Tanuljunk hittant! - Útikönyvek
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
 
I. Az Atya könyve
HITEM
 
 
1.TÉMAKÖR
A Mennyország iskolája
 
 
2.TÉMAKÖR
Isten és az ember
 
 
3.TÉMAKÖR
Advent - Üdvözítőre várva
 
 
4.TÉMAKÖR
Karácsony-Jézus születése
 
 
5.TÉMAKÖR
Jézus gyermekkora
 
6.TÉMAKÖR
Nagyböjt
 
7.TÉMAKÖR
Húsvét
 
8.TÉMAKÖR
Az Egyház 
 
9.TÉMAKÖR
Templomok világszerte
 
10.TÉMAKÖR
Keresztény képzőművészet
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Témakör
SZENT PÉTER SZIGET
 
A Mennyország iskolája
Tanulási idő: 3 hét
 
1.Hittanos vagyok
2.Keresztény vagyok
+ Sziget címere - összefoglalás
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
2.Témakör
SZENT PÁL SZIGET
 
Isten és az ember
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Az Isten - az ember
2.Az élet titka
3.Isten családja
4.Az imádság
+ Sziget címere - összefoglalás
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
3.Témakör
SZENT MÁTÉ SZIGET
 
Advent - Üdvözítőre várva
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Isten üdvözítő terve
2.Üdvözítőre várva
3.Adventi várakozás
+ Sziget címere - összefoglalás
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
 
 
 
 
 
 
DIÁKOK BIBLIÁJA
+Üdvözítőre várva-U1
*1.A jóságra teremtett ember
*2.A rosszat megismerő ember
*3.Mennyei Atya ígérete
*4.Üdvözítőre várva
--*5.Mária és József
 
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
4.Témakör
SZENT MÁRK SZIGET
 
Karácsony - Jézus születése
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Angyal Názáretben
2.Jézus születése
3.Pásztorok a pusztában
4.Napkeleti bölcsek látogatása
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
DIÁKOK BIBLIÁJA
+Üdvözítőre várva-U1
*5.Mária és József
 
 
DIÁKOK BIBLIÁJA
+Jézus születése-U2
*1.Angyal Názáretben
*2.Mária Erzsébetnél
*3.Úton Betlehemben
*4.Betlehem Városában
*5.Jézus születése
*6.Pásztorok a pusztában
*7.A napkeleti bölcsek
 
DIÁKOK BIBLIÁJA
+Jézus gyermekkora-U3
*2.Heródes király és a bölcsek
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
5.Témakör
SZENT LUKÁCS SZIGET
 
Jézus és Mária
Tanulási idő: 5 hét
 
Jézus gyermekkora:
1.Egy nap Betlehemben
2.A Kisjézus Egyiptomban
3.A názáreti gyermekévek
4.A Gyermekjézus legendái
+ Sziget címere - összefoglalás
 
Kiegészítő témakör:
Jézus és Mária ünnepei
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
DIÁKOK BIBLIÁJA
+Jézus gyermekkora-U3
*1.A jeruzsálemi templomban
*2.Heródes király és a bölcsek
*3.Az egyiptomi menekülés
*4.Az egyiptomi menekülés legendája
*5.Egyiptomi pálmafa legendája
*6.Hazatérés Názáretbe
*7.Jézus gyermekkora
 
 
 
 
 
 
*8.Egy nap Názáretben
*9.A Szentírás Jézus gyermekkoráról
*10.Jézus gyermekkoráról szóló legendák
(11.Korsó, 12.Homokvár, 13.Fonal)
*14.A 12 éves Jézus a templomban
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
6.Témakör
SZENT JÁNOS SZIGET
 
Nagyböjt
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Nagyböjt
2.Istenhez vezető út
3.Tiszta lélekkel
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
 
 
 
 
 
DIÁKOK BIBLIÁJA
nincs kapcsolódó oldal
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
7.Témakör
SZENT FÜLÖP SZIGET
 
Húsvét
Tanulási idő: 6 hét
 
1.Hozsanna
2.Az utolsó vacsora
3.Ítéletet mondanak
4.Keresztút
5.Jézus feltámad
+ Sziget címere - összefoglalás
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
DIÁKOK BIBLIÁJA
+Jézus húsvétja-U7
(Kereszthalála és feltámadása)
*1.Úton Jeruzsálem felé
*2.Jézus Jeruzsálembe megy
*3.A jeruzsálemi templomban
*4.Jeruzsálemben töltött napok
*5.Az utolsó vacsora
 
 
 
 
 
*6.Jézus elfogása
*7.Jézus a főpapok előtt
*8.Jézus elitélése
*9.Jézus keresztútja
*10.Jézus meghal a kereszten
*11.Jézust barlangsírba helyezik
*12.Vasárnap hajnala - Jézus feltámad
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
8.Témakör
SZENT JAKAB SZIGET
 
Az Egyház
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Pünkösd ünnepe
2.Az Egyház feladata
3.Az Egyház tagjai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
9.Témakör
SZENT ANDRÁS SZIGET
 
Templomok világszerte Tanulási idő: 5 hét
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
10.Témakör
SZENT TAMÁS SZIGET
 
Keresztény képzőművészet Tanulási idő: 5 hét
 
SZENTÍRÁS
Diákok Bibliája - Újszövetség
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP