Tanuljunk hittant! - Útikönyvek
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan Szótár
Alapvető hittan
 
I. Az Atya könyve
HITEM
 
 
1.TÉMAKÖR
A Mennyország iskolája
 
 
2.TÉMAKÖR
Isten és az ember
 
 
3.TÉMAKÖR
Advent - Üdvözítőre várva
 
 
4.TÉMAKÖR
Karácsony-Jézus születése
 
 
5.TÉMAKÖR
Jézus gyermekkora
 
6.TÉMAKÖR
Nagyböjt
 
7.TÉMAKÖR
Húsvét
 
8.TÉMAKÖR
Az Egyház 
 
9.TÉMAKÖR
Templomok világszerte
 
10.TÉMAKÖR
Keresztény képzőművészet
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Témakör
SZENT PÉTER SZIGET
 
A Mennyország iskolája
Tanulási idő: 3 hét
 
1.Hittanos vagyok
2.Keresztény vagyok
+ Sziget címere - összefoglalás
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
+Hittanos vagyok-1.1
*1.Veni Sancte-Tanévnyitó
*2.Szolgáló hittan
*3.Hittanos
*4.Keresztény vagyok
*5.Hittan szigetek hajósa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
HITTAN SZÓTÁR
+Hittanos vagyok-1.1
*1.Veni Sancte-Tanévnyitó
.Veni Sancte
*2.Szolgáló hittan
Szolgáló hittan jelképe a szőlő
*3.Hittanos
.Hittan
.Hittanos... mit jelent ez a szó?
 
 
2.
HITTAN SZÓTÁR
+Hittanos vagyok-1.1
*4.Keresztény vagyok
.Keresztények
.Katolikus Egyház
.Katolikus köszöntés
.Kereszt
.Keresztvetés
*5.Hittan szigetek hajósa
.Katolikus jelek, jelképek
 
 
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
2.Témakör
SZENT PÁL SZIGET
 
Isten és az ember
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Az Isten - az ember
2.Az élet titka
3.Isten családja
4.Az imádság
+ Sziget címere - összefoglalás
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
+Isten és az ember-1.2
*1.Az Isten - az ember
*2.Az élet titka
*3.Isten családja
*4.Az imádság
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
HITTAN SZÓTÁR
+Isten és az ember-1.2
*1.Az Isten - az ember
.Isten megismerése
.Ki az Isten?
.Isten örök
.Isten mindenütt jelen van
.Isten mindent tud
 
 
2.
HITTAN SZÓTÁR
+Isten és az ember-1.2
*2.Az élet titka
.Isten ajándékai
.Isten mindenható
.Isten lélek
.Isten Szentháromság:
Atya, Fiú, Szentlélek
 
 
 
3.
HITTAN SZÓTÁR
+Isten és az ember-1.2
*3.Isten családja
.A család
.A Jóisten családja
.Emberek
.Szentek
.Angyalok - főangyalok, őrangyalok
.Angyalok és szentek ábrázolása
 
 
4.
HITTAN SZÓTÁR
+Isten és az ember-1.2
*4.Az imádság
.Gondolataimat hogyan mondhatom el másoknak?
.Hogyan beszélhetek Istennel?
.Mikor szólhatok hozzá?
.Mit mondhatok Istennek?
.Miért fontos Istenhez szólnom?
.Milyen imádságok vannak
.Élet imádság
.Hogyan válaszol Isten az imádságunkra?
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
3.Témakör
SZENT MÁTÉ SZIGET
 
Advent - Üdvözítőre várva
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Isten üdvözítő terve
2.Üdvözítőre várva
3.Adventi várakozás
+ Sziget címere - összefoglalás
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
+Advent-Üdvözítőre várva-1.3
*1.Isten üdvözítő terve
*2.Üdvözítőre várva
*3.Adventi várakozás
 
 
 
 
 
 
 
1.
HITTAN SZÓTÁR
+Advent-Üdvözítőre várva-1.3
*1.Isten üdvözítő terve
.Isten
.Teremtő
.Mennyország
.Mennyei Atya
.Jézus az üdvözítő
.Jézus Krisztus
 
 
2.
HITTAN SZÓTÁR
+Advent-Üdvözítőre várva-1.3
*2.Üdvözítőre várva
.Üdvösség - üdvözítő
.Próféta
.Advent
.Úrjövet - Advent
.Urunk, Istenünk
.Emmánuel
 
 
3.
HITTAN SZÓTÁR
+Advent-Üdvözítőre várva-1.3
*3.Adventi várakozás
.Adventi készülés:
.Imádság
.Jócselekedet
.Jószívűség - Lemondás
.Tisztaszívű - tiszta lelkű ember
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
4.Témakör
SZENT MÁRK SZIGET
 
Karácsony - Jézus születése
Tanulási idő: 5 hét
 
1.Angyal Názáretben
2.Jézus születése
3.Pásztorok a pusztában
4.Napkeleti bölcsek látogatása
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
+Karácsony-Jézus születése-1.4
*1.Angyal Názáretben
*2.Betlehem városában
*3.Pásztorok a pusztában
*4.Napkeleti bölcsek látogatás
 
 
 
 
 
 
 
1.
HITTAN SZÓTÁR
+Karácsony-Jézus születése-1.4
*1.Angyal Názáretben
.Názáret városa
.Angyal
.Kegyelemmel teljes
.Kegyelem
.Szeplőtelen
.Szűz Mária
 
 
2.
HITTAN SZÓTÁR
+Karácsony-Jézus születése-1.4
*2.Betlehem városában
.Betlehem
.Szent József
.Nevelőapa
 
 
3.
HITTAN SZÓTÁR
+Karácsony-Jézus születése-1.4
*3.Pásztorok a pusztában
.Szent Család
.Pásztor
.Pásztori kunyhó
.Karácsony
.Jézus az Üdvözítő
.Jézus születése
.Karácsony ünneplése
 
 
4.
HITTAN SZÓTÁR
+Karácsony-Jézus születése-1.4
*4.Napkeleti bölcsek látogatás
.Napkeleti bölcsek
.Három király ajándéka
.Próféta
.Jövendölés
.Heródes
.Jézus Krisztus
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
5.Témakör
SZENT LUKÁCS SZIGET
 
Jézus és Mária
Tanulási idő: 5 hét
 
Jézus gyermekkora:
1.Egy nap Betlehemben
2.A Kisjézus Egyiptomban
3.A názáreti gyermekévek
4.A Gyermekjézus legendái
+ Sziget címere - összefoglalás
 
Kiegészítő témakör:
Jézus és Mária ünnepei
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
+ Jézus gyermekkora -1.5
*1.Egy nap Betlehemben
*2.A Kisjézus Egyiptomban
*3.A názáreti gyermekévek
*4.Jézus gyermekkora a Szentírásban
*5.A Gyermekjézus legendái
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
HITTAN SZÓTÁR
+ Jézus gyermekkora -1.5
*1.Egy nap Betlehemben
.Mózesi törvény
.Jézus a neve
.Hála
.Heródes
.Írástudók
.Jövendölés
 
 
2.
HITTAN SZÓTÁR
+ Jézus gyermekkora -1.5
*2.A Kisjézus Egyiptomban
.Egyiptom
.Legenda
.Názáret
.Jordán folyó
 
 
3.
HITTAN SZÓTÁR
+ Jézus gyermekkora -1.5
*3.A názáreti gyermekévek
.Szófogadó
.Békés természetű
.Szépszavú
.Büszke
.Becsületes
.Vigasztal
*4.Jézus gyermekkora a Szentírásban
.Választott nép
.Izrael
.Jeruzsálem
.Húsvét ünnepe (Ószövetség)
.Jeruzsálemi templom
 
 
4.
HITTAN SZÓTÁR
+ Jézus gyermekkora -1.5
*5.A Gyermekjézus legendái
.Legenda
.Csoda
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
6.Témakör
SZENT JÁNOS SZIGET
 
Nagyböjt
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Nagyböjt
2.Istenhez vezető út
3.Tiszta lélekkel
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
+Nagyböjti idő-1.6
*1.Nagyböjt
*2.Nagyböjt napjai
*3.Istenhez vezető út
*4.Tiszta lélekkel
 
HITTAN SZÓTÁR
+Bűnbánat-bűnbocsánat szentsége
 
 
 
 
 
 
 
