Évtár - Szentek-Ünnepe
 
 
 
HÓNAPOK ÜNNEPEI
 
 
 
JANUÁR   FEBRUÁR   MÁRCIUS   ÁPRILIS   MÁJUS   JÚNIUS  
 
JÚLIUS   AUGUSZTUS   SZEPTEMBER   OKTÓBER   NOVEMBER   DECEMBER
 
 
 
 
A nevek előtt lévő hivatkozások a következő két oldalra mutatnak:
 
Szentek-tallózó
Apostolok / Egyháztanítók / Szentatyák / Hitvallók /
Szerzetesek / Magyar szentek / Ismert szentek
Ünnepek-tallózó
Jézus ünnepei / Mária ünnepei / Fontos katolikus ünnepek
Nemzeti ünnepek / Ünnepi alkalmak
 
 
 
 
 
 
JANUÁR HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Szent Margit
 
Év-tallózó
Vízkereszt
Urunk megkeresztelkedése
Ünnepek: Mária
01.01 +Újév - Istenanyaság ünnepe - Mária ünnep
Egyháztanítók
01.02 N.Szt Vazul, Nazianzi Szt Gergely egyháztanítók
Ünnep: Jézus
01.06+Vízkereszt - Urunk megjelenése - Jézus ünnepe
Ünnep: Jézus
01.09+Urunk megkeresztelkedése - Jézus ünnepe
Hitvallók
01.15 Remete Szent Pál hitvalló
Szerzetesek
01.17 Remete Szent Antal* szerzetes
Magyar szentek
01.18 +Árpád-házi Szent Margit magyar szent
Hitvallók
01.20 Szent Fábián hitvalló
Hitvallók
01.20 Szent Sebestyén hitvalló
Hitvallók
01.21 Szent Ágnes* hitvalló
Magyar szentek
01.22 Boldog Batthyany László magyar szent
Hitvallók
01.22 Szent Vince hitvalló
Egyháztanítók
01.24 Szalézi Szent Ferenc* egyháztanító
Ünnepek: Egyházi
01.25 +Szent Pál apostol megtérése, egyházi ünnep
Szerzetesek
01.27 Merici Szent Angéla szerzetes
Egyháztanítók
01.28 Aquinoi Szent Tamás* egyháztanító
Szerzetesek
01.31 Bosco Szent János* szerzetes
 
 
   
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
FEBRUÁR HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Lourdes
 
Ünnepek: Mária
02.02 +Gyertyaszentelő Boldogasszony - SzM
Ünnepek: Egyházi
02.02 +Szerzetesek Világnapja -Egyh
Ismert szentek
02.03 Szent Balázs -Ism
Hitvallók
02.05 Szent Ágota* -Hv
Ismert szentek
02.08 Emiliáni Szent Jeromos -Ism
Szerzetesek
02.10 Szent Skolasztika* -SzM
Ünnepek: Mária
02.11 Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária - SzM
Ünnepek: Egyházi
02.11 +Betegek Világnapja -Egyh
Hitvallók
02.14 +Szent Cirill és  Metód  -Hv
Szerzetesek
02.17 Szervita rend hét alapítója -SzM
Ünnepek: Egyházi
02.22 +Szent Péter apostol székfoglalása -Egyh
Apostolok
02.24 +Szent Mátyás -Ap
Ünnepek: Nemzeti
02.25 A kommunizmus áldozatainak emléknapja -Nm
Ünnepek: Egyházi
A világ éhezőiért - Egyh
 
 
 
 
 
 
 
Társoldalak: / 02.02. Szerzetesek Világnapja à  Szerzetesek / 02.11 Lourdes à  04.16 Bernadett /
 
 
LAP á
 
 
 
MÁRCIUS HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Szent József
 
Év-tallózó: Nagyböjt
Ünnep: Jézus
Hamvazószerda
Ünnep: Jézus
Nagyböjt
Szerzetesek
03.08 Istenes Szent János -SzM
Ünnepek: Nemzeti
03.15 Nemzeti ünnep -Nm
Ismert szentek
03.19 +Szent József -Ism
Ünnepek: Mária
03.25 +Gyümölcsoltó Boldogasszony -SzM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
A Nagyböjt ideje változó dátumú, de a legtöbbször márciusra esik, így ebben a hónapban helyeztük el.
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
 
ÁPRILIS HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Nagycsütörtök
 
Év-tallózó: Nagyböjt
Év-tallózó: Húsvét (1-7.hét)
Egyháztanítók
04.04 Szent Izidor - Et
Ismert szentek
04.16 Soubirous Sz. Bernadett -Ism
Magyar szentek
04.23 Szent Adalbert * -Ma
Ismert szentek
04.24 Szent György -Ism
Apostolok
04.25 +Szent Márk evangélista -Ap
Egyháztanítók
04.29 +Sienai Szent Katalin - Et
Ismert szentek
04.30 Szent Fausztina -Ism
Szentatyák
04.30 Szent V. Piusz pápa -Sza
Ünnep: Jézus
Nagyhét (ápr.) -JK
Ünnep: Jézus
Virágvasárnap
Ünnep: Jézus
Nagycsütörtök
Ünnep: Jézus
Nagypéntek
Ünnep: Jézus
Nagyszombat
Ünnep: Jézus
Húsvétvasárnap (ápr+) -JK
Ünnep: Jézus
Isteni irgalmasság (Húsv.2 - ápr+)
 
 
 
 
   
 
 
A Húsvét ünnepe változó dátumú, de a legtöbbször áprilisra esik, így ebben a hónapban helyeztük el.
 
 
Társoldalak: / 04.16 Bernadettà  02.11 Lourdes / Isteni irgalmasság à  04.30 Szt.Fausztina /
 
 
LAP á
 
 
 
MÁJUS HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Fatima
 
Év-tallózó: Húsvét (1-7.hét)
 
 
Ünnepek: Mária
Május, Szűzanya hónapja - SzM
Ünnepi alkalmak
Anyák napja -Ua
Ünnepek: Egyházi
05.01 Szent József, a munkás ünnepe -Egyh
Egyháztanítók
05.02 Szent Atanáz* - Et
Apostolok
05.03 +Szent Fülöp -Ap
Apostolok
05.03 +Szent ifj.Jakab -Ap
Ismert szentek
05.04 Szent Flórián -Ism
Magyar szentek
05.07 Boldog Gizella -Ma
Magyar szentek
05.11 Boldog Salkaházi Sára -Ma
Ünnepek: Mária
05.13 Fatimai Boldogságos Szűz Mária - SzM
Hitvallók
05.16 Nepomuki Szent János -Hv
Szentatyák
05.18 Szent I. János -Sza
Szerzetesek
05.22 Szent Rita -SzM
Magyar szentek
05.23 Boldog Apor Vilmos -Ma
Ünnepek: Mária
05.24 Szűz Mária, keresztények segítsége* - SzM
Szentatyák
05.25 Szent VII.Gergely -Sza
Ismert szentek
05.26 Néri Szent Fülöp* -Ism
Ismert szentek
05.30 Szent Johanna -Ism
Ünnepek: Egyházi
Hivatások vasárnapja (Húsv.4 - máj+) -Egyh
Ünnepek: Egyházi
Tömegtájékoztatás világnapja (Húsv.6- máj) -Egyh
Ünnep: Jézus
Urunk mennybemenetele (máj+) -JK
 
 
A Mennybemenetel ünnep változó dátumú, de a legtöbbször májusra esik, így ebben a hónapban helyeztük el.
 
 
Társoldalak: / 05.01 Szent József à  03.19 Szt.József / Hivatások vasárnapja à  06.19 Papszentelés /
/ Tömegtájékoztatás világnapja à  04.04 Szt.Izodor és 01.24 Szalézi Szt.Ferenc /
 
 
LAP á
 
 
 
JÚNIUS HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Szent Péter
 
Év-tallózó: Pünkösdtől
Ünnepek: Nemzeti
06.04 Nemzeti összetartozás nap
Apostolok
06.11 +Szent Barnabás -Ap
Egyháztanítók
06.13 Páduai Szent Antal* - Et
Magyar szentek
06.15 Árpád-házi Boldog Jolán* -Ma
Ünnepi alkalmak
Te Deum - Tanévzáró (06.15) -Ua
Ünnepi alkalmak
Papszentelési évfordulóra (06.19) -Ua
Szerzetesek
06.21 Gonzága Szent Alajos* -SzM
Hitvallók
06.22 Morus Szent Tamás -Hv
Ünnepek: Egyházi
06.24 +Keresztelő Szent János születése -Egyh
Magyar szentek
06.27 +Szent László király -Ma
Apostolok
06.29 +Szent Péter -Ap
Apostolok
06.29 +Szent Pál -Ap
Ünnep: Jézus
Pünkösd (jún+) -JK
Ünnepi alkalmak
Bérmálás (jun) -Ua
Ünnep: Jézus
Szentháromság vasárnap (jún+) -JK
Ünnep: Jézus
Úrnapja (jún+) -JK +Évtár
Ünnepi alkalmak
Elsőáldozás (jún) -Ua
Ünnep: Jézus
Jézus Szent Szíve (Úrnapja után - jún+)
Ünnepek: Mária
Szűz Mária Szent Szíve (jún+)
 
 
A Pünkösd ünnepe változó dátumú, de a legtöbbször júniusra esik, így ebben a hónapban helyeztük el.
 
 
Társoldalak: / Papszentelési évfordulóra (06.19) à Hivatások vasárnapja (Május) /
/ 06.24 +Keresztelő Szent János születése à  08.29 Keresztelő vértanúsága /
 
 
LAP á
 
 
 
JÚLIUS HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Szent Tamás
 
Ünnepek: Mária
07.02+Sarlós Boldogasszony -SzM
Ünnepek: Egyházi
07.02 Segítő szentek ünnepe -Egyh
Apostolok
07.03 +Szent Tamás -Ap
Szerzetesek
07.11 +N.Szt Benedek apát -SzM
Ünnepek: Mária
07.16 Kármel-hegyi Boldogasszony -SzM
Ismert szentek
07.22 Szent Mária Magdolna* -Ism
Szerzetesek
07.23 +Svéd Szent Brigitta -SzM
Magyar szentek
07.24 Árpád-házi Szt Kinga* -Ma
Ismert szentek
07.24 Szent Kristóf -Ism
Apostolok
07.25 +Szent id.Jakab -Ap
Ismert szentek
07.26 Szent Anna és Joakhim* -Ism
Ismert szentek
07.29 Szent Márta* -Ism
Szerzetesek
07.31 Loyolai Szent Ignác* -SzM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
AUGUSZTUS HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Szent István
 
Ismert szentek
08.04 Vianney Szent János* -Ism
Ünnepek: Mária
08.05 Havas Boldogasszony* - SzM
Ünnep: Jézus
08.06 +Urunk Színeváltozás  -JK
Szentatyák
08.07 Szent II. Szixtusz -Sza
Szerzetesek
08.08 Szent Domonkos* -SzM
Hitvallók
08.09 +Szent Benedikta -Hv
Hitvallók
08.10 +Szent Lőrinc -Hv
Szerzetesek
08.11 Assisi Szent Klára* -SzM
Szentatyák
08.13 Boldog XI. Ince* -Sza
Hitvallók
08.14 Szent Maximilián Kolbe* -Hv
Ünnepek: Mária
08.15 +Nagyboldogasszony -SzM
Egyháztanítók
08.19 Szent Bernát apát - Et*
Magyar szentek
08.20 +Szent István király -Ma
Ünnepek: Nemzeti
08.20 Mária országa - Államalapítás ünnepe -Nm
Szentatyák
08.21 Szent X. Piusz* -Sza
Ünnepek: Mária
08.22 Szűz Mária, a Világ Királynője* - SzM
Apostolok
08.24 +Szent Bertalan -Ap
Szerzetesek
08.25 Kalazanci Szent József -SzM
Ismert szentek
08.27 Szent Mónika* -Ism
Egyháztanítók
08.28 Szent Ágoston* - Et
Hitvallók
08.29 Keresztelő Szt János vértanúsága* -Hv
 
 
 
Társoldalak: / 08.04 Vianney Szent János à  06.19 Papszentelés /
 
 
LAP á
 
 
 
SZEPTEMBER HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Szűz Mária
 
Ünnepi alkalmak
Veni Sancte - Tanévnyitó (09.01) -Ua
Szentatyák
09.03 Nagy Szt Gergely* -Sza
Ismert szentek
09.05 Kalkuttai Boldog Teréz -Ism
Magyar szentek
09.07 +Kassai vértanúk -Ma
Ünnepek: Mária
09.08 +Kisboldogasszony - Mária születésnapja
Ünnepek: Mária
09.12 Szűz Mária Szent neve* - SzM
Egyháztanítók
09.13 Aranyszájú Szent János* - Et
Ünnepek: Egyházi
09.14 +Szent Kereszt felmagasztalása -Egyh
Ünnepek: Mária
09.15 Fájdalmas Szűzanya* - SzM
Apostolok
09.21 +Szent Máté evangélista -Ap
Ismert szentek
09.23 Pio atya* -Ism
Magyar szentek
09.24 +Szent Gellért -Ma
Szerzetesek
09.27 Páli Szent Vince* -SzM
Ünnepek: Egyházi
09.29 +Főangyalok ünnepe -Egyh
Egyháztanítók
09.30 Szent Jeromos* - Et
Ünnepek: Egyházi
Szentírásvasárnap (szept+) -Egyh
 
 
 
Családi képes naptár
Szeptember
Képes kiskalendárium
Szeptember
Hangtár
Szeptember
Kalendárium - Szeptember
Minden ünnepről
Szentírás - Szeptember
Nagyobb ünnepeknél
Zsolozsma - Szeptember
Minden ünnephez
 
 
Társoldalak: / Szentírásvasárnap à  09.30 Szt.Jeromos /
 
 
LAP á
 
 
 
OKTÓBER HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Őrangyal
 
Ünnepek: Mária
Októberi rózsafűzér - SzM Társoldal: 10.07 Rózsafűzér Királynője
Egyháztanítók
10.01 Lisieux-i Kis Szent Teréz - Et* Társoldal: Missziós vasárnap (Október)
Ünnepek: Egyházi
10.02 Őrangyalok ünnepe* -Egyh
Szerzetesek
10.04 Assisi Szent Ferenc* -SzM
Szerzetesek
10.06 Szent Brúnó -SzM
Ünnepek: Nemzeti
10.06 Aradi vértanúk -Nm
Ünnepek: Mária
10.07 Rózsafűzér Királynője* - SzM
Ünnepek: Nemzeti
10.08 +Magyarok Nagyasszonya -Nm
Szentatyák
10.11 Boldog XXIII.János -Sza
Egyháztanítók
10.15 Avilai Szent Teréz - Et*
Apostolok
10.18 +Szent Lukács evangélista -Ap
Ismert szentek
10.20 Skóciai Szent Vendel -Ism
Szentatyák
10.22 II.János Pál pápa -Sza
Ünnepek: Nemzeti
10.23 Nemzeti ünnepünk -Nm
Szerzetesek
10.23 Kapisztrán Szent János* -SzM
Magyar szentek
10.25 Szent Mór* -Ma
Apostolok
10.28 +Szent Simon -Ap
Apostolok
10.28 +Szent Júdás Tádé -Ap
Ünnepek: Egyházi
Missziós vasárnap - okt+ -Egyh
 
 
 
Társoldalak: / Októberi rózsafűzér à  10.07 Rózsafűzér Királynője / 10.01 Lisieux-i Kis Szent Teréz à  Missziós vasárnap (Október) /
 
 
LAP á
 
 
 
NOVEMBER HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Szent Erzsébet
 
Év-tallózó:
Krisztus Király (Évk.34)
Ünnepek: Egyházi
11.01 +Mindenszentek ünnepe -Egyh
Ünnepek: Egyházi
11.02 +Halottak napja -Egyh
Magyar szentek
11.05 +Szent Imre -Ma
Ünnepek: Egyházi
11.09 +Lateráni Bazilika felszentelése -Egyh
Szentatyák
11.10 Nagy Szent Leó* -Sza
Ünnepek: Nemzeti
11.13 +Magyar szentek ünnepe -Nm
Magyar szentek
11.13 T.Pázmány Péter -Ma
Magyar szentek
11.13 T.Mindszenty József -Ma
Magyar szentek
11.13 T.Prohászka Ottokár -Ma
Magyar szentek
11.13 T.Kaszap István -Ma
Ünnepek: Egyházi
11.18 Szent Péter és Pál bazilika -Egyh
Magyar szentek
11.19 +Árpád-házi Szent Erzsébet -Ma
Ünnepek: Mária
11.21 Szűz Mária bemutatása a templomban - SzM
Hitvallók
11.22 Szent Cecília* -Hv
Szentatyák
11.23 Szent I. Kelemen -Sza
Hitvallók
11.25 Alexandriai Szent Katalin -Hv
Apostolok
11.30 +Szent András -Ap
Ünnep: Jézus
Krisztus Király - november+ -JK
 
 
 
 
 
LAP á
 
 
 
DECEMBER HÓNAP ÜNNEPEI
 
 
 
Karácsony
 
Év-tallózó
Advent - Karácsony
Ünnep: Jézus
Advent
Szerzetesek
12.03 Xavéri Szent Ferenc* -SzM
Ismert szentek
12.06 Szent Miklós -Ism
Egyháztanítók
12.07 Szent Ambrus* - Et
Ünnepek: Mária
12.08+Szűz Mária szeplőtelen fogantatása - SzM
Ünnepek: Mária
12.12 Guadalupei Szűz Mária - SzM
Szerzetesek
12.12 Chantal Szt J. Franciska -SzM
Hitvallók
12.13 Szent Lúcia* -Hv
Egyháztanítók
12.14 Keresztes Szent János* - Et
Magyar szentek
12.15 Boldog Brenner János -Ma
Ünnep: Jézus
12.25+Jézus születése -JK
Ünnep: Jézus
+Szentcsalád vasárnap +Évtár
Hitvallók
12.26 +Szent István diakónus -Hv
Apostolok
12.27 +Szent János evangélista -Ap
Ünnepek: Egyházi
12.28 +Aprószentek ünnepe -Egyh
Hitvallók
12.29 Becket Szent Tamás* -Hv
---
12.30 Nincs külön ünnepe
Szentatyák
12.31 I. Szilveszter pápa -Sza
Ünnepek: Egyházi
12.31 +Év végi hálaadás -Egyh
 
 
 
 
 
LAP á