Tanuljunk hittant! - Útikönyvek
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások - Szolgáló újság album
 
 
I. Az Atya könyve
HITEM
 
 
1.TÉMAKÖR
A Mennyország iskolája
 
 
2.TÉMAKÖR
Isten és az ember
 
 
3.TÉMAKÖR
Advent - Üdvözítőre várva
 
 
4.TÉMAKÖR
Karácsony-Jézus születése
 
 
5.TÉMAKÖR
Jézus gyermekkora
 
6.TÉMAKÖR
Nagyböjt
 
7.TÉMAKÖR
Húsvét
 
8.TÉMAKÖR
Az Egyház 
 
9.TÉMAKÖR
Templomok világszerte
 
10.TÉMAKÖR
Keresztény képzőművészet
 
A Lelkiségi írások szerkesztés alatt!
A régi részből szét kell válogatni a Lelkiségi gondolatokat, az imádságokat és a szentírási részleteket.
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Témakör
SZENT PÉTER SZIGET
 
A Mennyország iskolája
Tanulási idő: 3 hét
 
1.Hittanos vagyok
2.Keresztény vagyok
+ Sziget címere - összefoglalás
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
2.Témakör
SZENT PÁL SZIGET
 
Isten és az ember
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Az Isten - az ember
2.Az élet titka
3.Isten családja
4.Az imádság
+ Sziget címere - összefoglalás
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
3.Témakör
SZENT MÁTÉ SZIGET
 
Advent - Üdvözítőre várva
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Isten üdvözítő terve
2.Üdvözítőre várva
3.Adventi várakozás
+ Sziget címere - összefoglalás
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
SZOLGÁLÓ ÚJSÁG ALBUM
+Advent
 
 
 
 
 
A Lelkiségi írások hittanhoz igazított linkjei szerkesztés alatt, keresési lehetőség a kezdő oldalról:
Lelkiségi írások
 
LELKISÉGI ÍRÁSOK
+Advent ünnepére
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
4.Témakör
SZENT MÁRK SZIGET
 
Karácsony - Jézus születése
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Angyal Názáretben
2.Jézus születése
3.Pásztorok a pusztában
4.Napkeleti bölcsek látogatása
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
SZOLGÁLÓ ÚJSÁG ALBUM
+karácsony
 
 
 
 
 
A Lelkiségi írások hittanhoz igazított linkjei szerkesztés alatt, keresési lehetőség a kezdő oldalról:
Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI ÍRÁSOK
+Karácsony ünnepére
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
+Karácsony ünnepére
*Szentírás a békéről/D
 
 
2.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
+Karácsony ünnepére
Karácsonyi imája/D
(II. Rákoczi Ferenc)
 
3.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
+Karácsony ünnepére
A Szent Család/D
 (II.János Pál pápa)
 
 
4.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
+Karácsony ünnepére
Hol lakozik a béke?/D
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
5.Témakör
SZENT LUKÁCS SZIGET
 
Jézus és Mária
Tanulási idő: 5 hét
 
Jézus gyermekkora:
1.Egy nap Betlehemben
2.A Kisjézus Egyiptomban
3.A názáreti gyermekévek
4.A Gyermekjézus legendái
+ Sziget címere - összefoglalás
 
Kiegészítő témakör:
Jézus és Mária ünnepei
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
 
 
A Lelkiségi írások hittanhoz igazított linkjei szerkesztés alatt, keresési lehetőség a kezdő oldalról:
Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI ÍRÁSOK
 
 
 
 
 
 
 
1.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Karácsony ünnepére:
A napkeleti bölcsek hódolata/C
Gyertyaszentelő (SzM):
Jézus bemutatása a templomban/C
 
 
 
2.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Karácsony ünnepére:
Igazságban a béke/D
XVI.Benedek pápa üzenete
 
 
 
3.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Karácsony ünnepére:
Házi áldás
Hol lakozik a béke?
Szent Család ünnepére (JK):
Isten számít rád
 
 
4.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Szentírásvasárnap (EÜ):
Utaidat, Uram, mutasd meg nekem/C
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
6.Témakör
SZENT JÁNOS SZIGET
 
Nagyböjt
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Nagyböjt
2.Istenhez vezető út
3.Tiszta lélekkel
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
SZOLGÁLÓ ÚJSÁG ALBUM
+Nagyböjt
 
 
A Lelkiségi írások hittanhoz igazított linkjei szerkesztés alatt, keresési lehetőség a kezdő oldalról:
Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyböjt ünnepére!
 
 
 
 
 
 
 
1.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyböjt ünnepére:
A nagyböjt kezdete: Hamvazószerda/D
A mai nagyböjt/D
 
 
2.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyböjt ünnepére:
Böjt, imádság, alamizsna - Szentírás/B
 
 
 
3.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyböjt ünnepére:
Legyél ártatlan és igazságos/C
Bűnbocsánat szentsége/C
Lelkitükör/D
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
7.Témakör
SZENT FÜLÖP SZIGET
 
Húsvét
Tanulási idő: 6 hét
 
1.Hozsanna
2.Az utolsó vacsora
3.Ítéletet mondanak
4.Keresztút
5.Jézus feltámad
+ Sziget címere - összefoglalás
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
SZOLGÁLÓ ÚJSÁG ALBUM
+Húsvét
 
A Lelkiségi írások hittanhoz igazított linkjei szerkesztés alatt, keresési lehetőség a kezdő oldalról:
Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyhét ünnepére!
Húsvét ünnepére!
 
 
 
 
 
 
 
1.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyhét ünnepére:
Megváltásunk színhelye/D
Jézus bevonul Jeruzsálembe/D
 
 
 
2.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyhét ünnepére:
Az utolsó vacsora - Szentírás/C
 
 
3.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyhét ünnepére:
Pontius Pilátus levele/D
Ne ítélj (vers)/D
 
 
4.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Nagyböjt ünnepére:
A lübecki Krisztus szobor felirata/C
Nagyhét ünnepére:
A Torinói lepel/D
 
 
5.
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Húsvét ünnepére:
Jézus feltámadása - Szentírás/C
"Boldogok, akik nem láttak, mégis hittek/D
A húsvéti jelképekről/B
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
8.Témakör
SZENT JAKAB SZIGET
 
Az Egyház
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Pünkösd ünnepe
2.Az Egyház feladata
3.Az Egyház tagjai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
SZOLGÁLÓ ÚJSÁG ALBUM
+Pünkösd
 
 
A Lelkiségi írások hittanhoz igazított linkjei szerkesztés alatt, keresési lehetőség a kezdő oldalról:
Lelkiségi írások
 
 
LELKISÉGI ÍRÁSOK
Pünkösd ünnepére!
Úrnapja ünnepére!
:
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
9.Témakör
SZENT ANDRÁS SZIGET
 
Templomok világszerte Tanulási idő: 5 hét
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
10.Témakör
SZENT TAMÁS SZIGET
 
Keresztény képzőművészet Tanulási idő: 5 hét
 
LELKISÉG
Lelkiségi írások
Szolgáló újság album
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP