A Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Bölcsészettudományi kar
Pedagógus szakvizsga - Minőségirányítási szakértői szak
SZAKDOLGOZAT
A szakdolgozatot a Szolgáló szerkesztője készítette 2002 első félévében,
minőségirányítási szakértő záró szakdolgozatként.
A szakdolgozat internetes formában is megjelenik,
de kizárólag katolikus plébániák részére!!!
 
Ismertetés a szakdolgozatból
Minőség lényege a tudatos, szervezett  feladatellátás
"Szakdolgozatom célkitűzése: szakdolgozatom címében igyekeztem kifejezni célomat –
tudatosítanunk kell, hogy a keresztény nevelés nem veszett el az útközben, hívatásának megfelelő lehetőséget keres.
Cél az útkeresés – milyen építő lehetőség nyílik a hitoktatás előtt?
Az útkeresés első lépése múltunk megismerése, hiszen ez meghatározza a jövő lépéseit is. A jövő tervezését megszabja továbbá a kapcsolódó jogszabályok ismerete.
Szükséges a mai adottságok feltárása, mert erre épül a fejlesztés lehetősége.
Az útkeresés célja a hitoktatás minőségének fejlesztése, eredményes irányításának módja.
Szakdolgozatom célja a hitoktatás fontosságára, jellemzőire, lehetőségeire való figyelemfelhívás és minőségirányítási módszereinek felvetése. 2002. március"
 
 
 
 
 
                                         A KATOLIKUS EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN
 
                  "A keresztény nevelés útkeresése"
                     PPKE - BTK minőségirányítási szak - 2002
                                                Bódi Gáborné hitoktató pedagógus
 
Tartalom
 
Bevezetés, tartalom, mellékletek
 
I. A hitoktatás történelmi áttekintése és jogi háttere
1. A hitoktatás történelmi áttekintése
2. A hitoktatás jogi háttere
3. A lelkiismereti- és vallásszabadságot védő európai Egyezmények, Nyilatkozatok
4. Az európai hitoktatási gyakorlat néhány példája
 
II. A hitoktatás mai helyzetelemzése
1. A hitoktatás értelmezése
2. A hitoktatás struktúrája
3. A hitoktató személye, felkészültsége – képzése
4. A hitoktató feladatai és kapcsolatai
5. A hitoktatásban résztvevők köre
     Korosztály, Indíttatás, Nem helyi diákok, Jelenségek a hitoktatás körül
6. A hitoktatás irányelvei, követelményei, módszertani- és eszközháttere
7. A hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései
    Hittanórák időpontja, Együttműködés a pedagógusokkal, Szemelvények félszavakban
 
III. A hitoktatás minőségirányításának alapjai
A/ Országos megközelítés
1. A Magyar Katolikus Egyház hitoktatási minőségirányítási alapjai
2. Minőségirányítási kulcsfogalmak értelmezése hitoktatási szempontból
     A minőség fogalma, Az oktatás minőségének értelmezése, A hitoktatás minőségének értelmezése, Hitoktatás
     minőségfejlesztésének célja, A minőség megvalósításának fejlődése, Az országos hitoktatási minőségfejlesztés alapjai
3. A hitoktatás strukturális fejlesztésének  lehetséges módjai
     A hitoktatás szervezeti fejlesztésének lehetőségei, A hitoktatóképzés további hazai útjai,
B/  A hitoktatás helyi minőségirányítása
1.Plébániai minőségirányítás alapjainak megteremtése
        a) Plébániai evangelizációs terv  (Hitéleti és Katekétia program)
               Az evangelizációs terv felépítése: I.Plébániai hitéleti program, II.A hitoktatás helyi katekétikai programja
        b) Az egyházközségi hitoktatás egyedi tanmenetei
        c) Az Éves munkaterv fejlesztésének lehetőségei
2. Minőségfejlesztés – plébániai modell
        a) Minőségfejlesztési program
        b) Plébániai modell (I.)
               Plébániai minőségfejlesztés gyakorlati lépései (0-9)
        c) Plébániánk hitoktatási minőségfejlesztési gyakorlata
3. Lépések a hitoktatás minőségért
        a) Hitoktatási módszerek a minőségfejlesztésért
        b) Plébánia módszerek a minőségfejlesztésért
 
Befejezés
 
 
Szakdolgozat bírálat
 
 
Minden jog fenntartva!
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás:
katolikushittan@gmail.com