S z o l g á l ó    -    I m a n a p t á r
 
 
F I A T A L O K N A K
 
 
 
 
Imádságok a hét napjaira
 
A hét napjai szerinti napi imádságok
 
A hét napjaira a Szentlélek hét ajándékát kérjük:
értelem, bölcsesség, erősség, jó tanács, jámborság, tudomány, istenfélelem
Saját szavainkkal imádkozunk minden nap:
Családunkért, Gyermekekért - Fiatalokért, Bajban lévőkért, A világ hitéért, Egyházunkért, Hazánkért, Hálát adunk
A Nyolc boldogság idézete minden napra, és a nap imádságai:
Miatyánk, Hiszek egy, Üdvözlégy, Krisztus lelke, Gyónom, Most segíts meg, Dicsőség
 
 
HÉTFŐ
 
Szentlélek adj nekünk ÉRTELMET,
hogy megértsük Krisztus tanítását!
 
Minden hétfőn CSALÁDUNKÉRT imádkozunk!  
 
Imádkozhatunk szüleinkért, nagyszüleinkért, testvéreinkért, rokonainkért és elhunyt családtagjainkért!
Szolgáló: családért
 
"Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívják majd őket."
A nap imádsága: Miatyánk...
 
 
 
 
 
KEDD
 
Szentlélek adj nekünk BÖLCSESSÉGET,
hogy a Mennyország kincseit gyűjtsük!
 
Minden kedden GYERMEKEKÉRT és FIATALOKÉRT imádkozunk!
 
Imádkozhatunk magzatokért, csecsemőkért,
kisgyerekekért, kamaszokért és tinikért, fiatalokért!
Szolgáló: gyerekekért, fiatalok
 
"Boldogok a tisztaszívűek, mert ők látni fogják Istent. "
A nap imádsága: Hiszek egy Istenben...

 

 
 
 
 
 
 
SZERDA
 
Szentlélek adj nekünk ERŐSSÉGET, hogy a nehézségektől ne hátráljunk meg!
 
Minden szerdán BAJBAN LÉVŐKÉRT imádkozunk!
Imádkozhatunk balesetet szenvedettekért, súlyos betegekért, öregekért, éhezőkért, elhagyottakért, üldözöttekért!
Szolgáló: bajban lévőkért
 
"Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek. "
A nap imádsága: Üdvözlégy Mária!
 
 
 
 
 
 
CSÜTÖRTÖK
 
Szentlélek adj nekünk JÓ TANÁCSOT, hogy Isten akarata szerint éljünk!
 
Minden csütörtökön A VILÁG HITÉÉRT imádkozunk! 
 
Imádkozhatunk azokért, akik hitükben erősek,
akik hitünkben gyengék, és a hitetlenekért.
Szolgáló: hitért
 
"Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot,
mert ők megkapják. "
A nap imádsága: Krisztus lelke, szentelj meg engem!
 
 
 
 
 
 
PÉNTEK
 
Szentlélek adj nekünk JÁMBORSÁGOT, hogy alázatosak és szelídek legyünk embertársainkkal!
 
Minden pénteken EGYHÁZUNKÉRT imádkozunk!
 
Imádkozhatunk a katolikus egységért, testvéri szeretetért, Egyházunkhoz való hűségünkért.
Szolgáló: Egyházért
 
"Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. "
A nap imádsága: Gyónom a mindenható Istennek...
 
 
 
 
 
 
SZOMBAT
 
Szentlélek adj nekünk TUDOMÁNYT, hogy tudásunk segítse hitünket, életünket!
 
Minden szombaton HAZÁNKÉRT imádkozunk!  
 
Imádkozhatunk a keresztény Magyarországért,
hogy hazánkban béke, szabadság és igazságosság legyen.
Szolgáló: hazáért
 
"Boldogok a szelídek, mert ők birtokolják majd a földet."
A nap imádsága: Most segíts meg Mária...
 
 
 
 
 
 
VASÁRNAP
 
Szentlélek adj nekünk ISTENFÉLELMET, hogy tisztelettel és szeretettel legyünk Teremtőnk iránt.
 
Minden vasárnap HÁLÁT ADUNK!                                                                                        
Hálát adunk Istennek,
hogy egész életünk során jóban - rosszban mellettünk áll.
Szolgáló: hála adás
 
"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, mert őket majd megvigasztalják. "
A nap imádsága: Dicsőség a magasságban Istennek...