Imádságok
 

 

IMAKÖNYV tartalomjegyzéke
Az imakönyv jelenleg 300 imádságot tartalmaz
 
abc sorrendben                      témakörök szerint
 
 
 

 

IMAKÖNYV tartalomjegyzéke - abc sorrendben
 
IMA ALBUMOK NEVEI
 
Az ima kezdő sora
 
Az imádságok ABC sorrendben vannak
kezdő soruk szerint.
 
 
 
Imádságok keresése:
Keresd meg az imádságok a névsorban!
Nézd melyik Ima Albumban van! (piros írás)  
 ß Az albumok innen elérhetőek!
 
 
Az ima címe
 
NAPI ALBUMOK
Családunkért
Gyerekekért
Bajban lévőkért
Szülők imádságai
Egyházunkért
Hazánkért
Világ hitéért
Hálaadás
Napi imádságok
Album -1
 â
 
SZENTEK ALBUMOK
Szentek ünnepeire
Magyar szentek
 â
 
ÜNNEPI ALBUMOK
Advent-Karácsony
Nagyböjti idő
Húsvéti idő
Évközi idő
Mária ünnepeire
Egyházi ünnepekre
Ünnepi alkalmakra
Nemzeti ünnepekre
 â
 
 
 
 
  Szent/Teréz anya   A csend gyümölcse az ima  
  Szent/Ágoston Ü-Egyházi/Halottak napja A halál nem jelent semmit. Ne sírj, mert szeretsz engem
    Ü-Advent / Karácsony A kéklő félhomályban Rorate
    Ü-Egyházi/Hivatások A legszebb hivatás a világon Hivatások vasárnapjára
    Ü-Évközi/Pünkösd A Lelket várom a nagyszerűt A Szentlélek himnusza
    Ü-Advent / Karácsony A levert hangulatot nem venni komolyan Mi kell a békéhez?
    Ü-Mária/Május A Loretoi litánia - cím  
    Ü-Egyházi/Halottak napja A mennyország Isten háza  
Családunkért     A te békéd ragyogjon közöttünk  
    Ü-Egyházi/BetegekV A Te kegyelmed segítsen!   
Imaalbum-1     Add Uram, hogy jó lehessek  
Hitért     Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen  Imádságért
Imaalbum-1     Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül   
    Ü-Évközi/Pünkösd Adj erőt Uram, hogy bátor legyek! Pünkösdi fohász
  Szent/Teréz anya   Adj időt a gondolatnak  
Imaalbum-1     Adj nekem, Istenem, gyermeki szívet  
Imaalbum-1     Adj nekem, jóságos Jézusom  
    Ü-Alkalmak/Tanévnyitó Adj nekünk, Uram, látó szemet, szertő szívet Tanévkezdés imádsága
Imaalbum-1     Adj, Uram, éber szívet  
    Ü-Egyházi/Halottak napja Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik  
  Szent/Aquinoi   Adj, Uramisten, éber szívet  
Napi ima/Este     Adjon Isten jó éjszakát  
    Ü-Advent / Vízkereszt Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három királyok
Bajban lévőkért     Adni kell, adni, mindent odaadni  
Családunkért     Adtál nekem Jóistenem édes testvért mellém  
Családunkért     Adtál nekem Jóistenem szerető szülőket  
Hitért     Ahová állítasz - ott szolgállak,  
Hitért     Ajándékozz nekünk kitartó hitet A világ hitéért
Napi ima/Étkezés     Aki ételt, italt adott  
Napi ima/Tanulás     Áldásodat adtad  
Hazánkért     Áldd meg, Uram, Magyarországot! Imádság Magyarországért
Napi ima/Este     Áldlak téged, jó Istenem  
    Ü-Alkalmak/Anyák napja Áldott legyen a szív Régi magyar áldás
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Álmomból ha kelt a hajnal  
  Szent/Teréz anya   Amikor a keresztre nézek  
  Szent/Teréz anya   Amit évek hosszú során felépítettél, egy perc alatt Teréz Anya "nyolcparancsolata"
  Magyar/Erzsébet   Annyi az éhező, ruhátlan és árva Szent Erzsébet rózsaszirmai
    Ü-Alkalmak/Anyák napja Aranykötésű imakönyvet Imakönyvem
    Ü-Nemzeti/MagyarSzentek Árpádházi Szentek  
Napi ima/Munka     Atyám! Buzdíts, erősíts, támogass munkám végzésében  
Napi ima/Munka     Atyám! Kezemmel és eszemmel dolgoztam  
Napi ima/Tanulás     Atyám! Hálát adok jóságodért  
    Ü-Advent / Advent Az  Ünnep végigsétált Rövid látogatás
    Ü-Advent / Karácsony Az a csillag hetek óta egyre fényesebb Betlehem
    Ü-Húsvét Az a fa ott a Golgoták hegyén Az utolsó tanítvány 
Szülők     Az az édesanya a legtöbbet tette  
  Magyar/István   Az Egyház legfőbb római pásztora Szent István király - himnusz 
  Szent/Teréz anya   Az élet egyetlen esély Az élet himnusza
    Ü-Advent / Advent Az első gyertya lobbanása Adventi imádság
  Szent/Teréz anya   Az emberek esztelenek Mégis
Imaalbum-1     Az Isten küld, testvéreim, tinéktek  
Bajban lévőkért     Az lesz az én legszebb imám  
    Ü-Nemzeti/Okt.23 Az ország útján függ s a földre néz  A tápai Krisztus 
    Ü-Egyházi/Halottak napja Az örök világosság fényeskedjék nekik  
  Szent/Teréz anya   Az öröm imádság, az öröm erő Öröm
Imaalbum-1   Ü-Alkalmak/Tanévnyitó Az öröm tízparancsolata  
Imaalbum-1     Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.  
Bajban lévőkért   Ü-Egyházi/Hivatások Azért van síró, hogy vígasztald Valahol ki van jelölve a helyed...
  Szent/Szalézi Ü-Egyházi/BetegekV Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat  
Bajban lévőkért   Ü-Egyházi/BetegekV Bárhol térdelsz – előttem térdelsz!   
    Ü-Húsvét/Mennybemenetel Betelt a földnek óhaja Mennybemenetel ünnepén
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Boldogasszony Anyánk...   
Hitért Szent/Bosco   Bosco Szent János, te mindig erős Imádság hitért
Szülők     Buzgó imában, hittel kérünk Könyörgés gyermekeinkért
Napi ima/Este     Csendes alkony száll a földre  
Napi ima/Szentmise     Dicsőség a magasságban Istennek!  
Gyerekekért     Drága Jézusom, kérlek tekints le azokra az árva  Imádság árva gyerekekért
Napi ima/Tanulás     Édes Atyánk, jó Istenünk!   
Napi ima/Étkezés     Édes Jézus légy vendégünk  
Gyerekekért     Édes Jézusom, kérlek segísd meg azokat a gyermekeket Ima a Myanmár-i gyermekekért
Családunkért     Édes jó Istenem! Kedves nagyapámat  
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Édesanya, boldog anya Magyarok Nagyasszonya
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak Gyimesi fohász
  Szent/Avilai   Eget ígér szavad, de meg nem indít Égi szerelem
Imaalbum-1     Égnek és földnek testté vált frigyét: Hiszem a Krisztust Hiszek 4.verszak
    Ü-Húsvét/Isteni irgalmasság Egy istenarc van eltemetve bennem Istenarc
    Ü-Advent / Szent Család Egyedül az Isten tud - a teremtés csodájával élni Az Isten számít rád
Hitért   Ü-Egyházi/Halottak napja Egyetlen örökkévaló  
Bajban lévőkért   Ü-Egyházi/BetegekV Életem ott van Isten tenyerén Gondviselés 
Napi ima/Reggel     Elmúlt az éj, felkelt a nap  
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja Eszterházy Pál nádor imádsága
  Szent/Bernát   Emlékezzél ó legkegyesebb Szűzanya, Mária! Szent Bernát imája
  Szent/Balázs   Emlékezzünk Szent Balázsról  
Hitért     Én hiszek Uram, hinni akarok benned Ima a hit évében
Napi ima/Este     Én Istenem, jó Istenem becsukódik már a szemem  
Imaalbum-1     Én Istenem, legyek vidám  
    Ü-Mária/Gyümölcsoltó Én mindig bíztam benned vándorlásomon Ave Maria
    Ü-Alkalmak/Papszentelés Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott Egy meghallgatott imádság 
Napi ima/Este     Este, ha lenyugszik a nap  
    Ü-Egyházi/Szentírás Ez a könyv a könyvek könyve Írás a Bibliába
  Szent/Loyolai Ü-Egyházi/Szerzetesek Fogadd el...  
Bajban lévőkért     Gondolod, hogy kerül életed útjába egyetlen gátló kő is  
Napi ima/Étkezés     Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve  Székely asztali áldás
    Ü-Alkalmak/Tanévnyitó Gyermekszívvel, öntudatlan  Gondolatok a Gondviselésről 
Napi ima/Szentmise     Gyónom a mindenható Istennek   
Szülők     Ha a gyerekek kritizálva élnek Egy élet a kezedben
Bajban lévőkért Szent/Szalézi   Ha minden angyal, a világ minden lángelméje Mit aggódsz?
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Ha sokszor úgy érzed, minden elveszett,  
    Ü-Nemzeti/MagyarSzentek Hála néked Urunk  
Családunkért     Hálát adunk Neked, Urunk, hogy a házasság Ima házasoknak
Imaalbum-1   Ü-Alkalmak/Tanévzáró Halljad világ a vallomásomat: Egyszerűek legyünk  
Hitért     Hallják meg hívők és hitetlenek Hiszek 
    Ü-Advent / Karácsony Harang csendül Kis karácsonyi ének
    Ü-Advent / Advent Harmatozzatok  
    Ü-Nemzeti/Márc 15 Hazádnak rendületlenül Szózat
    Ü-Évközi/Pünkösd Hiszek a Szentlélekben  
Napi ima/Szentmise     Hiszek az egy Istenben (Niceai)  
    Ü-Évközi/Jézus Szíve Hiszek benned Uram, ha nem is láttalak  
Napi ima/Szentmise     Hiszek egy Istenben  
      Hiszek egy Istenben  
Hazánkért     Hiszek egy Istenben - Hiszek egy hazában  
Imaalbum-1     Hiszek egy Istent, ki három személy Hiszek 3.verszak
Imaalbum-1     Hiszek, és hitem súlyos és kemény Hiszek 2.verszak
Imaalbum-1     Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet Hiszek 5.verszak
    Ü-Nagyböjt/Keresztút Hittanosok keresztúti imádsága: Taníts meg engem!   
Imaalbum-1     Hogyha engem az Úr Jézus az ölébe venne  
    Ü-Húsvét/Isteni irgalmasság Hogyha golyóznak a gyerekek Isten
    Ü-Advent / Szent Család Hol hit, ott szeretet Házi áldás
    Ü-Mária/Rózsafűzér Hozzád futok bánatommal  
  Szent/Avilai   Hozzon a mai nap  
Hazánkért     Imádkozzunk a népek vezetőiért Hazánkért
  Szent/Aquinoi Ü-Évközi/Úrnapja Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! Úrnapja
Napi ima/Este     Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet Esti himnusz
Hitért     Isten az Égben! Taníts meg minket helyesen imádkozni  
    Ü-Alkalmak/Papszentelés Isten új arcot ölt minden reggel Miért vagyok a remény embere?
Hazánkért     Isten, aki csodálatos bölcsességgel kormányozod a világot Ima hazánkért
    Ü-Nagyböjt/Nagypéntek Istenem add, hogy ne ítéljek  Ne ítélj!
    Ü-Egyházi/Szerzetesek Istenem szeretlek  
Családunkért     Istenem teremtőm  
Imaalbum-1     Istenem, a Te kezedben nyugszik minden ember sorsa Gépkocsi vezető imádsága
Imaalbum-1     Istenem, Mennyei Atyám, míly nagyszerű  
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Istennek szent angyala, áldott legyen az óra  
Szülők     Istenünk Előtted nagyon nagy érték a gyermek   
    Ü-Egyházi/Halottak napja Istenünk, gondviselő édes Atyánk!  
  Magyar/Erzsébet   Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek Imádságok Szent Erzsébet
Egyházért     Istenünk, Te minden ember üdvösségét akarod Hogy minden ember üdvözöljön 
    Ü-Alkalmak/Papszentelés Istenünk, Te választod őt szolgálatodra  
    Ü-Advent / Karácsony Itt állok a temetőben a néma csendben Karácsony a temetőben
    Ü-Advent / Advent Itt az advent, Úrjövet Úrjövet
  Szent/Teréz anya   Jézus a szomjazót  
    Ü-Évközi/Krisztus Király Jézus Krisztus  
Gyerekekért     Jézus, Isten Fia, akiben az istenség teljessége lakozik  
Napi ima/Reggel     Jézusom én kérve-kérlek   
Gyerekekért     Jézusunk, aki magad is gyermek lettél  
Bajban lévőkért     Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra Gyöngék imája
Imaalbum-1     Jókedvet adj, és semmi mást  
Hitért     Jóságos Istenem, hálás szívvel köszönöm   
Napi ima/Tanulás     Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke Tanítás előtt
Napi ima/Tanulás     Jöjj Szentlélek Isten, bölcsesség lelke  
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Karjába zár egy látomás  
    Ü-Nagyböjt/Keresztút Keresztút stációi  
    Ü-Évközi/Pünkösd Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét Pünkösdi imádság
Napi ima/Este     Kezed közé leteszem  
Családunkért     Kezem imára kulcsolom  
Napi ima/Étkezés     Ki asztalt terítesz az égi madárnak Székely asztali áldás
Családunkért     Kicsiny vagyok, imádkozni tanulok  
Napi ima/Tanulás     Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk  
    Ü-Alkalmak/Anyák napja Köszönöm Istenem az édesanyámat! Hálaadás
Családunkért     Köszönöm neked a boldogságot, Uram Jegyesek imája
Hála     Köszönöm Úr Jézus, hogy megszülettél értem  
Hála     Köszönöm, jó Istenem, mindennapi kenyerem Köszönöm
Hála     Köszönöm, Uram, a végtelenbe nyíló hajnalokat Hála ima
Hála + Hit     Köszönöm, Uram, hogy hitet adtál  
    Ü-Nemzeti/MagyarSzentek Krisztus áldott nagy királyunk  
  Szent/Loyolai   Krisztus lelke, szentelj meg engem!  
Bajban lévőkért     Krisztus, magadra vetted gyengeségeinket  
  Szent/Avilai   Lássalak csak téged  
Napi ima/Este     Látogasd meg, kérünk Urunk  
    Ü-Nagyböjt Láttam Uram, a hegyeidet Isten
Napi ima/Tanulás     Legyél velem Jézusom  
Imaalbum-1     Legyen a Te akaratod Örök Istenünk Úti imádság
    Ü-Évközi/Úrnapja Lelkem békéje  
Családunkért     Ma imádkoztam érted Érted imádkoztam
    Ü-Nemzeti/MagyarSzentek Magyar vagyok  
  Magyar/Erzsébet   Magyarország szép nemes csillaga  
  Szent/Pio   Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Pio atya
Imaalbum-1     Megkértem, Isten, vegye el büszkeségemet  
Imaalbum-1     Mennyei Atyám! Gondviselésedre bízom magamat  
Családunkért     Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem Édesapák imája
Szülők     Mennyei Atyánk, hálát adunk neked  
Családunkért     Mennyi Atyám, köszönöm neked  
Napi ima/Tanulás     Mi Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket,  
Hazánkért     Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, Tarts meg minket Magyar Miatyánk
Napi ima/Szentmise     Miatyánk  
Hazánkért     Miatyánk, ki a mennyekben vagy,kitől jön élet és halál Székely Miatyánk
Bajban lévőkért     Mikor a bűntől meggyötörten Valaki értem imádkozott
Imaalbum-1     Mikor a szíved már csordultig tele Az én Miatyánkom
Bajban lévőkért     Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem Az Úr érkezése
Hála     Mindenért, amit adtál, Hálát adok
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Mindenható és kegyelmes Nagyboldog Asszonyunk Magyar ima
Hazánkért     Mindenható Úristen, mennyei Atyánk Nemzetünkért
  Szent/Assisi   Mindenható, fölséges és jóságos Úr Naphimnusz
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Mindenható, örök Isten! kérlek, őrizd meg kedves magyar  Ima hazánkért!
    Ü-Nemzeti/Okt.23 Mindenható, örök Isten, alázattal borulunk Imádság a hősi halottakért  
Hazánkért     Mindenható, örök Isten, te uralkodol az emberek szívén Ima az állami vezetőkért
    Ü-Egyházi/Mindenszentek Mindenszentek litániája - cím  
Gyerekekért     Mindig az ifjúság a nemzet jövője. Ima az ifjúságért
    Ü-Mária/NBoldogasszony Mint fényes hold, mint drága nap Nagyboldogasszony
  Szent/II.János P   Mosolyod, mely szívből fakad  
Imaalbum-1     Mosolyogd el magad, És adj belőle Ha hiszel Krisztus Istenében
    Ü-Mária Most segíts meg Mária  
    Ü-Egyházi/Mindenszentek Nagy öröm van ma az égben  
Bajban lévőkért     Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek, az öregeket Szeressétek az öregeket
Imaalbum-1     Ne szakíts félbe, Uram, imádkozom!  
  Magyar/István   Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója Szent István királyhoz
  Szent/II.János P   Ó Élet Ura, add meg, hogy életünk  
Hazánkért     Ó hazánk Szent Őrangyala Hazánk Őrangyalához
Napi ima/Este     Ó, édes Istenem  
Hála     Ó, hála neked, jó Atyám  
Egyházért   Ü-Egyházi/Hivatások Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya! Ima a Pápáért
    Ü-Advent / Karácsony Ó, mély csöndje ennek a szent éjszakának II. Rákóczi Ferenc imája 
Szülők     Ó, Mennyei Atyám, tégy engem jobb szülővé!  
  Magyar/Erzsébet   Ó, szeretetnek magyar szentje  
Családunkért     Ó,Szent Család, vedd oltalmadba  
    Ü-Mária Oltalmad alá futunk  
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Őrangyalom szívből kérlek bűntől, bajtól Imádság az Őrangyalhoz
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Őrangyalom, szívből kérlek, légy vezérem Imádság az Őrangyalhoz
Bajban lévőkért     Páduai Szent Antal egyházunk védőszentje Akiknek betegek szülei
    Ü-Húsvét Pár évtizede még azt hitték A mi hitünk
Napi ima/Tanulás     Rebegő ajakkal, áldó imádsággal  
Napi ima/Reggel     Reggel mikor felkel a nap  
  Magyar/Imre   Reménnyel az ország, tiszta hittel várta Szent Imre himnusz
Családunkért     Rendezd el Istenem minden dolgomat  
    Ü-Mária/Rózsafűzér Rózsafüzér Királynéja  
    Ü-Mária/Rózsafűzér Rózsafűzér titkok - cím  
Családunkért     Segíts drága Jézus, hogy követőd legyek   
Imaalbum-1     Segíts, Uram, hogy legyek  
    Ü-Évközi/Pünkösd Szállj ránk, életadó Lélek A Szentlélek hét ajándéka 
    Ü-Évközi/Pünkösd Szemek tükréből tekint rád az Isten  
  Magyar/Erzsébet   Szent Erzsébet Asszony életéről  Szent Erzsébet himnusz
  Magyar/Erzsébet   Szent Erzsébet! Imádság Szent Erzsébethez
    Ü-Egyházi/Segítő Szent Flórián, aki segítségére voltál  Ima a 14 Segítő Szenthez
  Magyar/Imre   Szent Imre herceg, aki a földi hazát a mennyeire Ima Szent Imréhez
Családunkért     Szent József légy házunk ura Ima Szent Józsefhez
  Magyar/László   Szent László napi könyörgés - cím  
    Ü-Egyházi/Főangyalok Szent Mihályt küldd el Himnusz Angyalokhoz
    Ü-Mária/Rózsafűzér Szent Olvasót imádkoztunk Rózsafűzér
Bajban lévőkért     Szenvedésed Isten adta ruhád  
  Szent/Balázs   Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs! Balázsolás
Bajban lévőkért     Szeresd, Uram, azokat, akik téged nem szeretnek Jöjj el, Uram!
Családunkért     Szeress engem, jó Istenem  
Napi ima/Reggel     Szívből kérlek Istenem  
Napi ima/Reggel     Szívem első gondolata  
    Ü-Nagyböjt/Keresztút Szülők keresztúti imádsága  
    Ü-Mária Szűz szülője Istennek  
Imaalbum-1     Taníts meg Uram boldognak lenni  
Bajban lévőkért     Te adj erőt, hogy bízni tudjak  
    Ü-Alkalmak/Tanévzáró Te soha többé nem lehetsz nyugodt A kegyelem 
    Ü-Évközi/Szentháromság Te, mérhetetlen Hármas-Egy Szentháromság himnusz
Hála   Ü-Alkalmak/Tanévzáró Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért Te Deum
    Ü-Nagyböjt Ti Mesternek hívtok A lübecki Krisztus szobor
  Szent/Avilai   Tiéd vagyok  
  Szent/Vazul   Uralkodó Krisztus Isten, örökkévalóság Királya  Nagy Szent Vazul hálaadó imája
Imaalbum-1     Uram Jézus, taníts meg arra, hogy nagylelkű legyek  
Hazánkért     Uram kérlek, tégy engem Békéd eszközévé  
Imaalbum-1     Uram! E szép földet adtad  
  Szent/Assisi   Uram! Tégy engem a Te békéd eszközévé  
Szülők     Uram, add a Te szemed  
Imaalbum-1     Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam  
Egyházért + Hála     Uram, boldogság tölt el, hogy az Egyházadhoz tartozom Hálaima Egyházért
Bajban lévőkért     Uram, ha éhezem, adj nekem valakit  
Hitért Szent/Ágoston   Uram, Istenem, én reményem  
    Ü-Egyházi/BetegekV Uram, kérlek hallgasd meg imám  Ima beteg gyermekért
Szülők     Uram, ki házasságomat megszentelve  Hívő Édesanya
Bajban lévőkért     Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket Idősek imája
Imaalbum-1     Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom  A Kis Herceg imájából
Imaalbum-1     Uram, nem kérem tőled, hogy lobogva égjek  
Hitért     Uram, segíts kishitűségemen! Imádság hitért
Imaalbum-1     Uram, te azt mondottad: Legyetek a föld sója!  
  Szent/Aquinoi   Uram, tégy ellentmondás nélkül   
  Szent/Assisi   Uram, tégy engem békéd eszközévé  
Napi ima/Este     Urunk, fölséges Isten, egyedül te vagy  
Hála     Urunk, Istenünk, te nem a külsőt nézed, hanem a szívet Hálát adunk
Napi ima/Tanulás     Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az Út Tanítás után
Bajban lévőkért     Urunk, taníts meg minket szeretni Taníts meg szeretni
  Magyar/László   Üdvezlégy kegyelmes Szent László király! Ének Szent László királyról
    Ü-Egyházi/Hivatások Üdvözlégy Krisztus felszentelt papja Krisztus felszentelt papja
    Ü-Mária Üdvözlégy Mária!  
Imaalbum-1     Vajon imádkozol-e értem Imádkozol-e értem
    Ü-Advent / Advent Valami nagy-nagy Tél
Egyházért     Vezesd Egyházadat az Evangélium útján Egyházunkért
Gyerekekért     Vezess Szentlelked által, és adj új szívet Gyerekekért és fiatalokért
  Magyar/Erzsébet   Vigadj boldog Pannónia Szent Erzsébet himnusz
    Ü-Évközi/Pünkösd Zeng a hajnal  
    Ü-Évközi/Úrnapja Zengd a titkot, hangos ének Úrnapja
  Szent/Aquinoi Ü-Évközi/Úrnapja Zengjed, nyelv, a dicsőséges Himnusz az Oltáriszentségről
 
 
 
Lap á
 
 
 

 

IMAKÖNYV tartalomjegyzéke - témakörök szerint
 
IMA ALBUMOK NEVEI
 
Az ima kezdő sora
 
Az imádságok témakör szerinti sorrendben vannak.
 
 
 
Imádságok keresése:
Keresd meg az imádságok a névsorban!
Nézd melyik Ima Albumban van! (piros írás)  
 ß Az albumok innen elérhetőek!
 
 
Az ima címe
 
NAPI ALBUMOK
Családunkért
Gyerekekért
Bajban lévőkért
Szülők imádságai
Egyházunkért
Hazánkért
Világ hitéért
Hálaadás
Napi imádságok
Album -1
 â
 
SZENTEK ALBUMOK
Szentek ünnepeire
Magyar szentek
 â
 
ÜNNEPI ALBUMOK
Advent-Karácsony
Nagyböjti idő
Húsvéti idő
Évközi idő
Mária ünnepeire
Egyházi ünnepekre
Ünnepi alkalmakra
Nemzeti ünnepekre
 â
 
 
 
 
    Ü-Advent / Advent Az  Ünnep végigsétált Rövid látogatás
    Ü-Advent / Advent Az első gyertya lobbanása Adventi imádság
    Ü-Advent / Advent Harmatozzatok  
    Ü-Advent / Advent Itt az advent, Úrjövet Úrjövet
    Ü-Advent / Advent Valami nagy-nagy Tél
    Ü-Advent / Karácsony A kéklő félhomályban Rorate
    Ü-Advent / Karácsony A levert hangulatot nem venni komolyan Mi kell a békéhez?
    Ü-Advent / Karácsony Az a csillag hetek óta egyre fényesebb Betlehem
    Ü-Advent / Karácsony Harang csendül Kis karácsonyi ének
    Ü-Advent / Karácsony Itt állok a temetőben a néma csendben Karácsony a temetőben
    Ü-Advent / Karácsony Ó, mély csöndje ennek a szent éjszakának II. Rákóczi Ferenc imája 
    Ü-Advent / Szent Család Egyedül az Isten tud - a teremtés csodájával élni Az Isten számít rád
    Ü-Advent / Szent Család Hol hit, ott szeretet Házi áldás
    Ü-Advent / Vízkereszt Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három királyok
    Ü-Alkalmak/Anyák napja Áldott legyen a szív Régi magyar áldás
    Ü-Alkalmak/Anyák napja Aranykötésű imakönyvet Imakönyvem
    Ü-Alkalmak/Anyák napja Köszönöm Istenem az édesanyámat! Hálaadás
    Ü-Alkalmak/Papszentelés Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott Egy meghallgatott imádság 
    Ü-Alkalmak/Papszentelés Isten új arcot ölt minden reggel Miért vagyok a remény embere?
    Ü-Alkalmak/Papszentelés Istenünk, Te választod őt szolgálatodra  
Imaalbum-1   Ü-Alkalmak/Tanévnyitó Az öröm tízparancsolata  
    Ü-Alkalmak/Tanévnyitó Adj nekünk, Uram, látó szemet, szertő szívet Tanévkezdés imádsága
    Ü-Alkalmak/Tanévnyitó Gyermekszívvel, öntudatlan  Gondolatok a Gondviselésről 
Hála   Ü-Alkalmak/Tanévzáró Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért Te Deum
Imaalbum-1   Ü-Alkalmak/Tanévzáró Halljad világ a vallomásomat: Egyszerűek legyünk  
    Ü-Alkalmak/Tanévzáró Te soha többé nem lehetsz nyugodt A kegyelem 
  Szent/Szalézi Ü-Egyházi/BetegekV Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat  
Bajban lévőkért   Ü-Egyházi/BetegekV Bárhol térdelsz – előttem térdelsz!   
Bajban lévőkért   Ü-Egyházi/BetegekV Életem ott van Isten tenyerén Gondviselés 
    Ü-Egyházi/BetegekV A Te kegyelmed segítsen!   
    Ü-Egyházi/BetegekV Uram, kérlek hallgasd meg imám  Ima beteg gyermekért
    Ü-Egyházi/Főangyalok Szent Mihályt küldd el Himnusz Angyalokhoz
  Szent/Ágoston Ü-Egyházi/Halottak napja A halál nem jelent semmit. Ne sírj, mert szeretsz engem
Hitért   Ü-Egyházi/Halottak napja Egyetlen örökkévaló  
    Ü-Egyházi/Halottak napja A mennyország Isten háza  
    Ü-Egyházi/Halottak napja Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik  
    Ü-Egyházi/Halottak napja Az örök világosság fényeskedjék nekik  
    Ü-Egyházi/Halottak napja Istenünk, gondviselő édes Atyánk!  
Bajban lévőkért   Ü-Egyházi/Hivatások Azért van síró, hogy vígasztald Valahol ki van jelölve a helyed...
Egyházért   Ü-Egyházi/Hivatások Ó, Jézus, az Egyház Ura és Királya! Ima a Pápáért
    Ü-Egyházi/Hivatások A legszebb hivatás a világon Hivatások vasárnapjára
    Ü-Egyházi/Hivatások Üdvözlégy Krisztus felszentelt papja Krisztus felszentelt papja
    Ü-Egyházi/Mindenszentek Mindenszentek litániája - cím  
    Ü-Egyházi/Mindenszentek Nagy öröm van ma az égben  
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Álmomból ha kelt a hajnal  
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Ha sokszor úgy érzed, minden elveszett,  
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Istennek szent angyala, áldott legyen az óra  
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Karjába zár egy látomás  
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Őrangyalom szívből kérlek bűntől, bajtól Imádság az Őrangyalhoz
    Ü-Egyházi/Őrangyalok Őrangyalom, szívből kérlek, légy vezérem Imádság az Őrangyalhoz
    Ü-Egyházi/Segítő Szent Flórián, aki segítségére voltál  Ima a 14 Segítő Szenthez
    Ü-Egyházi/Szentírás Ez a könyv a könyvek könyve Írás a Bibliába
  Szent/Loyolai Ü-Egyházi/Szerzetesek Fogadd el...  
    Ü-Egyházi/Szerzetesek Istenem szeretlek  
    Ü-Évközi/Jézus Szíve Hiszek benned Uram, ha nem is láttalak  
    Ü-Évközi/Krisztus Király Jézus Krisztus  
    Ü-Évközi/Pünkösd A Lelket várom a nagyszerűt A Szentlélek himnusza
    Ü-Évközi/Pünkösd Adj erőt Uram, hogy bátor legyek! Pünkösdi fohász
    Ü-Évközi/Pünkösd Hiszek a Szentlélekben  
    Ü-Évközi/Pünkösd Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét Pünkösdi imádság
    Ü-Évközi/Pünkösd Szállj ránk, életadó Lélek A Szentlélek hét ajándéka 
    Ü-Évközi/Pünkösd Szemek tükréből tekint rád az Isten  
    Ü-Évközi/Pünkösd Zeng a hajnal  
    Ü-Évközi/Szentháromság Te, mérhetetlen Hármas-Egy Szentháromság himnusz
  Szent/Aquinoi Ü-Évközi/Úrnapja Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! Úrnapja
  Szent/Aquinoi Ü-Évközi/Úrnapja Zengjed, nyelv, a dicsőséges Himnusz az Oltáriszentségről
    Ü-Évközi/Úrnapja Lelkem békéje  
    Ü-Évközi/Úrnapja Zengd a titkot, hangos ének Úrnapja
    Ü-Húsvét Az a fa ott a Golgoták hegyén Az utolsó tanítvány 
    Ü-Húsvét Pár évtizede még azt hitték A mi hitünk
    Ü-Húsvét/Isteni irgalmasság Egy istenarc van eltemetve bennem Istenarc
    Ü-Húsvét/Isteni irgalmasság Hogyha golyóznak a gyerekek Isten
    Ü-Húsvét/Mennybemenetel Betelt a földnek óhaja Mennybemenetel ünnepén
    Ü-Mária Most segíts meg Mária  
    Ü-Mária Oltalmad alá futunk  
  Ü-Mária Szűz szülője Istennek  
    Ü-Mária Üdvözlégy Mária!  
    Ü-Mária/Gyümölcsoltó Én mindig bíztam benned vándorlásomon Ave Maria
    Ü-Mária/Május A Loretoi litánia - cím  
    Ü-Mária/NBoldogasszony Mint fényes hold, mint drága nap Nagyboldogasszony
    Ü-Mária/Rózsafűzér Hozzád futok bánatommal  
    Ü-Mária/Rózsafűzér Rózsafüzér Királynéja  
    Ü-Mária/Rózsafűzér Rózsafűzér titkok - cím  
    Ü-Mária/Rózsafűzér Szent Olvasót imádkoztunk Rózsafűzér
    Ü-Nagyböjt Láttam Uram, a hegyeidet Isten
    Ü-Nagyböjt Ti Mesternek hívtok A lübecki Krisztus szobor
    Ü-Nagyböjt/Keresztút Hittanosok keresztúti imádsága: Taníts meg engem!   
    Ü-Nagyböjt/Keresztút Keresztút stációi  
    Ü-Nagyböjt/Keresztút Szülők keresztúti imádsága  
    Ü-Nagyböjt/Nagypéntek Istenem add, hogy ne ítéljek  Ne ítélj!
    Ü-Nemzeti/MagyarSzentek Árpádházi Szentek  
    Ü-Nemzeti/MagyarSzentek Hála néked Urunk  
    Ü-Nemzeti/MagyarSzentek Krisztus áldott nagy királyunk  
    Ü-Nemzeti/MagyarSzentek Magyar vagyok  
    Ü-Nemzeti/Márc 15 Hazádnak rendületlenül Szózat
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Boldogasszony Anyánk...   
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Édesanya, boldog anya Magyarok Nagyasszonya
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak Gyimesi fohász
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Emlékezzél meg Istennek dicsőséges anyja Eszterházy Pál nádor imádsága
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Mindenható és kegyelmes Nagyboldog Asszonyunk Magyar ima
    Ü-Nemzeti/MNagyasszony Mindenható, örök Isten! kérlek, őrizd meg kedves magyar  Ima hazánkért!
    Ü-Nemzeti/Okt.23 Az ország útján függ s a földre néz  A tápai Krisztus 
    Ü-Nemzeti/Okt.23 Mindenható, örök Isten, alázattal borulunk Imádság a hősi halottakért  
  Magyar/Erzsébet   Annyi az éhező, ruhátlan és árva Szent Erzsébet rózsaszirmai
  Magyar/Erzsébet   Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek Imádságok Szent Erzsébet
  Magyar/Erzsébet   Magyarország szép nemes csillaga  
  Magyar/Erzsébet   Ó, szeretetnek magyar szentje  
  Magyar/Erzsébet   Szent Erzsébet Asszony életéről  Szent Erzsébet himnusz
  Magyar/Erzsébet   Szent Erzsébet! Imádság Szent Erzsébethez
  Magyar/Erzsébet   Vigadj boldog Pannónia Szent Erzsébet himnusz
  Magyar/Imre   Reménnyel az ország, tiszta hittel várta Szent Imre himnusz
  Magyar/Imre   Szent Imre herceg, aki a földi hazát a mennyeire Ima Szent Imréhez
  Magyar/István   Az Egyház legfőbb római pásztora Szent István király - himnusz 
  Magyar/István   Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója Szent István királyhoz
  Magyar/László   Szent László napi könyörgés - cím  
  Magyar/László   Üdvezlégy kegyelmes Szent László király! Ének Szent László királyról
Hitért Szent/Ágoston   Uram, Istenem, én reményem  
  Szent/Aquinoi   Adj, Uramisten, éber szívet  
  Szent/Aquinoi   Uram, tégy ellentmondás nélkül   
  Szent/Assisi   Mindenható, fölséges és jóságos Úr Naphimnusz
  Szent/Assisi   Uram! Tégy engem a Te békéd eszközévé  
  Szent/Assisi   Uram, tégy engem békéd eszközévé  
  Szent/Avilai   Eget ígér szavad, de meg nem indít Égi szerelem
  Szent/Avilai   Hozzon a mai nap  
  Szent/Avilai   Lássalak csak téged  
  Szent/Avilai   Tiéd vagyok  
  Szent/Balázs   Emlékezzünk Szent Balázsról  
  Szent/Balázs   Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs! Balázsolás
  Szent/Bernát   Emlékezzél ó legkegyesebb Szűzanya, Mária! Szent Bernát imája
Hitért Szent/Bosco   Bosco Szent János, te mindig erős Imádság hitért
  Szent/II.János P   Mosolyod, mely szívből fakad  
  Szent/II.János P   Ó Élet Ura, add meg, hogy életünk  
  Szent/Loyolai   Krisztus lelke, szentelj meg engem!  
  Szent/Pio   Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Pio atya
Bajban lévőkért Szent/Szalézi   Ha minden angyal, a világ minden lángelméje Mit aggódsz?
  Szent/Teréz anya   A csend gyümölcse az ima  
  Szent/Teréz anya   Adj időt a gondolatnak  
  Szent/Teréz anya   Amikor a keresztre nézek  
  Szent/Teréz anya   Amit évek hosszú során felépítettél, egy perc alatt Teréz Anya "nyolcparancsolata"
  Szent/Teréz anya   Az élet egyetlen esély Az élet himnusza
  Szent/Teréz anya   Az emberek esztelenek Mégis
  Szent/Teréz anya   Az öröm imádság, az öröm erő Öröm
  Szent/Teréz anya   Jézus a szomjazót  
  Szent/Vazul   Uralkodó Krisztus Isten, örökkévalóság Királya  Nagy Szent Vazul hálaadó imája
Bajban lévőkért     Adni kell, adni, mindent odaadni  
Bajban lévőkért     Az lesz az én legszebb imám  
Bajban lévőkért     Gondolod, hogy kerül életed útjába egyetlen gátló kő is  
Bajban lévőkért     Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra Gyöngék imája
Bajban lévőkért     Krisztus, magadra vetted gyengeségeinket  
Bajban lévőkért     Mikor a bűntől meggyötörten Valaki értem imádkozott
Bajban lévőkért     Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem Az Úr érkezése
Bajban lévőkért     Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek, az öregeket Szeressétek az öregeket
Bajban lévőkért     Páduai Szent Antal egyházunk védőszentje Akiknek betegek szülei
Bajban lévőkért     Szenvedésed Isten adta ruhád  
Bajban lévőkért     Szeresd, Uram, azokat, akik téged nem szeretnek Jöjj el, Uram!
Bajban lévőkért     Te adj erőt, hogy bízni tudjak  
Bajban lévőkért     Uram, ha éhezem, adj nekem valakit  
Bajban lévőkért     Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket Idősek imája
Bajban lévőkért     Urunk, taníts meg minket szeretni Taníts meg szeretni
Családunkért     A te békéd ragyogjon közöttünk  
Családunkért     Adtál nekem Jóistenem édes testvért mellém  
Családunkért     Adtál nekem Jóistenem szerető szülőket  
Családunkért     Édes jó Istenem! Kedves nagyapámat  
Családunkért     Hálát adunk Neked, Urunk, hogy a házasság Ima házasoknak
Családunkért     Istenem teremtőm  
Családunkért     Kezem imára kulcsolom  
Családunkért     Kicsiny vagyok, imádkozni tanulok  
Családunkért