Például, ha valaki messze van levelet írunk neki, vagy felhívjuk telefonon, emailt küldünk. Üzeneteket átadhatunk át rajzokban, mutogatással vagy régen füstjeleket adtak egymásnak, futárt, postagalambot küldtek. Ma is vannak ilyen üzenetjelek is: közlekedési táblák, hajókürt, stb.
Amikor a Jóistennek akarom elmondani a gondolataimat, mindennél sokkal egyszerűbb. Nem kell hozzá se levelet írni, se mobilon felhívni, elég, ha csak gondolatban beszélek vele, mert a gondolatainkat is érti.  Ezt nevezzük imádságnak.
„Amikor imádkozom, a Jóistennek beszélek.”
Imádkozhatom a saját gondolataimmal . Ilyenkor úgy beszélek a Jóistennel, mint legjobb barátommal. Ő biztosan mindig végighallgat. Velünk örül, vagy megvigasztal – gondolatainkon keresztül beszél velünk, a lelkünkbe adja válaszát.
Imádkozhatok már leírt imádságot is, például a reggeli imádságot, vagy a Miatyánk-ot. Egy-egy imádság elmondásával a Jóistenhez még jobban szeretnék tartozni. Ezek az imádságok lehetnek dicsőítő, kérő, hálaadó imádságok, de van bűnbánati imádság is.
 
                                                Kapcsolódó oldalak: Imakönyvem és Útikönyv: Imádságról szóló fejezet
 
 
                                                                
 
Jócselekedet /A
Az ember tud jót és rosszat is tenni. A saját döntésén múlik, melyiket válassza.  Jót tehetek másnak : segítek neki, meghallgatom őt, imádkozom érte. Jót tehetek magamnak : elvégzem a feladatom, tanulok, hogy okosabb legyek, rendben tartom magam körül a dolgaimat, imádkozom, templomba megyek, hogy a Jóistenhez tartozzak, – és még nagyon sok minden jóságot lehet tenni. Jót tehetek még a Jóistennek is. Ez a jóság pedig, amikor keresztényként élek. Tisztelettel és szeretettel gondolkodom és beszélek az Istenről, és szavaimmal, viselkedésemmel másoknak jó példát adok, jócselekedetekre törekszem.  Ezt a Jóisten úgy hálája meg, mintha magának neki tettük volna. „Amit a legkisebbek közül egyel is tettetek, nekem tettétek.”
 
 
                                                   
 
 
Lemondás /A
Jószűség és lemondás: Jószívű vagy, ha adsz valakinek valamit – ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy lemondás. Lemondok arról, ami az enyém és odaadom másnak.
Böjt és lemondás: Lemondás az is, ha lemondok valamiről, amit megtehetnék, de mégsem teszem meg. Például minden nap délután 5-től 7 óráig játszani, tévézni szoktál. Lemondás, ha elhatározod, hogy 5-től fél 6-ig nem játszol, hanem segítesz otthon (például virágot locsolsz), vagy mondjuk iskolai feladatodat pótolsz be, vagy leülsz, és mégegyszer elolvasod a leckét.
 
          
 
 
 
Böjt  /C
A böjt lemondást jelent. Első szóra sokan azt válaszolnák: "böjtkor nem eszünk húst". Ez a válasz azonban csak részben igaz. Valóban nagyböjt péntekein a 14 éves kortól húsból készült ételt nem eszünk, és szigorú böjti napon (hamvazószerdán és nagypénteken) a 21 és 60 év közöttiek napi háromszor ehetnek. De a böjt ettől sokkal többet jelent. Mondhatnánk ez a legkevesebb, amit böjtkor megtartunk. Aki a böjt idejét komolyan veszi, megtartja a hústilalmat, és még többet is tesz, hogy jobb emberré váljon, Krisztus követő legyen.   
Hogyan?
 
Szent Ágoston gondolataival:
 
Böjtölteti szemét:
hogy felesleges dolgokat ne nézzen - azt nézi, olvassa, amitől jobb ember lesz.
Böjtölteti száját:
hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat - jó szóval él, amitől jobb ember lesz.
Böjtölteti fülét:
hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson - a jószóra és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz
Böjtölteti ujjait:
hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon  - kötelességeit végzi el, amitől jobb ember lesz.
Böjtölteti kezét:
hogy ne bántson vele másokat - segítő kezet nyújt, amitől jobb ember lesz.
Böjtölteti lábát:
hogy ami nem fontos, azután ne futkosson - jó ügyekben jár - kel, amitől jobb ember lesz
Böjtölteti nyelvét:
hogy ne mindene az evés legyen - kevesebbel is megelégszik, és azt is megossza másokkal, amitől jobb ember lesz.
Böjtölteti gondolatait:
hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon - Isten megismerésén gondolkodik, amitől jobb ember lesz.
Böjtölteti kedvét:
hogy ne panaszkodjon, és bánatos "képét" ne kelljen másnak nézni -  jókedvűen él, amitől jobb ember lesz.
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
4. TISZTA LÉLEKKEL
 
Hittan szótár: Bűnbánat - bűnbocsánat
 
 
 
 
 
 
 
  Lap á  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lap á