1.
HITTAN SZÓTÁR
+Nagyböjti idő-1.6
*1.Nagyböjt
.Ünnep
.Hogyan készülünk az ünnepre?
.Hogyan készülünk húsvét ünnepére?
.Nagyböjt
.40 nap
.Hamvazószerda
.Hamu
*2.Nagyböjt napjai
.Nagyböjti készület
.Nagyböjt ideje
.Lelki tisztaság
.Nagyböjti lélek
 
 
2.
HITTAN SZÓTÁR
+Nagyböjti idő-1.6
*3.Istenhez vezető út
.Imádság (alapfogalom)
.Jócselekedet (alapfogalom)
.Lemondás.Böjt (Szent Ágoston)
 
 
3.
HITTAN SZÓTÁR
+Nagyböjti idő-1.6
*4.Tiszta lélekkel
 
HITTAN SZÓTÁR
+Bűnbánat-bűnbocsánat szentsége
.Bűn
.Lelkiismeretvizsgálat
.Bűnbánat
.Bűnbocsánat
.Bűnbocsánat szentsége
(Előkészület, lelkiismeretvizsgálat,
Szentgyónás, Gyónás után)
 
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
7.Témakör
SZENT FÜLÖP SZIGET
 
Húsvét
Tanulási idő: 6 hét
 
1.Hozsanna
2.Az utolsó vacsora
3.Ítéletet mondanak
4.Keresztút
5.Jézus feltámad
+ Sziget címere - összefoglalás
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
 
 
HITTAN SZÓTÁR
+Húsvét-1.7
*1.Hozsanna
*2.Jézus Jeruzsálemben
*3.Az utolsó vacsora
*4.Ítéletet mondanak
*5.Keresztút
*6.Jézus meghal a kereszten
*7.Jézus feltámad
*8.Húsvéti jelképek
 
 
 
 
 
 
 
1.
HITTAN SZÓTÁR
+Húsvét-1.7
*1.Hozsanna
.Jeruzsálem
.Hozsanna
.Királyi fogadtatás
.Izrael - Júdea
 Dávid Fia
 Húsvét ünnepe(Ószövetség)
*2.Jézus Jeruzsálemben
.Farizeus
.Tisztátalanság
.Pénzváltó
.Jeruzsálemi templom
 
 
2.
HITTAN SZÓTÁR
+Húsvét-1.7
*3.Az utolsó vacsora
Pászka - kovásztalan kenyér
.Eucharisztia
.Húsvéti vacsora
.Húsvéti bárány
.
 
3.
HITTAN SZÓTÁR
+Húsvét-1.7
*4.Ítéletet mondanak
.Vád - ítélet
.Ártatlan
.Olajfák hegye-Getszemáni kert
.Virraszt
.Helytartó - Pilátus
."Pilátus kezet mos"
.30 ezüst pénz
 
 
4.
HITTAN SZÓTÁR
+Húsvét-1.7
*5.Keresztút
.Veronika kendője
.Jézus köntöse
.Mikor történt?
*6.Jézus meghal a kereszten
."Csontot ne törjetek benne"
."Velem leszel a paradicsomban"
.Kereszthalál
."Lándzsával átszórta oldalát"
."Gyolcsba helyezte"
.Sziklasír
 
 
5.
HITTAN SZÓTÁR
+Húsvét-1.7
*7.Jézus feltámad
.Feltámadt
.Kenet
.Összehajtott gyolcs
*8.Húsvéti jelképek
.Barkaág
.Kereszt
.Szentsír
.Korpusz
.Gyertya
.Feltámadási szobor
.Feltámadási körmenet
.Bárány
.Festett tojás, csibe, nyúl
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
8.Témakör
SZENT JAKAB SZIGET
 
Az Egyház
Tanulási idő: 4 hét
 
1.Pünkösd ünnepe
2.Az Egyház feladata
3.Az Egyház tagjai
+ Sziget címere - összefoglalás
 
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
 
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
9.Témakör
SZENT ANDRÁS SZIGET
 
Templomok világszerte Tanulási idő: 5 hét
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP
 
 
 
 
 
 
 
10.Témakör
SZENT TAMÁS SZIGET
 
Keresztény képzőművészet Tanulási idő: 5 hét
 
KATOLIKUS HITÜNK
Imádság - Hittan szótár
Alapvető hittan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
á LAP