Tanuljunk hittant! - Útikönyvek
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei - A liturgia ünnepei
 
 
I. Az Atya könyve
HITEM
 
 
1.TÉMAKÖR
A Mennyország iskolája
 
 
2.TÉMAKÖR
Isten és az ember
 
 
3.TÉMAKÖR
Advent - Üdvözítőre várva
 
 
4.TÉMAKÖR
Karácsony-Jézus születése
 
 
5.TÉMAKÖR
Jézus gyermekkora
 
6.TÉMAKÖR
Nagyböjt
 
7.TÉMAKÖR
Húsvét
 
8.TÉMAKÖR
Az Egyház 
 
9.TÉMAKÖR
Templomok világszerte
 
10.TÉMAKÖR
Keresztény képzőművészet
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Témakör
SZENT PÉTER SZIGET
 
A Mennyország iskolája
Tanulási idő: 3 hét
 
1.Hittanos vagyok
2.Keresztény vagyok
+ Sziget címere - összefoglalás
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
2.Témakör
SZENT PÁL SZIGET
 
Isten és az ember
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Az Isten - az ember
2.Az élet titka
3.Isten családja
4.Az imádság
+ Sziget címere - összefoglalás
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
3.Témakör
SZENT MÁTÉ SZIGET
 
Advent - Üdvözítőre várva
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Isten üdvözítő terve
2.Üdvözítőre várva
3.Adventi várakozás
+ Sziget címere - összefoglalás
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
 
 
 
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Karácsonyi ünnepkör-J1:
*Advent
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Karácsonyi ünnepkör-J1:
*Advent
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
4.Témakör
SZENT MÁRK SZIGET
 
Karácsony - Jézus születése
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Angyal Názáretben
2.Jézus születése
3.Pásztorok a pusztában
4.Napkeleti bölcsek látogatása
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
 
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Karácsonyi ünnepkör-J1:
*Advent *Vízkereszt
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Mária élete-M1
*Szűz Mária
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Ismert szentek
*Szent József
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Mária élete-M1:
Szűz Mária (M1)
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Ismert szentek:
Szent József* (Ism)
 
 
2.
 
3.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Karácsonyi ünnepkör-J1:
*Karácsony
 
 
 
4.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Karácsonyi ünnepkör-J1:
*Vízkereszt
 
Aprószentek ünnepe
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
5.Témakör
SZENT LUKÁCS SZIGET
 
Jézus és Mária
Tanulási idő: 5 hét
 
Jézus gyermekkora:
1.Egy nap Betlehemben
2.A Kisjézus Egyiptomban
3.A názáreti gyermekévek
4.A Gyermekjézus legendái
+ Sziget címere - összefoglalás
 
Kiegészítő témakör:
Jézus és Mária ünnepei
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
Kiegészítő témakör:
SZENTEK-ÜNNEPEK
+Ünnepek
Jézus ünnepei* (Unn)
+Ünnepek
Mária ünnepei* (Unn)
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Karácsonyi ünnepkör-J1:
*Advent *Vízkereszt
*Urunk megkeresztelkedése
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+ Mária Jézussal ünnepkör-M2
*Gyümölcsoltó Boldogasszony
*Gyertyaszentelő Boldogasszony
 
 
 
 
 
 
 
1.
1. Jézus ünnepei 1
DIÁK KALENDÁRIUM
+Karácsonyi ünnepkör-J1:
*Vízkereszt
 
 
2.
2. Jézus ünnepei 2
DIÁK KALENDÁRIUM
+Karácsonyi ünnepkör-J1:
*Urunk megkeresztelkedése
 
 
3.
3. Mária ünnepei 1
DIÁK KALENDÁRIUM
+ Mária Jézussal ünnepkör-M2
*Gyümölcsoltó Boldogasszony
*Gyertyaszentelő Boldogasszony
 
 
4.
4. Mária ünnepei 2
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
6.Témakör
SZENT JÁNOS SZIGET
 
Nagyböjt
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Nagyböjt
2.Istenhez vezető út
3.Tiszta lélekkel
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Nagyböjti ünnepkör-J2
*Hamvazószerda *Nagyböjt
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Nagyböjti ünnepkör-J2:
*Hamvazószerda
*Nagyböjt
 
 
 
2.
 
3.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
7.Témakör
SZENT FÜLÖP SZIGET
 
Húsvét
Tanulási idő: 6 hét
 
1.Hozsanna
2.Az utolsó vacsora
3.Ítéletet mondanak
4.Keresztút
5.Jézus feltámad
+ Sziget címere - összefoglalás
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Nagyböjti ünnepkör-J2
*Virágvasárnap *Nagycsütörtök
*Nagypéntek *Nagyszombat
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Húsvéti ünnepkör-J3
*Húsvét
 
 
 
 
 
 
 
1.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Nagyböjti ünnepkör-J2:
*Virágvasárnap
 
 
2.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Nagyböjti ünnepkör-J2:
*Nagycsütörtök
 
 
3.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Nagyböjti ünnepkör-J2:
*Nagypéntek
 
Keresztút
 
 
4.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Nagyböjti ünnepkör-J2:
*Nagyszombat
 
 
 
5.
DIÁK KALENDÁRIUM
+Húsvéti ünnepkör-J3
*Húsvét
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
8.Témakör
SZENT JAKAB SZIGET
 
Az Egyház
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Pünkösd ünnepe
2.Az Egyház feladata
3.Az Egyház tagjai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
DIÁK KALENDÁRIUM
+Húsvéti ünnepkör-J3
*Urunk Mennybemenetele
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
9.Témakör
SZENT ANDRÁS SZIGET
 
Templomok világszerte Tanulási idő: 5 hét
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
10.Témakör
SZENT TAMÁS SZIGET
 
Keresztény képzőművészet Tanulási idő: 5 hét
 
KATOLIKUS KALENDÁRIUM
Egyházunk szentjei
A liturgia ünnepei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP